I DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ?

 • Published on
  30-Dec-2015

 • View
  24

 • Download
  2

DESCRIPTION

I DESPRS DE LESO, QU?. Amb ttol. Sense ttol. Cicles Formatius de Grau Mitj. Mn laboral. Batxillerat. Mn laboral. Formaci Ocupacional (aprendre un ofici abans de la 1a feina). Per a ms informaci clica aqu. Per a ms informaci clica aqu. Per a ms informaci - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • I DESPRS DE LESO, QU?

 • DESPRS DE LESO

 • FORMACI PROFESSIONAL ESPECFICA.

 • FORMACI PROFESSIONAL ESPECFICAEnsenyaments dEsports

  Donen a lalumnat la formaci necessria per adquirir la competncia professional caracterstica de cada ttol, alhora que el capacita per exercir professionalment la matria esportivaen la modalitat i especialitat cursada.

  Per a ms informaciclica aquEnsenyaments Artstics

  Capacita els alumnes per exercir una activitat artstica professionaldeterminada, mitjanantl'adquisici i el domini de les tcniques artstiques i del coneixement dels materials i eines necessaris per executar els treballs propis del seu ofici.

  Per a ms informaci clica aquMODALITATSEnsenyaments Professionals

  Qualifica per executar les tasques prpies de la professi. Els continguts estan organitzats en mdulstericoprctics que es cursen en el centre educatiu i en els centres de treball, mitjanant un conveni que subscriuen l'escola i l'empresa.

  Per a ms informaci clica aqu (quan entris a la web clica lapartat cicles formatius i currculums)

 • CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJ PROFESSIONALS

  Titulaci: Tcnic de la professi corresponent.Accs:Alumnes amb el graduat en ESO. Alumnes sense titulaci a travs dels PQPI (Programes de qualificaci professional inicial) mitjanant la prova d'accs. Per accedir a la prova daccs cal complir els segents requisits: 17 anys complerts en l'any natural en qu es realitza la prova, ms un dels segents punts:acreditar tres mesos d'experincia laboral. haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social. haver realitzat un curs de formaci ocupacional de mnim 400 h. haver cursat un curs de preparaci de la prova d'accs d'una durada mnima de 4 mesos en una entitat pblica o privada.

 • CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJ ARTSTICSTitulaci: Tcnic d'Arts plstiques i Disseny de la corresponent especialitat d'una famlia professional. Accs:Alumnes amb requisits acadmics:Estar en possessi del ttol de Graduat en Educaci Secundria Obligatria. Acreditar les aptituds necessries mitjanant la superaci d'una prova especfica d'accs (convocatria extraordinria) excepte qui disposi del ttol de Tcnic o de Tcnic superior d'un cicle d'Arts plstiques i Disseny de la mateixa famlia, o b hagi superat amb aprofitament els cursos comuns d'Arts Aplicades i Oficis Artstics. Alumnes sense requisits acadmics:Caldr tenir 17 anys d'edat l'any que es realitza la prova d'accs. Haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social. Acreditar les aptituds necessries mitjanant la superaci d'una prova d'accs (convocatria extraordinria).

 • CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJ DESPORTS

  Titulaci: Certificat de primer nivell en l'especialitat cursada. En acabar el segon nivell s'obt el ttol de tcnic/a d'esport en l'especialitat corresponent.

  Accs als ensenyaments de grau mitj:Primer nivell Tenir el ttol de graduat en educaci secundria obligatria (ESO) o equivalent a efectes acadmics. Les persones que no disposin d'aquest ttol i tinguin 18 anys d'edat, o b els facin durant l'any natural, poden cursar aquests ensenyaments si superen una prova de carcter general que es convoca anualment.

  A ms, cal superar una prova especfica en qu s'avaluen les capacitats fsiques i tcniques dels candidats a cursarl'especialitat esportiva corresponent. Segon nivell Haver superat el primer nivell de la mateixa especialitat i, en determinades modalitats esportives, cal superar una prova d'accs especfica

 • TRIAR UN CICLEAspectes que no cal oblidar: Conixer les competncies professionals i tasques que el cicle formatiu et permetr desenvolupar en el mn laboral. Pels cicles professionals, clica aqu (obre lapartat de cicles formatius i desprs el de currculums)Pels cicles artstics, clica aqu Pels cicles desports, clica aqu Tenir en compte les possibilitats laborals dins del context socio-econmic ms proper. Clica la Pgina principal del web del SOC(ves a lapartat orientacions per trobar feina i desprs el mercat de treball

 • CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJ PROFESSIONALPer conixer en detall loferta dels cicles formatius del nostre institut, cliqueu aqu

  Clica la fletxa, tornars a lorganigrama general.

 • EL BATXILLERATGraduat ESO

  2 cursos

  Batxiller

  ACCSDURADATITULACI

 • EL BATXILLERAT.

 • EL BATXILLERAT AL XIFRA

  Per conixer en detall loferta de 1r i 2n de batxillerat pel curs 2008-09 del nostre institut, cliqueu aqu

 • DESPRS DEL BATXILLERATClica la fletxa, tornars a lorganigrama general

 • MN LABORALTots els joves poden treballar a partir dels 16 anys

  Pots accedir a la pgina WEB del servei docupaci de Catalunya (SOC):

  Consulta els segents apartats:

  El mercat de treball Conixer les feines On trobar feina Currculum vitae Carta de presentaci Entrevista Proves de selecciClica: http://www.oficinatreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/orientacio_feina/index.html

  Si vols ms informaci dels serveis d clica aqu

 • FORMACI OCUPACIONALAprendre un ofici abans de la primera feina.

  Programes de qualificaci professional inicial.

  PQPIPTT (PLANS TRANSICI TREBALL)FIAP (PROGRAMES DE FORMACII APRENENTATGE PROFESSIONAL

 • FORMACI OCUPACIONAL

  Proporcionar als nois i noies que finalitzen leducaci obligatria sense assolir-ne els objectius, una formaci bsica i professional que els faciliti la incorporaci al mn laboral o a la continutat del seu itinerari formatiu, especialment en la formaci professional especfica de grau mitj, un cop superada la prova daccs. Tamb donen lopci, als joves que ho desitgin, a fer una formaci complementria per obtenir el ttol de graduat/ada en ESO.Ms informaci clica aquPQPI del Xifra, clica aqu

  FINALITATS DELS PQPI

 • FORMACI OCUPACIONALALTRES OPCIONS:Programa preparatori de la prova daccs als cicles formatius de grau mitj. Ms informaci cicla aquAccions de formaci ocupacional: Cursos de formaci professional ocupacional promoguts pel Departament de treball i Indstria. Ms informaci cicla aqu (servei docupaci de Catalunya)

 • SERVEIS DOCUPACI

  Organismes i entitats que cal conixer:SOC (Servei docupaci de Catalunya). Per a ms informaci clica aqu.OTG (Oficina de Treball de la Generalitat)OSJ (Oficina de serveis a la Joventut). CIP (Centre dinformaci professional). SMO (Servei Municipal docupaci).Borsa de treball i formaci | Ajuntament de Girona | Ofertes ETT (Empreses de treball temporal). Per a ms informaci daquests recursos podeu anar a L'ESTACI ESPAI JOVE | Punt TIC

 • SERVEI PBLIC DOCUPACI DE CATALUNYA (SOC)

  Finalitat: Posar en contacte als demandants docupaci inscrits a la base de dades del SOC amb aquelles empreses que han presentat ofertes laborals adients al seu perfil professional.Com es gestiona: A travs de les oficines de treball de la Generalitat, les OTG.A Girona es troba a lavinguda Llus Pericot, 86-90 . Telfons: 972487280F:972212224Clica aqu: http://www.oficinatreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/orientacio_feina/index.html

 • OFICINA DE SERVEIS A LA JOVENTUT (OSJ)

  Finalitat: Realitzar diversos trmits i gestions i trobar tota mena dinformaci sobre estudis, treball, lleure, vacances, viatges, albergsCom es gestiona: A travs dels consells comarcals. A Girona, es troba a lEstacio Espai Jove. C/Santa Eugnia, 17, Tel. 972. 22 00 70www. zonajove.info per a ms informaci clica aqu

 • CENTRES DINFORMACI PROFESSIONAL (CIP)

  Finalitat:Assessorament en el procs de recerca de feina, orientaci professional,contractes i normativa laboral,A Girona, C/ Rutlla, 69-75. Tel. 972 22 27 85

 • SMOFinalitat: A partir dels perfils definits per les empreses, es porta a terme una selecci entre les persones inscrites al DIE per tal de presentar a les empreses els candidats ms idonis per a cobrir els llocs de treball.Com es gestiona: s un servei de lAjuntament de Girona. Per poder aparixer a la borsa de treball del Dispositiu d'Inserci Econmica cal omplir un formulari que podeu trobar a la pagina web: Borsa de treball i formaci | Ajuntament de Girona | Ofertes(Adrea:, carrer Narcs Xifra i Masmitj, 43 (Telf. 972.249.360) de Girona.

 • EMPRESES DE TREBALL TEMPORALFinalitat: Contracten treballadors per altres empreses que necessiten personal.Com es gestionen: Sn empreses privades. Les ETT sanuncien a diferents mitjans de comunicaci. Per apuntar-thi cal portar el currculum i omplir una fitxa personal.

  Clica la fletxa, tornars a lorganigrama general

 • ESO

  BATX

  PQPI

  CFGM

  CFGSUNIVERSITAT

  TREBALL

  CRTtolProva daccsConvalidacionsReconeixement de crditsCRPPASPPAM Preparaci proves accs GM (CFPA)PPAS Preparaci proves accs GS (IES i CFPA)POT Prova obtenci del ttol (Acreditaci compt i Avaluaci form.)CFGM, CFGS, PPAS presencial i a distnciaC

  MN

  LABORAL

  PPAMItinerari professionalitzador Certificaci acadmica i professional