Les eines de la tecnologia

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    295

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

treball de les eines per a que s'utilitza? per a quin material s'usa? normes de seguretat

Transcript

<ul><li> 1. Les eines Noelia Larroy Becerra Tecnologia 1ESO b </li></ul><p> 2. INDEX Que es? Classificaci de les eines: Eines passives 1.1- cargol de banc 1.2- capsa de baixos Eines de soldadura 2.1- soldador elctric 2.2- desolador de pera Material de seguretat 3.1- guants 3.2- ulleres de protecci Eines de subjecci 4.1- alicates de boca rodona 4.2- alicates universals 4.3- serjant 4.4- cargol/ femella 3. Eines de trepar 5.1- broca dacer 5.2- barrina 5.3- filaberqu 5.4- trepant de sobretaula 5.5- broca de campana 5.6- trepant manual Eines de percussi 6.1- Maceta de nil 6.2- Martell de bola 6.3- Martell de orelles 6.4- Maceta de paleta 6.5- Martell de pena Eines de cargolar i descargolar 7.1- tornavs de punta plana 7.2- tornavs destrella 7.3- clau anglesa 7.4- clau fixa 7.5- joc de claus Allen 7.6- tornavs de tub 4. Eines de tall 8.1- serra de marqueteria 8.2- serra darquet 8.3- serra de vogir 8.4- xerrac 8.5- xerrac de beina 8.6- alicates de tall 8.7- tisores per tallar xapa 8.8- gbia 8.9- enformador 8.10- alicates per pelar fils 8.11- cisalla 8.12- tenalles Eines de mesurar 9.1- comps de traar 9.2- escaire de fuster 9.3- micrmetre 9.4- puntes de traar 9.5- gonimetre 9.6- peu de rei 9.7- metre flexible 9.8- regle graduat 9.9- nivell 9.10- metre plegable 5. Eines de fricci 10.1- raspa 10.2- llima de mitja canya 10.3- llima plana 10.4- llima rodona 10.5- paper de vidre 6. QUE ES? Maquina eina/maquina herramienta/machine tool: Una maquina eina es una maquina motoritzada i no es porttil. Serveix per a una acci determinada, com per tallar, foradar, polir Es pot utilitzar en molts materials com el metall, el plstic, i, la fusta. Eina/Herramienta/tool: Es un objecte fet per alguna acci en concret. I sutilitza directament amb la m per treballar la matria com el metall, la fusta Estri/utensilio/tool: Es un objecte que normalment sutilitza amb la m a casa o a la feina. Hi ha animals que utilitzen uns estris per a les seves tasques alimentaries. 7. CLASIFICACI DE LES EINES: Eines passives: Son les eines que ens permeten fixar materials quan estan sotmesos a lacci duna eina. Ens ajuda a retenir o subjectar una pea per tal de que sigui mes fcil de manipular. 8. 1.1- El cargol de banc/ tornillo de banco/ bench srew Per a que serveix? Es una eina que serveix per immobilitzar una pea de treball. Per a quin tipus de material es fa servir? Qualsevol material. Normes de seguretat: - Per posar mes fort el cargol no es pot picar amb ning tipus de objecte. - - El cargol ha destar ben apretat cuan anem a treballar. La peca que anem a treballar no es pot moure quan treballem en ella. - Les mordasses no poden estar desgastades. - Les mordasses es fan mal be si apretem el cargol sense cap pea entremig. - El cargol ha destar ben fixat al banc de treball. 1.2- Capsa de biaixos/ caja de sesgos/ box of bias Per a que serveix? Es per espasar angles amb molta precisi. Per a quin material sutilitza? Per fustes i ferros prims. Normes de seguretat: - Es convenient no passar els dits per sota de leina. 9. Eines de soldadura Son les eines que permeten la uni de dos peces mitjanant la calor. 10. 2.1- Soldador elctric/ soldador elctrico/ electric welder Per a que serveix? Sutilitza a la soldadura tova per a conductors i peces petites de metall. Per a quin tipus de material es fa servir? Metalls. Normes de seguretat: - La part metllica del soldador no es pot tocar cuan esta calenta. - No es pot posar sobre llocs que es poden cremar. - Si el soldador encara esta calent es millor no fer moviments bruscos per aix evitar - possibles cremades. 2.2- Desolador de pera/ desolador de pera/ welder pear Per a que serveix? Solda i desprs absorb el material Per a qui material sutilitza? Per a lestany Normes de seguretat: - ha destar net per que la calor passi be - utilitzar guants 11. Material de protecci Es el material que et garanteix un treball segur. 12. 3.1- Guants/ guantes/ gloves Per a que serveix? Es per protegir-se dels possibles accidents. Per a quin tipus de material es fa servir? Normes de seguretat: - Vigilar de que els guants no es trenquin sin no servirien. 3.2- Ulleres/ gafas/ glasses Per a que serveix? Son per protegir els ulls de partcules, cables, pols, etc Per a quin material sutilitza? Qualsevol material. Normes de seguretat: - Que no es caiguin les ulleres - Tindre-les netes. 13. Eines de subjecci Son les eines que subjecten un material de manera fixa o fent-li una altre acci com: doblegar, estirar 14. 4.1- Alicates de boca rodona/ alicates de boca redonde/ pliers mouth round Per a que serveix? Es per subjectar peces petites o per donar una forma exacta a filferro etc Per a quin material sutilitza? Filferro Normes de seguretat: - No sha de colocar mai els dits entre el manec. - Si utilitzes les alicsates amb tensi electrica el manec ha de ser dun material aillant. 4.2- Alicates universals/ alicates universales/ universal pliers Per a que serveix? Es per subjectar peces petites o per doblegar, torar o tallar filferro, cables Per a quin material sutilitza? Filferro, cables, rebelons normes de seguretat: - No sha de colocar mai els dits entre el manec. - Si utilitzes les alicsates amb tensi electrica el manec ha de ser dun material aillant. 15. 4.3- Serjant/ sarjento/ l clamp Per a que serveix? Es per subjectar peces al banc de treball per treballar-les millor. Per a quin material sutilitza? Cualsevol material Normes de seguretat: - Sha de tenir cura de que no safluixi i aix no caigui. 4.4- Cargol o femella Per a que serveix? Per subjectar Per a quin material sutilitza? Metalls i fusta Normes de seguretat: - Ha destar ben apretada - Ha destar neta i en bon estat 16. Eines de trepar o foradar Son les eines que fan un forat traspasant o no el material. 17. 5.1- Broca dacer/ broca de acero/ Per a que serveix? Per fer furats Per a quin material sutilitza? Metall, formig plastic i fusta Normes de seguretat: - Utilizar proteccio - Que la broca estigui en bones condiciosns 5.2- Barrina/ barrena/ auger Per a que serveix? Per furadar materials. Per a quin tipus de material es fa sefvir? Sobretot la fusta Normes de seguretat - La uni de la tija amb el manec ha de ser solida, sino hi pot haver acciodents amb la m. - La punta ha destar afilada sino no faria la seva funci correctament. 18. 5.3- Filaberqu/ filaberqu/ filaberqu Per a que serveix? Es lantecesora del trepant i nomes sutilitza per materials tous, per foradar. Per a quin material sutilitza? Materials tous. Normes de conservaci - Netegar-la sovint. 5.4- Trepant porttil/ taladro portatil/ portable drill Per a que serveix? Per foradar materials. Per a quin meterial sutilitza? Tot tipus de material. Normes de seguretat: - Les broques han destar esmolades i netes - Sha de calcular la velocitat depenent de quin material vols foradar. - No cal exercir mes pressi de la que es necesita. - La pea que anem a furadar a destar ben amarrada. 19. 5.5- Trepant de sobre taula/taladro de sobremesa/ boring desktop. Per a que serveix? Permet foradar fcilment alguns materials frgils. Per a quin material sutilitza? Tot tipus de material. Sobretot materials fragils. Normes de seguretat: - Sha dutilitzar guants i ulleres - No es pot tocar la broca despres dusar-la perque estara calenta. 5.6- Broca de campana/ broca de campana/ drill be Per a que serveix? Per a fer furats Per a quin material sutilitza? Metall, fusta i plstic. Normes de seguretat: - La punta ha destar afilada - Les corones han destar en bon estat i netes. 20. 5.7- Trepant manual/ taladro manual/ drill manual Per a que serveix? Per fer forats Per a quin material sutilitza? Metalls i fustes nomres de seguretat: - Portar ulleres de protecci - El cable electric ha de estar en bon estat. 21. Eines de Percusi Son les eines que colpejant un material consigueix trencar-lo o aixafar-lo 22. 6.1- Maceta de nil/ maza de nylon/ nylon hammer. Per a que serveix? Es per donar cops sense deixar la marca sobre materials tous. Per a quin material sutilitza? Materials tous. Normes de seguretat: - El manec ha destar en bones condicions. - Per seguretat no sha dagafar el manec amb les mans greixoses - Quan dones cops a un material dur, es convenient utilitzar les ulleres de seguretat. 6.2- Martell de bola/ martillo de bola/ ball hammer Per a que serveix? Normalment sutioitza en treballs de mecanica. Donant cops a la peca es consigueix aixafar-la, trecar-la Per a quin material sutilitza? La metallurgia Normes de seguretat: - Per seguretat no sha dagafar el manec amb les mans greixoses. - Quan dones cops a un material dur, es convenient utilitzar les ulleres de seguretat. 23. 6.3- Martell dorelles/ martillo de orejas/ ear hammer Per a que serveix? Es per clavar i desclavar claus. Per a quin materials sutilitza? Cargols, femelles i claus. Normes de seguretat: - Quan es piquen superficies dures shan dutilitzar ulleres de seguretat. - Es convenient no agafar el manec amb les mans greixoses. 6.4- Maceta de paleta/ maza de albail/ mallet palette Per a que serveix? Per picar i trencar material de construcci Per a quin material sutilitza? Formig i ratjoles Normes de seguretat: - Portar guants. - Precaucio amb els dits. 24. 6.5- Martell de pena Per a que serveix? Es per golpejar, trencar o doblegar materials metallics Per a quin material sutilitza? Cargols i claus. Normes de seguretat - per motius de seguretat el manec sempre ha destar en bones condicions. - Es convenient de cuan es piquen materials durs sutilitzin ulleres de protecci. - Es conveient no agafar el manec amb les mans greixoses 25. Eines de carolar Son les eines que fan un moviment rotatori a la peca que es vol utilitzar. 26. 7.1- Tornavis de punta plana/ destornillador de punta plana/ mouth flat screwdriver Per a que serveix? Es per cargolar i descargolar cargols, femelles fent un moviment de rotaci. Per a quin material sutilitza? Cargols, femelles Normes de seguretat: - No sha de ficar en la butxaca - El manec no ha destar greixosas 7.2- Tornavis destrella/ destornillador de estrella/screwdriver of star Per a que serveix? Cargolar I descargolar. Dreta cargolar I al inreves Per a quin material sutilitza? Per a cargols de 4 puntes o Philips Norms de seguretat: - Ha de estar en bon estat - Utilitzarlo amb atenci 27. 7.3- Clau anglesa/ llave inglesa/ english key Per a que serveix? Per cargolar i descargolar. Per a quin material sutilitza? Cargols i femelles de mides diferents. Normes de seguretat: - Es convenient que ni la clau ni les mans estiguin greixoses. - No utilitzar com un matrtell. - Es convenient no utilitzarles en llocs amb corrent electrica. 7.4- Clau fixa/ llave fija/ fixed kay Per a que serveix? Es per cargolar o descargolar claus hexagonals. Per a quin material sutilitza? metall Normes de seguretat: - Es convenint que ni la clau ni les mans estiguin greixoses. - No utilitzar com un matrtell. - Es convenient no utilitzarles en llocs amb corrent electrica. 28. 7.5- Claus allen/ llaves allen/ allen wrench Per a que serveix? Es per cargolar o descargolar cargols allen. Per a quin material sutilitza? metall Normes de seguretat: - Es convenint que ni la clau ni les mans estiguin greixoses. - No utilitzar com un matrtell. - Es convenient no utilitzarles en llocs amb corrent electrica. 7.6- Tornavs de tub/ destornillador de tubo/ screwdriver of tub Per a que serveix? Es per cargolar o descargolar un cargol, ficant el tub pel seu cap. Per a qui material sutilitza? Per cargols Normes de seguretat: - No fer pallanca ni donar-li cops 29. Eines de tall Son les eines que seccionen un material per mitja duna fulla. 30. 8.1- Serra de marqueteria/ arco de marqueteria/ saw of marqueteria Per a que serveix? Per tallar fustes o metalls prims. Per a quin material sutilitza? Fusta o metalls. Normes de seguretat: - No tallar fustes gruixudes - No tallar metalls gruixuts 8.2- Serra darquet / sierra de arco / hacksaw Per a que serveix? Per tallar metalls gruixuts Per a quin material sutiliza? metall Normes de seguretat: - No es pot tallar sense canviar la fulla de la serra 31. 8.3- Serra de vogir / sierra de vogir / saw of vogir Per a que seveix? Per a tallar formes en una fusta o materials similars. Per aquin material sutilitza? Fusta o materials similars normes de seguretat: - No es poden esmolar - Es convienent canviar la fulla cada un temps. 8.4- Xerrac/ serrucho/ driven Per a que serveix? Per a tallar fustes gruixudes Per a quin material sutilitza? fusta Normes de seguretat: - No tallar fustes primes 32. 8.5- Xerrac de beina/ serrucho de costilla/ driven seath Per a que serveix? Es per tallar tot amb molta mes precici. Per a quin material sutilitza? Fusta. Normes de seguretat: - Tallar amb precaucio per no tallar-nos 8.6- Alicates de tall/ alicates de corte/ cutting pliers Per a que serveix? Per a tallar i pelar cables electrics Per a quin material sutilitza? Coure, cables i filferros. Normes de seguretat: - No es convenient fer servir les alicates amb les mans brutes. 33. 8.7- Tisores de tallar xapa/ tijera para chapa/ scissors for sheep Per a que serveix? per a tallar la xapa de ferro Per a quin material sutilitza? Per la xapa normes de seguretat: - No es segur tallar xapes primes. 8.8- Gbia/ gubia/ gouges Per a que serveix? Per a tallar facilment zones mes complicades i sasembla amb un cuter. Per a quin material sutilitza? Fusta. Normes de seguretat: - Es convenient protegirse quan sutilitza. - no es segur utillitzar la gubia amb ls mans grixoses. 34. 8.9- Enformador/enformador/ enformador Per a que serveix? Es per tallaer pl i damplades diferents Per a quin material sutilitza? Cualsevol tipus de fusta Normes de seguretat: - es convenient de no usar lenformador amb les mans brutes. - Es convenient netejar lenformador despre dutilitzar-lo aixi esta net per la proxima 8.10- Alicates per pelar fils/ alicates para pelar hilos/ pliers to peel wires Per a que serveix? Per pelar fils Per a quin material sutilitza? Per cables i fils de coure Normes de seguretat: - Vigilar no enganxar-se els dits. - Per motius de seguretat no treballar amb tensi elctrica. 35. 8.11- Cisalla/cizalla/ shear Per a que serveix? Per tallar perfectament recte Per a quin material sutilitza? Plstic, paper o fusta. Normes de seguretat: - Utilitzar guants, precauci amb els dits. 8.12- Tenalles/ tenazas/ pliers Per a que serveix? Per tallar amb presici Per a quin material sutilitza? Filferros i ratjoles Normes de seguretat: - Precaucio amb els dits. 36. Eines de mesurar Son les eines que ajuden a saber la mesura de algun cos o material. 37. 9.1- Comps de traas/ comps de trazar/ compass to draw Per a que serveix? Serveix per a tracar rodones, arcs gracies al comps podem prendre mesures, transportar mitjanes, dividir linies Per a quin material sutilitza? Paper, fusta, plstics i xapes. normes de seguretat: - Utilitzar-lo amb molta seguretat per no clavar-nos les puntes. 9.2- Escaire de fuster/ escuadra de carpintero/ carpenter's square Per a que serveix? Per tracar linies perpendiculars o paralleles. Per a quin materia...</p>