La història de la informàtica

 • Published on
  12-Aug-2015

 • View
  112

 • Download
  1

Transcript

 1. 1. Activitat 1. Histria de la informticaQestions i respostes5 qestions del que cregueu fonamental saber:1. Contesta aquestes preguntes sobre el primer ordenador: Qui va inventar lordinador?A. Albert Einstein B. Bastants inventors C. Steve Jobs Quina va ser la marca daquest? A. Apple B. ENIAC C. Acer2. En quin any creus que es va inventar el Microsoft Windows?A. 1985B. 2001C. 19783. Respon si aquestes afirmacions sn certes o falses:A. ___ En linternet explorer, la icona on hi ha una X serveix per obrir la carpeta de favorits.B. ___ Java el denominem a un llenguatge interpret.C. ___ El sistema operatiu que utilitzaven inicialment era UNIX.D. ___ Normalment els programes del correu electrnic permet emmagatzemar missatgessubdirectoris.E. ___ Adobe Acrobat s un conjunt de eines per crear i veure document PDF.4. Quin projecte militar, desarrollat als Estats Units, acabaria evolucionant en el que avuien dia coneixem com a Internet?A. World Wide WebB. Arpanet C. Intercom5. Pregunta oberta: Com veus el futur de la informtica?
 2. 2. 2 qestions que us agradin o us hagin sorprs:1. Les segents imatges corresponen a levoluci dels ordinadors Apple. Ordena-lescronolgicament.A. B. C.D.E.1. Indica quin s el nom de cada marca: 1.2.
 3. 3. 3. 4.5.6. 7.
 4. 4. 8. 9.10.3 qestions de dificultat elevada per respondre:1. Relaciona els segents termes amb el seu inventor: A. MicrosoftSteve Jobs i Steve WozniakB. Apple Stan Shin C. Acer Bill Gates i Paul Allen D. ToshibaHisashige Tanaka
 5. 5. 2. Relaciona els segents termes amb la seva definici, i completa la segent pregunta: - Es tracta duna infraestructura de maquinari i programari que proporciona connectivitat entre ordinadors. - Es tracta dun conjunt, s a dir un recull de documents interconnectats i altres recursos, enllaats per hiperenllaos i URLs. A. World Wide Web B. Internet Per tant podem dir que ............ forma part de............ .3. Respon les segents preguntes relacionades amb la informtica: De quina llengua prov la paraula informtica? Qui va crear la paraula informtica? Qu s un antivirus? Donan un exemple. Qu signifiquen les sigles HTTPS?Solucionari:Qestions que cregueu fonamental saber: 1. Qui va inventar lordinador? Resposta B.Quina va ser la marca daquest? Resposta B. 2. Resposta A. 3. Cert o fals: A- Fals/ B- Cert/ C- Cert/ D- Fals/ E- Cert. 4. Resposta B. 5. Resposta lliure.Qestions que us agradin o us hagin sorprs: 1. E, A, C, D, B. 2. 1 - Microsoft Excel / 2 - Facebook / 3 - Apple / 4 - Opera / 5 - Microsoft Windows / 6 - Avast / 7 - Google Chrome / 8 - Adobe / 9 - Windows Media Player / 10 - QuicktimeQestions de dificultat elevada per respondre: 1. Steve Jobs i Steve Wozniak - B / Stan Shin - C / Bill Gates i Paul Allen - A /Hisashige Tanaka - D. 2. - Es tracta duna infraestructura de maquinari i programari que proporciona connectivitat entre ordinadors. Opci B. - Es tracta dun conjunt, s a dir un recull de documents interconnectats i altres recursos, enllaats per hiperenllaos i URLs. Opci A.Part A: A Part B: B 3. Pregunta 1: s un mot francs. Pregunta 2: La va crear lenginyer francs Philippe Dreyfus. Pregunta 3: Lantivirus s un programa informtic que intenta identificar, aturar i eliminar virus informtics. Ex. AVAST, AVG, Panda, Norton Antivirus... Pregunta 4: Hypertext Transfer Protocol sobre Secure Socket Layer.