L'hort Ecològic Escolar de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.pdf

 • Published on
  26-Sep-2015

 • View
  225

 • Download
  9

Transcript

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 0

  Dossier per al professorat Primer cicle de primria

  LHORT ECOLGIC ESCOLAR

  Illustracions de:

  Quatre Passes, serveis ambientals Fina Mallofr Mar Capdevila

  Material dissenyat per:

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 1

  NDEX

  - ANTECEDENTS -------------------------------------------------------------------------- pg. 2

  - PRESENTACI -------------------------------------------------------------------------- pg. 3

  - METODOLOGIA PROPOSADA -------------------------------------------------- pg. 4

  - 1er TRIMESTRE. ACTIVITATS DIDCTIQUES Construm el nostre hort ecolgic ----------------------------------------- pg. 5

  - 2on TRIMESTRE. ACTIVITATS DIDCTIQUES Treballem lhort ecolgic ------------------------------------------------------ pg. 42

  - 3er TRIMESTRE. ACTIVITATS DIDCTIQUES Qui sembra recull! ----------------------------------------------------------------- pg. 78

  - BIBLIOGRAFIA ------------------------------------------------------------------------ pg. 109

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 2

  ANTECEDENTS

  ...

  - Posim 20 planons denciam, 10 descarola i unes quantes pebroteres... - Alguna cosa ms per plantar a lhort? - Tamb voldria dues o tres mates dalfbrega, que al costat dels pebrots em

  creixeran la mar de b! A veure si fan fora olor i aquest any no em piquen tant els mosquits quan treballi a lhort...

  - Doncs aqu ho t.. tot plegat seran dos rals. ...

  Aquesta podria ser una de les moltes converses que a mitjans del segle passat sescoltava a lHort de Can Gallina, situat al costat de lantiga Estaci Enolgica. Durant varies dcades en aquest indret shi va produir i vendre planter de verdures i dhortalisses que abastien les nombroses hortes de la vila i els seus entorns . Hem de tenir en compte que, anys enrere, eren moltes les cases de Vilafranca que disposaven del seu hortet i molt sovint tamb de quatre gallines i conills que complementaven la dieta de la famlia. No hem doblidar les nombroses referncies a lhorta i lagricultura en noms de carrers, places i daltres indrets del municipi, com la plaa de la Verdura, la plaa de lOli, la font dels Alls, lHort Gran, Santa Maria dels Horts... tot plegat ens recorda un passat no gaire lluny on tenir cura de lhortet i anar a mercat era el pa de cada dia...

  Fotografies actuals de lHort de Can Gallina; es conserven els antics bancals on es realitzaven les sembres per a produir planter.

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 3

  PRESENTACI

  El dossier que teniu a les mans pretn ser una descoberta de lhort ecolgic escolar proposat pels alumnes de primer cicle de primria.

  Aquesta petita guia recull els trets ms importants a lhora de dissenyar, fer i mantenir lhort ecolgic escolar, per se centra bsicament a donar recursos pedaggics a travs dactivitats didctiques que, per facilitar-ne ls a nivell lectiu, shan organitzat en tres trimestres.

  Sha procurat tractar lhort com a eix principal dun projecte transversal i global, on bona part dels continguts de les rees incloses en el currculum de cicle inicial, shi veuen reflectits. Per aix no noms sha considerat important recollir activitats de medi natural i deducaci ambiental, sin que sha volgut fer arribar a tots els mbits, fent ress de la importncia que han tingut, i tenen, les prctiques agrcoles i els horts en la nostra societat i al llarg del temps.

  Volem fer pals que les activitats didctiques que es recullen en aquest dossier no deixen de ser propostes subjectes a modificacions. En funci del nivell de la classe, dels seus hbits de treball i del criteri del professorat, es poden introduir canvis a les fitxes i al desenvolupament de les activitats, per tal denriquir-les i adaptar-les a ls que sen far a posteriori. Tanmateix, agrairem ens fssiu arribar les modificacions que cregueu convenients, per tal de generar un contacte bidireccional que pugui completar i enriquir aquestes propostes didctiques.

  Sn moltes les coses que conflueixen en lhort. Treballar la terra, per aconseguir uns fruits, ens ofereix la possibilitat de desenvolupar ntegrament tots els nostres potencials, ja que s una de les activitats ms creatives. Requereix conixer la vida de les plantes i el medi on es desenvolupen, i la relaci quotidiana amb les plantes, amb els seus cicles de creixement i amb les necessitats especfiques de cada una, encurioseix a introduir-se i descobrir lapassionant mn dels processos vius. Tenir un hort escolar ecolgic a labast, suposa infinites possibilitats daprenentatge i benestar, per aix us animem a participar daquest projecte!

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 4

  METODOLOGIA PROPOSADA

  Les activitats pedaggiques contingudes en el dossier estan ordenades cronolgicament i per trimestres, i tenen com a punt de partida el primer trimestre lectiu del curs. Daquesta manera, la progressi de les activitats permet anar aprofundint en el coneixement de lhort i dels seus components, com per exemple, el cicle vital de les plantes.

  Considerant lhort com a eix transversal, on es poden treballar mltiples disciplines en una mateixa activitat, sha considerat interessant el fet dincorporar un codi identificatiu que permet conixer, de manera fcil i clara, lrea o rees que es treballen simultniament. Lexplicaci dels objectius que es persegueixen en cada activitat i les recomanacions proposades en el dossier del professorat, tamb faciliten el desenvolupament ntegre de lactivitat.

  Les propostes didctiques en forma de fitxes per a lalumnat es poden realitzar segons el criteri del professorat i a mesura que es vagi desenvolupant lhort. El recull final daquestes fitxes ser com un diari de lalumne/a amb totes les tasques que shan dut a terme per a projectar i tenir cura dun hort ecolgic.

  CODIS IDENTIFICATIUS DE LES REES:

  REA CODI Llengua catalana i literatura CAT Coneixement del medi. Medi social i cultural SOC Coneixement del medi. El medi natural NAT Educaci artstica. Msica MUS Educaci artstica. Visual i plstica PLA Matemtiques MAT

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 5

  1er TRIMESTRE ACTIVITATS DIDCTIQUES

  CONSTRUM EL NOSTRE HORT ECOLGIC

  1. Els horts de Vilafranca (SOC) Fitxa 1: Antigament, a Vilafranca...

  2. Delimitaci de lespai de lhort. (MAT) Fitxa 2: La primera cosa que cal fer...

  3. Preparaci del terreny. (NAT SOC MAT) Fitxa 3: Fem una bona preparaci del terreny!

  4. Eines que sutilitzen. (CAT SOC PLA MUS) Fitxa 4 i 5: Coneixem algunes de les eines de la pagesia.

  5. Hortalisses de tardor- hivern. (NAT PLA) Fitxa 6: I ara, qu hi podem plantar?

  6. Els noms de les plantes. (CAT PLA) Fitxa 7: Jo em dic coliflor, i tu?

  7. Quina cura necessiten les plantes? (CAT NAT) Fitxa 8: Com podem mantenir la salut de lhort.

  8. Jocs de paraules. (CAT) Fitxa 9: Jocs de paraules

  9. Plantes darrel, tija, fulla, flor i fruit. (NAT) Fitxa 10: Coneixem els tipus dhortalisses.

  10. Una recepta de fcil elaboraci. (CAT NAT) Fitxa 11: Mmmmmmm, per llepar-sen els dits!

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 6

  1. ELS HORTS A VILAFRANCA

  Els horts han tingut una rellevant importncia en la societat dels nostres avantpassats, aix ho demostren els topnims referents als horts i cultius presents en varis pobles i ciutats. Aquesta activitat vol fer una descoberta dels noms de places i carrers que fan referncia als horts o a lactivitat agrcola a Vilafranca, fent especial incidncia en aquells ms propers al centre urb perqu els infants puguin identificar-los amb facilitat.

  Objectius: - Aprendre a situar sobre mapa, noms de places i carrers. - Potenciar la memria visual relacionant topnims amb fotografies. - Esdevenir conscients del passat hortcola a Vilafranca.

  Material necessari: Cap en concret.

  Explicaci: Lactivitat, de fcil desenvolupament, consistir en situar sobre mapa diversos topnims referents al passat hortcola de Vilafranca, relacionant-los amb una foto del seu emplaament. Aquesta activitat vol donar lloc a linici de lactivitat Lhort escolar ecolgic i que els alumnes esdevinguin conscients de la importncia que ha tingut lhorticultura en la vida dels nostres avantpassats.

  SOC

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 7

  Nom nom alumnenom alumnenom alumnenom alumne

  Data dia de ldia de ldia de ldia de lactivitatactivitatactivitatactivitat

  ANTANTANTANTIGAMENT, A VILAFRANCA...IGAMENT, A VILAFRANCA...IGAMENT, A VILAFRANCA...IGAMENT, A VILAFRANCA...

  Enguany la classe de __classe, nom de lescola__classe, nom de lescola__classe, nom de lescola__classe, nom de lescola__ farem una activitat molt interessant que durar

  tot el curs els nens i nenes farem de pagesos i pageses i construirem el nostre propi hort!

  Ens hem adonat que a Vilafranca hi ha bastants carrers que tenen nom dhorts o relacionat amb ells

  la font dels Alls, la plaa de lOli, la plaa de la Verdura...

  FITXA 1

  COCOCOCONSTRUM EL NOSTRE HORT ECOLGICNSTRUM EL NOSTRE HORT ECOLGICNSTRUM EL NOSTRE HORT ECOLGICNSTRUM EL NOSTRE HORT ECOLGIC

  Font dels __allsallsallsalls________

  Plaa de l __oooolililili________

  Plaa de la __vvvverduraerduraerduraerdura________

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 8

  __Lhort gran (Plaa del Padr)__

  __Passatge de lhort del Nin__

  __Passatge de lhort del Guineu__

  Plaa de la verdura

  Cam a Santa Maria dels Horts

  Plaa de la verema

  __Plaa de lOli__

  __c/de la Fruita__

  __Font dels Alls__

  Hort de Can Gallina

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 9

  2. DELIMITACI DE LESPAI DE LHORT

  Abans diniciar-se en qualsevol activitat, s necessari pensar on la durem a terme, com la durem a terme i fer una previsi de quines eines ens faran falta. El primer pas que farem s delimitar lespai de lhort.

  Objectius: Aprendre a sser conscient de la previsi i els passos previs que requereix comenar a fer qualsevol activitat. En la delimitaci de lespai de lhort es treballar especficament la longitud i les seves unitats.

  Material necessari: - Estaques de fusta o de ferro - Cordill

  Explicaci: El primer que cal fer una vegada shagi escollit el lloc on es far lhort, s delimitar lespai de cultiu, que anomenarem bancal. s important que lamplada del bancal no sobrepassi els 1,5 m, ja que daquesta manera es pot treballar lhort ms fcilment des dels passadissos que deixarem entre bancals. La seva longitud s irrellevant per es recomana que no sigui massa llarga, la mesura ideal s de 6,5 m de llarg. Els passadissos entre bancal i bancal es recomana que siguin de 50 a 70 cm dample. Tot i aix,podeu muntar lhort de moltes maneres diferents!

  MAT

  Estaques que delimiten el permetre del bancal

  BANCAL 1,5 m

  6,5 m

  Cordill

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 10

  Nom nom alumnenom alumnenom alumnenom alumne

  Data dia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitat

  LA PRIMERA COSA QUE CAL FER...LA PRIMERA COSA QUE CAL FER...LA PRIMERA COSA QUE CAL FER...LA PRIMERA COSA QUE CAL FER...

  s important preparar-nos b abans de comenar a plantar a

  lhort. Primer cal saber lespai que disposa la nostra classe per

  cultivar les hortalisses.

  Separarem lespai de lhort en diferents zones de cultiu que

  anomenarem __bancals__.bancals__.bancals__.bancals__.

  Els bancals faran

  - __un metre i mig____un metre i mig____un metre i mig____un metre i mig__ dample

  - ________sis metres i migsis metres i migsis metres i migsis metres i mig________ de llarg

  I per tant, tindran forma de triangle, rectanglerectanglerectanglerectangle, quadrat.

  Avui treballarem amb unitats de longitud, que ens serveixen per a

  mesurar distncies. Utilitzarem __la cinta mtricala cinta mtricala cinta mtricala cinta mtrica________ com a

  instrument de mesura.

  Ja estem preparats i preparades! Anem a fer-ho a lhort?

  FITXA 2 CONSTRUM EL NOSTRE HORT ECOLGIC!CONSTRUM EL NOSTRE HORT ECOLGIC!CONSTRUM EL NOSTRE HORT ECOLGIC!CONSTRUM EL NOSTRE HORT ECOLGIC!

  1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m

  6,5 m6,5 m6,5 m6,5 m

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 11

  3. PREPARACI DEL TERRENY

  Una vegada delimitat lespai de lhort, cal procedir a la preparaci del terreny, que consisteix en adequar-ne la textura i la riquesa en nutrients. Aquests dos parmetres seran importants per a un bon desenvolupament de les plantes i cal que els alumnes en siguin conscients.

  Objectius: - Preparar el terreny per tal que les plantes tinguin un bon desenvolupament. Els

  alumnes esdevindran conscients que els vegetals necessiten un substrat esponjs, airejat i frtil per crixer b.

  - Conixer les tasques de la pagesia, sentint-sen partcips en primera persona i aprofundir en els coneixements matemtics treballats en la primera activitat.

  Material necessari: - Estaques de fusta o de ferro - Cordill - Rasclets (un de gran per al mestre/a i varis de petits per als alumnes) - Totxos - Compost o humus

  Explicaci: Una vegada tenim delimitats els permetres dels bancals amb estaques i cordills, cal procedir a la preparaci del terreny. Caldr doncs cavar la terra, arribant a una profunditat dentre 25 i 40 cm com a mnim , (s recomanable utilitzar un motocultor, per aix aquesta tasca est reservada a una persona adulta), allisar-la amb el rasclet i retirar-ne les pedres i terrossos . Collocarem cordills centrals a una separaci de 60 cm de cada costat i entremig hi posarem els totxos, a 0,5 m, creant una passarella que ens permetr no trepitjar directament la terra de cultiu. Daquesta manera nevitarem la compactaci i permetrem que es mantingui airejada i esponjosa, alhora que ens permetr arribar a tot arreu i treballar cmodament.

  NAT SOC MAT

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 12

  Ja per ltim caldr adobar la terra dipositant-hi compost o humus i repartint-lo uniformement per sobre el bancal.

  Bancals Gaspar Caballero o parades en crestall

  1. Es delimiten les mides dels bancals mitjanant estaques i cordills. Cada bancal t 1,5 m dample i una longitud variable no superior a 6,5 m. Els passadissos entre bancals poden ser de 50 a 70 cm.

  2. Es caven els espais destinats a ser bancals, procurant arribar a una profunditat dentre 25 i 40 cm com a mnim.

  3. Sallisen amb el rascle i es retiren les pedres i terrossos. Es colloquen cordills centrals a una separaci de 30 cm entre ells i a 60 cm de cada costat.

  4. Entre les lnies centrals shi colloquen totxos separats a uns 50 cm , i entre ells shi planten aromtiques, medicinals, o ornamentals.

  5. A les files laterals de cada bancal shi dipositen de 2 a 4 cm de compost, repartint-lo uniformement i procurant no aixafar la zona de cultiu.

  Font: El huerto familiar ecolgico. M. Bueno 1999

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 13

  Nom nom alumnenom alumnenom alumnenom alumne

  Data dia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitat

  .

  FEM UNA BONA PFEM UNA BONA PFEM UNA BONA PFEM UNA BONA P...