LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A CATALUNYA

 • Published on
  13-Jan-2016

 • View
  32

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LA FORMACI PROFESSIONAL A CATALUNYA. DIRECCI GENERAL DENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTSTICS I ESPECIALITZATS. Les actuacions del Departament dEducaci en lmbit de Formaci Professional estan dirigides a donar resposta a les necessitats de les empreses i les necessitats de les persones. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • LA FORMACI PROFESSIONAL A CATALUNYA

 • DIRECCI GENERAL DENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTSTICS I ESPECIALITZATSLes actuacions del Departament dEducaci en lmbit de Formaci Professional estan dirigides a donar resposta a les necessitats de les empreses i les necessitats de les persones. - Decret de flexibilitat - Decret de Formaci professional a distncia - Resoluci de semipresencialitat - Resoluci dAlternana

 • DIRECCI GENERAL DENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTSTICS I ESPECIALITZATSResoluci EDU/2769/2008, 10 setembre, per la qual sestableix, amb carcter experimental, el rgim dalternana entre formaci i treball en els ensenyaments de formaci professional inicial.

  DOGC nm. 5218 de 18. 09. 2008

 • DIRECCI GENERAL DENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTSTICS I ESPECIALITZATSLa Resoluci en rgim dalternana pretn donar resposta a:Les demandes de lempresariat de recuperar la figura de laprenent.Potenciar les professions amb menys demanda per part de lalumnat, en general les industrials.Evitar les desercions de lalumnat per anar treballar en feines de baixa qualificaci

 • DIRECCI GENERAL DENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTSTICS I ESPECIALITZATSEstablir un procs simultani entre formaci i treball, en el context dels cicles formatius, entre centres educatius i empreses i institucions.

  Millorar la formaci, la qualificaci i el desenvolupament personal dels joves que sinicien en una professi.

  Establir una major vinculaci i corresponsabilitat entre centres educatius i empreses en el procs formatiu dels joves.Oferir estmuls i motivaci als joves que finalitzen els estudis generals per iniciar-se en lestudi duna professi.Recuperar el model de formaci daprenents garantint la formaci terica i prctica a lhora.OBJECTIUS

 • DIRECCI GENERAL DENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTSTICS I ESPECIALITZATSImpartir un cicle formatiu a partir de la formalitzaci dun conveni entre empreses o entitats i titulars de centres que imparteixen formaci professional. Aquest conveni el poden portar a terme varies empreses de forma conjunta i un centre docent. Comporta els segents compromisos:

  Tot lalumnat del grup ha de disposar dun lloc de treball mitjanant un contracte laboral en formaci i a temps parcial.El procs de seguiment de laprenentatge de lalumne es fa de forma conjunta entre un tutor de lempresa i un tutor del centre docent.

  El cicle formatiu i lactivitat laboral associada han destar relacionats.

  La durada del cicle formatiu, que ser de tres anys, i el temps destinat a la formaci i a lactivitat laboral.CONTINGUT DE LEXPERINCIA.

 • DIRECCI GENERAL DENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTSTICS I ESPECIALITZATSEn loferta del cicle formatiu en rgim dalternana el centre docent exposar explcitament, les caracterstiques del curs.

  Durada del cicle Horaris de classesDisposar de lloc escolar i lloc de treball a lhora.Empreses participants en loferta formativa.

  Compromisos per part de lalumne, el centre docent i les empreses que participen en el conveni.

  CONTINGUT DE LEXPERINCIA.

 • DIRECCI GENERAL DENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTSTICS I ESPECIALITZATSLempresa i el centre docent hauran de definir el projecte de treball de cada alumne on sexplicitaran les activitats que es realitzin a lempresa que estiguin directament relacionades amb les activitats formatives per facilitar el seu seguiment. La qualificaci de lavaluaci de lalumnat podr ser millorada a partir de linforme dels tutors sobre laprenentatge a lempresa.Les empreses hauran de disposar duna avaluaci de riscos especfics del lloc de treball que ocupar laprenent dacord amb la legislaci vigent en matria de prevenci de riscos laborals. CONTINGUT DE LEXPERINCIA.

 • DIRECCI GENERAL DENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTSTICS I ESPECIALITZATSEl primer trimestre del primer curs lalumnat nicament rebr formaci al centre docent, els altres trimestres del primer curs i el segon i tercer curs compartiran formaci i treball. Ladjudicaci dels llocs de treball oferts per les empreses es portar a terme de forma participada entre les empreses i el centre docent a partir dun procs formatiu de selecci per part de lalumne i de lempresa.Sestablir un mecanisme de comunicaci i seguiment de lalternana entre el centre i les empreses per garantir el desenvolupament del projecte. Per a portar-ho a terme cada part designar la persona responsable.CARACTERSTIQUES DE LALTERNANA ENTRE LA FORMACI I EL TREBALL.

 • DIRECCI GENERAL DENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTSTICS I ESPECIALITZATSEl primer trimestre del primer curs lalumnat nicament rebr formaci al centre docent en horari de 6 hores intensives en torn de mat o tarda.

  En aquest perode de temps rebr una formaci bsica en la professi, la recerca de feina i la prevenci de riscos.

  Lempresa definiran les activitats en cada lloc de treball per poder extreure aquelles directament relacionades amb la formaci que rebr lalumne al centre docent amb la finalitat de ser avaluades de forma especfica.

  Es far el procs de selecci per part de lalumne i de lempresa del lloc de treball que socupar a partir del segon trimestre.Elaboraci de currculum vitae.Entrevistes per buscar feina

  Adjudicaci del lloc de treballFunci del primer trimestre del cicle.

 • DIRECCI GENERAL DENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTSTICS I ESPECIALITZATSLoferta de la formaci en alternana ser de 40 hores setmanals repartides segons convingui, en funci de lactivitat laboral :

  Diria 4hores al centre docent i 4 hores al centre de treballSetmanal primer curs: tres dies al centre docent i dos dies al de treballsegon curs: dos dies al centre docent i tres dies al de treballtercer curs : un dia al centre docent i quatre dies al de treballLa decisi de fer lactivitat laboral en horari de mat o tarda o dede fer la modalitat diaria o setmanal ser de lempresa Organitzaci de lalternana al centre

 • DIRECCI GENERAL DENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTSTICS I ESPECIALITZATSSeguiment del procs formatiu de lalumne

  Peridicament (mensualment) els dos tutors faran reunions de seguiment de lalumne al lloc de treball prestant especial atenci als aspectes relacionats amb la formaci al centre docent.Faran un registre escrit daquestes entrevistes

  Elaboraran un informe per la junta davaluaci de cada trimestre on explicitaran levoluci de laprenentatge de lalumne, com a mnim, en els aspectes acordats per tal que puguin incidir en la millora de la nota, si s el cas. En cas de sorgir problemes en el lloc de treball, lequip docent juntament amb lempresa decidiran que fer:Canvi de lloc de treball , si s possible. (lempresa decideix)Deixar el lloc de treball i continuar nicament amb el lloc escolar.

 • DIRECCI GENERAL DENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTSTICS I ESPECIALITZATSAquesta experincia sha iniciat el curs 2008- 2009 amb loferta de 200 llocs de treball.

  La seva durada, com a experincia s de tres cursos2008-2009; 2009-2010; 2010-2011.

  Lobjectiu de lexperincia s recollir informaci per generalitzar-la posteriorment.

  Per poder portar-la a terme es necessita lautoritzaci de la Direcci General dEnsenyaments Professionals, Artstics i Especialitzats.Est adreada a tots els centres autoritzats a impartir cicles formatius pblics i privats de Catalunya.

 • DIRECCI GENERAL DENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTSTICS I ESPECIALITZATSCentres que han iniciat lexperincia curs 2008/09IES Caparrella (Lleida) GM Electromecnica de vehiclesIES Montsoriu (Arbcies)GM Manteniment electromecnic IES A. Costafreda (Trrega)GM Manteniment electromecnic GS Manteniment equips industrialsIES Guillem Cat (Manresa)GM Fusteria a midaIES Castellet (St. Vicens de C)GM Obres de la Construcci IES Llobregat (Hospitalet LL.)GS Prod Mecanitzaci / D. Projectes M) IES Garrotxa (Olot) GM MecanitzaciIES Badia (Badia del Valls)GS Installacions electrotcniques IES Santa Eugnia (Girona) GM Mecanitzaci

 • *LA FORMACI PROFESSIONAL A CATALUNYA

Recommended

View more >