Normes de Centre i Resum Convivència 15-16

 • Published on
  04-Dec-2015

 • View
  13

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Normes de Centre i Resum Pla de Convivncia

Transcript

 • 1

  CEIP ANTONI JUAN ALEMANY

  C/ Santa Eullia, 89 Ma

  07702 Tel./fax 971.36.48.42

  ceipantonijuanalemany@educacio.caib.es

  NORMES GENERALS I DE CONVIVNCIA

  INTRODUCCI

  Al CEIP Antoni Juan Alemany, entenem lescola com a un espai daprenentatge i socialitzaci, en el que, ben segur, els infants aprendran moltes coses noves. La manera com les aprenguin i les interioritzin formaran part del seu bagatge personal, de les seves experincies, del seu projecte de vida. El paper del mestre s acompanyar aquest procs dotant de sentit lesfor que fa linfant per adaptar-se a les noves situacions. Laprenentatge en si mateix suposa resoldre una situaci conflictiva i lobjectiu de la intervenci educativa, en aquest aspecte, s treballar aquest fet dotant als infants dhabilitats personals per anar plantejant conductes dajustament, dempatia, descolta significativa de laltre. El mestre ha dacompanyar el procs fent un desplegament destratgies per aconseguir que cadascun dels fillets i filletes adquireixin un coneixement ms ampli i profund dells mateixos, de les seves capacitats i limitacions, de les seves maneres de fer, dels seus desitjos i interessos, dels seus estats emocionals i de les seves pors, com tamb de les seves conquestes i els seus avenos. Cal educar en el respecte a partir de la creaci de contextos clids que permetin el desenvolupament del potencial personal i el reconeixement de laltre. Totes i tots han de tenir el seu espai. Partint que el centre t present en tot moment la gran diversitat d'alumnat, cultures i religions (catlics, musulmans, hinds, budistes, protestants, ortodoxos, testimonis de Jehov, evangelistes,...), que conviuen a l'escola, el professorat NO far distincions de caire religis amb l'alumnat en el dia a dia, duint a terme la programaci curricular que ha elaborat.

  PERSONAL DOCENT: Tutoria 4t EI: Esther Campos Tutoria 5 EI: Dolors Segu Tutoria 6 EI: Imma Ario Bloc Educaci Infantil Mestra ms 1 EI: Joana Siz (coordinadora i secretaria) Especialista de Msica: Nico Barcel Especialista Religi: Irene Ydoate

 • 2

  Tutoria Primer EP: Bartolom Toms Tutoria Segon EP: Conxa Mateos Tutoria Tercer EP: Sonia Martn (coordinadora) Bloc 1 Especialista dAngls: Victoria Torres Especialista en Audici i Llenguatge: Margalida Puig Suer Especialista en P.T.: Mari Carmen Pons (cap d'estudis) Tutoria Quart EP: Maria Ripoll Tutoria Cinqu EP: Claudia Casasnovas Tutoria Sis EP: Ferran Meli i Vicky Sintes (coordinadora i directora) Bloc 2 Especialista dAngls: Carmen Cabrera Especialista EF: Antoni Segu Especialista en P.T.: Sara Schaffner

  -Altres: ATE/Suport Menjador: Marga Pons Projecte 4Cordes: Felix Ferrer i Pau Cardona Auxiliar de conversa: Voluntaris d'angls: Steve i Polly

  ENTRADES I SORTIDES:

  - Ed. Infantil: pati de dalt - 1r Bloc: pati de primria, per la porta principal. - 2n Bloc: pati de primria, per la porta de la planta subsl. * Entrar en fila, en ordre i en silenci.

  Educaci Infantil :

  - Lhorari lectiu del centre s de 830 h. a 1330 h. ES PREGA MXIMA PUNTUALITAT.

  - Les portes sobren a les 815 h per accedir al recinte, per no es podr deixar els fills tots sols al pati.

  - Els pares deixaran els seus fills/es dins les aules corresponents, quan soni la msica. Podran entrar al passads a partir de les 8:25 h, per sense entrar a les aules fins que soni la msica.

  - Els fills es recolliran a partir de les 1320 h fins les 1330h. - El perode dadaptaci del grup de 3 any durar una setmana. A partir daqu tots

  els alumnes entraran a les 830 hores. - Els pares entraran per la porta del seu pati, mai a travs del centre de primria. - Quan plogui, sobriran les portes un poc abans i els pares podran esperar al

  passads, sense accedir a les aules fins que soni la msica.

 • 3

  - Els tricicles, motos i bicicletes del pati no es podran emprar durant les entrades i sortides.

  - Per tal devitar interferncies durant les hores lectives. Si algun pare/mare ha de venir a recollir el seu fill, sha de dirigir directament a la consergeria del centre i la conserge o l'Equip Directiu anir a cercar-lo.

  - Si el pare/mare/tutor no pot venir a cercar al seu fill, durant un perode de temps, s'ha de justificar a consergeria signant un paper que autoritzi la recollida a una altra persona (model a secretaria).

  Educaci primria:

  - Lhorari lectiu del centre s de 830 h. a 1330 h. ES PREGA MXIMA PUNTUALITAT.

  - Les portes sobren a les 815 h, i a les 1320h, per poder accedir al recinte. - Les entrades es realitzaran des del pati, excepte els dies de pluja que romandran a

  la porxada fins que arribi el mestre. - En cap cas els alumnes poden accedir a les aules abans que soni la msica. - Els pares dels alumnes no poden entrar a les aules a les 830 h. - Les famlies esperaran a fora de ledifici a lhora de les recollides, perqu els

  alumnes surten tots sols. - Per tal devitar interferncies durant les hores lectives. Si algun pare/mare ha de

  venir a recollir el seu fill, sha de dirigir directament a la consergeria del centre.

  PUNTUALITAT I ASSISTNCIA:

  Educaci Infantil i Primria:

  Retards: - Els retards shauran de justificar signant un paper a secretaria, on sespecificar el

  motiu. - Si arriben tard, els pares deixaran els fills a consergeria, els alumnes d'Educaci

  Infantil seran acompanyats a les aules per algun membre de lEquip Directiu o la conserge i els alumnes d'Educaci Primria no podran accedir a l'aula fins que no hi hagi un canvi de classe, quedant a crrec del mestre de gurdia . Mensualment es revisaran i es passar part a lEquip dOrientaci Educativa i Psicopedaggica i, posteriorment, a Inspecci, Serveis Socials i Menors, quan sigui necessari.

  - Les famlies hauran davisar anticipadament mitjanant una notificaci (a Primria a l'agenda) o cridada telefnica:

  o Si lalumne/a, per alguna causa justificada, no pot assistir a lescola o es retarda.

  o Si sha dabsentar de lescola en casos absolutament necessaris. Mai ho podran fer sense un adult responsable.

  Assistncia: - Sha de presentar una justificaci escrita o oral, quan lalumne/a hagi perdut alguna

  hora o dia lectiu. Totes les justificacions es lliuraran al tutor/a. A les 3 faltes injustificades es donar avs per telfon als pares i a els 5 faltes es notificar a la policia tutor i senviar una carta certificada als pares. En cas de reincidncia es comunicar a lEquip d'Orientaci educativa i Psicopedaggica, Inspecci, Serveis Socials i Menors, que dictaminaran les mesures a prendre.

 • 4

  - En cas que els alumnes tenguin malalties infeccioses (rosa, volatge..), els pares hauran dabstenir-se denviar els fills/es al centre fins que hagi passat el perill de contagi. En cas de polls es telefonar a les famlies, perqu venguin a recollir el fill i li facin el tractament corresponent.

  ASPECTES LINGSTICS:

  Lrea de llengua castellana, lrea dEd. Fsica i dos tallers de Plstica simpartiran en llengua castellana ; lrea dAngls, lrea de Cincies Socials i Naturals i dos tallers de plstica simpartiran en llengua anglesa i la resta drees simpartiran amb llengua catalana.

  Introducci duna tercera llengua (langls) des del primer curs del segon cicle dEd. Infantil (P3 i P4), amb una sessi de 1h setmanal, que es treballar oralment, i cada aula tindr un rac dangls que es treballar puntualment i P5 simpartir en dues sessions de 45 minuts.

  A Educaci Infantil simpartir 1 hora setmanal de llengua castellana, que es treballar oralment.

  A tots els Blocs de Primria s'impartir Seccions Europees, fent dos tallers de lrea de plstica en llengua anglesa. La resta de cursos de primria (rea d'angls) i infantil (rac d'aula) es beneficiar duna hora setmanal de l'auxiliar de conversa.

  A tota primria s'impartir el Pla d'Educaci Plurilinge, les rees de Cincies Socials o Naturals. A Educaci Infantil i Primria les llenges castellana i catalana seran impartides per diferents mestres del Bloc.

  Tots els divendres es dur a terme el Butllet del divendres demat on aniran rotant tots els cursos. Sacorda treballar ms la part memorstica i donar cabuda a les tres llenges (poesia, enigma,...).

  ACTIVITATS COMPLEMENTRIES:

  Educaci Infantil i Primria:

  - Es signar una autoritzaci per a cada sortida que es faci, exceptuant les signades a principi de curs. A lautoritzaci quedar reflectit el descompte aplicat grcies a la recaptaci de la venta de coques.

  - Lalumne que no dugui lautoritzaci signada no podr sortir i quedar al centre (no es cridar per telfon).

  - Els pares d'Educaci Infantil podran entregar les autoritzacions i els doblers de l'autobs a la conserge,que estar al passads dEd. Infantil, o b a secretaria,

  juntament amb limport just de la sortida, sempre que sigui possible, si fos els cas, de 830 a 840 hores; dins el pla establert.

  - Els alumnes dEd. Primria entregaran les autoritzacions i el doblers a cada tutor. - A les sortides i, segons les instruccions del curs, a Ed. Infantil 1 acompanyant per

  cada 10 alumnes, a 1r, 2n, 3r i 4t dEd. Primria, 1 acompanyant cada 15 alumnes i, a 5 i 6 dEd. Primria, 1 acompanyant cada 20 alumnes. Els acompanyants que toca per llei seran mestres i la resta seran pares.

 • 5

  BERENARS:

  Educaci Infantil i Primria:

  - No est perms dur btils (sucs, actimels, dan-ups,...), excepte daigua. - No est perms berenar de bollaries i altres productes no nutritius (prefabricats).

  Als alumnes reincidents, sels hi retirar. - Els alumnes han d'haver berenat a casa i dur berenar a l'hora del pati, per un bon

  rendiment escolar. - Aquells pares que de manera sistemtica duguin el berenar del seu fill a qualsevol

  hora ,interferint la feina del centre, es derivar a lEOEP i a Serveis Socials. - A les festes daula es poden dur coques i sucs, menys llaminadures (xuxes). - No es repartiran targetes daniversari si no nhi ha per tots els alumnes de laula. En

  aquest cas, es repartiran fora del recinte escolar. - S'estableix el divendres com a dia de venta de coques. A la primera reuni daula

  de principi de curs, els pares signaran un comproms de dur coca quan toqui al seu grup. Aix implicar a lhora de fer sortides, poder gaudir dun descompte a aquells alumnes que participin aportant coques. Es demana la participaci i collaboraci dels pares per poder realitzar la venta.

  MENJADOR: L'alumnat usuari es regir pel protocol de menjador.

  L'alumne ha de tenir un bon comportament i seguir les indicacions de la monitora. Abans de les 10h, s'ha d'avisar a consergeria, si l'alumne queda a menjador. L'hora de recollida del menjador s a les 15h. Si l'alumne noms es queda un dia al menjador, s'ha de pagar el mateix dia. Si l'alumne es queda tot el mes, s'ha de pagar abans del dia 10. S'ha d'avisar si l'alumne t alguna allrgia o intolerncia a algun aliment. En cas d'incompliment de les normes, tant el centre com l'empresa, tenen el dret

  del cessament del servei per l'usuari.

  REUNIONS AMB PARES/TUTORIA:

  Educaci Infantil i Primria:

  - Cada tutor/a convocar una reuni a principi de curs del seu grup-classe i una altra abans de Nadal per informacions de caire ms pedaggic. A ms a ms, es far, com a mnim, una reuni individual amb cada famlia al llarg del curs. L'horari d'atenci a pares s el dimecres de 13:30h a 14:30h, amb cita prvia.

  - Trimestralment les famlies pagaran 15 , tant a Educaci Infantil com Primria, per raons de material de Bloc i fotocpies, que es podr pagar a consergeria.

  - Sempre s'han de signar per part de les famlies les notes o comunicats de l'agenda escolar. Si algun pare no en ve d'acord es posar en contacte amb lespecilalista, per fer els pertinents aclariments, demanant sempre cita prvia a les hores d'atenci a pares.

  - Per qualsevol aclariment o intercanvi d'opinions sobre el seu fill, primer s'ha de dirigir al tutor/a o especialista i, si no s'arriba a un acord, es passar per direcci.

 • 6

  - De totes les proves avaluables es posar la nota a lagenda i cada mestre especialista les guardar fins el comenament del proper curs, per els pares podran veure aquestes proves avaluables si demanen cita prvia a horari datenci a pares.

  - Els informes d'avaluaci de l'alumne/a, que s'entregaran trimestralment, hauran de ser retornats al tutor degudament signats pels pares dins de la primera setmana lectiva posterior al lliurament.

  - Cada classe ha de tenir un delegat/da (pare o mare). Si no surt voluntriament, s'elegir mitjanant un sorteig.

  - Dins l'horari lectiu no s deixar telefonar a casa, perqu els pares duguin a escola el material escolar que s'hagin oblidat.

  - S'ha de comunicar per escrit al tutor/a si els alumnes tenen algun tipus d'indisponibilitat fsica (allrgies, asma,...), per tal d'evitar qualsevol situaci que pogus perjudicar l'alumne/a.

  - S'ha de presentar el Certificat Mdic Oficial en cas d'estar exempt/a a Educaci Fsica al professor/a corresponent o al tutor/a.

  - En cap cas s'administraran medicaments si no hi ha una autoritzaci escrita per part de la persona responsable de l'alumne.

  CONVIVNCIA:

  Educaci Infantil i Primria:

  - Respectar mestres, alumnes i personal no docent. - Respectar el treball i les decisions professionals del mestre. - Mantenir una actitud de cooperaci i aprofitament. - Respectar les installacions i materials del centre, aix com el material dels

  companys i el propi. - Respectar l'ordre en general i en particular a les entrades i sortides de l'escola i de

  les aules. - Mantenir hbits d'higiene personal i neteja en general. - Dur a l'escola els dies que pertoqui l'equip d'educaci fsica i en el cas dEd. Infantil

  dur calcetins de psicomotricitat per poder-hi assistir i el material exigit pels professors de les diferents rees.

  - Portar nicament el material necessari per a l'activitat escolar. - No es duran jocs ni pilotes de casa (excepte cromos, tazos, baldufes i mrvils). El

  centre no es far crrec en cas de prdues o trencaments. Abans del pati el mestre d'Educaci Fsica, cada dia repartir: 1 pilota de futbol, 4 pilotes de bsquet, 1 pilota de vlei, unes quantes cordes i 1 dau gegant. A ms, la taula de tennis-taula i les bitlles les poden utilitzar els alumnes que ho sollicitin a principi de pati. L'horari del camp de futbol, a l'hora de pati, s el segent:

  Dilluns: sis. Dimarts: cinqu. Dimecres: quart. Dijous: tercer Divendres: primer i segon

  - El centre no permet portar telfons mbils als alumnes. - Les fotos que es facin a sortides,activitats i festes a lescola NO es podran penjar a

  xarxes socials particulars (facebook,...).

 • 7

  - Es far un recull de totes les incidncies que es produeixin al llarg del curs (llibreta d'incidncies), tant per part d'alumnes com de pares, prenent les mesures pertinents.

  - L'incompliment de les normes de convivncia per part dels alumnes repercutir en les qualificacions trimestrals.

  SECRETAR...