NORMES presentació feines ESO

  • Published on
    09-Apr-2015

  • View
    19.414

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Generalitat de Catalunya Departament dEducaci Institut Euclides</p> <p>NORMES PER A LA PRESENTACI DEXERCICIS, TREBALLS I PROVES ESCRITESPresentaci dels apunts i exercicis fets a classe i a casa1. Posa sempre el teu nom, cognoms i la data al marge superior dret del full. 2. Has descriure horitzontalment. Si et costa, al principi pots fer servir una pauta sota el full on escrius. 3. Els deures, feines de classe, redaccions o proves shan de presentar escrits en bolgraf blau o negre, excepte les operacions matemtiques que es poden fer a llapis. Tamb pots presentar-los fent servir un processador de textos a lordinador. 4. Els exercicis que puguis fer als llibres de lectura, fes-los en llapis, mai en bolgraf. 5. Entre el caire del paper i la zona on shi pot escriure hi ha dhaver uns marges: superior (sagnia de 3 cm), inferior (sagnia de 2 cm), dret (sagnia de 2 cm) i esquerre (sagnia de 3 cm). Vegeu el dibuix:</p> <p>6. Has descriure a cada full per les dues cares, excepte quan hagis de presentar-lo al professor/a. 7. Posa el nmero de pgina a cada nou full que fas servir a classe i a casa, aix els tindrs sempre en ordre per poder estudiar o trobar el que busques. 8. Fes la lletra clara i entenedora. 9. Abans de presentar qualsevol treball, prova o exercici, repassa lortografia, els signes de puntuaci, etc.</p> <p>1</p> <p>Generalitat de Catalunya Departament dEducaci Institut Euclides10. Laspecte del full ha de ser correcte, net, sense gargots, doblecs ni arrugues. Si thas equivocat, pots fer servir cinta correctora amb mesura 11. Les frases han de ser curtes, clares i completes. Abans descriure, pensa quina s la millor manera de dir les coses o de presentar-les.</p> <p>Presentaci dun treball1. PARTS DEL TREBALL: Per norma general, un treball de ms de dos fulls ha de contenir les parts segents : A. Portada: La portada ha dinformar sobre: B. ndex: Cal que facis una relaci dels ttols i subttols en qu sestructura el treball i els nmeros de pgina on apareixen. C. Introducci s una part imprescindible en qualsevol treball llarg, o quan apareix una certa complexitat estructural o es requereix un especial esfor del lector. Ser un text on podrem trobar una justificaci dall que es presenta (elements dinters, motivacions de lalumne/a), un resum del conjunt, i alguna referncia al procs de confecci (si s en grup: la cooperaci entre companys/es; la dificultat o no de recerca dinformaci, etc.). El ttol del treball El nom de la matria El nom i els cognoms de lalumne/a El curs i el grup de tutoria (exemple: 1r ESO A) El nom del professor/a destinatari/tria.</p> <p>D. Cos Aquest apartat s leix central del treball i haur de ser elaborat amb la mxima cura i inters, tenint en compte les pautes o normes que figuren en aquest document.</p> <p>E. Conclusi Al final del treball, caldr elaborar unes ratlles que sintetitzin de forma entenedora les idees ms rellevants o significatives del cos. Per ltim i, si sescau, caldr afegir unes breus lnies de conclusions finals. 2. TIPUS DE PAPER: Sempre sutilitzar paper tipus Din A-4 blanc i llis. 3. PARGRAFS: Quan sescriu manualment, entre lnia i lnia es deixar un espai en blanc igual al que ocupa la mateixa lnia escrita. Amb ordinador (processador de textos), es far una interlnia doble per tal que el professorat pugui afegir-hi</p> <p>2</p> <p>Generalitat de Catalunya Departament dEducaci Institut Euclidescomentaris o correccions (en aquest mateix pargraf en fem una mostra). A ms el text ha de ser sempre justificat. Els grfics, dibuixos i operacions han de quedar centrats i separats dels pargrafs per marges. Cada dibuix o grfic pot tenir un comentari al peu. 4. ESCRIPTURA: a. La mida de la lletra ser equilibrada (per exemple: mida 12) i seguir un estil que afavoreixi la visualitzaci, sense caure en exageracions. b. Normalment shan de presentar els fulls escrits noms per una cara. c. Els ttols han de disposar de lletres ms grans i vistoses, i es podran situar centrats en la lnia. Cada ttol obre una nova pgina. Els subttols se situaran a lesquerra i en lletra diferent. En ttols i subttols podr usar-se qualsevol color o tinta. d. La tinta a utilitzar en lescriptura a m ha de ser de color negre o blau, amb ordinador de color negre. e. Si cal anullar alguna paraula o lletra del treball ja confeccionat, es procurar utilitzar cinta correctora amb mesura.</p> <p>5. PAGINACI: Els fulls dels treballs es mantindran paginats.</p> <p>6. BIBLIOGRAFIA: Serveix per descriure els llibres, revistes, CDs, vdeos, pgines web, etc., que hem utilitzat en la realitzaci del treball. La forma bsica de la citaci ser: cognom de lautor, nom de lautor. Ttol del llibre. Lloc dedici: editorial, any dedici en el cas de llibres; i el TTOL de la pgina principal a la qual saccedeix en entrar a una web i ladrea electrnica en el cas de pgines web. Observa els exemples en el cas dun llibre, en el duna enciclopdia i en el duna pgina web: Monz, Quim. Lilla de Maians. Barcelona: Quaderns Crema, 1994. Carreras, Joan. Gran Enciclopdia Catalana. Volum 9. Barcelona: Enciclopdia Catalana, SA., 1976.</p> <p>AGNCIA INTERNACIONAL DE LENERGIA.http://www.iea.org</p> <p>7. ENQUADERNACI: Hi situarem un full en blanc al final (de cortesia), perqu el professorat hi posi, si ho desitja, les anotacions que cregui oportunes. A ms, un cop ordenats els fulls que componen el treball, caldr presentar-los ben enquadernats. Hi ha diversos sistemes: una simple grapa, un enquadernador tipus fastener, etc. Per a aquesta operaci, conv seguir les indicacions de cada professor/a.</p> <p>8. ALTRES OBSERVACIONS: Els treballs shan de lliurar nets, polits, sense taques ni fulls arrugats o estripats, i dins del termini establert pel professorat. Tamb cal evitar les faltes dortografia. Per aix s necessari repassar el treball diverses vegades amb la companyia de diccionaris, manuals de gramtica i correctors informtics.</p> <p>3</p>