Normes d´us de la xarxa informatica

  • Published on
    29-Jun-2015

  • View
    246

  • Download
    3

Transcript

<ul><li> 1. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci NORMES DS DE LA XARXA Institut dAlcarrsINFORMTICA DEL CENTRE NORMES GENERALS DS1.-No es perms connectar-se a daltres webs diferents a les que els professors indiquin.2.- No es poden descarregar pellcules, jocs, canons o daltres fitxers no relacionatsamb el ser s acadmic..3.- Els alumnes no poden connectar-se a xats, MSN, facebook o qualsevol xarxa social sino s per indicaci del professor.4.- Les webcam dels ordinadors han destar sempre bloquejades. No es pot fer servir lawebcam si no s per indicaci del professor.5.-Qualsevol actuaci per part dels alumnes contrria als criteris establerts esconsiderar falta. Les sancions per aquestes faltes saplicaran segons lestablert en elNOF.6.- Cal utilitzar sempre el comandament a distncia per lencesa de projectors.7.- A les aules dinformtica, els alumnes han diniciar lordinador en la seva sessi decurs corresponent i hauran dutilitzar la constrassenya que els hi pertoqui.8.- Per a preservar la confidencialitat de les dades, el professor ha diniciar i tancar lasessi a la sala de professors amb el seu nom dusuari i contrassenya.8.- A lhora de classe, el professor s el responsable de ls adient dels ordinadors i deles installacions. Lalumne haur de seguir SEMPRE les indicacions o pautes delprofessor.9.- En cas que lalumne detecti qualsevol anomalia (bloqueig, aturada) de lordinador,avisar immediatament al professor de laula.10.- En cas que el professor detecti qualsevol anomalia, fallada o absncia dalgundispositiu informtic o multimdia de laula cal que avisi al coordinador informtic.</li></ul> <p> 2. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci NORMES DS DE LA XARXA Institut dAlcarrsINFORMTICA DEL CENTRENORMES DS DELS ORDINADORS PORTTILS1.- Ls dels ordinadors es far sempre seguint les pautes del professor.2.- Si lequip es bloqueja o apaga avisarem el professor i esperarem.3.- Els alumnes hauran dapagar els ordinadors desprs de cada sessi de classe i noels podran tornar a encendre fins a larribada del segent professor.4.- Els ordinadors dels alumnes han darribar al Centre cada dia amb la bateriacarregada.5.- Cada ordinador porttil i carregador de lalumne t una etiqueta que lidentifica.6.- Es recomana que cada alumne tingui un ratol i si s possible una funda.7.- Els ordinadors no han de sortir de laula, excepte quan sigui necessari fer un trasllat auna aula especfica (idiomes, biblioteca, laboratoris, tecnologia, etc). En cas de trasllat,lordinador ha danar a la motxilla o dins duna funda.8.-Quan laula quedi buida, els ordinadors han de quedar tancats als armaris. Elprofessorat de gurdia haur de revisar sistemticament que aquestes aules estiguintancades amb clau.9.- A larmari cada alumne t assignat un prestatge on hi consta el seu nom.10.- Lalumne no pot fer servir lordinador a lhora del pati, al migdia ni als canvis declasse.11.- En cas que un alumne no porti lordinador a causa duna reparaci o avaria, cal quemostri un justificant al professor.12.- Per garantir un bon funcionament de lordinador no es permet installar jocs, niprogrames de descrrega ni visitar pgines web no indicades13.- Hem devitar al mxim els riscos de caigudes i trencament.14.- Lalumne s el responsable del seu ordinador. 3. Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaci NORMES DS DE LA XARXAInstitut dAlcarrsINFORMTICA DEL CENTRE</p>