La Marina - Edició febrer 2013

 • Published on
  02-Apr-2016

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Publicaci local dels barris de la Marina, de Barcelona.

Transcript

 • nm. 213FEBRER13

  ANY XIX

  facebook.com/diarilamarina

  la marinaACTUALITAT

  La Llei de Barris,pendent de laprovacidels pressupostosTot i que s'havia fixat el mes d'agostcom a data d'inici de les actuacionsprevistes per la Llei de Barris de CanClos, la Vinya i el Plus Ultra, el blo-queig dels pressupostos municipals,pendents encara d'aprovaci, podriacondicionar el calendari. Tot i aix, elregidor del Districte, Jordi Mart, asse-gura que els projectes s'estan apro-vant perqu quan "arribin els diners",es puguin licitar i adjudicar. Pg. 7

  CULTURA

  Fotoreportatge: laMarina s Carnaval

  Menys delictes,ms seguretat?

  Paradoxalment, tot i que els cossos policials han registrat un descens dun 10%de fets delictius als barris de la Marina, els vens no se senten ms segurs

  El deteriorament del civisme i la convi-vncia podria explicar el perqu elsvens i venes dels barris de la Marinano se senten ms segurs. Aquesta almenyss la hiptesi amb qu treballen els cossospolicials, que al llarg de 2012 han registrat

  un descens de l'11% dels fets delictius a laMarina de Port, d'un 8% a la Marina del PratVermell i d'un 5% al conjunt del Districte.Aix ho explica el que des de fa tres mesoss el responsable dels Mossos d'Esquadraa Sants-Montjuc, l'intendent Ramon Josep

  Toms. Superats els primers 100 dies alcrrec, Toms ens explica les seves priori-tats: incrementar la visibilitat i proximitat dela policia al ciutad, i continuar treballant"colze a colze" amb el Districte, la GurdiaUrbana i el teixit social del territori. Pg. 3

  DISMINUCI DELS DELICTES DURANT EL 2012

  FONT: MMEEGRFIC: M. MOLINA

  Ms fotografies a la pg. 11

 • Editorialmirada crtica

  Pots fer-nos arribar la teva foto-denncia a travs del nostre correu electrnic:

  redaccio@amcl.cat o per correu a:

  c/ Foc, 128. Espai Musical La Bscula, 1a planta, 08038 de Barcelona

  DANI FERNNDEZ

  Edita:

  associaci mitjanscomunicaci local

  la marina // Febrer 2013MIRADES2

  "Ala Zona Franca tenim un delspols de riquesa ms importantsdel pas, poques ciutats al mntenen el que tenim nosaltres. La sortidade la crisi la t Barcelona i la seva reametropolitana". L'alcalde Xavier Triaspronunciava aquestes paraules fanoms uns dies, en el decurs de l'acted'inauguraci de la nova central de fred icalor ubicada al Parc Logstic (en parlema la pg. 8).

  Sovint, quan des d'aquest mitj decomunicaci entrevistem els represen-tants poltics i els demanem que expres-sin els seus desitjos per als barris de laMarina, tots (i aqu no hi ha distinci entredreta i esquerra) coincideixen en elmateix: feina per als seus vens i venes.I s que la taxa d'atur al territori supera lamitjana de la ciutat. Segons dades de larecent creada Assemblea d'Aturats delsnostres barris (ms informaci a la pg.10), sn ms de 5000 les persones quepateixen el drama de l'atur a la Marina.

  Tamb estan d'acord els poltics (i aqutampoc no influeixen les diferents ideolo-gies) en assenyalar la posici estratgicadels nostres barris pel que fa a la sevaproximitat a importants motors de creixe-ment econmic: el Parc Logstic, la Fira,el Port... D'acord a la Diagnosi estratgi-ca al Polgon Industrial de la Marina (dutaa terme en el marc del projecte "Treballals barris"), fins a 188 activitats econmi-ques es desenvolupen a prop nostre,amb una presncia destacada d'empre-ses molt grans, que donen feina a msde 250 treballadors. Per qu, doncs,aquest "pols de riquesa" al que es refe-ria el nostre alcalde (i al que es refereixensovint representants poltics de tots elscolors) no repercuteix en una millora deles taxes d'ocupaci als nostres barris?

  No tenim la resposta (si la tingussimno estarem fent aquest editorial), per esevident que alguna cosa est fallant. Quecal potenciar les poltiques de formaci ipromoci de l'ocupaci ho sabem tots.S'estan desenvolupant programes dedinamitzaci econmica i inserci laborala la Marina (ens en referem abans a unde molt interessant, el projecte "Treballals barris") i recentment rebem la bonanotcia de l'impuls d'un pla de xoc per llui-tar contra l'atur juvenil a la ciutat (elConsell de la Joventut de Barcelona ensen dna ms detalls a la pg. 5). Seriainjust no reconixer el valor d'aquestesiniciatives. Per costa visualitzar-ne elsresultats. No ser fcil ni rpid, tamb hosabem. Per la destrucci d'ocupaci nos'atura i el risc d'exclusi social per amolts ja no s noms un risc.

  Aquest s el solar del carrer Energia on s'hauria de trobar el poliesportiu del barri. Desprsd'anys i anys de reivindicacions i promeses incomplertes, encara no sabem quan ser unarealitat. Els vens de la Marina comencem a estar farts d'haver d'esperar per tot.

  Riquesaversus atur

  la marinaTel. 93.296.50.07redaccio@amcl.catfacebook.com/diarilamarinaC.C. La BsculaC. Foc, 128, 1a planta08038 Barcelona

  Coordinaci GeneralJuan Antonio Reyes

  Cap de redacciSnia Maza

  Maquetaci i ediciMart Molina

  Redacci i fotografiaEva Albiol, Dani Fernndez,Carla Gens, Jordi Gispert,Snia Maza, Mart Molina,Natlia Morales, TomsMorgenstern, Sara Torremocha,Rafel Vidal i Iris Vieiros

  CollaboradorsRamon Angls, Felipe Ayala,Juan Bibin, Lola Castro,Agustn Forteza, MireiaGargallo, Oriol Granados, AnnaT. Herrera, Pepe Caracoles"Macondo", Anna Mir, CarlosReyes, Mryam Reyes, GemmaRoig, Xavier Sanz, Albert Soler iM. Jess Valderas

  PublicitatErnest Millet (699 27 18 25)(AMCL 93 296 50 07)ImpressiGestXXI

  Tirada:6.000 exemplarsDistribuci gratutaDL: B-3220/94

  Amb el suport de:

 • la marina // Febrer 2013 TEMA DEL MES 3

  Si atenem a lesdades, no ens

  hem de preocuparper la seguretat

  ENTREVISTA A: Ramon Josep TomsCap dels Mossos d'Esquadra al Districte

  SNIA MAZA

  Ja fa tres mesos que s al crrec.Com l'han rebut els vens i venesde Sants-Montjuc?Molt b, n'estic molt content. Sorprstamb que la gent estigui tan preocupadaper la seguretat i sigui tan activa. Ens aju-den molt. Fins i tot ens hem trobat ambassociacions i entitats que sn refernciaen qestions de seguretat. s un territorimolt extens i molt divers. El repte s apas-sionant.

  Assegura que la gent est preocupadaper la seguretat. Respon aquesta pre-ocupaci a la realitat o s una sensacisubjectiva?Si atenem a les dades no ens hem de pre-ocupar. Mirant les del 2012, per exemple,observem que la delinqncia est bai-xant. A la Marina de Port ens trobem ambun descens de l'11% del total de delictes,i a la Marina del Prat Vermell, gaireb dun8%. Al conjunt del Districte la baixada sdel 5%. Ara b, aix repercuteix en unsentiment de ms seguretat? A mi elsvens em diuen que no.

  Per qu?La hiptesi de treball que tenim s que elque ms s'est deteriorant s el civisme ila convivncia. Hi ha molts factors queens generen inseguretat subjectiva. Perexemple, la gent del carret, i no vull crimi-nalitzar ning, perqu en la majoria decasos es tracta d'indigents que no tenenaltra possibilitat que malviure al carrer,per s cert que aix genera inseguretat.Molsties, sorolls... Tot aix influeix.

  De fet a la Marina els vens es queixendes de fa mesos de la presncia acarrers i places de ciutadans d'origenromans. Com actuen els Mossosd'Esquadra en aquest tipus de casos?Quan detectem un abs de l's de l'espaipblic el que fem s explicar que no hopoden fer. Estem en contacte amb els ser-veis socials i la Gurdia Urbana, que es

  detenim desprs d'assaltar una escolabressol. Llavors passa a disposici judi-cial i el jutge decideix deixar-lo en llibertat.Per per tranquillitzar els vens hem dedir que el tenim molt vigilat.

  Tot i aix els vens es queixen d'aques-ta impunitat...Per dir-ho fcilment les lleis sn aix.Estem parlant de robatoris amb fora, onhi ha danys, per no hi ha intimidaci acap persona, ni violncia, ni agressivitat.Confiem que en poc temps sigui jutjat i,com que t moltes causes pendents,

  acabi tancat a la pres durant una bonatemporada.

  Quines sn les seves prioritats com aresponsable dels Mossos a Sants-Montjuc?Com deia els nmeros delinqencials snmolt bons, per crec que podem millorarsempre que ens fem ms propers al ciuta-d. Fer ms patrulles a peu, tenir ms visi-bilitat. A ms, seguim treballant colze acolze amb la Gurdia Urbana i el Districte,aix com amb el teixit associatiu, a travs del'Oficina de Relacions amb la Comunitat.

  fan crrec d'aquestes persones en casque ho necessitin. Tamb ens hem trobatamb assentaments on passen les nits, lla-vors els traiem d'all. Per no ens enga-nyem, el que fem llavors s traslladar elproblema a una altra banda. s un temasocial molt complicat i que t veure amb lacrisi econmica

  En les darreres setmanes els barris dela Marina han registrat una onada derobatoris a botigues i equipaments. Jas'ha detingut al presumpte culpable.Com va anar el dispositiu?Va ser el 30 de gener, desprs d'un dispo-sitiu especial conjunt amb la GurdiaUrbana. El detingut respon al nom deJess A.O. De 26 anys i nacionalitatespanyola, s ve de la Marina i creiemque pot ser l'autor de ms de 30 robatorisamb fora, on, a banda de diners -si entrobava- i aparells electrnics -que des-prs venia a la porta de casa seva- , esdedicava a fer destrosses gratutament isense motiu. Quan ens adonem que aixest passant, i aqu hem d'agrair lacollaboraci ciutadana que ha estat moltactiva, es munta un dispositiu nocturn i el

  El perfil"Un policia vocacional", aix s com es defineix a si mateix l'intendent RamonJosep Toms (Barcelona, 1963). El que des de fa tres mesos s el mxim respon-sable dels Mossos d'Esquadra a Sants-Montjuc, t una trajectria de ms de vintanys a la policia de la Generalitat. El seu primer servei el va dur a terme ben aprop dels barris de la Marina, a la muntanya de Montjuc, durant els JocsOlmpics de 1992. Un cop superats els 100 primers dies al nostre Districte i d'ha-ver pres contacte amb bona part del teixit social dels diferents barris, Toms ja tclares les seves prioritats: potenciar la policia de proximitat i seguir treballant encoordinaci amb el Districte, la Gurdia Urbana i les entitats del territori.

  RAFEL VIDAL

  A la Marina de Port hi ha undescens de l'11%, i a Marinadel Prat Vermell, dun 8%

  MENYS DELICTES

  S'est deteriorant el civisme ila convivncia. Hi ha moltsfactors que ens en generen

  INSEGURETAT

  Tenim (el detingut) molt vigilat.Confiem que en poc tempssigui jutjat i acabi a la pres"

  ROBATORIS

  Lintendent Ramon Josep Toms, durant lentrevista a Sants-Montjuc Rdio

 • la marina agraeix les cartes dels lectors. Totes les cartes hauran danarsignades, tenir una extensi no superior a 10 lnies, ladrea i el telfon.La publicaci es reserva el dret de resumir o extractar-ne el contingut.

  carte

  s@lam

  arina

  digita

  l.org

  La gent opina: Qu penseu del trasllat de les cistelles de bsquet dels Jardins de la Mediterrnia als de Can Farrero?MarcBerruezo

  Est muy bien. Ya era hora quehicieran algo para la gente jovenen una explanada que estabamuy desaprovechada, dondemuchos nios del barrio podranestar jugando a ftbol o bs-quet.

  ngelesColomo

  Lo encuentro bien porque esverdad que algunos vecinos nopodan descansar por lasnoches, pero tambin es verdadque por la tarde los chicos ten-an aqu un aliciente, un lugardonde divertirse.

  SilviaSnchez

  A mi ya me pareca bien dondeestaban porque por la tarde loschavales tenan algo que hacer.Tambin entiendo que los veci-nos se quejaran porque a ciertashoras hacan mucho ruido y lagente quiere descansar.

  PedroPrez

  Me parece muy bien porqueadems las van a poner demanera que puedan jugar a bs-quet sin molestar al resto de per-sonas que tambin jugamos enestos jardines.

  Roger Bernat / Marta CarreraLuis Capacete / Nieves Simal

  @

  REDACCI I FOTOGRAFIA: DANI FERNNDEZ / RAFEL VIDAL

  la marina // Febrer 2013OPINI4

  En defensa de la Sanitat Pblica

  Sostenim que la nostra poltica sanitria es direccionada cap el model francsi que aix generar ms deute econmic i social i ms desigualtat. A Frana elpercentatge de poblaci pagant una assegurana privada, al temps que tcobertura pblica, es d'un 60%. A Catalunya era d'un 25% al 2010 i la mitjanaespanyola encara menor. La silenciosa contrareforma sanitria catalana iespanyola, com a Frana, fan legal i freqent la gesti privada. Juntamentamb la retallada de recursos humans i materials en els centres pblics propis,forar ms crisi social a Catalunya i a Espanya de la qual s previsible unmajor deteriorament dels indicadors de salut.No hauria de ser motiu de debat poltic, intens i pblic si el model "afrance-sat" catal (LOSC 1990) i espanyol (RD 15/1997 i RD 16/2012) representa unincrement indesitjable de l'endeutament pblic i privat sense contrapartida enels indicadors de salut? Aquest deute global que s'est generant s sosteni-ble per a un percentatge creixent de poblaci de baixos recursos econmics ieducatius? Com es justifica aquesta retallada al dret a l'equitat en la promo-ci de la salut, la prevenci i l'atenci a la malaltia? L'actual model pblic/pri-vat que pressiona als professionals sanitaris, no deteriorar la necessria con-fiana entre pacient i professional?s urgent revertir les lleis, reglaments i altres tolerncies legals privatitzadoresde la gesti. Ms quan estem veient que fan legal i freqent el conflicte d'inte-ressos i la corrupci poltica que encara empobreixen ms moralment. Calsubstituir el copagament de medicaments i d'altres atencions sanitries per unapoltica que desautoritzi el finanament pblic de medicaments intils, provesdiagnstiques de dubtosa eficincia i la sobreinstrumentalitzaci teraputica.

  Jos Montes La Marina @

  Maria Rosa Galofr La Marina @Testimoni d'una treballadora familiar

  El passat mes d'octubre es van complir 25 anys des que vaig arribar al Centrede Serveis Socials de la Zona Franca com a primera treballadora titular delservei a domicili.

  Haig de dir que anteriorment s'havien fet serveis puntuals d'acord amb elscriteris administratius socials de l'poca.

  Per aquest motiu vull expressar personalment mitjanant aquesta carta l'ex-perincia rebuda en el dia a dia i els coneixements adquirits sobre la situacidels barris de la Marina. En tinc un bon record de les persones que vaig aten-dre i conixer fins al mar de 2007. De tot el collectiu he aprs molt ms delque em pensava, i s que el meu treball anterior era el d'administrativa i permotius d'atur vaig decidir fer un canvi laboral ja que, en el fons, desitjava dedi-car-me al Treball Social. He treballat en altres administracions, per quedoagrada d'haver-me quedat a la Marina, lloc que no canviaria mai. I s que tot inixer a Sants, hi visc des de 1997.

  Des de la meva jubilaci he procurat tenir contacte amb les persones delbarri i a ms faig algunes activitats al casal i al centre parroquial a fi de gua-nyar una millor qualitat de vida.

  Okupas en el barrio, una vez ms

  Desde hace unas semanas en un inmueble de la calle Mare de Du de Port80-82 se han instalado unos okupas sin respetar la propiedad privada ni teneren cuenta las molestias para los vecinos. La vivienda estaba vaca y tapiada,pero eso no ha sido obstculo para apropiarse de la misma. Decir que a esca-sos 20 metros est la Escola Bressol Municipal Collserola, con el trasiego demenores y familias que tienen que soportar esta circunstancia. Una vez msnuestro barrio es asaltado y maltratado.

  En relacin a la informacin publica-da en LA MARINA nmero 212 deenero del 2013 sobre el cierre de...