He acabat l'ESO. Què puc fer?

 • Published on
  22-Mar-2016

 • View
  221

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Guia per desprs de la secundria obligatria

Transcript

 • Aquesta guia va dirigida als alumnes de segon cicle de LEducaci SecundriaObligatria (ESO).

  Pretn orientar a famlies i alumnes en els estudis que es poden continuar en acabar 4t.dESO, i en el qu poden fer els nois i noies per comenar a treballar.

  Per aix recull els estudis que simparteixen a la comarca dOsona i els centres on realit-zar-los.Tamb inclou adreces i nmeros de telfon on demanar ms informaci i aportaalgunes orientacions sobre el mn laboral.

  Educaci secundria

  Mn laboral

  Tens el graduat No tens el graduat

  Batxillerat

  Cicle formatiusde Grau Mitj,Professionals i artstics,Rgim especial desports

  Cal superar la provadaccs al Cicle

  Formatiu de Graumitj i tenir 17 anys

  Prova daccsper accedir a

  CFGS de la mateixaFamlia i tenir 18 anys

  Cicles formatiusde Grau Superior,Professionals i artstics,Rgim especial desports

  Cal superar una prova daccsTenir 20 anys i 6 mesosdexperincia laboral

  Universitat

  PAU

  F.O.

  E.T.

  A.E.

  Programes deQualificaci

  Professional Inicial(PQPI)A.E.

  He acabat lESO, qu puc fer?

  A.E.Altres Estudis - FO Formaci Ocupacional - ET Escola Taller - PAU Prova daccs a la universitat

 • Qu s?El batxillerat proporciona una formaci general que els prepara per a estudis posteriors (Universitat iCicles Formatius de Grau Superior) Es tracta d'un cicle format per dos cursos.Amb aquests estudis s'obt el ttol de Batxiller.

  Com puc accedir-hi?Amb la titlulaci del Graduat en Educaci Secundria (GES)

  Modalitats de batxillerat: Arts Humanitats i Cincies Socials Cincies i Tecnologia

  La modalitat que trin el primer any es mantindr, en principi, durant els dos cursos del cicle.

  Com est organitzat?Els estudis de batxillerat s'estructuren en:

  Part comuna: assignatures comunes i tutoria. Part diversificada: matries prpies de la modalitat escollida, matries optatives i treball de recerca.

  Els alumnes fan, aproximadament, 30 hores lectives setmanals.Part comuna

  Matries comunes:Llengua catalana i literatura I i IILlengua castellana i literatura I i IILlengua estrangera I i IICincies per al mn contemporaniFilosofia i ciutadaniaHistria de la filosofiaHistriaEducaci fsica (noms en rgim dirn)Religi (voluntria)

  Tutoria. Cada grup classe t una hora de tutoria a la setmana. Inclou activitats de grup i atencionsindividualitzades.

  Part diversificada Matries de modalitat: (veure pgina segent)

  Aquesta part s'organitza en tres modalitats, d'acord amb la modalitat de cada tipus de batxillerat.L'alumne/a ha de triar un mnim de 6 matries de modalitat i almenys 5 han de ser de la modalitatdel batxillerat que vol cursar.Una vegada escollides aquestes matries, els estudiants han de completar l'horari amb assignaturesde la mateixa modelitat, d'altres modelitats o amb matries optatives.

  Matries optatives:Segona llengua estrangera*Estada a l'empresaQualsevol matria de les altres modalitats* Els centres educatius de dues o ms lnies de batxillerat han d'oferir la matria optativa tipifica-da com a segona llengua estrangera.

  Treball de recerca. L'alumnat aplica els coneixements adquirits i posa en prctica les seves capaci-tats d'investigaci.

  Sortides:Els alumnes que hagin cursat satisfactriament aquests estudis poden accedir als:

  Cicles Formatius de Grau Superior Estudis universitaris mitjanant les proves d'accs a la universitat (PAU)

  El batxillerat

 • A Osona, quin batxillerat puc fer?

  On?

  Humanitats i CinciesSocials

  Llat I i II

  Matemtiques aplicades ales cincies socials I i II

  Economia de l'empresa I i II

  Grec I i II

  Economia

  Geografia

  Histria de l'art

  Histria del mn contempornia

  Literatura catalana

  Literatura castellana

  Literatura universal

  Cincies i Tecnologia

  Matemtiques I i II

  Biologia I i II

  Fsica I i II

  Qumica I i II

  Cincies de la terra idel medi ambient I i II

  Dibuix tcnic I i II

  Tecnologia industrial I i II

  Electrotcnia

  ArtsVia d'arts plstiques i disseny

  Cultura audiovisualDibuix artstic I i IIDibuix tcnic I i IIDisseny I i IIHistria de l'artTcniques d'expressi

  graficoplstiquesVolum

  Via d'arts escniques,msica i dansa

  Anlisi musical I i IIAnatomia aplicadaArts escniquesCultura audiovisualHistria de la msica i de la dansaLiteratura catalanaLiteratura castellanaLiteratura universalLlenguatge i prctica musical

  * Fa referncia a centres concertats o privats

  IES Pere Barnils - Centelles

  IES VoltregansLes Masies de Voltreg

  IES Antoni Pous i Argila - Manlleu

  La Salle* - Manlleu

  IES Castell del QuerPrats de Lluans

  IES Miquel Mart i PolRoda de Ter

  IES de Taradell - Taradell

  IES de Tona - Tona

  Pive* - Tona

  IES Cirvinum de Torell - Torell

  Escorial* - Vic

  IES Jaume Calls - Vic

  IES Vic - Vic

  St. Miquel dels Sants* - Vic

  IES Pere Barnils - Centelles

  IES VoltregansLes Masies de Voltreg

  IES Antoni Pous i Argila - Manlleu

  La Salle* - Manlleu

  IES Castell del QuerPrats de Lluans

  IES Miquel Mart i PolRoda de Ter

  IES de Taradell - Taradell

  IES de Tona - Tona

  Pive* - Tona

  IES Cirvinum de Torell - Torell

  Escorial* - Vic

  IES Jaume Calls - Vic

  IES Vic - Vic

  St. Miquel dels Sants* - Vic

  EASD(Escola dArt i Superior deDisseny de Vic)

  NOTA: Aquesta informaci referent al Batxillerat s provisional, a lespera de la publicaci delnou Decret de Batxillerat per al curs 2008-2009.

 • Qu s?Els Cicles formatius de grau mitj sn estudis que preparen lalumnat per a lexercici dunadeterminada professi.Tenen una durada dun o dos cursos acadmics i sobt el Ttol deTcnic en lespecialitat que sha cursat.Sagrupen en 22 famlies professionals. En cadascuna daquestes famlies hi ha diversos cicles.

  Com puc accedir-hi?Amb el ttol de Graduat en Educaci Secundria o equivalent, o b mitjanant una provadaccs. La superaci daquesta prova faculta per realitzar la matrcula en els CiclesFormatius, per no equival a la possessi de cap titulaci acadmica.

  Sortides:Els alumnes que superin aquests estudis reben el ttol de Tcnic de la professi correspo-nent i poden accedir al batxillerat, al mn laboral o a un CFGS de la mateixa famlia pro-fessional havent superat una prova daccs.

  Els Cicles Formatius sagrupen en les segents famlies professionals: Activitats agrries Activitats fsiques i esportives Activitats martimopesqueres Administraci Arts grfiques Comer i mrqueting Comunicaci, imatge i so Edificaci i obra civil Electricitat i electrnica Fabricaci mecnica Fusta i moble Hoteleria i turisme Imatge personal Indstries alimentries Informtica Manteniment de vehicles autopropulsats Manteniment i serveis a la producci Qumica Sanitat Serveis socioculturals i a la comunitat Txtil, confecci i pell Vidre i cermica

  Si vols fer un cicle formatiu que no es fa a la nostra comarca trobars informaci a:http://www.xtec.cat/fp

  La Formaci Professionalespecfica de grau mitja

 • Famlia professional Cicle formatiu Centre

  * Fa referncia a centres concertats o privats.

  A Osona, quins cicles de grau mitj puc fer?

  Administraci Gesti Administrativa La Salle*IES VicSant Miquel dels Sants

  Electricitat i electrnica Equips i instal.lacions electrotcniques La SalleIES Vic

  Equips electrnics de consum IES Vic

  Activitats agrries Explotacions agrries extensives EFA Quintanes*Treballs forestals i cons.d.medi naturalJardineriaExplotacions ramaderes

  Fabricaci mecnica Mecanitzaci La Salle*

  Sanitat Cures auxiliars dinfermeria IES Vic

  Manteniment i serveis a la Instal.laci i manteniment IES Vicproducci electromecnic de maquinria i

  conducci de lnies

  Comer i mrqueting Comer IES Vic

  Serveis socioculturals Atenci sociosanitria IES Antoni Ponsi a la comunitat

  Hosteleria i Turisme Cuina IES TonaEscola Hosteleria

  Informtica Explotaci de sistemes informtics IES Cirvianum

  Imatge personal Esttica personal decorativa Carol Bruguera*Perruqueria

  Ensenyaments desports-Grau mitjQu sn?

  Sn ensenyaments de rgim especial que condueixen a les ttulacions de tcnics desports,capaciten per exercir professionalment la matria esportiva en lespecialitat cursada.T una durada de 2 anys.

  Com accedir-hi?Per accedir a aquests ensenyaments cal tenir el ttol de Graduat en Educaci Secundria ola prova daccs al CF de grau mitj.A ms a ms, caldr passar una prova especfica en la que savaluaran les capacitats fsiquesi tcniques de lespecialitat esportiva corresponent.

  Modalitat: Futbol.Centre on simparteix: IES Jaume Calls.

 • Com accedir-hi?Per accedir a aquests ensenyaments cal tenir el ttol de Graduat en Educaci Secundria o la prova daccsal CF de grau mitj.A ms a ms, caldr passar una prova especfica en la que savaluaran les capacitats arts-tiques de lespecialitat corresponent.

  Qu sn?La finalitat d'aquests programes s proporcionar als nois i noies una formaci bsica i professional que elsfaciliti la incorporaci al mn laboral o la reincorporaci al sistema educatiu.Tamb donen l'opci, als jovesque ho desitgin, a fer una formaci complementria per obtenir el ttol de graduat/ada en ESO. En el marcd'aquests programes s'ofereixen diferents opcions:

  Pla de Transici al Treball (PQPI-PTT) Programes de Formaci i Aprenentatge Professional (PQPI-FIAT)

  El procs formatiu inclou, de manera permanent, suport tutorial i orientaci professional.La durada del programa s d'un curs escolar.

  Com puc accedir-hi?Si ets ms gran de setze anys i no has obtingut el ttol de graduat en educaci secundria obligatria (GES).

  CertificaciUn cop finalitzat el programa, els alumnes obtenen una certificaci acadmica en la qual consta la qualifica-ci final obtinguda i les unitats de competncia del Catleg de Qualificacions Professionals que ha acreditat.

  Els programes de garantia social

  Oferta comarcalProgrames Centre

  * Pendents daprovaci - Per una informaci ms completa s convenient adrear-se als centres.

  Cicles de formaci especficaFamlia professional Cicle formatiu Centre

  * EASD (Escola dArt i Superior de Disseny).

  * Auxiliar en comer, oficina i atenci al pblic Centre de FormaciLa cooperativa de Torell - PQPI

  * Auxiliar en comer i atenci al pblic PQPI de lAjuntament de Vic

  * Auxiliar de fusteria, en treballs de Centre de Formacifusteria i instal.laci de mobles La cooperativa de Torell - PQPI

  * Auxiliar en treballs de fusteria i instal.laci de mobles PQPI de lAjuntament de Vic

  * Auxiliar de manteniment i reparacivehicles lleugers PQPI de lAjuntament de Vic

  * Auxiliar en imatge personal Carol Bruguera - VicAuxiliar en perruqueria (centre privat) - PQPI

  * Escola Taller LEreu 2, fusteria, muntatge Manlleuestructures metl.liques

  Arts plstiques i disseny Forja artstica, EASD de Vicfosa artstica i galvanoplstica

  Disseny grfic Autoedici EASD de VicCermica Artstica Terrisseria EASD de Vic

  NOTA: A partir del curs 2008-2009, els Programes de Qualificaci Professional Inicial (PQPI) constituiran l'oferta adrea-da a l'alumnat que fins ara ha cursat els Programes de Garantia Social (PGS). s per aix que per a la previsi de l'oferta pelproper curs es pot prendre de referncia l'oferta de Programes de garantia social desenvolupada durant el curs 2007-2008

 • * Reflexologia podal Svert

  * Quiromassatge

  * Curs ICEP (Institut Capacitaci en Esttica i Perruqueria) Carol Bruguera

  * Esttica

  * Perruqueria

  * Ensenyaments no reglats, privats

  Formaci per a laccs a ciclesformatius de grau mitj * Fundaci Mil.lenari

  Escola dadults de Tona

  Centre dAutoformaci deSt. Hiplit i Les Masies de Voltreg

  AFA La cooperativa de Torell

  Centre de formaci dadultsMiquel Mart i Pol de Vic

  Graduat en Educaci Secundria GES. Escola dadults de Tona

  Centre dAutoformaci deSt. Hiplit i Les Masies de Voltreg

  Centre de formaci dadultsMunicipal de Roda de Ter

  AFA La Cooperativa de Torell

  Centre de formaci dadultsMiquel Mart i Pol de Vic

  Programes Centre

  Altres ofertes educatives

  Altres estudis

  (Noms a partir de 18 anys)

  (A partir de 16 anys, noms els que tenencontracte de formaci)

  Aquestes escoles tamb ofereixen, a partir dels 16 anys, formaci no reglada relacionada a les dife-rents branques professionals o artstiques.

  * Centre privat

 • Vull treballar

  A la comarca trobars

  Em pregunto:Qu m'agrada fer?

  Qu s fer?

  Qu demana el mercat de treball?

  On puc adrear-me?Borses de treball

  OTG (Oficina de Treball de la Generalitat)

  Empresa de Treball Temporal

  Ofertes a la premsa

  Empreses

  Serveis locals docupaci

  Consorci per a la promoci dels municipis del Lluans

  Empreses de Treball Temporal. - ETT

  Gestiomat de Torell

  INTAC, SL .Vic (Borsa de treball)

  Oficina de Promoci Econmica de Manlleu - OPE (Servei docupaci)

  Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya - OTG

  Punt Omnia / ciber@teneu (Accs i formaci en noves tecnologies).Vic

  Punts Joves

  Servei de Promoci Econmica, Osona sud.Alt Congost.

  Servei Local dOcupaci i inserci laboral.Ajuntament de Vic (informaci i recerca)

 • Adreces i telfons dels centresque fa referncia aquesta guia

  Acadmia Perruqueria SVERT C.Verdaguer, 29 Vic 938.89.41.06

  AFA La Cooperativa C. Enric Prat de la Riba, 17 - 19 Torell 938.50.53.13 - 938.59.10.22

  Centre de Formaci La Cooperativa C. Enric Prat de la Riba, 17-19 Torell 938.50.53.13

  Centre de formaci dadultsMunicipal C. Ramon Mart, 42 - 3r Roda de Ter 938.50.05.85

  Centre de formaci dadults Hotel dEntitats Vic 938.85.53.71Miquel Mart i Pol Parquing Casa Caritat

  Consorci del Lluans C.Vell, 3 Sta. Creu de Jutglar 938.88.00.50

  EFA Quintanes Mas Quintanes Les Masies de Voltreg 938.50.24.41

  Escola dadults C. Jess, 25 Centelles 938.81.38.80

  Escola dadults Crta. St. Boi, s/n Les Masies de Voltreg 938.50.20.62Recinte Jacint Verdaguer 938.57.11.37

  Escola dadults de Tona C. Font, 10 - 2n Tona 938.12.46.56

  Escola dArt i Superior de Disseny Rbla. St Domnec, 24 Vic 938.85.48.51

  Escola Hostaleria Passeig de la Sussa, s/n Tona 938.87.08.54

  Escola Taller de Manlleu Plaa Fra Bernad, 5, 1r Manlleu 938.51.16.67

  Escola Taller de Vic C. Indstria, 69 Vic 938.86.44.66

  Escorial C. Sta. Joaquima Vedruna, 6 Vic 938.86.36.12

  ET. de Perruqueria Carol Bruguera Pare Gallis, 17 Vic 938.83.42.00

  Gestiomat C. Enric Prat de la Riba, 17-19 Torell 938.50.53.13

  Fundaci Mil.lenari Plaa Mil.lenari, 2 - 1r Vic 938.86.65.10

  IES Antoni Pous Av. de Roma, 260 Manlleu 938.51.37.05

  IES Castell del Quer C. Mateu Garreta, s/n Prats de Lluans 938.56.05.06

  IES Cirvinum de Torell C.Ausis March - Molina Torell 938.59.17.58

  IES Jaume Calls Av. dOlmpia, 2 Vic 938.85.20.17

  IES del Voltregans Av. Despujol, 7-9 Les Masies de Voltreg 938.57.00.05

  IES Miquel Mart i Pol Av. Miquel Mart i Pol, 1 Roda de Ter 938.50.02.44

  IES Pere Barnils C. Pere Barnils, s/n Centelles 938.81.27.52

  IES Taradell C. Pompeu Fabra, 12 Taradell 938,80.00.12

  IES Tona C.Torres i Bages, 32 Tona 938.12.49.47

  IES Vic Av. St. Bernat Calb, 8 Vic 938.89.18.78

  INTAC, SL Ronda Camprodon, 18 Vic 938.89.54.93

  La Salle C. Enric Delaris, 68 Manlleu 938.50.60.64 - 938.51.36.07

  OPE (Oficina de Promoci Econmica) C. Enric Delaris, 7 Manlleu 938.51.50.22

  OTG (Oficina de Treball de la Generalitat) C. Ramon Sala Saala, s/n Vic 938.89.27.67

  PQPI,Ajuntament de Vic C. St. Pere, 9, 2n Vic 938.83.33.78

  Pive C. Joan Llus, 39 Tona 938.87.00.20

  Punt Omnia/ciber@teneu Pl. Don Miquel de Clariana, 3 Vic 938.89.34.76

  Servei Local dOcupaci Pl. Don Miquel de Clariana, 3 Vic 938.89.34.76

  Servei Promoci Econmica C. Nou, 11 Centelles 938.81.12.57

  St. Miquel dels Sants C. Jaume I, el Conqueridor Vic 938.86.12.44

 • /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000...