NORMES FORMALS PER A LA PRESENTACIÓ DE ?· • En els treballs només s'escriu a una cara.

  • Published on
    30-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Escola Sagrada Famlia Normes formals per a la presentaci de treballs

NORMES FORMALS PER A LA PRESENTACI DE TREBALLS

Pgina Els treballs sempre es faran en fulls de mida A4.

Els fulls sempre seran de color blanc (a poder ser utilitzarem paper reciclat).

En els treballs noms s'escriu a una cara.

Cal deixar marge superior i inferior, per la dreta i per l'esquerra. Aquests marges mai seran inferiors a 2 cm. En principi, els marges que deixa el processador de textos sn els ideals.

Tipus de lletra El tipus de lletra utilitzat en un treball ha de ser ARIAL, TIMES NEW ROMAN o

VERDANA, a mida 12.

No s convenient utilitzar molts tipus de lletra diferents en un mateix document. s aconsellable emprar, com a mxim, dos tipus de lletra: el bsic per al text normal i un altre per ressaltar. Ms aconsellable s encara, combinar mides i estils (negreta o cursiva) del mateix tipus de lletra.

El color de la lletra ser sempre negre.

Per a les capaleres, peus de pgina, peus d'illustracions o grfics i notes al peu, utilitzarem una mida de lletra ms petita (10).

Numeraci de les pgines Les pgines han d'estar numerades en el peu de pgina, excepte la portada.

Capalera i peu de pgina La capalera ha d'incloure a l'esquerra el nom de l'escola i a la dreta el ttol del treball.

Escola Sagrada Famlia Ttol del treball

Al peu de pgina apareixer el nom de l'alumne a l'esquerra i el nmero de pgina a la dreta. Nom de l'alumne Pg. n. 1

Apartats del treball Tots els treball han de tenir:

Portada ndex (apartats i subapartats classificats i detallant la pgina). Contingut del treball: introducci cos conclusions. (Si hi ha citacions es poden

posar a peu de pgina o al final del treball, abans de la bibliografia). Bibliografia (ordenada alfabticament per cognoms). Annexos (en cas que hi hagin). Contraportada (full en blanc)

ESO - 1 -

Escola Sagrada Famlia Normes formals per a la presentaci de treballs

Portada A la portada hem d'incloure el nom de l'escola, el ttol del treball, l'assignatura, el nom de

l'alumne, el curs, el nom de professor/a que rebr6 el treball i la data de lliurament.

No hi ha d'haver ni capalera ni peu de pgina.

El text de la portada estar en color negre. Si hi ha alguna imatge, s que podr ser en color.

ndex L'ndex inclour tots els captols, apartats i subapartats del treball, aix com la bibliografia i

els annexos.

Els ttols dels captols aniran numerats i en majscules, i els dels respectius apartats i subapartats en minscula.

Cada apartat i subapartat de l'ndex adrear a les pgines on aquests es troben.

La numeraci dels apartats del document ha d'afavorir la visualitzaci i comprensi de la seva estructura.

Exemple d'ndex:

Pargrafs Tots els pargrafs han d'estar justificats.

Normalment, entre pargraf i pargraf deixarem una lnia en blanc o un espaiat de 0,30 cm.

L'interlineat ha de ser, normalment, senzill. En cas especials, el professorat pot recomanar un interlineat d'1,5 o doble (per exemple, si s'han de fer correccions).

Estils Hem d'intentar ser coherents amb nosaltres mateixos. Si comencem amb un estil, no l'hem

de canviar al llarg de l'escrit. Hem d'intentar ser clars i senzills. Cal recordar utilitzar pocs tipus de lletres. Per emfatitzar diferents parts d'un text (ttols, articles, revistes...) utilitzarem diferents mides i estils del mateix tipus de lletra: cursiva o negreta, mai el subratllat (que pot confondre's amb un enlla).

Abans de comenar, hem de pensar com plantejar-nos la divisi de l'escrit en apartats i subapartats, i utilitzar sempre la mateixa manera de destacar els diferents ttols. Per exemple, si estem escrivint en Arial, 12, en els ttols podrem utilitzar les segents mides i estils:

ESO - 2 -

ndexPg.

TTOL CAPTOL 1 ................................................................. 5Ttol apartat 1.1 .......................................................... 6

Ttol subapartat 1.1.1 ...................................... 7Ttol subapartat 1.1.2 ...................................... 8

Ttol apartat 1.2 ......................................................... 9Ttol subapartat 1.2.1 ...................................... 10Ttol subapartat 1.2.2 ...................................... 13

TTOL CAPTOL 2 ................................................................ 15Ttol apartat 2.1 ......................................................... 16

Escola Sagrada Famlia Normes formals per a la presentaci de treballs

Ttol general Arial, 18 , negretaTtol de cada apartat Arial, 14, negretaTtol de subapartat Arial, 12, negreta

Si hi haguessin ms nivells, canviarem la mida, per mantenint sempre la proporci segons la importncia del ttol.

Els ttols han d'estar alineats a l'esquerra i mai acabaran ni amb punt ni amb dos punts.

Taules s molt convenient utilitzar taules per expressar aquells continguts que ho requereixin:

estructurar un text, fer classificacions, etc.

Ortografia Tindrem sempre molta cura amb l'ortografia i les errades mecanogrfiques. Per aix cal

passar sempre el corrector.

Errades habituals de mecanografia:

Darrera els signes de puntuaci (punt, coma, punt i coma, dos punts, signes d'interrogaci i admiraci, punts suspensius) sempre hi ha d'haver un espai en blanc (mai davant).

Tamb hem de deixar un espai en blanc abans i desprs d'un parntesi, guionets o cometes, per no dins d'ells (entre aquests i el text).

Per a l'apstrof utilitzarem la tecla Apstrof (a la dreta del 0), i no l'accent.

Les vocals majscules no estan exemptes de complir les normes d'ortografia. Per tant, si les regles ho exigeixen, posarem accents i/o diresis.

Per a l'ela geminada utilitzarem el punt volat, que s a la mateixa tecla que el 3 (s'ha de prmer Majscules+3)

Bibliografia S'indiquen a continuaci unes normes bsiques per tal d'elaborar una bibliografia. Recorda

que sempre que facis un treball en el qual necessitis consultar fonts diverses, s important que apuntis les dades bsiques i que desprs ho posis, per ordre alfabtic, a l'apartat de bibliografia del final del treball. S'indica un exemple i l'estructura que t.

LlibresGOMIS, LL. La notcia, dret hum. Barcelona, Barcanova, 1993COGNOM i nom de l'autor o autors (en majscula). Ttol i subttol (en cursiva). Lloc de publicaci, Editorial o organisme editor, Data de publicaci

DiarisURETA, J. Salom i la Seguretat Social, dins El Peridico de Catalunya, 09/02/2000, p. 8COGNOM i nom de l'autor o autors, si hi consten (en majscula). Ttol i subttol de l'article (entre cometes). Preposici 'dins'. Ttol i subttol de la publicaci peridica

ESO - 3 -

Escola Sagrada Famlia Normes formals per a la presentaci de treballs

(en cursiva). Data de publicaci (numricament el dia, el mes i l'any). Pgina o pgines (precedides de l'abreviatura 'p.').

WebESCOLA PIA DE GRANOLLERS. [en lnia] Eso. [consulta: 21/09/2009].NOM DE LA INSTITUCI o ORGANISME PROPIETARI DEL WEB. [en lnia] (entre claudtors]. Pgina (en cursiva). Adrea electrnica (entre els smbols ). [Data de consulta] (entre claudtors).

PellculaTROCHE, R. (dir.) [Dvd]. Go fish. EE.UU, 1993. 87 min.COGNOM i nom del director (en majscula). (dir). [Tipus de suport] (entre claudtors). Ttol (en cursiva). Lloc de l'edici, any d'aparici. Durada en minuts.

Cpia de seguretat Farem sempre una cpia de seguretat del nostre treball (mai se sap...!).

Impressi Abans de lliurar el treball, tindrem cura que la impressi sigui d'una qualitat correcta.

Enquadernaci Mai entregarem un treball sense enquadernar. Aix vol dir que no s'admeten treball que

s'entreguin amb un clip o dintre d'un portafolis amb els fulls sense grapar.

Podem utilitzar diferents tipus d'enquadernat:

Grapa superior esquerra.

Enquadernador.

Espiral.

ESO - 4 -

http://granollers.escolapia.cat/http://granollers.escolapia.cat/Internet/CAT/Informacio+escolar/Eso/http://granollers.escolapia.cat/Internet/CAT/http://granollers.escolapia.cat/Internet