Normes de Funcionament l'Olivera

Embed Size (px)

Text of Normes de Funcionament l'Olivera

 • 8/6/2019 Normes de Funcionament l'Olivera

  1/111

 • 8/6/2019 Normes de Funcionament l'Olivera

  2/111

  2

  NNDDEEXX NDEX ................................................................................................................................................ DESENVOLUPAMENT DEL REGLAMENT..................................................................................

  PRESENTACI ............................................................................................................................... TTOL PRELIMINAR....................................................................................................................... TITOL 1. ESTRUCTURA ORGNICA DE CENTRE.....................................................................

  Dels rgans unipersonals i collegiats de govern i coordinaci, els mestres especialistes i les com Article 1. Finalitats de l'estructura d'organitzaci i gesti ............................................................. Article 2. L'estructura d'organitzaci i gesti................................................................................

  Captol primer: Dels rgans unipersonals........................................................................................ Secci primera:Dels rgans unipersonals de govern .....................................................................................

  Article 3. Els rgans unipersonals de govern................................................................................ Article 4. Les funcions del director...............................................................................................

  Article 5. Les funcions del cap d'estudis ....................................................................................... Article 6. Les funcions del secretari.............................................................................................. Article 7. La selecci del director.................................................................................................. Article 8. Nomenament i cessament del director.......................................................................... Article 9. Designaci dels altres rgans unipersonals de govern. ................................................. Article 10. Nomenament i cessament dels altres rgans unipersonals de govern. ........................

  Secci segona:Dels rgans unipersonals de coordinaci ................................................................................. Article 11. Els rgans unipersonals de coordinaci ...................................................................... Article 12. Nomenament, cessament i destituci dels rgans unipersonals de coordinaci......... Article 13. Funcions del coordinador de cicle.............................................................................. Article 14. Funcions del coordinador d'informtica...................................................................... Article 15. Funcions del coordinador de llengua, interculturalitat i cohesi social....................... Article 17. Funcions del coordinador de prevenci de riscos laborals ..........................................

  Secci tercera:Dels mestres tutors .......................................................................................................... Article 18. Funcions del mestre tutor ............................................................................................ Article 19. Funcions del tutor de laula dacollida........................................................................ Article 20. Nomenament i cessament dels tutors ..........................................................................

  Secci quarta: Dels mestres especialistes........................................................................................ Article 24. Les funcions de l'especialista d'educaci fsica.......................................................... Article 25. Les funcions de l'especialista de llengua estrangera.................................................... Article 26. Nomenament i cessament dels mestres especialistes.................................................. Captol segon: Dels rgans collegiats.............................................................................................

  Secci primera: Dels rgans collegiats de govern........................................................................... Article 27. rgans collegiats de govern ....................................................................................... Article 28. El consell escolar......................................................................................................... Article 29. Composicidel consell escolar............................................................................................ Article 30. Procediment d'elecci dels membres del consell escolar ............................................ Article 31. Funcionament del consell escolar ................................................................................ Article 32. El claustre de professors.............................................................................................. Article 33. Funcionament del claustre ........................................................................................... Article 34. L'equip directiu..................................................................................................................

  Article 35. Funcionament de l'equip directiu................................................................................ Secci segona: Dels rgans collegiats de coordinaci....................................................................

 • 8/6/2019 Normes de Funcionament l'Olivera

  3/111

  3

  Article 36. rgans collegiats de coordinaci............................................................................... Article 37. Els equips de cicle....................................................................................................... Article 38. Funcionament dels equips de cicle.............................................................................. Article 39. L'equip de coordinaci pedaggica............................................................................ Article 40. Funcionament de l'equip de coordinaci pedaggica .................................................. Article 41. El consell de direcci.................................................................................................. Secci tercera:De les comissions ............................................................................................................. Article 42. Les comissions................................................................................................................. Article 43. Les comissions del consell escolar.............................................................................. Article 44. La comissi econmica............................................................................................... Article 45. La comissi permanent............................................................................................... Article 46. La comissi de convivncia ........................................................................................ Article 47. La comissi del projecte de socialitzaci i reutilitzaci dels llibres de text................ Article 48. La comissi de menjador............................................................................................. Article 49. Funcionament de les comissions delegades del consell escolar .................................. Article 50. Les comissions dels equips de cicle............................................................................ Article 51. Les comissions d'avaluaci......................................................................................... Article 52. Funcionament de les comissions d'avaluaci .............................................................. Article 53. Les comissions mixtes................................................................................................ Article 54. La comissi datenci a la diversitat. .......................................................................... Article 55. La comissi social ....................................................................................................... Article 56. Les comissions "ad hoc"............................................................................................. Article 57. Funcionament de les comissions "ad hoc" ..................................................................

  TITOL 2. FUNCIONAMENT I ORGANITZACI DE CENTRE .................................................... Captol primer. De l'alumnat .................................................................................................................. Secci primera.Drets de l'alumnat ...........................................................................................................

  Article 58. Consideracions generals.............................................................................................. Article 59. Dret a una educaci integral........................................................................................ Article 60. Dret a la formaci........................................................................................................ Article 61. Dret a la valoraci objectiva del rendiment escolar..................................................... Article 62. Dret al respecte de les prpies conviccions ................................................................ Article 63. Dret a la integritat i a la dignitat personal.................................................................... Article 64. Dret a la participaci ............................................................