LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Published on
  10-Jan-2016

 • View
  35

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LA NOVA FORMACI PROFESSIONAL. GUIA DE LA PROGRAMACI Juliol 2012. A - PLANIFICACI DEL CICLE FORMATIU B - FASES DE LA PROGRAMACI DEL MDUL PROFESSIONAL. A - PLANIFICACI DEL CICLE FORMATIU (I) Anlisi del Ttol i del Perfil Professional - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • LA NOVA FORMACI PROFESSIONALGUIA DE LA PROGRAMACIJuliol 2012

 • A - PLANIFICACI DEL CICLE FORMATIU

  B - FASES DE LA PROGRAMACI DEL MDUL PROFESSIONAL

 • A - PLANIFICACI DEL CICLE FORMATIU (I)

  Anlisi del Ttol i del Perfil Professional

  Anlisi de les competncies professionals, personals i socials del ttol en relaci als mduls professionals

  Distribuci de mduls professionals al llarg del cicle

  Distribuci de les hores de lliure disposici (HLLD)

 • A - PLANIFICACI DEL CICLE FORMATIU (II)

  Establiment de criteris generals sobre la metodologia a emprar

  Establiment de criteris generals dutilitzaci despais, equipaments i recursos

  Establiment de criteris generals sobre lavaluaci i la recuperaci dels mduls

  Determinaci de les lnies generals dorganitzaci del mdul de Formaci en centres de treball (FCT)

 • B - FASES DE LA PROGRAMACI DEL MDUL PROFESSIONAL

  1.- Temporalitzar les unitats formatives

  2.- Definir les estratgies metodolgiques i dorganitzaci del mdul professional

  3.- Definir lavaluaci del mdul professional

  4.- Establir els espais, els equipaments i els recursos del mdul professional

  5.- Programar cada unitat formativa

 • 5.- Programar cada unitat formativa

  5.1.- Contextualitzaci dels Resultats daprenentatge i Criteris davaluaci de la Unitat formativa

  5.2.- Concreci dels continguts

  5.3.-Disseny de les activitats densenyament i daprenentatge

  5.4.- Determinaci de Nuclis formatius (NF), si escau

  5.5.- Definici de lavaluaci de la unitat formativa

  5.6.- Definici de la metodologia emprada en la unitat formativa

  5.7.- Determinaci dels espais, equipaments i recursos de la unitat formativa

 • Programaci del mdul professional

  1.- RELACI DUNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS

  2.- ESTRATGIES METODOLGIQUES I ORGANITZACI DEL MP

  3.- AVALUACI I QUALIFICACI DEL MP

  4.- ESPAIS, EQUIPAMENTS I RECURSOS DEL MP

  5.- PROGRAMACI DUNITATS FORMATIVES:a) Resultats daprenentatge, criteris davaluaci i contingutsb) Activitats densenyament i aprenentatgec) Metodologia de la UFd) Instruments davaluaci i recuperaci de la UFe) Espais, equipaments i recursos de la UF

 • 1.- Temporalitzar les unitats formatives

  Exemple del Mdul professional Esttica hidrotermal del ttol de Tcnic superior en esttica integral i benestar

  MP : Recursos tcnics i cosmtics 165 h (145 + 20)

  Unitats Formatives

  Hores mn. + HLLD

  Durada

  Data in.

  Data fin.

  UF 1: Aparatologia capillar

  20

  20

  17/09/12

  15/10/12

  UF 2: Massatge capillar

  30 + 15

  45

  17/09/12

  19/11/12

  UF 3: Cosmetologia capillar

  95 + 5

  100

  26/11/12

  14/05/13

  Aquest Mdul disposa de 20 hores de lliure disposici, que sassignen a dues de les UF del MP.

  Les Unitats Formatives UF1 i UF2 es realitzaran conjuntament i la UF3 seqencial a elles.

  Per poder realitzar la UF3 s imprescindible haver superat la UF2.

 • 1.- Temporalitzar les unitats formatives

  Exemple del Mdul Mrqueting i venda en imatge personal del ttol de Tcnic en perruqueria i cosmtica capi.lar

  MP: Mrqueting i venda en imatge personal 99 h (84+15)

  Unitats Formatives

  Hores mn + HLLD

  Durada

  Data in.

  Data fin.

  UF 1: mrqueting i comunicaci

  34

  34

  17/09/12

  03/12/12

  UF 2: promoci i venda de productes i serveis

  50 + 15

  65

  10/12/12

  28/05/13

  Sassignen totes les HLD a la UF2.

  Les Unitats Formatives simpartiran de forma seqencial, primer la UF1 i desprs la UF2.

 • 2.- Definir les estratgies metodolgiques i dorganitzaci del mdul professional.

  Indicar les estratgies especfiques per a lassoliment de la unitat de competncia associada al mdul professional

  Determinar ls de langls

  Determinar la incorporaci de les tecnologies de laprenentatge i el coneixement (TAC)

  Concretar i justificar el desdoblament

  Indicar la concreci de les mesures flexibilitzadores del currculum.

 • 3.- Definir lavaluaci del mdul professionalExemple: Coloraci capil.lar del ttol Perruqueria i cosmtica capil.lar:Per a superar el Mdul professional cal superar les 2 unitats formatives.La qualificaci del Mdul professional sobt segons la segent ponderaci:

 • 4.- Establir els espais, els equipaments i els recursos del mdul professional

  Caldr definir els espais i els equipaments on es portar a terme la docncia, i els recursos que sutilitzaran, aix com tota aquella informaci que es cregui necessria (bibliografia, material didctic, etc.)

 • 5.- Programar cada unitat formativa del mdul professional.

  5.1.- Contextualitzaci dels Resultats daprenentatge i Criteris davaluaci de la Unitat formativa.

  Per exemple, en el segent criteri davaluaci:CA: Enregistra les dades obtingudes en la fitxa tcnica dels clients

  Es decideix que no noms cal identificar i emplenar, sin que lalumnat ha de saber elaborar una fichaCA: Elabora i emplena les fitxes tcniques dels clients

 • 5.2.- Concreci dels continguts.

  1.Tallada de cabell amb tisora:1.1Utilitzaci de la tisora en les diferents tcniques: tallat recte, desfilat, dentat, buidat i puntejat1.2Criteris de selecci de la tcnica de tallada de cabells amb tisora1.3Operacions prvies a la tallada amb tisora1.4Protocol de realitzaci:1.4.1 Seccions: pautes i criteris de realitzaci1.4.2 Particions1.4.3 Metxa guia1.4.4 Angle de projecci1.4.5 Lnia de tall

 • 5.3.- Disseny de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge (I)

  Caldr determinar totes les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge de la unitat formativa (o del nucli formatiu si s'escau) que portar a l'alumnat a adquirir els resultats d'aprenentatge desitjats.

  El disseny de cada Activitat es concretar en:

  La denominaci de l'activitat

  La seva durada

  Una breu descripci de les tasques que cal realitzar en la activitat

  Els RA's de referncia que es treballaran

 • 5.3.- Disseny de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge (II)

  UF2: Pentinats i recollits (92 hores)

  MP Pentinats per a produccions audiovisuals i de moda

  Activitats

  Avaluaci

  d'ensenyament i aprenentatge

  RA

  Continguts

  CA

  Instruments davaluaci

  A1- Pentinats recollits

  70 h

  1,2,4

  1,2,4

  Descripci

  -Explicaci

  - Demostraci i exercicis prctics (E1) (E2) (E3)

  -Prova prctica (PP1)

  A2 Prtesis capil.lars

  22 h

  1,3

  1,3

  Descripci

 • 5.4.- Determinaci de Nuclis formatius (NF), si escau En cas dunitats formatives de durada mitjana o llarga, pot resultar til subdividir les unitats formatives en caixes ms petites anomenades Nuclis Formatius, amb la finalitat de facilitar lorganitzaci de la unitat formativa.

  Unitat formativa 2: Tcniques associades (MP Massatge)

  Nuclis formatius

  Hores

  Resultats daprenentatge

  NF1 : Tcniques respiratries associades al massatge

  20

  1

  NF2 : Aromaterpia, musicopterpia i cromoterpia

  30

  2,3

 • 5.5.- Definici de lavaluaci de la unitat formativa (I)

  El primer pas consistir en referenciar els criteris davaluaci amb els instruments davaluaci, i ubicar-los en les activitats densenyament-aprenentatge corresponents.

  UF2: Pentinats i recollits (92 hores)

  MP Pentinats per a produccions audiovisuals i de moda

  Activitats

  Avaluaci

  d'ensenyament i aprenentatge

  RA

  Continguts

  CA

  Instruments davaluaci

  A1- Pentinats i recollits

  70 h

  1,2,4

  1,2,4

  1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,

  1.10

  Graella de qualificacions diria. (G)

  -Prova prctica (PP1)

  Descripci

  -Explicaci

  - Demostraci i exercicis prctics (E1) (E2) (E3)

  -Prova prctica (PP1)

  A2 Protesis capil.lars

  22h

  1,3

  1,3

  Descripci

 • 5.5.- Definici de lavaluaci de la unitat formativa (II)El segent pas consistir en definir els instruments davaluaci utilitzats, aix com el procs davaluaci seguit per a determinar lavaluaci i qualificaci de cada RA

  Hi ha moltes formes de explicitar el procs davaluaci de les unitats formatives, per en totes elles ha de quedar clar:

  La denominaci de l'activitat

  Els instruments davaluaci utilitzats

  Lobtenci de lavaluaci i qualificaci de cada RA

  Lobtenci de lavaluaci i qualificaci de la UF

  Les estratgies de recuperaci de la UF

 • 5.6. - Definici de la metodologia emprada en la unitat formativa.

  El paper del professorat i de lalumnat en el procs formatiu

  La tipologia general dactivitats (prctiques de laboratori, dramatitzacions, )

  El tipus dagrupaci de lalumnat (petites, grups, parelles, grup-classe,)

  Les tcniques i mtodes didctics especfics (aprenentatge basat en problemes, projectes, estudi de casos, dinmiques de grup, el portafoli,. ..)

  ...

 • 5.7.- Determinaci dels espais, equipaments i recursos de la unitat formativa

  Lespai o els espais on es duran a terme les activitats de la unitat formativa

  Principals recursos (materials, eines, llibre, vdeos, webs de referncia, )

 • GLOSSARI (I) - Activitats densenyament-aprenentatge.Entenem les activitats com el conjunt daccions densenyament i aprenentatge contextualitzades en funci de lalumnat, els recursos i ladaptaci a lentorn que es proposen per lassoliment dels resultats daprenentatge establerts.

  - Nuclis formatius (NF)Els nuclis formatius sn agrupacions dactivitats densenyament i aprenentatge amb una lgica organitzativa sobre funcions, sobre processos de treball, sobre productes, sobre tcniques, sobre el procs tecnolgic en general, establertes en la unitat formativa.

 • GLOSSARI (II)

  - Criteris dAvaluaci (CA)Els criteris davaluaci indiquen les accions i els continguts de lactivitat o condicions que permeten valorar si sha aconseguit el resultat daprenentatge establert.Cada RA es concreta amb diversos criteris davaluaci (CA).

  Els criteris davaluaci es redacten en 3 persona del present (verb) ms objectiu directe (continguts)

  - Continguts (C)Els Continguts sn el conjunt de coneixements fonamentals que lalumnat ha dassimilar per assolir una determinada capacitat professionalA cada RA li correspon un bloc de continguts que integra els continguts procedimentals (saber fer), els conceptuals (saber ) i els actitudinals (saber ser i saber estar)

 • GLOSSARI (III)

  - Resultats dAprenentatge (RA)El RA expressa la competncia que ha dadquirir lalumnat, a travs de laprenentatge per a poder desenvolupar funcions o processos i obtenir productes o resultats

  Cada RA descriu la capacitat que ha daconseguir lalumnat, lobjecte de lactivitat i la situaci daprenentatge.

  http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/modelcurricular/progavalua

  http://www.xtec.cat/web/recursos/famprof/imatgepersonal

Recommended

View more >