I després de l'ESO...què?

  • Published on
    02-Jul-2015

  • View
    135

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Orientaci desprs de l' I desprs de l'ESO...qu?

Transcript

  • 1. Sant a Dorot eaTutoria 4t. E.S.O.

2. Sant a Dorot eaTutoria 4t. E.S.O.ESQUEMAT R E B A L LProva daccsC.F.G.M. BATXILLERAT FPB/E.S.O.E.P.PQPIUNIVERSITAT CFGSProvadaccsProva daccsP.A.A.U. 3. Sant a Dorot eaTutoria 4t. E.S.O.BATXILLERAT T una durada de dos cursos acadmics Modalitats Cincies i tecnologia Humanitats i cincies socials Artstic(Les escoles organitzen combinacions de matries per ferdiferents itineraris) Matries Comunes (46% del temps) Especfiques: De modalitat Optatives (lliure elecci) Treball de recerca 4. Sant a Dorot eaCICLES FORMATIUS DETutoria 4t. E.S.O.GRAU MITJ (I) Ensenyaments que proporcionen la formacinecessria per a executar una professi. Durada: 2 cursos acadmics (amb formaciprctica en centres de treball). Accs als CFGM: Amb ttol de graduat en E.S.O. Sense ttol, mitjanant una prova que esconvoca anualment o amb el ttol de la FPBsica (antic PQPI) 5. Sant a Dorot eaCICLES FORMATIUS DETutora 4t. E.S.O.GRAU MITJ (II) En acabar sobt el ttol de TCNIC DE GRAUMITJ Sortides: Treballar Continuar estudiant: Incorporar-se a un batxillerat. Cursar un altre CFGM. Si es tenen 18 anys poden presentar-sea les proves daccs a CFGS (calpreparar-la). Fer el curs daccs a CFGS 6. Sant a Dorot eaTutoria 4t. E.S.O.FAMLIESPROFESSIONALS 7. Sant a Dorot eaOPCIONS SENSE TTOLDE GRADUAT EN ESO. Cursar FP Bsica (antic PQPI). Durada de doscursos acadmics. Un cop superada, permetaccedir a un CFGM.Tutoria 4t. E.S.O. Realitzar la prova daccs als CFGM. Mn del treball 8. Sant a Dorot eaOPCIONS SENSE TTOLDE GRADUAT EN ESO. Els alumnes que en acabar 4t dESO no obtenenel ttol (3, 4 5 rees suspeses), tenen lapossibilitat dobtenir-lo. Cal presentar-se, a lamateixa escola, a les proves que es convoquenal febrer.Tutoria 4t. E.S.O. Les escoles convoquen aquestes provesnicament si els alumnes ho solliciten al mateixcentre. Aquesta oportunitat sofereix durant dos anys. 9. Obligatoris1rTtol ESOESOTtol T. SuperiorGrauSuperior FPTtol BatxilleratBatxilleratTtol Tcnic CursGrauMitj FPAccsTtol PostGrauTtol GrauUniversitatProvaAccs+18/19ProvaAccs+17aProvaAccs+25aCursAccs+17a2nGESOFPB ???15-17aConvalidacionsVoluntarisGESOPQPISant a Dorot eaTutoria 4t. E.S.O. 10. Sant a Dorot eaNavegueu aammbb eellss vvoossttrreess ffiillllss!!!! Aqu teniu unes adreces fora interessants: http://www.diba.es/despresdeleso/ (Diputaci deBarcelona) http://www.xtec.cat/centres/b7002892/orientacio/orientacio.htm(XTEC) http://www.educaweb.com/ (Educaweb) http://www.edu365.com/orientacio/index.htm (Edu365) http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar (Gencat.cat itots els estudis homologats que podeu cursar a Catalunya) http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyamentTutoria 4t. E.S.O. 11. Navegueu aammbb eellss vvoossttrreess ffiillllss!!!!Sant a Dorot eaI UNA... DE MOLT INTERESSANT!!I DESPRS DE L'ESO, JA SAPS QUFARS?https://sites.google.com/site/idespresdelesojasapsquefaras/presentacioTutoria 4t. E.S.O.