Normes de Funcionament l'Olivera

 • Published on
  07-Apr-2018

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/6/2019 Normes de Funcionament l'Olivera

  1/111

 • 8/6/2019 Normes de Funcionament l'Olivera

  2/111

  2

  NNDDEEXX NDEX ................................................................................................................................................ DESENVOLUPAMENT DEL REGLAMENT..................................................................................

  PRESENTACI ............................................................................................................................... TTOL PRELIMINAR....................................................................................................................... TITOL 1. ESTRUCTURA ORGNICA DE CENTRE.....................................................................

  Dels rgans unipersonals i collegiats de govern i coordinaci, els mestres especialistes i les com Article 1. Finalitats de l'estructura d'organitzaci i gesti ............................................................. Article 2. L'estructura d'organitzaci i gesti................................................................................

  Captol primer: Dels rgans unipersonals........................................................................................ Secci primera:Dels rgans unipersonals de govern .....................................................................................

  Article 3. Els rgans unipersonals de govern................................................................................ Article 4. Les funcions del director...............................................................................................

  Article 5. Les funcions del cap d'estudis ....................................................................................... Article 6. Les funcions del secretari.............................................................................................. Article 7. La selecci del director.................................................................................................. Article 8. Nomenament i cessament del director.......................................................................... Article 9. Designaci dels altres rgans unipersonals de govern. ................................................. Article 10. Nomenament i cessament dels altres rgans unipersonals de govern. ........................

  Secci segona:Dels rgans unipersonals de coordinaci ................................................................................. Article 11. Els rgans unipersonals de coordinaci ...................................................................... Article 12. Nomenament, cessament i destituci dels rgans unipersonals de coordinaci......... Article 13. Funcions del coordinador de cicle.............................................................................. Article 14. Funcions del coordinador d'informtica...................................................................... Article 15. Funcions del coordinador de llengua, interculturalitat i cohesi social....................... Article 17. Funcions del coordinador de prevenci de riscos laborals ..........................................

  Secci tercera:Dels mestres tutors .......................................................................................................... Article 18. Funcions del mestre tutor ............................................................................................ Article 19. Funcions del tutor de laula dacollida........................................................................ Article 20. Nomenament i cessament dels tutors ..........................................................................

  Secci quarta: Dels mestres especialistes........................................................................................ Article 24. Les funcions de l'especialista d'educaci fsica.......................................................... Article 25. Les funcions de l'especialista de llengua estrangera.................................................... Article 26. Nomenament i cessament dels mestres especialistes.................................................. Captol segon: Dels rgans collegiats.............................................................................................

  Secci primera: Dels rgans collegiats de govern........................................................................... Article 27. rgans collegiats de govern ....................................................................................... Article 28. El consell escolar......................................................................................................... Article 29. Composicidel consell escolar............................................................................................ Article 30. Procediment d'elecci dels membres del consell escolar ............................................ Article 31. Funcionament del consell escolar ................................................................................ Article 32. El claustre de professors.............................................................................................. Article 33. Funcionament del claustre ........................................................................................... Article 34. L'equip directiu..................................................................................................................

  Article 35. Funcionament de l'equip directiu................................................................................ Secci segona: Dels rgans collegiats de coordinaci....................................................................

 • 8/6/2019 Normes de Funcionament l'Olivera

  3/111

  3

  Article 36. rgans collegiats de coordinaci............................................................................... Article 37. Els equips de cicle....................................................................................................... Article 38. Funcionament dels equips de cicle.............................................................................. Article 39. L'equip de coordinaci pedaggica............................................................................ Article 40. Funcionament de l'equip de coordinaci pedaggica .................................................. Article 41. El consell de direcci.................................................................................................. Secci tercera:De les comissions ............................................................................................................. Article 42. Les comissions................................................................................................................. Article 43. Les comissions del consell escolar.............................................................................. Article 44. La comissi econmica............................................................................................... Article 45. La comissi permanent............................................................................................... Article 46. La comissi de convivncia ........................................................................................ Article 47. La comissi del projecte de socialitzaci i reutilitzaci dels llibres de text................ Article 48. La comissi de menjador............................................................................................. Article 49. Funcionament de les comissions delegades del consell escolar .................................. Article 50. Les comissions dels equips de cicle............................................................................ Article 51. Les comissions d'avaluaci......................................................................................... Article 52. Funcionament de les comissions d'avaluaci .............................................................. Article 53. Les comissions mixtes................................................................................................ Article 54. La comissi datenci a la diversitat. .......................................................................... Article 55. La comissi social ....................................................................................................... Article 56. Les comissions "ad hoc"............................................................................................. Article 57. Funcionament de les comissions "ad hoc" ..................................................................

  TITOL 2. FUNCIONAMENT I ORGANITZACI DE CENTRE .................................................... Captol primer. De l'alumnat .................................................................................................................. Secci primera.Drets de l'alumnat ...........................................................................................................

  Article 58. Consideracions generals.............................................................................................. Article 59. Dret a una educaci integral........................................................................................ Article 60. Dret a la formaci........................................................................................................ Article 61. Dret a la valoraci objectiva del rendiment escolar..................................................... Article 62. Dret al respecte de les prpies conviccions ................................................................ Article 63. Dret a la integritat i a la dignitat personal.................................................................... Article 64. Dret a la participaci ................................................................................................... Article 65. Els delegats de classe.................................................................................................. Article 66. Les assemblees de classe............................................................................................ Article 68. Organitzaci de la jornada de treball ........................................................................... Article 69. Dret a l'orientaci escolar i formativa......................................................................... Article 70. Dret a formar part d'un grup-classe............................................................................. Article 71. Dret a la protecci social i a la igualtat doportunitats ................................................ Article 74. Dret dinformaci........................................................................................................ Article 75. Dret a la llibertat dexpressi...................................................................................... Article 76. Dret a la protecci dels drets de lalumnat..................................................................

  Deures dels alumnes i rgim disciplinari ......................................................................................... Article 77. Deure de respecte als membres de la comunitat educativa......................................... Article 78. Carta de comproms.................................................................................................... Article 79. Deures bsics............................................................................................................... Article 80. Deure de l'estudi .......................................................................................................... Article 81. Deure de respecte a les normes de convivncia.......................................................... Article 82. mbit i principis bsics de la mediaci escolar com a procs educatiu de gesti de c........................................................................................................................................................

 • 8/6/2019 Normes de Funcionament l'Olivera

  4/111

  4

  Article 83. Principis de la mediaci escolar .................................................................................. Article 84. mbit d'aplicaci......................................................................................................... Article 85. Inici de la mediaci..................................................................................................... Article 86.Desenvolupament de la mediaci................................................................................. Article 87. Finalitzaci de la mediaci .......................................................................................... Article 88. Respecte a leducaci, la integritat fsica i la dignitat personal .................................. Article 89. Aplicaci de mesures correctores i de sancions.......................................................... Article 90. Gradaci de les mesures correctores i de les sancions................................................ Article 91. Conductes contrries a les normes de convivncia ..................................................... Article 92. Mesures correctores..................................................................................................... Article 93. Competncia per aplicar mesures correctores............................................................. Article 94. Constncia escrita........................................................................................................ Article 95. Prescripci.................................................................................................................. Article 96. Conductes greument perjudicials per a la convivncia en el centre ............................ Article 97. Sancions ...................................................................................................................... Article 98. Responsabilitat penal................................................................................................... Article 99. Inici de l'expedient...................................................................................................... Article 100. Notificaci................................................................................................................ Article 101. Instrucci i proposta de resoluci............................................................................. Article 102. Mesures provisionals ................................................................................................. Article 103. Resoluci de l'expedient........................................................................................... Article 104. Aplicaci de les sancions.......................................................................................... Article 105. Responsabilitzaci per danys.................................................................................... Article 106. Prescripci ....