Jocs orals ràpids mates

  • Published on
    26-May-2015

  • View
    39.225

  • Download
    6

Transcript

  • 1. ~ MATEMTIQUES ~ JOCS DE CLCUL MENTAL 1) SRIES MENTALSOBJECTIU: seguir la srie comptant mentalmentORGANITZACI: grup gran.NIVELL: adaptable a varis nivells de dificultat.Proposa una srie i digue-la als alumnes. Com ms difcil sigui la srie, ms difcilser de seguir mentalment. Alguns exemples: -Sries consecutives: comptar dun en un cap endavant 1, 2, 3, 4, 5, 6,... o capenrere 20, 19, 18, 17, .... -Sries de sumes dun mateix nmero: comptar sumant sempre el mateixnmero. Per exemple: de dos en dos: 2, 4, 6, 8...; de tres en tres: 3, 6, 9..; dedeu en deu: 10, 20, 30, ... -Sries de restes dun mateix nmero: comptar restant sempre el mateixnmero. Per exemple: de dos en dos cap enrere: 20, 18, 16,... de deu en deucap enrere: 100, 90, 80, 70,... -Sries de sumes i restes alternades: comptar sumant o restantalternativament dos o ms nombres. Per exemple: comptar alternant l i eldos: 1, 3, 4, 6, 7, 9...; i cap enrere: 100, 99, 97, 96, 94...; comptar alternant elcinc i el deu: 5, 15, 20, 30, 35, 45... i cap enrere: 100, 95, 85, 80, 70... -Sries sumant els dos nmeros anteriors: Per exemple: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,...Digues un nmero inicial i demana als alumnes que, dun en un i per torns, segueixinla srie proposada. Opcionalment, pots anar eliminant del joc els alumnes quesequivoquin. Aix, guanyaria el joc lltim alumne que queds jugant.Per incrementar la dificultat, a part de proposar sries ms difcils, tamb potsintentar variar el nmero inicial i comenar la srie des dun nmero ms elevat.Per nivells superiors, pots incloure tamb nombres decimals, fraccions o nombresnegatius.Per a fer-ho ms divertit, pots fer que els alumnes sasseguin en rotllana i quevagint passant-se una pilota els uns als altres a mesura que vagin seguint la srie.O tamb poden jugar-hi des del seu propi pupitre. Fes que saixequin, i els alumnesque vagin quedan eliminats hauran dasseures. Guanyar lltim alumne que quedidret.

2. 2) UN, DOS, PUM!OBJECTIU: seguir una srie numrica mentalmentORGANITZACI: grup gran.NIVELL: adaptable a varis nivellsEls alumnes sasseuen en rotllana i cada nen, dun en un i per torns, a de dir unnmero de l1 al 100. Per cada 3 vegades, enlloc de dir el nmero que toca haurde dir Pum! i picar de mans. Aix: Un, dos, pum!, quatre, cinc, pum!, Lalumne quesequivoqui quedar eliminat del joc.Pot incrementar-se o disminuir-se la dificultat canviant la freqncia amb la que esdiu pum!. Per exemple: cada dues vegades, Un, pum!, tres, pum!, cinc, pum!, o cadacinc: Un, dos, tres, quatre, pum!, sis, set,3) ESTRATGIES DE CLCULOBJECTIU: buscar diferents maneres darribar a un resultat.ORGANITZACI: grup gran.NIVELL: adaptable a varis nivellsEscri un nmero a la pissarra i demana als alumnes que, mentalment, busquindiferents maneres daconseguir-lo mitjanant operacions matemtiques.Per exemple, si escrivim el nmero 10, algunes de les maneres vlides darribar-hiserien: 1+9, 5+5, 15-5, 10x1, 20/2, etc.Ves apuntant a la pissarra les diferents operacions que proposen els alumnes. No esval repetir. Hi ha moltes maneres darribar a un mateix nmero!4) ENDEVINA EL NMEROOBJECTIU: endevinar un nmero formulant preguntes matemtiquesORGANITZACI: grup gran.NIVELL: adaptable a varis nivellsEscriu un nmero en un paper i no lensenyis. Els alumnes han dendevinar-lo fentpreguntes, per torns, i la resposta a aquestes preguntes noms pot ser un SI o unNO.Les preguntes realitzades seran ms o menys directes depenent la dificultat. Aix,per exemple, els alumnes ms petits poden preguntar directament s el nmeroX?, mentre que pels alumnes ms grans aquesta pregunta estar prohibida inhauran de fer altres menys directes, com ara Pertany a la taula del X? s eldoble que X? s ms gran que X?. 3. 5) FEM NMEROS AMB NMEROSOBJECTIU: buscar diferents maneres daconseguir un nmero a travs daltresnmeros.ORGANITZACI: grup gran.NIVELL: adaptable a varis nivellsFes un cercle a la pissarra i dins escriu-hi un nmero. A continuaci, escriu-ne tresms fora del cercle (aquesta quantitat pot variar segons la dificultat que vulguisdonar-li al joc).Lobjectiu sa conseguir el nmero del cercle fent operacions amb els nmeros defora del cercle. Per exemple: escrivim el nmero 10 dins del cercle, i els nmeros 5,2 i 8 fora del cercle. Les posibles respostes serien: 5x2, 8+2, 2x5, 6) LES CARES DEL DAUOBJECTIU: sumar i restar nmeros de l1 al 7.ORGANITZACI: individual.NIVELL: cicle inicialUn alumne tira el dau i mira la cara del dau que ha sortit. Lobjectiu s endevinarquina s la cara contrria, tenint en compte que les cares contrries dun dausumen 7. 7) EL NMERO CORRECTEOBJECTIU: endevinar un nmero de l1 al 100ORGANITZACI: gran grup, de dos en dosNIVELL: cicle inicial i cicle mitjEscull dos alumnes per a que es posin de peu davant de la pissarra i mirant a laclasse. Escriu un nmero de l1 al 100 a la pisarra. Els dos alumnes que estan de peuno podran veurel i, per torns, hauran dendevinar-lo.Quan un dells digui un nombre, la resta de la classe haur de respondre dient:Ms alt o Ms baix. Per torns, seguiran dient nmeros fins que un dels dosendevini el nmero de la pissarra. 4. 8) EL VIATGEROBJECTIU: resoldre operacions mentalmentORGANITZACI: gran grup, de dos en dos.NIVELL: tots els nivellsTots els alumnes han destar asseguts al seu lloc. Escull un alumne (alumne A) per acomenar el joc i demana-li que saixequi i es posi al costat de lalumne que tingui ms aprop (alumne B).Formula una pregunta de clcul (una suma, una resta, una multiplicaci, ...) que noms podranrespondre els alumnes A i B, tan rpid com puguin. Guanya lalumne que responguicorrectament la pregunta primer.Si el guanyador s lalumne A, aquest continuar dret i avanar fins a posar-se al costatdel segent alumne que tingui ms a prop (alumne C), i els jugadors de la ronda seran elsalumnes A i C.Si el guanyador s lalumne B, lalumne A tornar a seure al seu lloc i ser lalumne B quisaixequi i es posi al costat de lalumne C per a jugar. Els jugadors de la ronda seran elsalumnes B i C.El joc el guanyar lalumne que ms hagi viatjat al voltant de la classe.9) JOC PER EQUIPSOBJECTIU: resoldre operacions mentalmentORGANITZACI: gran grup, dos equips.NIVELL: tots els nivellsFes dos equips amb el mateix nombre dalumnes (o similar). Cada equip es posar en fileraa certa distncia de la pissarra. Dona un guix al primer alumne de la filera de cada equip.Traa una lnia vertical a la pissarra, separant-la en dos parts. Cada part ser dun equip.Formula una operaci matemtica (una suma, una resta, una multiplicaci, fraccions,..). Quanacabis de formular-la, els dos primer alumnes de la filera de cada equip hauran de crrercap a la pissarra i escriure rpidament el resultat. El primer que lescrigui correctament,haur guanyat. Si cap dels dos lescriu correctament, hauran desborrar el que havien escriti tornar-ho a provar, fins que un dels dos lencerti. El guanyador sumar un punt pel seuequip, i els dos alumnes es posaran al final de la filera del seu respectiu grup. Els propersa jugar seran els segents alumnes de la filera. Guanyar lequip que acumuli ms puntuaci.Opcionalment, enlloc danar acumulant punts, els alumnes poden anar quedant eliminats deljoc a mesura que vagin perdent els enfrontaments. Aix, guanyaria lequip amb ms alumnesal final del joc. http://adinsdelaula.blogspot.com.es