Memoria projecte tecnologic moble Guillem i Andreu 3rA

 • Published on
  05-Mar-2016

 • View
  218

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • Curs201314/Projecte:cadira

  PROJECTETECNOLGICCadira

  CURS20132014

  Autoria:GuillemSerradoriAndreuMalladaProfessor/aresponsable:DavidSauraVivanco

  DepartamentdeTecnologies/INSGuindvols 1

 • Curs201314/Projecte:cadira

  1.Enunciatdelprojecte/Definicidelanecessitat/Requeriment.Elprojecteconstavadeconstruir,unmobleambpecesdecartr.Elquevamdecidirnosaltresva

  serunacadiraquecomplslescondicionsdunacadira.Lacadiraconstavadeunstubsdecartr

  fustaqueserveixencomapotesdelacadira,iduespecesqueservirancomaseientdelacadira.

  2.Recercadinformaci.Ensvamfixarqueamoltsllocsonshaviafetelmobleencaixatlespeces,vambuscartipusde

  moblesaInternet,ivamferunaplujadideespertriarelprojectefinal.

  3.Plujadidees.taula:Taulafetaperlaminesdecartrajuntades

  cadira:cadirafetapertubsdecartriunsuportperaseuresfetambuncilindredecartriuna

  tapaqueestareforadaperunespecestriangulars.

  Propostadesoluci1:

  Cadira: s una cadira feta de peces de cartr i esta formada per uns tubs de cartr fusta, un

  suportperseures,uncilindreiunstrianglesdecartrqueserveixendereforperalseient.

  Esbs

  DepartamentdeTecnologies/INSGuindvols 2

 • Curs201314/Projecte:cadira

  Propostadesoluci2:

  Laproposta2eraunataulafetadelaminesdecartajuntades.

  Esbs

  DepartamentdeTecnologies/INSGuindvols 3

 • Curs201314/Projecte:cadira

  4.Soluciescollida.

  Lasoluciescollidas:Unacadira

  Justificaci:

  Vam trobat que te poc nivell de complexitat, que tenim suficient material i que s el projecte que

  ensagradamsperquelaltreprojecteelfeiamoltamsgentivolemseroriginals.

  Esbossos

  DepartamentdeTecnologies/INSGuindvols 4

 • Curs201314/Projecte:cadira

  5.Memriadescriptiva.

  5.1.Memria

  Primer vam fer un esbs del projecte escollit, vam fer una replica a escala de cartr, vam construir

  les peces i finalment vam construir el moble. Els passos per construir el moble van ser els

  segents:

  1rVammarcarelstallsquehavemdeferacadascunadelespeces.

  2nVamferelstallscorresponensalcercledecartr.

  3r Vam tallar un tub amb 2 trossos per fer les potes, posteriorment vam buidar la part dels tubs

  peronpassariaelcercle.

  4tVambuidarelstubsgransperellloconhaviendencaixar.

  5Vamenganxarelstrianglesdesuport.

  6Vamtallarelcerclequefadetapa.

  7Vamenganxarambsiliconatoteslespeses.

  5.2.Plnolsidibuixos

  DepartamentdeTecnologies/INSGuindvols 5

 • Curs201314/Projecte:cadira

  5.3.Materialsnecessaris

  Elsmaterialsnecessarisenelprocsconstructiusn:

  Material Descripci Quantitat

  Tubs de cartr dur Tubsdecartdurfetambcapescompactades 6

  Laminadecartrodona Utilitzada per a la construcci de el seient esta formadadediversescapesdecartrcompreses

  1

  Cercle de

  cartr

  Utilitzat per a la construcci de lespai per sentarse.Cartrdurdediversescapes.

  1

  Trianglesdecartr Cartr doblegat en forma de triangle que serveix perreforarelseient.

  3

  5.4.Einesemprades

  Leseinesempradesenelprocsconstructiusn:

  DepartamentdeTecnologies/INSGuindvols 6

 • Curs201314/Projecte:cadira

  Eina Famlia Descripci

  serra darc serres serra amb arc de ferro manejable i mobil

  raspa einesdefusteria Serveix per treure els trossos de cartrsobrants

  llima einesdefusteria Serveix per llimar els trossos de cartrsobrants

  DepartamentdeTecnologies/INSGuindvols 7

 • Curs201314/Projecte:cadira

  serrapetitamaxet

  serres construida ajuntat un tros de cartr iunaserrapetita.

  5.5.Procsdeconstrucci

  Laseqenciacidelsprocessosioperacionsqueheurealitzatslasegent:

  Procs Descripci

  Esbs Elegirelprojecteiplantejarunaideaperconstruir

  Maqueta Maqueta de cartolina que serveix per fer un projecte en escala petitadeelprojectefinal

  Preparaci i construcci de lespeces

  s fan les peces que formaran part del moble. Es dona forma als tubs,stallenelsseients,etc.

  Construccifinal S ajunten totes les peces prviament fetes i es fa definitivament elmoble.

  6.Avaluaci.6.1.Avaluacidelproducteelaborat

  Objectiu amillorar Correcte Exellent

  crear un moble de cart

  jo crec que esta correcte perqu vam fer servir cart fusta per fer el moble.

  crearunacadira jo crec que la cadira e quedat semblant al que volem fer des del

  DepartamentdeTecnologies/INSGuindvols 8

 • Curs201314/Projecte:cadira

  principi

  la cadira creada pot fer funcions de mobles

  no perqu la vam haver de fer mes petita per condici despaiidemida.

  Resultat final (memriainclosa)

  jo crec que la suma de tot ha estat correcta per que el no nomes vam crear el moble que volem sin que tamb ha estat un treball entretingut

  6.2.Avaluacidelgrup

  El treball jo crec que ha estat entretingut, interessant i diferent. El moble del nostre grup ha quedat

  bastant be. Durant el procs shan agut de fer alguns canvis del model inicial per la valoraci de

  totplegatesmoltpositiva.

  Nota

  Prototip 6

  Moble 8

  Memria 8

  DepartamentdeTecnologies/INSGuindvols 9

 • Curs201314/Projecte:cadira

  DepartamentdeTecnologies/INSGuindvols10