I N F O R M E T R E S O R E R I A MATÍAS ... - ?· i n f o r m e t r e s o r e r i a matÍas acebes…

  • Published on
    23-Nov-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

rea Serveis a les persones Regidoria dHisenda, Recursos Humans i Organitzaci Interna Servei de Tresoreria Plaa de la Vila, 8 08800 Vilanova i la Geltr 93 814 00 00 www.vilanova.cat I N F O R M E T R E S O R E R I A MATAS ACEBES FERNNDEZ, TRESORER DE LAJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTR, INFORMA: Larticle 4.3 la Llei 15/2010 de 5 de juliol de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix lobligaci del Tresorer de lAjuntament de realitzar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis de pagament fixats a la Llei 30/2007, de 30 doctubre, de Contractes del Sector Pblic (segons redacci donada per la mateixa Llei 15/2010) amb el nombre i la quantia global de les obligacions pendents de pagament en que sestiguin incomplint aquests terminis de pagament. Dacord amb lexposat, qui subscriu informa que lestat de les obligacions pendents de pagament comptabilitzades corresponents al segon trimestre natural de 2014, segons la informaci resultant dels programes comptables, en que sestiguin incomplint aquests terminis de pagament s: Per lAjuntament de Vilanova i la Geltr Data Informaci Nombre factures Import Perode Mitja Pagament 16/07/2014 1.392 5.644.680,07 124 dies Per lInstitut Municipal dEducaci i Treball (IMET) Data Informaci Nombre factures Import Perode Mitja Pagament 10/07/2014 160 674.317,06 76 dies Per lOrganisme Autnom de Patrimoni Vctor Balaguer Data Informaci Nombre Factures Import Perode Mitja Pagament 15/07/2014 56 31.440,83 57 dies

Recommended

View more >