Normes 1r eso 2013 14

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    389

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. DEPARTAMENT DE CINCIES NATURALS, CURS 2013-14 - INFORMACI I NORMES DE FUNCIONAMENT DE CINCIES NATURALS DE 1r D'ESO 1.- Per desenvolupar la matria es treballar amb el llibre de text de Santillana de 1r d'eso ( Els camins del saber, volums 1,2,3 i 4). 2.-Lalumnat haur de portar el volum 4 de Cincies de la Naturalesa per poder realitzar els desdoblaments de laboratori que comptar com a nota, un 10% de la nota global. 3.-Lalumnat ha de portar obligatriament una llibreta de la matria per treballar a classe, pot ser a ratlles o a quadrets. El professorat demanar cada dia els deures i controlar la feina de lalumnat. 4.-Per escriure noms es poden utilitzar bolgrafs blaus i negres, mai de colors. Vermell per les correccions i llapis per dibuixar. No usar mai un llapis per realitzar una prova escrita!. TAMPOC ES POT USAR TPEX, MAI!!! 5.-Cada dia han de posar la data a la llibreta per mantenir la feina ordenada. La llibreta es lliurar a la professor/a el dia de lexamen per ser revisada i avaluada. La mitjana de les notes de llibreta compta un 10% de la nota global. 6.- La llibreta savalua: presentaci, ordre, faltes dortografia, tasques realitzades ( exercicis, esquemes...),dibuixos pintats i ben fets. 7.El professorat passar llista cada dia i tindr en compta les faltes dassistncia no justificades. 8.-Els treballs demanats durant el curs han de presentar lestructura segent: portada, ndex, introducci, desenvolupament, conclusi, opini personal i bibliografia o fonts dinformaci i contraportada. s molt important la presentaci, el contingut i sobretot lortografia i expressi escrita. Si lalumnat t moltes faltes dortografia se li pot baixar la nota un 10%. 9.- Es valorar molt positivament la participaci a classe i lactitud que comptar molt a la nota final. 10- A final de curs es realitzar un examen final tipus test que far mitjana amb les altres notes i permetr recuperar les avaluacions suspeses anteriors en cas de superar-lo positivament, per tant, no es realitzaran exmens de recuperaci desprs de cada avaluaci. 11.- El professorat pot demanar treballs de refor a aquells alumnes que ho consideri per poder pujar nota. -L'incompliment de qualsevol daquestes normes dificultar laprovat de la matria!!! -CRITERIS DE QUALIFICACI La matria de Cincies Naturals es qualifica de la forma segent: 1.- Les proves escrites compten un 50%. Laltre 50% es reparteix en: llibreta (20%), laboratori(10%), treballs (10%), deures (10%) i lactitud es valorar en totes les tasques realitzades i pot influenciar molt negativament en lassoliment de laprovat. 2.- Si lalumnat treu menys dun 3 en un examen no se li far mitjana i suspendr directament lavaluaci. Per cal recordar que ha de seguir estudiant per superar lexamen final i aprovar en juny. 3.-Els treballs sn obligatoris i per tant, si no el presenten suspenen lassignatura. 4.-Si lalumnat ha faltat a un examen per el justifica se li repetir lexamen. Si no justifica la falta, el professorat no t lobligaci de fer-ho. La falta duna nota dexamen es compta com un zero. * Aquesta informaci tamb serveix per a tercer d'ESO