Memòria Projecte De l'Hort a la Biblioteca

  • Published on
    06-Apr-2016

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Memria del projecte De l'hort a la Biblioteca. Guanyador del Premi Teresa Rovira i Comas 2014 a la innovaci a les biblioteques pbliques catalanes.

Transcript

<ul><li><p>PREMI TERESA ROVIRA I COMAS PREMI TERESA ROVIRA I COMAS PREMI TERESA ROVIRA I COMAS PREMI TERESA ROVIRA I COMAS 2014201420142014 A LA INNOVACIA LA INNOVACIA LA INNOVACIA LA INNOVACI A LES BIBLIOTEQUES A LES BIBLIOTEQUES A LES BIBLIOTEQUES A LES BIBLIOTEQUES </p><p>PPPPBLIQUES CATALANESBLIQUES CATALANESBLIQUES CATALANESBLIQUES CATALANES </p></li><li><p>De lHort a la Biblioteca Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer </p><p> 2 </p><p> SUMARISUMARISUMARISUMARI </p><p> 1.1.1.1. IntroducciIntroducciIntroducciIntroducci </p><p>2.2.2.2. Equipament: Biblioteca Jordi Rubi i BalaguerEquipament: Biblioteca Jordi Rubi i BalaguerEquipament: Biblioteca Jordi Rubi i BalaguerEquipament: Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer </p><p>3.3.3.3. Planificaci del pPlanificaci del pPlanificaci del pPlanificaci del projecte rojecte rojecte rojecte De lHort a la BibliotecaDe lHort a la BibliotecaDe lHort a la BibliotecaDe lHort a la Biblioteca </p><p>3.1. Objectius </p><p>3.2. Lnies dacci </p><p>3.3. Pla de difusi </p><p>3.3.1 Elements i suports per a la difusi </p><p>3.3.2 Canals de difusi de les activitats </p><p>3.4. Temporalitzaci </p><p>3.5. Activitats realitzades </p><p>3.6. Continutat </p><p>3.7. Recursos </p><p>4.4.4.4. Avaluaci de resultatsAvaluaci de resultatsAvaluaci de resultatsAvaluaci de resultats </p><p>5.5.5.5. ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions </p><p>6.6.6.6. AnnexosAnnexosAnnexosAnnexos </p></li><li><p>De lHort a la Biblioteca Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer </p><p> 3 </p><p>1111 IntroducciIntroducciIntroducciIntroducci </p><p>La Biblioteca Jordi Rubi i BalaguerBiblioteca Jordi Rubi i BalaguerBiblioteca Jordi Rubi i BalaguerBiblioteca Jordi Rubi i Balaguer de Sant Boi de Llobregat es presenta al Premi Teresa Rovira i Comas a la innovaci a les biblioteques pbliques de lany 2014 amb el projecte De lHort a la BibliotecaDe lHort a la BibliotecaDe lHort a la BibliotecaDe lHort a la Biblioteca.... A la Biblioteca es t el convenciment que, com a servei pblicservei pblicservei pblicservei pblic, una de les principals obligacions s treballar pel b com de les persones, dels usuaris i de la societat en general. Daltra banda, el paradigma de les biblioteques est canviant a una gran velocitat i la Biblioteca sadapta a les noves necessitats dels usuaris, en la mesura de les seves possibilitats, utilitzant les eines i els recursos dels quals disposa. Sant Boi de LlobregatSant Boi de LlobregatSant Boi de LlobregatSant Boi de Llobregat s un dels municipis que forma part del Parc Agrari del Parc Agrari del Parc Agrari del Parc Agrari del Baix LlobregatBaix LlobregatBaix LlobregatBaix Llobregat, una de les zones agrcoles ms antigues i frtils del pas, amb un patrimoni cultural, ecolgic i econmic de primer ordre situat al bell mig de lrea ms densament poblada de Catalunya. Partint daquestes reflexions neix el projecte De lHort a la BDe lHort a la BDe lHort a la BDe lHort a la Bibliotecaibliotecaibliotecaiblioteca que vol donar a conixer la Biblioteca com a punt dinformaci que posi a labast de tothom eines a lhora de comprar, cuinar productes de proximitat i de temporada i realitzar cultiu dhorts urbans; i, al mateix temps, vol esdevenir un equipament vertebrador de ciutat i el seu entorn, punt de trobada i connexi entre entitats, administracions, usuaris i altres segments de poblaci que, habitualment, no participen de les activitats i serveis de la Biblioteca. El projecte t dinnovador i original: Que els usuaris de la Biblioteca han esdevingut part activa i fonamental en </p><p>el desenvolupament del projecte, ja que proposen accions, activitats o fins i tot grups de trobada per compartir coneixements. </p><p> Que va nixer amb voluntat de ser compartitcompartitcompartitcompartit amb altres biblioteques interessades a iniciar i desenvolupar-lo. </p><p> Que ha vertebrat una xarxa molt potent al territori que posa en contacte i propicia espais de trobadaespais de trobadaespais de trobadaespais de trobada entre pagesos, restauradors, escoles, entitats, administracions, etc., per poder treballar aix conjuntament en la consecuci dobjectius comuns que beneficin tothom. </p><p> Que sha creat una imatge prpia (logotip) fotografiant productes del Parc Agrari adquirits al Mercat de Pags de Sant Boi. </p><p> Que sha construt un mobiliari especfic amb materials de rebuig (palets, tela de galliner, caixes de fruita i verdura...) seguint la filosofia de sostenibilitat del projecte. </p></li><li><p>De lHort a la Biblioteca Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer </p><p> 4 </p><p>2222 Equipament: BibliotecEquipament: BibliotecEquipament: BibliotecEquipament: Biblioteca Jordi Rubi i Balaguera Jordi Rubi i Balaguera Jordi Rubi i Balaguera Jordi Rubi i Balaguer Inaugurada el 22 de maig de 2005, la Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer s central urbana. Conjuntament amb la Biblioteca M. Aurlia Capmany, situada al barri de Ciutat Cooperativa, dna servei a la poblaci de Sant Boi, que actualment s de 83.408 habitants. Ubicada al Parc de la Muntanyeta, al centre geogrfic de la ciutat, est envoltada dequipaments esportius i escoles i s accessible a tots els ciutadans. Ledifici t 3.357 metres quadrats tils distributs en dues plantes. La plantilla habitual consta de dinou persones que treballen en dos torns diferenciats. Durant tot lany, excepte els mesos de juliol i agost, ofereix 62 hores setmanals dobertura i un nombre de visites anuals de 170.246 i s un dels equipaments de la Xarxa de Biblioteques de la Diputaci de Barcelona amb un horari ms ampli. Des de la seva inauguraci ha esdevingut un equipament de referncia a la ciutat.1 </p><p>3333 Planificaci del projecte Planificaci del projecte Planificaci del projecte Planificaci del projecte De lHort a la BibliotecaDe lHort a la BibliotecaDe lHort a la BibliotecaDe lHort a la Biblioteca </p><p> Com sha plantejat a la introducci, Sant Boi s una poblaci amb una forta i arrelada tradici pagesa i un dels catorze municipis que forma part del Parc Agrari del Baix Llobregat, un territori amenaat per circumstncies molt diverses. La Biblioteca, dins daquest entorn, esdev un espai integrador; com a lloc que ofereix informaci i punt de trobada amb lobjectiu de facilitar recursos mitjanant diferents canals (guies bibliogrfiques, activitats, fons documentals, accs a Internet...) sobre una temtica dinters local. Aquest projecte es troba al Pla dacci de la Biblioteca. 2 </p><p> 1 Annex 1: Fitxa descriptiva de la Biblioteca. </p><p>2 Aquest projecte s lobjectiu operatiu 4.1 Dur a terme el projecte De lHort a la Biblioteca per difondre des de la Biblioteca la cultura pagesa del nostre entorn. </p></li><li><p>De lHort a la Biblioteca Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer </p><p> 5 </p><p>3.13.13.13.1 ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius Es defineixen tres objectius clars: </p><p>a)a)a)a) Convertir la Biblioteca Jordi Rubi I Balaguer en un punt dinformacipunt dinformacipunt dinformacipunt dinformaci de referncia al municipi de Sant Boi de Llobregat on es pugui obtenir documentaci i trobar-hi recursos per poder comprar, cuinar productes de proximitat i cultivar horts urbans. </p><p>b)b)b)b) Esdevenir un equipament que ofereixi i fomenti espais de trobadaespais de trobadaespais de trobadaespais de trobada entre collectius molt diversos com ara pagesos, restauradors, botigues, entitats, etc., per tal de ser un centre vertebrador de ciutat. </p><p>c)c)c)c) Expandir, en primer lloc, el projecte entre les biblioteques dels municipis que formen part del Parc Agrari i, a ms llarg termini, a la resta de biblioteques interessades a compartir i gestionar recursos compartir i gestionar recursos compartir i gestionar recursos compartir i gestionar recursos dinformacidinformacidinformacidinformaci. </p><p> Daquesta manera es fomenta: </p><p> leconomia local: productes de proximitat (km0), Mercat de Pags... la cura del medi ambient. la salut i el benestar de les persones. </p><p>3.23.23.23.2 Lnies dacciLnies dacciLnies dacciLnies dacci Per aconseguir els objectius es van plantejar tres lnies dacci: </p><p>a)a)a)a) OrganitzaOrganitzaOrganitzaOrganitzaci dactivitatsci dactivitatsci dactivitatsci dactivitats: xerrades, taules rodones, projeccions, tallers, exposicions, etc., adreats tant a pblic adult com infantil. </p><p>b)b)b)b) Adquisici de fons documentals:Adquisici de fons documentals:Adquisici de fons documentals:Adquisici de fons documentals: ampliar la collecci amb la idea de convertir la Biblioteca en un punt de referncia en el nostre municipi on trobar documentaci sobre aquestes temtiques. Senyalitzar els fons amb el pictograma escollit (logotip del projecte). </p><p>c)c)c)c) Elaboraci de guies bibliogrfiques i de recursosguies bibliogrfiques i de recursosguies bibliogrfiques i de recursosguies bibliogrfiques i de recursos que proporcionin informaci estructurada i prctica a les persones interessades. </p><p>3.33.33.33.3 Pla de difusiPla de difusiPla de difusiPla de difusi </p><p>3.3.13.3.13.3.13.3.1 Elements i suports per a la difusiElements i suports per a la difusiElements i suports per a la difusiElements i suports per a la difusi </p><p>Els principals elements del pla de difusi sn: </p><p>a)a)a)a) Imatge grfica.Imatge grfica.Imatge grfica.Imatge grfica. Es va crear una imatge grfica original (logotip), amb verdures del Parc Agrari adquirides al Mercat de Pags per unificar tots el elements de difusi que ha generat el projecte. A ms, la dissenyadora Sofia Alexanderson ha realitzat illustracions originals pel projecte (incloses, algunes delles, en aquest document). 3 </p><p>b)b)b)b) Guies: Guies: Guies: Guies: de presentaci del projecte, bibliogrfiques, temtiques i de recursos (Guia de cultiu, de compra, de cuina i bibliogrfica). 4 </p><p> 3 Annex 10: Illustracions de Sofia Alexanderson. </p><p>4 Annex 2: Guies realitzades. </p></li><li><p>De lHort a la Biblioteca Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer </p><p> 6 </p><p>c)c)c)c) BBBBnenenenerrrr.... Amb la imatge grfica del projecte i espai per difondre les activitats. </p><p>d)d)d)d) Expositors mbils: Expositors mbils: Expositors mbils: Expositors mbils: Carro km0 i expositor de guies i fullets. </p><p>El Carro KEl Carro KEl Carro KEl Carro Km0 i lexpositorm0 i lexpositorm0 i lexpositorm0 i lexpositor van ser construts per personal de la Biblioteca amb palets de rebuig, seguint la filosofia del projecte de ser sostenibles i creatius. Han estat uns actors primordials a lhora de fer difusi, tant del projecte com de les activitats. Han donat visibilitat al fons relacionat amb el projecte i nhan fomentat el prstec. Tamb han estat expositors de fullets o daltres materials de promoci del Parc Agrari i dels seus productes (verdures i fruites de temporada, etc.). El carro i lexpositor no tenen emplaament fix dins la Biblioteca. Habitualment se situen al vestbul per difondre els cicles dactivitats del projecte. Quan no es troben al vestbul poden estar ubicats en altres sales de la Biblioteca per promocionar el projecte amb fons especfic. Aquests elements han estat claus a lhora de fer-ne difusi exteriordifusi exteriordifusi exteriordifusi exterior: a lestand de la Fira de la Purssima que se celebra a Sant Boi del 6 al 8 de desembre i a lestand de la Biblioteca el dia de Sant Jordi, a la rambla Rafael Casanova, tamb a Sant Boi. </p><p>3.3.23.3.23.3.23.3.2 Canals de difusi de lCanals de difusi de lCanals de difusi de lCanals de difusi de les activitatses activitatses activitatses activitats Lobjectiu, en cada una de les activitats, va ser crear estratgies diferents per arribar al mxim de pblic i, sobretot, per atraure a la Biblioteca sectors nous de poblaci. La difusi sintensificava en les activitats amb ms dificultat per atraure nous usuaris i afegia incentius que ajudessin a suplir aquest escull: tast de productes, tria de personatges meditics, etc., i es feia menys intensa en altres activitats com els tallers infantils, que se solen omplir amb ms facilitat. </p><p>a)a)a)a) En papEn papEn papEn paper:er:er:er: Cartells a la biblioteca i en altres equipaments. Punts de llibre o butlletes distribudes a la Biblioteca i a les parades del </p><p>Mercat de Pags per ser repartides entre els seus clients. Viure Sant Boi (revista dinformaci municipal). Distribuda mensualment a </p><p>tota la poblaci de Sant Boi. 4 Ratlles. Butllet bimestral de la Biblioteca.5 </p><p> 5 Annex 3: Monogrfic 4 Ratlles; De lHort a la Biblioteca. </p></li><li><p>De lHort a la Biblioteca Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer </p><p> 7 </p><p> b)b)b)b) Canals digitals: Canals digitals: Canals digitals: Canals digitals: </p><p> Xarxes Socials: Facebook i Twitter de les Biblioteques de Sant Boi. Web de les biblioteques. www.biblioteques-santboi.org Web de lAjuntament. www.santboi.cat Agenda web Gerncia de Serveis de Biblioteques. Bibliotecavirtual.diba.cat. Publitramesa de la Biblioteca a tots els usuaris registrats. Publitramesa per llista de distribuci (especfiques a collectius, </p><p>administracions o persones potencialment interessats en cada activitat). </p><p>c)c)c)c) Telefnicament: Telefnicament: Telefnicament: Telefnicament: En algunes activitats, com a punt de refor, es va telefonar a entitats o </p><p>persones interessades en lactivitat en curs (per exemple, en l'activitat dels menjadors escolars es va trucar a les AMPA de les escoles de Sant Boi). </p><p> d)d)d)d) Mitjans de comunicaci:Mitjans de comunicaci:Mitjans de comunicaci:Mitjans de comunicaci: </p><p> Rdio Sant Boi. </p><p>3.43.43.43.4 TemporalitzaciTemporalitzaciTemporalitzaciTemporalitzaci El projecte ha estat planificat i estructurat per una durada de quatre anys. Per arran de la bona acollida per part dels usuaris, estem estudiant la possibilitat dampliar-lo. Durant aquests anys sestan fent monogrfics sobre temes concrets: </p><p> 2013:2013:2013:2013: Compra i cuina de proximitat i de temporada. 2014:2014:2014:2014: Cultiu dhorts urbans. </p><p>Posem en marxa els grups de trobada per compartir coneixements (cultiu i salut a travs de lalimentaci). </p><p> 2015: 2015: 2015: 2015: Plantes aromtiques i remeieres (usos, propietats, cultiu, etc.) 2016: 2016: 2016: 2016: Muntem un hort urb a la biblioteca. </p><p>3.53.53.53.5 Activitats realitzadesActivitats realitzadesActivitats realitzadesActivitats realitzades Sha treballat molt acuradament en el disseny de les activitats per tal que resultin atractives, amb lobjectiu dapropar a la Biblioteca nous usuaris. Per tal daconseguir-ho shan triat personatges meditics, shan plantejat tallers eminentment participatius, o s'han fet tasts de productes locals. Lagenda habitual de la Biblioteca tamb sha coordinat amb la temtica del projecte programant dues activitats relacionades (Taller de cuina Petits Xefs i Tertlia filosfica Slow food). Tot seguit s'allisten i descriuen les activitats dutes a terme lany 2013: </p></li><li><p>De lHort a la Biblioteca Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer </p><p> 8 </p><p> Exposici: CireresExposici: CireresExposici: CireresExposici: Cireres del Baix. del Baix. del Baix. del Baix. Del 24 dabril al 10 de maigDel 24 dabril al 10 de maigDel 24 dabril al 10 de maigDel 24 dabril al 10 de maig Exposici fotogrfica cedida pel Parc Agrari del Baix Llobregat. Xerrada:X...</p></li></ul>

Recommended

View more >