MC GEOGRAFIA 1 GES

 • Published on
  10-Mar-2016

 • View
  240

 • Download
  14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GES1-GM CFA Teresa Ma C/ Uni,81 08800 Vilanova i la Geltr Tel 93.893.37.49 cfa-teresamanye@xtec.cat

Transcript

 • CFA Teresa Ma C/ Uni,81 08800 Vilanova i la Geltr Tel 93.893.37.49 cfa-teresamanye@xtec.cat

  GEOGRAFIA I

  GES1-GM

 • La Guia de lAlumne: Eina de suport a lautonomia de laprenent

  CFA Teresa Ma C/ Uni,81 08800 Vilanova i la Geltr Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net Signa: . . . . . . .

  Mdul: Geografia I ................ Programa: GES-I / CFGM ............................................. Curs 2010 - 2011 Qu fer Com fer-ho Quan Data realitz. Quins recursos utilitzar Qu, Com i Quan avaluar Presentaci del mdul Dossier Digitalitzat: Teoria Dossier Digitalitzat: Exercicis UNITAT 1: La Terrai el Sistema Solar Punt de partida Formaci i composici del Sistema Solar Representaci de la Terra: mapes, escales,... Orientaci,... Localitzaci de qualsevol punt geogrfic i els fusos horaris Avaluaci final unitat

  Justificaci / Metodologia Autoformaci: a lespai Tm. Virtual : Tema 1Descobrim el Sistema Solar trobars la informaci Fer lav. inicial (autocorrecci) Presencial: en el dossier: pg. 16 i 17, 22 i 24 i amb lexplicaci del professor. Fer les activitats daprenentatge: pg. 16 i 17 i avaluaci: pg. 19 a 21 Autoformaci: a lespai Tm.virtual: Tema 1Lorientaci Presencial: Explicaci per part del professor Mapa conceptual (resum) i aclariments

  1a. setmana 2a. setmana 1a. setmana doctubre Cap al 8 doctubre

  Mat Vespre Ordinador amb connexi Internet: Tm VirtualSocials I GM (Aquest s lespai que haurs dutilitzar per tot el mdul) Dossier: Geografia I / Atles... Ordinador amb connexi Internet Mapes i planisferis muts

  En acabar la unitat has de saber: Explicar la formaci de lUnivers i identificar els seus components Identificar els diferents tipus de mapes i les seves llegendesconixer la mecnica de latlas Localitzar llocs en el planisferi tenint les coordenades Conixer el per qu dels fusos horaris Cap al 8 doctubre shauran dhaver lliurat al tutor: Les activitats del dossier dexercicis corresponents a la unitat. Fitxa davaluaci que elaborar el professor

 • La Guia de lAlumne: Eina de suport a lautonomia de laprenent

  CFA Teresa Ma C/ Uni,81 08800 Vilanova i la Geltr Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net Signa: . . . . . . .

  Qu fer Com fer-ho Quan Data realitz. Quins recursos utilitzar Qu, Com i Quan avaluar UNITAT 2: Geografa fsica i paisatge Estructura de la Terra, tectnica de plaques, deriva dels continents i formaci del relleu. Relleu i Hidrografia dels continents Paisatges i climes del mn Avaluaci final unitat

  Autoformaci: a lespai Tm. Virtual: Tema 2Tectnica de plaques Presencial: dossier Pgs. 42 a 61 / explicacions complementaries per part del professor Activitats pgs. 62-67 i mapes muts Autoformaci a lespai Tm. Virtual: Tema 2Paisatges i climes del mn Mapa Conceptual

  2a. setmana octubre 2a. setmana octubre 2a. quinzena Octubre Cap a finals doctubre

  Ordinador amb connex. Internet Atles / mapes fsics / ... Dossier: Geografia I Ordinador amb connex. internet

  En acabar la unitat has de saber: Sistematizar la informaci bsica sobre el tema Explicar com shan format el relleu i els diferents continents. Localitzar en el planisferi els continents i els oceans Localitzar els diferents unitats de relleu i els rius ms importants del planeta Diferenciar les caracterstiques de les grans zones climtiques Identificar paisatges de diferents indrets A finals doctubre cal lliurar: les activitats del dossier dexercicis corresponents a la unitat Fitxa elaborada pel professor

  UNITAT 3: El medi fsic ... de la Pennsula Ibrica i Catalunya Relleu i hidrografia de la Pennsula Ibrica Relleu i xarxa hidrogrfica de Catalunya Fer i comentar climograma Avaluaci final unitat

  Autoformaci: a lespai Tm virtual: Unitat 3Relleu i hidrografia dEspanya estudiar la teoria i fer les activitats clic Dossier: pgs. 79-89 i activitats pgs. 90-93 Explicaci per part del professor Mapa conceptual

  1a. setmana novembre 1a. setmana novembre Cap a mitjans de novembre

  Ordinador amb connexi internet Atles / Mapes / ... Dossier: Geografia I Pissarra de la classe

  En acabar la unitat cal saber: Localitzar les diferents unitats de relleu i els rius ms importants de Catalunya i la Pennsula Ibrica en mapes muts Elaborar i comentar diferents tipus de climogrames Per lavaluaci final daquesta unitat cal lliurar al professor: Les activitats corresponents del dossier dexercicis Fitxa elaborada pel professor

 • La Guia de lAlumne: Eina de suport a lautonomia de laprenent

  CFA Teresa Ma C/ Uni,81 08800 Vilanova i la Geltr Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net Signa: . . . . . . .

  Qu fer Com fer-ho Quan Data realitz. Quins recursos utilitzar Qu, Com i Quan avaluar UNITAT 4: Les intervencions humanes i els canvis mediambientals El medi ambient Els canvis mediambientals: causes i conseqncies Avaluaci final unitat

  Lectura acurada i subrallat en el dossier: pgs. 103 a 108. Autoformaci: Lectura dels articles de lespai Tm Virtual Activitats de les pgs. 109 fins 114

  Finals de novembre

  Ordinador amb connexi internet Dossier: Geografia I

  En acabar la unitat has de saber: Explicar el concepte de medi ambient Identificar les causes dels canvis mediambientals Enumerar les conseqncies dels canvis mediambientals Analitzar les mesures per aconseguir lequilibri del medi ambient Per avaluar la unitat cal lliurar: Qualsevol article comentat sobre: contaminaci / nivell doz o sobre desforestaci tret dels mitjans de comunicaci

  Unitat 5: estudi de la poblaci Dinmica i estructura de la poblaci El clcul de la poblaci: taxes Representacions grfiques: Histogrames, diagrames circulars, ... Elaborar i interpretar pirmides de poblaci Avaluaci final unitat

  Dossier: pgs. 121 a 146 i es pot triar alg document de lespai Tm. Virtual Explicaci per part del professor i fer els exercicis danlisi demogrfic Autoformaci: A lespai Tm. Virtual Explicaci professor i estudiar a lespai Tm. Virtual levoluci de la pirmide de poblaci dEspanya des de lany 1992 fins a lany 2050

  1a. setmana desembre 2a. setmana desembre

  Dossier: Geografia I Ordinador: conexi internet per veure levoluci de la poblaci espanyola en power point

  En acabar la unitat cal saber: Explicar els factors que van fer possible la transici demogrfica Dominar el vocabulari especfic del tema Localitzar els indrets ms poblats del mn, Catalunya i Espanya Conixer les tendncies demogrfiques actuals: moviments de la poblaci Per avaluar la unitat cal lliurar: Les activitats del dossier dexercicis corresponents a la unitat Fer la prova corresponent

  Per lavaluaci final del mdul, tindrem en compte: Assistncia (s obligatria), 20% treball a tm virtual, 40 % activitats (fetes i lliurades quan correspon) i 40 % proves (avaluaci de cada unitat) Valoraci del desenvolupament del mdul:

 • SUMARI ORGANITZACI DELS MDULS I LES UNITATS .....................................................7 INTRODUCCI .............................................................................................................9 PUNT DE PARTIDA ...................................................................................................11 UNITAT 1 LA TERRA I EL SISTEMA SOLAR QU TREBALLARS .................................................................................................. 14 CONTINGUTS............................................................................................................. 16 ACTIVITATS DAPRENENTATGE .............................................................................. 26 ACTIVITATS DAVALUACI....................................................................................... 29 SOLUCIONS DE LE S ACTIVITATS DAPRENENTATGE ......................................... 32 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS DAVALUACI ...................................................35 QU HAS TREBALLAT?............................................................................................. 37 COM HO PORTO? ......................................................................................................38 UNITAT 2 GEOGRAFIA FSICA I PAISATGE QU TREBALLARS ..................................................................................................40 CONTINGUTS .............................................................................................................42 ACTIVITATS DAPRENENTATGE ..............................................................................62 ACTIVITATS DAVALUACI .......................................................................................65 SOLUCIONS DE LE S ACTIVITATS DAPRENENTATGE ......................................... 68 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS DAVALUACI................................................... 71 QU HAS TREBALLAT? .............................................................................................74 COM HO PORTO? ...................................................................................................... 75 UNITAT 3 EL MEDI FSIC I LES UNITATS PAISATGSTIQUES DE LA PENNSULA IBRICA I DE CATALUNYA QU TREBALLARS ..................................................................................................77 CONTINGUTS............................................................................................................. 79 ACTIVITATS DAPRENENTATGE .............................................................................. 90 ACTIVITATS DAVALUACI .......................................................................................92 SOLUCIONS DE LE S ACTIVITATS DAPRENENTATGE ......................................... 94 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS DAVALUACI................................................... 96 QU HAS TREBALLAT? .............................................................................................98 COM HO PORTO? ......................................................................................................99 UNITAT 4 LES INTERVENCIONS HUMANES I ELS CANVIS MEDIAMBIENTALS QU TREBALLARS .101 CONTINGUTS 103 ACTIVITATS DAPRENENTATGE..109 ACTIVITATS DAVALUACI ...113 SOLUCIONS DE LE S ACTIVITATS DAPRENENTATGE.115 SOLUCIONS DE LE S ACTIVITATS DAVALUACI ..119 QU HAS TREBALLAT? ..121 COM HO PORTO? 122 PUNT DARRIBADA ..............................................................................................123 ACTIVITATS DAVALUACI DEL MDUL .123 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS DAVALUACI DEL MDUL 126 UNITAT 5 LA POBLACI I LA VIDA EN SOCIETAT LA POBLACI AL MN ............................................................................................129 ACTIVITATS DAPRENENTATGE ............................................................................144

  1

 • So

  cial

  s

  1. L

  A T

  ER

  RA

  , LE

  SP

  AI O

  N V

  IVIM

  O

  RG

  AN

  ITZ

  AC

  I D

  EL

  S M

  D

  UL

  S I

  LE

  S U

  NIT

  AT

  S

  7ORGANITZACI DELS MDULS I LES UNITATS

  A linici del mdulmdulmdulmdulmdul hi trobars sempre dos apartats:

  Introducci del mdul:s la presentaci del mdul i shi explica en quin nivell es troba, si s com oopcional i en quines unitats es divideix (Unitat 1: La terra i el sistema solar,Unitat 2:....). En aquest apartat et suggerim quins passos pots seguir per treballales unitats del mdul.

  Punt de partida:Et presenta els continguts del mdul organitzats. Et donar una primera visidel que treballars abans de comenar les unitats.

  Cada unitatunitatunitatunitatunitat didctica est estructurada en:

  Qu treballars?:Presenta les idees principals que veurs a la unitat i els objectius que es preteneni que al final haurs dhaver assolit.

  Bloc de contingutsPresenta el desenvolupament dels blocs temtics de cada unitat amb algunssuggeriments que et faciliten el seu estudi.

  Bloc dactivitatsACTIVITATS DAPRENENTATGE: Contenen activitats per tal que vagis construinti consolidant els aprenentatges aix com assolint els objectius que es pretenen.ACTIVITATS DAVALUACI: Pretenen informar-ten del nivell dassoliment delsobjectius proposats al comenament en lapartat Qu treballars?. Aquestainformaci et servir per identificar els continguts fonamentals i objectiusque no has assolit i que hauries de reforar.

  Bloc de solucionsSOLUCIONS DE LES ACTIVITATS DAPRENENTATGE: Sn les respostes de lesactivitats daprenentatge. No les hauries de consultar fins haver fet totes...