Mapa escolar districte de Sant Andreu Juny 2015 ?· Mapa escolar districte de Sant Andreu Juny 2015…

 • Published on
  19-Nov-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Mapa escolar districte de Sant Andreu Juny 2015 1

  Coordinadora dAMPA del districte de Sant Andreu

  Comunitat Educativa de Sant Andreu

 • Mapa escolar districte de Sant Andreu Juny 2015 2

  Coordinadora dAMPA del districte de Sant Andreu

  Comunitat Educativa de Sant Andreu

  Mapa escolar Estudi descolaritzaci del districte de Sant Andreu.

 • Mapa escolar districte de Sant Andreu Juny 2015 3

  Coordinadora dAMPA del districte de Sant Andreu

  Comunitat Educativa de Sant Andreu

  NDEX

  1. INTRODUCCI ..................................................................................................5

  2. EVOLUCI DE LA MATRICULACI .......................................................................7

  Aules addicionals i augments de rtio a la pblica: ...............................................7

  3. ANALISI DE LES DADES PER ZONES EDUCATIVES ................................................8

  3.1 NAVAS-LA SAGRERA I CONGRS-INDIANS ....................................................8

  Evoluci Demanda Educaci Infantil P3 Pblica - Concertada ................................8

  Places ocupades d'educaci primria ...................................................................9

  Places ocupades de secundria ...........................................................................9

  Trnsit de primria a secundria ....................................................................... 10

  Places ocupades a lEducaci Primria i Secundria (comparaci pblica i concertada)..................................................................................................... 10

  3.2 SANT ANDREU DE PALOMAR...................................................................... 11

  Evoluci Demanda Educaci Infantil P3 Pblica - Concertada .............................. 11

  Places ocupades d'educaci primria ................................................................. 12

  Places ocupades de secundria... 12

  Trnsit de primria a secundria ....................................................................... 13

  Places ocupades a lEducaci Primria i Secundria (comparaci pblica i concertada)..................................................................................................... 13

  3.3 BAR DE VIVER-BON PASTOR ................................................................... 14

  Evoluci Demanda Educaci Infantil P3 Pblica - Concertada .............................. 14

  Places ocupades d'educaci primria ................................................................. 15

  Places ocupades de secundria ......................................................................... 15

  Trnsit de primria a secundria ....................................................................... 16

  Places ocupades a lEducaci Primria i Secundria (comparaci pblica i concertada)..................................................................................................... 16

  3.4 TRINITAT VELLA ....................................................................................... 17

  Evoluci Demanda Educaci Infantil P3 Pblica - Concertada .............................. 17

  Total de places ocupades d'educaci primria .................................................... 18

  Places ocupades de secundria ......................................................................... 18

  Trnsit de primria a secundria ....................................................................... 19

  Places ocupades a lEducaci Primria i Secundria (comparaci pblica i concertada)..................................................................................................... 19

 • Mapa escolar districte de Sant Andreu Juny 2015 4

  Coordinadora dAMPA del districte de Sant Andreu

  Comunitat Educativa de Sant Andreu

  4. ANLISI DE DADES DEL CONJUNT DEL DISTRICTE ............................................ 20

  Places ocupades dEducaci Primria ................................................................. 20

  Places ocupades dEducaci Secundria ............................................................. 21

  Alumnat amb necessitats educatives especfiques i percentatge poblaci estrangera (pblica i concertada) ...................................................................................... 21

  Trnsit primria-secundria .............................................................................. 22

  Places ocupades a lEducaci Primria i Secundria (comparaci pblica i concertada)..................................................................................................... 22

  Naixements per barris ...................................................................................... 23

  Adscripcions actuals descoles de Sant Andreu a instituts de fora del districte. ...... 24

  Itineraris i adscripcions deducaci primria a secundria obligatria segons centre de primria ..................................................................................................... 26

  Adscripcions deducaci primria a secundria obligatria segons centre de secundria. ..................................................................................................... 28

  Formaci professional, sector pblic .................................................................. 32

  Formaci professional, sector concertat - privat .................................................. 34

  5. ALTRES ESTUDIS ............................................................................................ 36

  Escoles Oficials dIdiomes (EOI) ........................................................................ 36

  Centres de Formaci dAdults (CFA) i Aules de Formaci dAdults (AFA)................ 36

  Programes de Formaci i Inserci (PFI) ............................................................. 36

  6. SITUACI ACTUAL DE LES ESCOLES EN PROCS ............................................... 37

  7. LA MIRADA DES DELS DIFERENTS SECTORS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA ...... 38

  8. CONCLUSIONS I PROPOSTES ........................................................................... 42

  9. AGRAMENTS .................................................................................................. 45

  10. ANNEX: ENQUESTA SOBRE MOTIUS DELECCI DEL CENTRE DESO...... .............46

 • Mapa escolar districte de Sant Andreu Juny 2015 5

  Coordinadora dAMPA del districte de Sant Andreu

  Comunitat Educativa de Sant Andreu

  1. INTRODUCCI

  Aquest document vol presentar una fotografia objectiva de lescolaritzaci als centres finanats amb diners pblics del Districte de Sant Andreu, partint de dades oficials disponibles. Els objectius daquest estudi sn conixer la realitat educativa del nostre Districte i plantejar propostes per millorar la qualitat de leducaci tot evidenciant les mancances. D'aquesta manera descobrirem situacions com la inexistncia doferta de Formaci Professional (no artstica) de la xarxa pblica en tot el districte, o una oferta pblica dESO que no absorbeix el volum de nens matriculats en centres pblics de primria en la majoria de barris de La Sagrera, Navas, Congrs-Indians, Sant Andreu de Palomar, Trinitat Vella i Bon Pastor- Bar de Viver. Les qestions de nivell socioeconmic, en relaci a les infraestructures educatives, sn molt rellevants. Sense voler entrar en lestigma de cap collectiu ni cap centre educatiu, les zones geogrfiques, els collectius majoritaris que en formen part, diuen molt del perqu dalgunes situacions: aparent equilibri entre oferta i demanda de centres pblics, infrademanda en un centre o un centre amb matricula oberta permanent... Amb un breu cop dull en el context socioeconmic trobem les respostes amb immediatesa. El districte de Sant Andreu t un origen obrer, relacionat amb lextraradi industrial de la gran Barcelona dinicis del segle XX. s un districte que no havia entrat dins el circuit de la Barcelona ms turstica, ni de la dels grans equipaments de ciutat (esportius, culturals...). El Centre Comercial La Maquinista i darrerament el recinte Fabra i Coats en sn les referncies pels altres residents de la ciutat. Si intentem aprofundir dins del districte trobem realitats molt diferenciades que superen lheterogenetat superficial de qualsevol barri en qualsevol ciutat daquest pas. Els barris de La Sagrera, Navas, Congrs-Indians i Sant Andreu estan habitats per famlies amb una renda igual o superior a la mitjana de la ciutat. Tamb sn barris que tenen una continutat geogrfica amb la resta de la ciutat. Sn els barris on es concentra el gruix de loferta educativa concertada i, tamb, on estan la majoria de centres pblics de secundria. El barri de Trinitat Vella est geogrficament allat de la resta del districte, ja que queda encaixonat entre lautopista-Avinguda Meridiana, la ronda de Dalt i el Nus viari de la Trinitat. La seva realitat sociodemogrfica s caracteritza per una presncia de famlies immigrades censades superior al 40%. La renda mitjana de les famlies s de les ms baixes de Barcelona. El barri de Bar de Viver s una rea parcialment allada de la resta de la ciutat, separat per les vies del tren i per lantiga zona de casernes militars de la resta del districte i la ciutat. s un barri que t origen en un assentament de barraquisme. Actualment els seus habitatges sn moderns, de letapa preolmpica, per en gran part sn propietat del Patronat Municipal de lHabitatge, i habitualment es dna allotjament a vctimes demergncies socials. La renda mitjana de les famlies censades s inferior a la mitjana de la ciutat.

 • Mapa escolar districte de Sant Andreu Juny 2015 6

  Coordinadora dAMPA del districte de Sant Andreu

  Comunitat Educativa de Sant Andreu

  El barri del Bon Pastor est separat de la resta del districte per les vies que surten de la futura estaci de la Sagrera (que mai acaba darribar), i de la resta de la ciutat per un polgon industrial. Aquest barri pateix un fenomen de dualitat molt acusada. Existeix un nucli antic en procs de modificaci urbanstica, conegut com les cases barates, amb una renda mitjana familiar inferior a la mitjana de la ciutat. En canvi, les rodalies del centre comercial La Maquinista,ubicat al mateix barri, concentren habitatge de qualitat per renda lliure on viuen famlies amb una renda mitjana igual o superior a la mitjana de la ciutat.

  El Consorci referencia les seves dades sobre els mbits de Districte i de Zones Educatives en qu divideix els Districtes que, en el cas de Sant Andreu sn quatre zones:

  Sant Andreu de Palomar Navas - La Sagrera - Congrs-Indians La Trinitat Vella Bar de Viver El Bon Pastor

  Els nostres clculs shan realitzat mantenint les rtios docupaci que estableix la LOE i la LEC, 25 alumnes per aula de primria i 30 per aula de secundria. Per tant, no hem tingut en compte lampliaci de rtio de fins al 20% que permet el Reial Decret Llei 14/2012, vigent des del 22 dabril de 2012 (RDL 14/2012 a partir dara). Fem servir aquest criteri uniforme tot i que sabem que molts centres concertats han optat per demanar aquesta ampliaci mxima del 20% (ms rtio = ms quotes de les famlies) i el Departament dEnsenyament els hi ha concedit.

  Hem treballat amb dades del Consorci dEducaci de Barcelona (CEB) (veure http://www.edubcn.cat) i del seu Gabinet Tcnic de Programaci i Suport a lEscolaritzaci donades al Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) i als Consells Escolars de Districte (CEMD), i de lInstitut Municipal dEducaci de Barcelona (IMEB) per les de carcter educatiu.

  Tamb hem utilitzat la informaci proporcionada pel Departament dEstadstiques demogrfiques de Barcelona, http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tdemo/

  I de les pgines web dels centres educatius pblics i concertats, de les pgines web de les seves AMPAs i de les prpies AMPAs de la Xarxa, per les histriques i altres.

  http://www.edubcn.cat/http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tdemo/

 • Mapa escolar districte de Sant Andreu Juny 2015 7

  Coordinadora dAMPA del districte de Sant Andreu

  Comunitat Educativa de Sant Andreu

  2. EVOLUCI DE LA MATRICULACI

  Aules addicionals i augments de rtio a la pblica:

  Ja fa uns anys que el nostre districte pateix una manca de places a les escoles deducaci infantil i secundria. Una situaci que es repeteix any rere any i que podem definir com a crnica.

  Davant d'aquesta situaci lAdministraci ha optat pels augments de rtio fins a 26 27 nens per aula a lescola pblica i/o per la implantaci daules addicionals, conegudes popularment com bolets.

  Cal dir que en vries ocasions ladministraci prefereix fer increments de rtio fins a 29 nens en escoles concertades (fins al 20% que permet el Reial Decret Llei 14/2012, vigent des del 22 dabril de 2012 (RDL 14/2012 a partir dara), si aix ho demanen, o subvencionar noves lnies.

  Afegir nous grups addicionals, bolets, o augmentar la rtio a les escoles en funci de la demanda pot semblar inicialment una bona opci (algunes famlies aix ho creuen); aix per, pot tenir conseqncies en el bon funcionament intern del centre, perdent espais fsics com, per exemple, laula de msica, la biblioteca o fins i tot havent dinvertir per fer reformes.

  Aules addicionals i augments de rtio als centres finanats amb diners pblics des del curs 2008-09:

  Curs 2008-09: Escola Sant Pere Nolasc i Escola Eullia Bota. Curs 2009-10: Escola Can Fabra i Escola Ferran i Clua. Curs 2010-11: Escola Can Fabra, Escola Ignasi Iglsias, Escola Mare de Du de la

  Soledat i Institut Puigvert. Curs 2011-12: Escola Ignasi Iglsias i Institut Joan Fuster. Curs 2012-13: Escola Mestre Gibert, Escola Sant Pere Nolasc i Institut LAlzina. Curs 2013-14: Escola La Maquinista, Escola Eullia Bota i Institut Prncep de

  Viana. Curs 2015-2016 Escola Congrs-Indians i Escola Mestre Enric Gibert i Camins.

  En el curs 2013-2014 es va augmentar rtios fins a 27 en algunes escoles com ara la Pegaso, Congrs-Indians, El Sagrer, Pompeu Fabra, Doctor Ferran i Clua, Emili Juncadella, lEstel, Octavio Paz. El curs 2014-2015 de nou se supera la rtio de 25 en moltes escoles.

 • Mapa escolar districte de Sant Andreu Juny 2015 8

  Coordinadora dAMPA del districte de Sant Andreu

  Comunitat Educativa de Sant Andreu

  3. ANALISI DE LES DADES PER ZONES EDUCATIVES

  3.1 NAVAS-LA SAGRERA I CONGRS-INDIANS A continuaci presentem un grfic que cont les dades doferta i demanda prevista i final dels darrers cinc anys a P3 de lescola pblica. En aquest grfic es pot interpretar tant l'evoluci de la demanda i necessitat de places al llarg dels darrers cinc anys, com tamb l'estimaci de la necessitat de places pbliques de secundria en els propers anys.

  Evoluci Demanda Educaci Infantil P3 Pblica - Concertada

  El segent grfic veiem que les lnies devoluci ens marquen un augment de la demanda a lescola pblica, i la desacceleraci de la demanda a lescola concertada.

  Curs 2010-2011 Aquest curs es combinen el tancament d'una lnia de P3 Escola Rosa dels Vents al Barri de la Sagrera i el naixement dun nou centre, l'Escola Congrs-Indians, duna sola lnia i en barracons, situada al barri de Congrs-Indians.

  Curs...