Normes del taller de tecnologia

  • Published on
    02-Aug-2015

  • View
    88

  • Download
    6

Transcript

<p> 1. INSTITUT FRANCESC MACISEMINARI DE TECNOLOGIA 2. COMPORTAMENT AL AULA:1. Lalumnat no podr entrar a lAula de Tecnologia sense la presencia del docent corresponent i la seva prvia autoritzaci. A la finalitzaci de la sessi, el docent ser el ltim en sortir de laula.2. Cada alumne/a mantindr el seu lloc de treball assignat al llarg del curs.3. No es comenar cap activitat a laula fins que aix no ho indiqui el docent.4. Les motxilles i els efectes personals no es poden tenir sobre les taules de treball, millor deixar-les a la prestatgeria de lentrada.5. Quan el treball sigui en grup, tots els membres que el componguin seran responsables de lactuaci i la feina feta per cadascun dells.6. No est perms crrer ni jugar dins de laula.7. No est perms menjar a laula. 3. UTILITZACI DE LEQUIPAMENT:1. No est perms laccs al Magatzem, excepte autoritzaci prvia del docent.2. Cada grup s responsable de les eines i el material que lha sigut assignat i fa servir duna forma correcta i adequada a la normativa.3. Qualsevol tipus de desperfecte sha de comunicar immediatament al docent.4. Els desperfectes deguts a un mal s seran responsabilitat de qui els hagi produt i la seva restituci ser al seu crrec.5. Es treballar de forma que es generi el mnim residu possible.6. No est perms fer servir una eina per a qualsevol altre utilitat que no sigui la seva.7. En el cas dutilitzaci de mquines eina no est permesa la presncia de ms de tres persones al seu voltant. 4. ORDRE I NETEJA:1. Cada grup s responsable de la neteja del seu espai de treball.2. A la finalitzaci de cada sessi un grup (per torns rotatius) ser el responsable de la neteja de lrea com de treball (banc de treball amb cargol i rea de mquines eina).3. Abans de deixar laula cada grup shaur dassegurar que la seva rea de treball est neta i totes les eines recollides i collocades al seu lloc corresponent.4. Cada usuari destris de pintura ser el responsable de deixar-los nets i recollits.5. A la finalitzaci de la sessi, si no hi ha altre classe a la mateixa aula, tothom ha de posar els tamborets a sobre de les taules. 5. SEGURETAT:1. s obligatori utilitzar els equips de protecci individual (ulleres, guants, etc) en aquells casos que ls de la mquina o leina aix ho requereixi.2. Amb la utilitzaci de mquines i determinades eines sha de tenir especial cura amb les robes amples, shan de treure els anells i les polseres i sha de recollir el cabell (quan aquest s llarg.)</p>