Gestio patrimonial manual de normes i procediments ?· Gestió patrimonial Manual de normes i procediments…

  • Published on
    12-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

Gesti patrimonial

Manual de normes i procediments

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments Coberta ALTA.pdf 2 28/06/13 12:12

Coordinaci: rea dHisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies. Intervenci General.

Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local

de ledici: Diputaci de Barcelona

Primera edici: juny del 2010

Segona edici: novembre del 2011

Tercera edici: juliol del 2013

Disseny i producci: Gabinet de Premsa i Comunicaci de la Diputaci de Barcelona

Composici: Addenda

DL B.19884-2013

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 6

| 7

ndex

Primera part. Criteris per a la gesti de bns

1. Introducci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.1. Objectiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.2. Estructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.3. Actualitzaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.4. Evoluci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.5. Legislaci aplicable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2. Localitzacions fsiques i analtiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.1. Introducci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.2. Localitzaci fsica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.3. Localitzaci analtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.4. Normes de codificaci de localitzaci fsica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.4.1. Codificaci de centres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.4.2. Codificaci dubicacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.4.3. Codificaci de plantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.4.4. Espai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3. Criteris generals de diferenciaci entre inversi i despesa . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.1. Introducci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253.2. Criteris qualitatius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263.3. Criteris quantitatius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263.4. Procediment dactuaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4. Metodologia de classificacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4.1. Introducci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294.2. Codificaci de les classificacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294.3. Definici de les classificacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294.4. Criteris damortitzaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304.5. Criteris de gesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314.5.1. B simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314.5.2. B per quantitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314.5.3. B complex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324.5.4. Inversi general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 7

5. Classificacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.1. Introducci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335.2. Exemple de classificacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335.3. Llibres dinventari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345.4. Llibre A: bns, drets i obligacions de lens local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355.4.1. Immobles (codi 1 de classe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

10 Terrenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361001 Terrenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361001 01 Terrenys urbans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361001 02 Finques rstiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3711 Construccions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371101 Edificis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371101 01 Edificis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401101 02 Cementiris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411101 03 Installacions esportives i desbarjo a laire lliure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421101 04 Infraestructures comunes del centre (recinte o permetre) . . . . . . . . . . . 4212 Infraestructura pblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431201 Infraestructura pblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431201 01 Terrenys ds pblic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431201 02 Carrers i places . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431201 03 Parcs, passeigs i jardins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441201 04 Camins rurals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451201 05 Obres civils ds pblic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.4.2. Drets reals (codi 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4620 Drets reals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462001 Drets reals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462001 01 Drets reals a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462001 02 Aprofitaments urbanstics del sl industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

5.4.3. Mobles (codi 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4730 Equips de procs dinformaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473001 Equips de procs dinformaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473001 01 Equips de procs dinformaci (simple) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473001 02 Electrnica de xarxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483001 03 Elements informtics inventariables globalment . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483001 04 Equip de procs dinformaci (quantitat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4931 Vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503101 Vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503101 01 Vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5032 Maquinria, installacions i utillatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513201 Maquinria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513201 01 Maquinria general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513201 02 Aparells de mesura i laboratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533201 03 Elements de seguretat i comunicaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543202 Installacions tcniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553202 01 Installacions de servei pblic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

8 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 8

3203 Utillatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563203 01 Estris i eines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5733 Altres bns mobles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573301 Mobiliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573301 01 Mobiliari general (simple) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573301 02 Mobiliari general (quantitat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593301 03 Mobiliari general (inversi general) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603301 04 Mobiliari esportiu (simple) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613301 05 Mobiliari esportiu (quantitat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623301 06 Mobiliari esportiu (inversi general) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633301 07 Mobiliari urb (quantitat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643301 08 Mobiliari urb (inversi general) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653301 09 Mobles de valor econmic considerable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653302 Estris i equipament administratiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663302 01 Equips doficina i fotocopiadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663302 02 Electrodomstics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673302 03 Fons bibliogrfic i audiovisual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683302 04 Contenidors i galledes descombraries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6834 Equipaments especfics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683401 Activitat de rdio, oci i espectacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683401 01 Equipament de tractament dimatge, senyal, so i illuminaci . . . . . . . . 683401 02 Equipament de suport dactes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693401 03 Instruments musicals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703402 Altres equipaments especfics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703402 01 Equips i aparells medicoassistencials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703402 02 Equipament txtil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713402 03 Armes i elements de seguretat personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

5.4.4. Drets de propietat immaterial (codi 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724001 Drets de propietat immaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724001 01 Propietat intellectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724001 02 Propietat industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

5.4.5. Quotes, parts alquotes i ttols de capital dempreses (codi 5) . . . . . . . . . . . . . 735001 Quotes, parts alquotes i ttols de capital dempreses . . . . . . . . . . . . . . . . 735001 01 Accions i participacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735001 02 Obligacions, bons i altres inversions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

5.4.6. Crdits i drets de carcter personal (codi 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746001 Crdits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746001 01 Crdits a llarg termini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746002 Drets de carcter personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746002 01 Programari (software) adquirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

5.4.7. Semovents (codi 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757001 Semovents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757001 01 Semovents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

5.5. Llibre B: els afectes al patrimoni pblic de sl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755.5.1. Terrenys del patrimoni pblic de sl (codi B001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

ndex | 9

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 9

B001 01 Terrenys urbans del PPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765.5.2. Edificis del patrimoni pblic de sl (codi B002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

B002 01 Edificis del PPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765.5.3. Drets reals del patrimoni pblic de sl (codi B003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

B003 01 Aprofitament urbanstic del PPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775.5.4. Quotes, parts alquotes i ttols del patrimoni pblic de sl (codi B004) . . . . . . 77

B004 01 Inversions financeres del PPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775.6. Llibre C: els afectes al patrimoni historicoartstic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775.6.1. Carcter histric (codi C1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

C101 Immobles de carcter historicoartstic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77C101 01 Edificis historicoartstics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77C101 02 Obres civils historicoartstiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78C102 Estris histrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78C102 01 Numismtica i estris arqueologicopaleontolgics . . . . . . . . . . . . . . . . . 78C103 Documents histrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79C103 01 Documents histrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

5.6.2. Carcter artstic (codi C2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79C201 Obres dart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79C201 01 Pintures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79C201 02 Escultures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80C201 03 Mobiliari artstic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

5.7. Llibre D: els dels organismes autnoms administratius i entitats amb personalitat prpia dependents de lens local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805.8. Llibre E: els cedits a altres administracions o a particulars per revertibles a lens local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805.9. Inversions de permanncia breu a linventari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

I001 01 Inversions sobre elements no inventariables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81I001 02 Inversions gestionades per a altres ens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

6. Normes detiquetatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

6.1. Introducci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836.2. Altres formes per identificar els bns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836.3. Recomanacions generals per fer letiquetatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Annex I. Taula de classificacions i comptes. Model normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Annex II. Taula de classificacions i comptes. Model simplificat . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Annex III. Comportament dels camps segons com es classifiquen . . . . . . . . . . . . . 103

Segona part. Operacions patrimonials

1. Introducci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

1.1. Objectiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131.2. Estructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131.3. Legislaci aplicable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

10 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 10

2. Normes de valoraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

2.1. Introducci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152.2. Normes de valoraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152.2.1. Normes de limmobilitzat material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152.2.2. Normes de limmobilitzat immaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162.2.3. Normes de limmobilitzat financer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

3. Situacions patrimonials, naturaleses jurdiques i usos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

3.1. Introducci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193.2. Situacions patrimonials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193.3. Naturaleses jurdiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193.4. Usos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

4. Definici doperacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

4.1. Introducci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234.2. Operacions dalta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244.2.1. Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244.2.2. Cessi gratuta de la propietat o donaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1254.2.3. Cessi urbanstica obligatria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1264.2.4. Alta per obra en curs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1274.2.5. Treballs fets amb mitjans propis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1284.2.6. Cessi ds temporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1304.2.7. Adscripci (tipus dadquisici noms per a OA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314.2.8. Inspecci fsica o inventari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1324.2.9. Expropiaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334.2.10. Adjudicaci en pagament de deute o embargament . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1344.2.11. Arrendament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1354.2.12. Alta dinversions gestionades per a altres ens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364.2.13. Alta per lsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1374.3. Operacions de baixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1384.3.1. Venda - Dret reconegut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1394.3.2. Cessi gratuta de la propietat o donaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1394.3.3. Deterioraci, prdua, obsolescncia o destrucci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1404.3.4. Devoluci dun b rebut en cessi ds temporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1414.3.5. Devoluci dun b rebut en adscripci (noms OA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1424.3.6. Fi darrendament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1434.3.7. Baixa dinversions gestionades per a altres ens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1434.3.8. Devoluci de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1444.3.9. Inspecci fsica o inventari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1444.4. Operacions mixtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1444.4.1. Adquisici lliurant com a pagament parcial un altre dimmobilitzat material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1454.4.2. Permuta pura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1464.4.3. Permuta mixta amb pagament en metllic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

ndex | 11

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 11

4.4.4. Permuta mixta amb cobrament en metllic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1494.4.5. Permuta de cosa futura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1504.4.6. Recepci de la cosa futura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1514.4.7. Aportaci no dinerria a societats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1524.4.8. Agrupaci de finques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1534.5. Operacions de millora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1534.6. Operacions revertibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1544.6.1. Cessi ds temporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1544.6.2. Adscripci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564.6.3. Reversi dun b lliurat en cessi ds temporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1574.6.4. Reversi dun b lliurat en adscripci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1594.7. Operacions jurdiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604.7.1. Desafectaci de servei pblic a patrimonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604.7.2. Afectaci de patrimonial a servei pblic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604.7.3. Desafectaci ds pblic a servei pblic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1614.7.4. Afectaci de servei pblic a s pblic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1614.7.5. Afectaci dun b al patrimoni pblic de sl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1624.7.6. Correcci dafectaci dun b al patrimoni pblic de sl . . . . . . . . . . . . . . . . 1634.7.7. Patrimoni lliurat a ls general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1634.7.8. Correcci lliurament a ls general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1644.8. Segregacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1644.9. Amortitzacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1654.10. Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1664.11. Operacions de gesti i control de bns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1664.11.1. Trasllats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1664.11.2. Canvis de dades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1674.11.3. Sortides temporals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1674.11.4. Bloqueigs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

5. Clcul de llibre, epgraf i subepgrafs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

5.1. Introducci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1695.2. Llibre A: bns, drets i obligacions de lens local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1705.3. Llibre B: els afectes al patrimoni pblic de sl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1735.4. Llibre C: els afectes al patrimoni historicoartstic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1745.5. Llibre E: els cedits a altres administracions o a particulars per revertibles a lentitat local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni

1. Introducci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

1.1. Objectiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1811.2. Estructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1811.3. Legislaci aplicable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

12 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 12

2. Disseny del model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

2.1. Introducci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1832.2. Requeriments per a la gesti del patrimoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

3. Metodologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

3.1. Definici del procediment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1853.2. Fluxograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

4. Procediments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

4.1. Catleg de procediments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1894.2. Procediment dadquisici per compra de bns mobles (P.1.000) . . . . . . . . . . . 1904.3. Procediment dadquisici per compra o expropiaci de bns immobles (P.2.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1974.4. Procediment dadquisici per obra en curs (P.3.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2034.5. Procediment dadquisici de bns sense contraprestaci econmica, captol 6 (P.4.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2124.6. Procediment de baixa de bns per venda (P.5.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2174.7. Procediment de baixa de bns sense contraprestaci econmica (P.6.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2224.8. Procediment dinversions gestionades per a altres ens (P.7.000) . . . . . . . . . . . 2264.9. Procediment doperacions mixtes pures (P.8.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2344.10. Procediment doperacions mixtes amb pagament en metllic (P.9.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2394.11. Procediment doperacions mixtes amb cobrament en metllic (P.10.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2454.12. Procediment doperacions revertibles de lliurament (P.11.000) . . . . . . . . . . . . 2514.13. Procediment doperacions revertibles de retorn (P.12.000) . . . . . . . . . . . . . . 2554.14. Procediment doperacions jurdiques (P.13.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2594.15. Procediment de trasllat de bns (P.20.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2644.16. Procediment de sortides temporals de bns (P.21.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2664.17. Procediment de revisi peridica de bns (P.22.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2694.18. Procediment dactualitzaci del Manual de normes i procediments(P.23.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2754.19. Procediment de documentaci de bns immobles (P.24.000) . . . . . . . . . . . . 2764.20. Procediment de tancament de lexercici (P.25.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

ndex | 13

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 13

Primera partCriteris per a lagesti de bns

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 15

| 17

1. Introducci

1.1. Objectiu

Constitueix un objectiu primordial del projecte definir un model de gesti que garanteixi iasseguri aquests aspectes:

El disseny dun model de gesti patrimonial i de control de linventari de bns i dretsque defineixi i enllaci les relacions comptables entre linventari i la comptabilitat, demanera que sasseguri, en tot cas, la imatge fidel de la realitat patrimonial, com tam-b duna correlaci amb el sistema dinformaci comptable.

El coneixement dels bns que integren el patrimoni dels municipis ms petits de 20.000habitants de Barcelona, pel que fa a la tipologia i la localitzaci.

El coneixement de les inversions fetes en adquisici i millora dels seus bns.

El coneixement detallat de la realitat jurdica, econmica i patrimonial dels bns queformen el seu patrimoni, com tamb el dels seus ens instrumentals dependents.

Un dels puntals bsics daquest model de gesti s Gesti patrimonial. Manual de nor-mes i procediments, que es compon de tres parts amb el desglossament segent:

Primera part. Criteris per a la gesti de bns

Segona part. Operacions patrimonials

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni

La primera part daquesta obra instrumenta les diferents tipologies o classificacions de bns,i els criteris que shi associen, que sn una pea clau dels bns.

1.2. Estructura

Els apartats que es detallen a continuaci, a ms daquesta introducci, constitueixen les-tructura daquesta part:

El captol 2, Localitzacions fsiques i analtiques, cont la metodologia per localitzarels bns.

Lobjectiu del captol 3, Criteris generals de diferenciaci entre inversi i despesa,s definir una metodologia que permeti classificar una inversi com a inventariable ob tractar-la com una despesa de lexercici.

Lobjectiu del captol 4, Metodologia de classificacions, s detallar la metodologiaque sha seguit per incloure els bns en les diferents classificacions definides.

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 17

Lobjectiu del captol 5, Classificacions de bns, s presentar la definici detalladade cadascuna de les classificacions definides.

El captol 6 tracta de les Normes detiquetatge de bns.

Lannex 1 cont la taula de classificacions definides per a la instrucci del model nor-mal de comptabilitat local i el detall de comptes utilitzats per definir cadascuna de lesclassificacions.

Lannex 2 cont la taula de classificacions definides per a la instrucci del model sim-plificat de comptabilitat local i el detall de comptes utilitzat per definir cadascuna deles classificacions.

Lannex 3 cont el comportament dels camps segons com es classifiquen.

1.3. Actualitzaci

Aquest Manual de normes i procediments ha de ser un document viu i, per tant, subjec-te a revisions per adaptar-lo a les necessitats contnues dels municipis ms petits de 20.000habitants de Barcelona. La modificaci del manual anir a crrec del Servei dAssistnciaa la Gesti Econmica Local de la Diputaci de Barcelona a proposta de qualsevol entitat,una vegada estudiada i consensuada la seva viabilitat amb la resta dentitats implicades.

El Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local modificar el document, en canviarel nom i hi inclour la nova data de revisi, aix com el nmero de versi de qu es tracti(per exemple, versi 1.1.1), que inclour al peu.

Una vegada introduts els canvis, el Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local comu-nicar a les diferents entitats les modificacions fetes i els enviar els canvis introduts per-qu nestiguin assabentades.

Aquest procediment sha de fer amb la periodicitat necessria per atendre els canvis sug-gerits, ja que cal intentar concentrar en la mesura que sigui possible les necessitats plan-tejades per les entitats i oferir solucions consensuades.

1.4. Evoluci

En aquest apartat es detalla levoluci del document en diferents revisions fetes fins ara.

Data Informe Revisi

31.12.2009 DBGPA1 1.1.1

30.06.2011 DBGPA2 2.1.130.07.2013 DBGPA3 3.1.1

1.5. Legislaci aplicable

El marc dactuaci legal referit al projecte s el que es detalla a continuaci:

Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les bases de rgim local.

18 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 18

Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 dabril, pel qual saprova el Text refs de lesdisposicions legals vigents en matria de rgim local.

Decret 336/1988, de 17 doctubre, pel qual saprova el Reglament del patrimoni deles entitats locals de Catalunya.

Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desem-bre, reguladora de les hisendes locals.

Decret legislatiu 2/2003, de 28 dabril, pel qual saprova el Text refs de la Llei muni-cipal i de rgim local de Catalunya.

Llei 33/2003, de 23 de novembre, de patrimoni de les administracions pbliques.

Llei 47/2003, de 26 de novembre, daprovaci de la Llei general pressupostria.

Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernitzaci del govern local.

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar, pel qual saprova el Text refs de la Lleireguladora de les hisendes locals.

Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual saprova la Instrucci delmodel normal de comptabilitat local.

Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, per la qual saprova la Instrucci delmodel simplificat de comptabilitat local.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual saprova el Reglament de la Llei durbanis-me.

Llei 8/2007, de 28 de maig, de sl.

Llei 30/2007, de 30 doctubre, de contractes del sector pblic.

Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual saprova el Text refs de la Lleide sl.

Decret legislatiu 1/2010, de 3 dagost, pel qual saprova el Text refs de la Llei dUr-banisme.

Pla general de comptabilitat pblica.

Altres disposicions administratives que siguin aplicables.

Altres normes de dret privat o mercantil.

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 19

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 19

| 21

2. Localitzacions fsiques i analtiques

2.1. Introducci

Saber on es localitzen els bns s de vital importncia si es vol aconseguir una gesti i uncontrol adequats daquests bns. Lobjecte daquest captol s definir la metodologia decodificaci que sha de seguir per localitzar els bns.

Es presenta, en primer lloc, la metodologia de localitzaci fsica, entenent per localitza-ci fsica el lloc o els llocs on es poden trobar bns, i, en segon lloc, la metodologia delocalitzaci analtica.

2.2. Localitzaci fsica

La localitzaci fsica dels bns permet respondre a la pregunta On s el b?; s a dir,defineix el lloc geogrfic on estan situats els bns.

La metodologia proposada per fer la localitzaci fsica dels bns inclou quatre nivells jerr-quics, que sn els segents:

Centre

Ubicaci

Planta o plantes

Espai o espais

Es defineix un centre com una unitat fsica allada i separada, delimitada per criteris geogr-fics. Tenint en compte que indicar el centre en el qual est situat un b s, en alguns casos,una condici necessria per no suficient per saber on est localitzat exactament, cal divi-dir el centre en zones geogrfiques ms petites que permetin una localitzaci ms fcil.

Aix, dins un centre hi pot haver diferents ubicacions. Sentn per ubicaci cadascuna deles zones geogrfiques delimitades en les quals es pot dividir un centre, com ara cada cons-trucci o el terreny.

Encara que la ubicaci s una unitat de localitzaci fsica ms petita, en alguns casos nopermet saber amb exactitud la localitzaci fsica dun b, per la qual cosa es fa necessa-ri subdividir la ubicaci en diferents plantes o nivells. La diferncia entre una planta i unaaltra consisteix en la diferent altura sobre el terra a la qual se situa cadascuna.

Dins de cada planta pot ser interessant saber quina s la localitzaci fsica exacta dun b.Per aconseguir-ho, tenim lespai. Es defineix un espai com una zona dins duna planta.

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 21

La dimensi de cada espai ha de ser ladequada per intentar complir els requisits segents:

Ser com ms gran millor, per evitar crear diferents espais en zones on hi hagi un impor-tant trfec i moviment de bns, cosa que obligaria a fer operacions contnues de tras-llats en la gesti del patrimoni.

No han de tenir unes dimensions tan grans que ens impedeixin localitzar i detectarun b dins daquest espai; aquesta s una condici que sha de complir en qualse-vol gesti de patrimoni.

La utilitzaci o no dels quatre nivells per localitzar els bns depn del tipus de b, per laqual cosa es defineix dins la classificaci de bns, com un criteri de gesti ms.

Grficament, aquesta relaci sexpressa a continuaci:

22 | Gesti patrimonial

Ubicaci N

Centre

Ubicaci 1

Ubicaci 2

Planta 01

Espai 1

Espai 2

Planta 02

Caseta de vestuaris

Installacions esportives municipals X

Camp de futbol

Edifici poliesportiu

Planta 01

Despatx 1

Sala M.

Planta 02

Lannex 3 daquesta part cont la taula en la qual es detalla el comportament daquestscamps de localitzaci fsica (obligatori, opcional o inhabilitat) per a cada una de les clas-sificacions o tipologies de bns.

2.3. Localitzaci analtica

La localitzaci analtica defineix les diferents responsabilitats de lorganitzaci pel que faa la utilitzaci dels seus bns. Aquesta localitzaci de bns permet respondre a la pregun-ta De qui depn el b?.

La resposta a aquesta pregunta la t el centre gestor.

La localitzaci analtica dun b sestructura dacord amb les necessitats de gesti de cadaorganitzaci; aquesta localitzaci pot ser nica o mltiple. Aix, com a localitzacions ana-ltiques hi pot haver conceptes analtics com ara centre de cost, centre orgnic, progra-ma funcional, responsable, etc.

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 22

Una de les aplicacions principals que sorgeix de la localitzaci analtica s poder aportarla informaci de bns necessria per controlar els costos de lorganitzaci. Per tant, sug-gerim incorporar el centre de cost com una altra localitzaci analtica en el cas que es tin-gui en marxa una comptabilitat analtica, o shagi de tenir en breu.

2.4. Normes de codificaci de localitzaci fsica

2.4.1. Codificaci de centres

El codi de centre est format per quatre dgits que formen un nombre seqencial. Aix doncs,els diferents centres senumeraran amb codis del tipus 0001, 0002, i aix successivament.

2.4.2. Codificaci dubicacions

El codi dubicaci s un alfanumric de quatre dgits (el primer s una lletra seguida dunseqencial), de la forma que es detalla a continuaci:

Exxx EdificisRepresenta les construccions i els edificis significatius dun centre.

Txxx Terrenys i urbanitzaciEs refereix al lloc exterior als edificis, dins el recinte dun centre.

Entre daltres, els bns que es localitzen en aquesta ubicaci sn terrenys, infraestructu-ra durbanitzaci interior, installacions esportives i de lleure i petites construccions (case-tes de porteria, casetes de transformaci, casetes de bombes, coberts, etc.).

2.4.3. Codificaci de plantes

Les plantes o nivells dun edifici es codifiquen de la manera segent:

00 Planta baixa

XX Plantes sobre rasant (per exemple, 01 s la planta primera)

SX Planta sota rasant o soterrani (per exemple, S1 s soterrani primer)

EX Entresolats un codi que saplica nicament quan hi ha entresolats en un edifici,entenent per aquest el situat sobre rasant entre dues plantes dun edifici (per exemple, E1 s lentresolat primer).

SS Semisoterranis un codi que saplica nicament quan hi ha un sol semisoterrani, s a dir,el situat a la part sota rasant.

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 23

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 23

2.4.4. Espai

El codi despai est format per cinc dgits: la lletra E seguida dun codi seqencial.

Exxxx Nom de lespai o lloc

Un exemple grfic daquesta relaci s el que sexposa a continuaci:

24 | Gesti patrimonial

Secretaria de planificaci

Director de planificaci

Unitatinformtica

Informtica

Verificaci Visites

PresidnciaGabinet

presidncia

Sala

Menjador

Sala destar

DormitoriDormitoriDormitoriDormitori

Cuina

Traster

Estudi

Pati

Bany

Habitatgedirectortcnic

E0584

E0454

E0451

E0450

E0452

E0581E0583 E0453

Centre: 0001 Parc tecnolgic

Edifici: E001 Edifici doficines

Planta: 01 Planta primera

Localitzaci fsica

EspaiE0452 - Informtica

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 24

3. Criteris generals de diferenciaci entreinversi i despesa

3.1. Introducci

Lobjectiu daquest captol s definir els criteris que permeten qualificar qualsevol desem-borsament fet i el seu tractament posterior atenent la diferenciaci comptable entre lim-mobilitzat i la despesa.

Podem definir limmobilitzat com el conjunt de bns que formen lestructura de lorganitzaciamb carcter de permanncia i que no estan destinats a la venda, mentre que les despeseses defineixen com els desemborsaments que lorganitzaci fa en virtut del trfic normal de laseva activitat i que simputen al compte de resultats de lexercici en el qual tenen lloc.

Els desemborsaments econmics fets a travs del captol 6 del pressupost de despesesde lentitat es destinen a la creaci o ladquisici de bns de naturalesa inventariable neces-saris per al funcionament operatiu de lentitat, i per tant shan dactivar. En canvi, els desem-borsaments fets a travs del captol 2 tenen el tractament de despeses i no passen a for-mar part de linventari de lentitat.

Qualsevol desemborsament econmic corresponent a una adquisici o a una acci fetasobre el patrimoni s, en principi, susceptible dactivar-se o tractar-se com a despesa.

Si sactiva, el seu import passa a incrementar el volum dimmobilitzat, i la seva amortitzacianual afecta el compte de resultats durant la seva vida econmica. Si, al contrari, es tractacom a despesa, passa directament pel total de limport al compte de resultats de lexercici.

s imprescindible, per poder dur a terme una gesti econmica correcta del patrimoni,establir criteris, dacord amb els principis comptables generalment acceptats, que per-metin definir un tractament o un altre, i fer-ho duna forma objectiva i com ms senzillamillor.

A continuaci sestableixen els criteris, qualitatius i quantitatius, per diferenciar entre:

Desemborsaments que suposen bns o millores sobre bns existents i que, per tant,es gestionen com a immobilitzat, seguint la poltica damortitzacions que els corres-pongui.

Desemborsaments tractats com a despeses, que simputen a lexercici.

Una premissa bsica per poder dur a terme una gesti correcta del patrimoni s consi-derar com a elements inventariables els que s possible controlar i fer-ne un seguimental llarg de la seva vida til.

| 25

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 25

3.2. Criteris qualitatius

Els criteris generals que permeten qualificar un desemborsament econmic com un noub inventariable sn els segents:

Desemborsaments fets davant qualsevol nova incorporaci de terrenys o dimmo -bles.

Desemborsaments fets en virtut de qualsevol adquisici dun b incls a lapartatBns objecte dinventari dins la definici de cada classificaci.

Desemborsaments satisfets per adquisicions de maquinria nova i altres bns amb unavida til superior a un any.

I els criteris generals per qualificar un desemborsament econmic com una inversi o millo-ra sobre un b inventariable sn els segents:

Els que es fan per satisfer les ampliacions i les millores substancials que suposen unincrement en el valor dels bns dimmobilitzat.

Les reparacions i la renovaci dunitats que redundin en un valor ms gran, ms uti-litat o la prolongaci de la vida til, desprs de descomptar prviament el valor de lesunitats retirades.

En canvi, shan de tractar com a despeses:

Els desemborsaments necessaris per al manteniment i la conservaci dun b pergarantir-ne un funcionament efica i continuat.

Les despeses de reparaci i renovaci que no afegeixin valor al b ni naugmentin lavida til.

Qualsevol element amb una vida til inferior a un any o que no compleixi les condi-cions de valor que sexposen a lapartat segent, com ara petit material doficina.

En definitiva, es consideren despesa de lexercici en qu sadquireixen i no sn suscep-tibles de control per part de lentitat.

3.3. Criteris quantitatius

Com a complement als criteris qualitatius es defineix, per a cada classificaci, un criterieconmic o quantitatiu dactivaci que serveixi de suport a lhora de diferenciar entre binventariable i despesa.

Aquest criteri desenvolupa uns valors mnims tant pel que fa a ladquisici dun nou bcom a les millores o les inversions fetes sobre bns ja existents.

Adquisici. Per a cada una de les classificacions sestableix una relaci de tipus debns (Bns objecte dinventari) que sempre shan dinventariar. A lapartat Bnsno gestionats en aquesta classificaci sindiquen els bns que no shan dinventa-riar ja que pertanyen a una altra classificaci o els que no shan dinventariar per con-siderar-se despesa corrent.

Per a qualsevol b nou de nova incorporaci que no sinclogui a la relaci Bns objec-

26 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 26

te dinventari es fixa un valor econmic de referncia, un valor mnim dadquisici,per sobre del qual sha de considerar inventariable.

Millora. El valor mnim de millora indica el valor mnim que ha de tenir una inversi peraugmentar les prestacions o les dimensions dun b existent i perqu es consideriinventariable. Les inversions amb un valor inferior al definit shan de considerar coma despesa, i a les que el superin sels ha daplicar els criteris definits anteriorment.

3.4. Procediment dactuaci

A continuaci sinclou el procediment dactuaci que sha de seguir davant un desem-borsament econmic que shagi qualificat dinventariable, perqu sha adquirit a travs delcaptol 6 del pressupost de despesa.

Podem trobar una de les situacions segents:

1. Si el b adquirit forma part de la relaci de bns que figuren a la seva classificacicom a Bns objecte dinventari, el b sha de donar dalta i sha dinventariar sem-pre.

2. Si el b adquirit forma part de la relaci de bns que figuren a la seva classificacicom a Bns no gestionats en aquesta classificaci, i no sespecifica que aquestb sigui gestionat per una classificaci diferent, noms en el cas que, excepcional-ment, shagi dadquirir a travs del captol 6 del pressupost de despeses, sha din-cloure a la classificaci (I00101) Inversions sobre elements no inventariables, cre-ada a aquest efecte per recollir aquest tipus de desemborsaments. El procedimentcorrecte per a aquest tipus de desemborsaments seria tramitar-los a travs delcaptol 2 del pressupost de despesa.

3. Si el b que sadquireix pertany a una nova tipologia de bns i, per tant, no figura ala relaci de Bns objecte dinventari ni a Bns no gestionats en aquesta classi-ficaci de la classificaci a la qual es considera que correspon, sha danalitzar laconvenincia dincloure la nova tipologia de bns a linventari sobre la base de cri-teris econmics o quantitatius i de cost o benefici en la seva gesti.

Si, desprs daquesta anlisi, es decideix incloure la nova tipologia i inventariar-la,sha dincloure a la relaci de Bns objecte dinventari de la seva classificaci corres-ponent.

Si, en canvi, es decideix no incloure la nova tipologia i, per tant, tractar-la com a des-pesa de lexercici, haur daparixer a la relaci que figura a Bns no gestionats enaquesta classificaci de la seva classificaci corresponent.

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 27

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 27

4. Metodologia de classificacions

4.1. Introducci

En aquest captol es descriu tota la metodologia de classificacions, tant de codificaci comde contingut dinformaci, que shan definit com a part del Manual de normes i procedi-ments.

4.2. Codificaci de les classificacions

Les classificacions definides es cataloguen segons una codificaci jerrquica de quatrenivells.

Aquesta codificaci permet fer cerques a diferents nivells de lestructura jerrquica, i tam-b ordenar les classificacions definides.

El codi de classificaci s de la forma GSCCCF, en qu:

G Codi de grup

GS Codi de subgrup

GSCC Codi de classe

GSCCCF Codi de classificaci

Dins la classificaci es defineixen els criteris de gesti per als bns que shi

integren.

4.3. Definici de les classificacions

La classificaci s una codificaci que permet catalogar els bns segons la tipologia teninten compte tant criteris jurdics com comptables.

Les diferents classificacions es defineixen amb lobjectiu de determinar uns criteris nicsde gesti sobre la base de les diferents tipologies de bns que hi ha al patrimoni de cadaentitat, de manera que es garanteix un inventari homogeni i setiqueten noms els bnsque ho requereixen per poder identificar-los millor individualment.

Els criteris que sespecifiquen per a cada classificaci sn els que es detallen a continuaci:

| 29

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 29

Definici de la classificaci.

Definici i identificaci de quin s el b fsic unitari a la classificaci.

Relaci exemple de tipus de bns que sn objecte dinventari a la classificaci defi-nida.

Forma de gesti, que indica si cada b es gestiona de forma unitria (s a dir, coma b simple) o shi apliquen altres criteris com ara per quantitat o inversi gene-ral.

Criteri general detiquetatge dels bns que pertanyen a la classificaci (noms per ales classificacions susceptibles de ser etiquetades).

Relaci exemple de tipus de bns que no sn objecte dinventari a la classificaciperqu no sinventarien o perqu sinventarien en una altra classificaci.

I a les taules contingudes a lannex I (model normal) i annex II (model simplificat), per a cadaclassificaci es detallen:

Criteris quantitatius de referncia per a nous bns i millores.

Criteri damortitzaci que saplica a tots els bns que pertanyen a aquesta classifi-caci:

Si els bns que pertanyen a la classificaci samortitzen o no samortitzen.

Segons el nombre danys en qu samortitza el b nou.

Comptes comptables assignades a la classificaci segons el model normal (aprovatper lOrdre EHA/4041/2004, de 23 de novembre) o el model simplificat (aprovat perlOrdre EHA/4042/2004, de 23 de novembre), segons correspongui:

Immobilitzat

Obra en curs

Dotaci a lamortitzaci

Amortitzaci acumulada

Resultats grup 6 (prdues)

Resultats grup 7 (beneficis)

Dotaci a la provisi

Provisi per depreciaci

Excs de provisi

4.4. Criteris damortitzaci

Els criteris damortitzaci que es defineixen per a lentitat sn els que sesmenten a con-tinuaci:

Poltica damortitzaci. Comptable basada en criteris tcnics.

Mtode damortitzaci. Lineal pur i complet, de manera que es distribueixen els cos-tos damortitzaci linealment al llarg de la vida til del b; per a cada perode es cal-cula dividint la base amortitzable neta entre els anys que falten perqu acabi la vidatil de lelement que sha damortitzar.

30 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 30

Vida til estimada (dacord amb criteris tcnics) per als nous bns. Es defineix a cadaclassificaci sobre la base de diferents fonts dinformaci (experincia amb bns sem-blants, clculs dels fabricants, avaluacions de taxadors i enginyers, etc.), i no supe-ra, en cap cas, els perodes mxims damortitzaci que es defineixen a la resolucide la IGAE de data 14 de desembre de 1999.

Data dinici damortitzaci. Com a norma general, es defineix la de lalta del b. A par-tir daquesta data els bns es comencen a amortitzar en funci de la vida til marca-da segons els criteris que shan definit anteriorment. La data dalta del b es detallaper operaci a la segona part daquest llibre.

4.5. Criteris de gesti

A continuaci es detalla cada una de les formes de gesti.

4.5.1. B simple

s aquell b compost duna sola unitat indivisible (per exemple, un cotxe o un fax), ode diverses unitats no susceptibles de separar sense destruir el b com a tal, consi-derat dacord amb criteris de funcionalitat i utilitat. Un exemple daquest ltim cas seriaun carret elevador compost pel xasss del mateix carret, les pinces, les bateries i elcarregador de les bateries. O b un ordinador personal compost per pantalla, teclat, CPUi ratol.

El b simple es localitza all on estigui situat fsicament.

4.5.2. B per quantitat

Fa referncia al b que no es gestiona de manera individual, per s que cal saber el nom-bre total de bns semblants que hi ha, ja sigui a tota lentitat o a cadascun dels centres.

Daquesta manera, per exemple, pot constituir un b fsic independent el cadiram (al mar-ge de la mida, les qualitats especfiques o el material de qu estigui fabricat), amb la indi-caci del nombre delements que el componen. Ladquisici de ms elements de cadiram(s a dir, de ms cadires) constituiria una millora del b Cadiram, amb indicaci del nom-bre delements que shi afegeixen. Aix, se sabria el nombre de cadires que hi ha a totalentitat o, b, a cada centre. Sobre aquests bns es gestionen baixes parcials, s a dir,cal comunicar el nombre delements que es donen de baixa perqu linventari sigui unreflex fidel, en tot moment, de la realitat patrimonial.

Si aquests bns es gestionen per entitat, seviten els trasllats entre centres i gestionar ni-cament les baixes delements. Per contra, si es gestionen per centres shan de comuni-car els trasllats que es facin entre ells.

Aquests bns porten associat nicament el criteri quantitatiu dadquisici, i aquest fareferncia no a limport conjunt del b per quantitat, sin a lindividual de cada element.

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 31

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 31

4.5.3. B complex

Com a bns que pertanyen a aquest tipus es consideren els bns compostos per una sriede components o elements que no constitueixen, per si sols, bns funcionalment tils. Totesles parts unides formen un tot que funciona independentment. En general, sn bns querequereixen installaci. Per exemple, un b gestionat com a b complex seria una depu-radora, en qu es podria donar informaci dels diferents components, com ara els decan-tadors, les basses dhomogenetzaci, les bombes dimpulsi, els bufadors, els filtres, elsdipsits intermedis i la xarxa de conductes i accessoris.

El b complex es localitza on estigui situat fsicament. En el cas que els components sesitun a diferents localitzacions, sha de prendre com a localitzaci del b la del compo-nent principal.

4.5.4. Inversi general

Es consideren inclosos dins daquest tipus de bns aquells en qu, pel seu baix cost indi-vidual, el nombre elevat, la mobilitat o una gran dispersi, no s efectiu un control indivi-dualitzat de cada una de les unitats fsiques que els componen, per la qual cosa es trac-ten com un b nic.

La inversi general es diferencia del b complex perqu aquest ltim es compon de parts,peces o elements que per separat no constitueixen un b funcionalment til per a lenti-tat, mentre que els primers es componen dun conjunt de bns individualment completsper que a efectes operatius sagrupen en un sol concepte inventariable.

Per a cada entitat i exercici econmic sha de crear una inversi general per a cada clas-sificaci definida, pel conjunt dinversions de manera que cada una es reculli com una inver-si diferenciada. Per exemple, en el cas dEstris i eines es crearia un b per exercici deltipus Estris i eines exercici 200x, per recollir les inversions fetes en petits estris i eines,com ara tornavisos, caixes portaeines, etc. Les adquisicions daquests elements es dona-rien dalta com a millores del b creat (sense necessitat didentificar els elements ni el nom-bre). Lany segent es crearia un nou b anomenat Estris i eines exercici 200x + 1, perrecollir les inversions sobre els conceptes enumerats anteriorment. Sobre aquests bnsno es gestionen baixes parcials, per shan de donar de baixa una vegada el b shagiamortitzat totalment.

A diferncia del b per quantitat, la inversi general es dna dalta pel valor total de cadaadquisici, sense identificar el nombre delements.

Aix mateix, sobre aquest tipus de bns no opera cap criteri quantitatiu dadquisici; lesinversions que sobre aquests conceptes es facin en el b que correspongui segons clas-sificaci simputen com a millores daquest b. s a dir, en cap cas les inversions fetessobre bns (per exemple, Estris i eines) no es poden incloure a la classificaci Inver-sions sobre elements no inventariables.

Aix mateix, no es tindran en compte les inversions gestionades pel captol 2 del pressu-post de despesa que superin els criteris quantitatius.

32 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 32

5. Classificacions

5.1. Introducci

Lobjectiu daquest captol s definir les diferents classificacions de bns que permetenreunir, al b inventariat, les caracterstiques segents:

Ser identificable.

Ser localitzable.

Ser homogeni respecte daltres bns iguals.

Tamb s objecte daquest captol descriure detalladament cada una de les classificacionsdefinides que han de cobrir lunivers actual de bns de lentitat.

Incloure un b en una classificaci es deu a criteris funcionals, per tipologia del b i maipel centre o el servei gestor destinatari del b. Per exemple, un frigorfic domstic sempresha de gestionar a la classificaci (330202) Electrodomstics, independentment que sesitu en un despatx o en un laboratori.

Les taules que contenen el resum de les classificacions definides, com tamb alguns cri-teris de gesti, es recullen als annexos I, II i III al final daquesta primera part.

5.2. Exemple de classificacions

A continuaci es mostra un exemple dimputaci de bns a diferents classificacions:

A lexemple, el conjunt daquests bns queda integrat per la creaci del centre Installacionsesportives municipals X que els aplega.

| 33

Bns localitzats al centre Installacions esportives municipals X

B Classificaci Descripci del b

B 1 (110101) Edificis Poliesportiu municipal

B 2 (110103) Installacions esportives i de lleure Pista de bsquet

a laire lliure

B 3 (110103) Infraestructures comunes del centre Enllumenat

B ... ... ...

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 33

5.3. Llibres dinventari

En virtut de larticle 100 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual saprova el Regla-ment de patrimoni dels ens locals de Catalunya, linventari general consolidat de lentitatsha de presentar dacord amb els llibres que consten a continuaci, com tamb la mane-ra dobtenir-los:

Llibre A: bns, drets i obligacions de lens local

Aquest llibre cont bsicament el patrimoni de lentitat (bns i drets que li pertanyen, siguiquina sigui la seva naturalesa i el ttol dadquisici) que no sinclogui en els llibres que ses-menten a continuaci, llevat dels bns cedits o adscrits.

Llibre B: els afectes al patrimoni pblic de sl

Aquest llibre cont els bns i els drets que lentitat adquireixi amb aquesta finalitat i quees qualifiquin aix dacord amb la legislaci urbanstica vigent (Decret legislatiu 1/2005, de26 de juliol, pel qual saprova el Text refs de la Llei durbanisme, modificat pel Decret llei1/2007, de 16 doctubre, de mesures urgents en matria urbanstica, i Decret 305/2006,de 18 de juliol, pel qual saprova el Reglament de la Llei durbanisme). En definitiva, elsterrenys qualificats com a sl urb o urbanitzable programat en el planejament urbanstic,i els terrenys cedits gratutament i obligatriament pels particulars afectats per una actua-ci urbanstica.

En el nostre model, sn els bns que pertanyen a les classificacions del patrimoni pblicde sl (grup B) i els bns que, tot i pertnyer a altres classificacions, tenen naturalesa jur-dica de Patrimoni pblic de sl.

Llibre C: els afectes al patrimoni historicoartstic

Aquest llibre cont els bns de carcter historicoartstic qualificats dinters cultural; en defi-nitiva, els que pertanyen a les classificacions de bns historicoartstics (grup C).

Llibre D: els dels organismes autnoms administratius i entitats amb personalitatprpia dependents de lens local

Aquest llibre sobt de la suma dels llibres A, B, C i E dels organismes autnoms i enti-tats jurdicament dependents de lentitat.

34 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 34

Llibre E: els cedits a altres administracions o a particulars per revertibles a lenslocal

Aquest llibre cont els bns que han estat objecte de loperaci revertible de lliuramentCessi ds temporal com a recordatori que el seu domini o gaudi ha de revertir o shade consolidar a lentitat en arribar una data determinada o quan es compleixi o no una con-dici determinada, de manera que serveixi de recordatori constant perqu la corporaciexerceixi oportunament les facultats que li corresponguin amb relaci als bns esmentats.

5.4. Llibre A: bns, drets i obligacions de lens local

5.4.1. Immobles (codi 1 de classe)

Per als immobles cal completar, amb carcter general, les informacions segents:

Dades identificatives del b pel que fa al nom amb qu es coneix limmoble, la natu-ralesa, la situaci concreta amb indicaci del terme o paratge on se situ, els lmits,les superfcies de sl i de vol. En el cas de finques rstiques, es completa, a ms, laclasse daprofitament.

En el cas de les vies pbliques sha de completar el nom de la via per individualitzar-la, els lmits, la longitud i lamplada.

Informaci jurdica pel que fa a la situaci patrimonial, ls i la naturalesa jurdica,com tamb informaci sobre el titular i el percentatge de propietat que ostenta sobreel b.

Aix mateix, es pot completar la informaci sobre el seu ttol dadquisici, o b el detalldels acords i els destins que lhagin disposat, aix com tots els que shi relacionin.

Igualment, ha de contenir informaci sobre els drets reals constituts a favor i elsque gravin la finca, i els drets personals constituts amb relaci a la finca esmenta-da.

Dades tcniques. Si es tracta dun terreny, corresponen a la forma, la topografia, elsequipaments i les infraestructures que shi trobin. Si es tracta duna construcci,aquestes dades es concreten en lany de construcci, el nombre de plantes, les super-fcies i els usos, les caracterstiques constructives i les installacions.

Dades registrals. Les dades que cal completar sn el nom del registre de la propie-tat i el tom, el llibre, el foli i la finca en qu sinscrigui el b.

Dades cadastrals, pel que fa a loficina, la referncia cadastral, la superfcie i el valorcadastral.

Dades urbanstiques, pel que fa al tipus de planejament, la qualificaci urbanstica iels usos permesos.

Informaci sobre lassegurana.

Cost de ladquisici amb la data i el detall de les inversions fetes sobre el b.

A continuaci es detalla el desenvolupament de les classes i les classificacions fetes:

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 35

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 35

10 Terrenys

1001 Terrenys

Constitueix un element nic independent cada finca registral.

Per al tractament dels terrenys, sestableixen les normes generals segents.

En el cas de terrenys que formin una unitat fsica o funcional diferenciada i en la qualhi hagi diverses edificacions, shan de donar dalta diversos bns diferenciats: un peral terreny i un altre per a cada una de les edificacions. El conjunt daquests bns sin-tegra en la creaci duna localitzaci fsica Centre que els aplega.

Un terreny es considera integrat dins el b Edifici quan compleix les condicionssegents:

T una nica edificaci.

Ledificaci i les obres dinfraestructura ocupen el 100% de la superfcie del terreny,sense possibilitat fsica de construir-hi cap altre edifici.

Quan el terreny inclogui ledifici, es diferenciaran les dades segents:

Superfcie del sl i de la construcci.

Valor del sl i de la construcci; daquesta manera figura per separat el valor del terrenydel dels edificis i altres construccions, tal com es concreta a la instrucci de comp-tabilitat actualment en vigor.

El terreny ha de reflectir el cost total dadquisici i els costos directes que nha originatla compra. Tamb sinclouen com a part del preu dadquisici (en virtut de la instruccicomptable en vigor): les despeses de condicionament com ara tancaments, movimentsde terres, obres de sanejament i drenatge, aix com denderrocament de construccionsquan sigui necessari per poder executar obres de nova planta, i tamb les despesesdinspecci i aixecament de plnols quan es facin amb carcter previ a la seva adqui-sici.

A la classe de terrenys shan definit les classificacions segents:

1001 01 Terrenys urbans

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cadascun dels terrenys

que, pel fet destar integrat o ser susceptible dintegrar-se a la

trama urbana, el planejament general inclou en aquesta classe

legal de sl.

Tipus de gesti B simple

Bns no gestionats Els terrenys que no compleixin les condicions que

en aquesta classificaci sinclouen a lapartat Bns objecte dinventari.

36 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 36

1001 02 Finques rstiques

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada terreny, situat en sl no

urbanitzable i protegit del procs urbanitzador, perqu t com a

destinaci principal laprofitament o lexplotaci agrcola, pecuria

o forestal.

Tipus de gesti B simple

Bns no gestionats No es gestionen en aquesta classificaci els parcs, els passeigs,

en aquesta classificaci els jardins, els carrers, les places i qualssevol altres terrenys

destinats a ls general.

11 Construccions

Sn les diferents edificacions i obres que es fan dins un centre.

1101 Edificis

Sn les construccions destinades a ser utilitzades per fer-hi una activitat i shan de con-siderar com a unitats independents i diferenciades entre si.

Si en un centre hi ha un conjunt dedificis amb entitat suficient, units entre si i amb carac-terstiques estructurals diferents, es consideren bns independents.

Ledifici ha de reflectir el cost total dadquisici i els costos directes originats per la sevacompra. Tamb sinclouen com a part del preu dadquisici (en virtut de la instrucci comp-table en vigor), a ms de totes les installacions i els elements que tinguin carcter de per-manncia, les taxes inherents a la construcci i els honoraris facultatius del projecte i ladirecci dobra, que han de figurar per separat, el valor del terreny i el dels edificis i altresconstruccions.

Dins cadascun dels edificis es consideren tamb part de ledifici les installacions segents:

La installaci elctrica

La installaci elctrica compresa entre la connexi de servei de la xarxa general i el qua-dre de distribuci general, les installacions dedicades al transport denergia elctrica, elsquadres de distribuci secundaris i la xarxa de cablejat es consideren installacions inhe-rents a ledifici. En definitiva, cada installaci elctrica de ledifici, incloent-hi:

Lnies de connexi de servei amb celles dentrada, protecci i mesura

Armaris de distribuci general

Bateries de condensadors

Installacions elctriques demergncia

Lenllumenat exterior dun centre es considera part de la urbanitzaci.

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 37

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 37

La installaci de climatitzaci

Es considera inherent a ledifici la installaci de climatitzaci general de ledifici dissenya-da per dotar-lo duna temperatura confortable per a les persones. Aquesta climatitzacigeneral inclou:

a) El sistema de climatitzaci:

Calderes daigua calenta

Grup compressor frigorfic amb larmari de control

Dipsits acumuladors daigua calenta

Torres de refrigeraci

Intercanviadors de calor

Motobombes de recirculaci daigua calenta, aigua freda o condensats

Grups climatitzadors, incloent-hi la bomba dhumectaci, la bateria de reescalfa-ment, el quadre elctric, la unitat condensadora i levaporador

Grups extractors

Quadre de comandament i control de la installaci

b) La xarxa de distribuci:

Canonades

Reixetes

Difusors

Aparells emissors (radiadors, fan-coils, convectors)

Accessoris

No es consideren inherents a ledifici els grups generadors denergia perqu sinclouenen la classificaci (320101) Maquinria general, ni els aparells autnoms daire condi-cionat i bomba de calor, que sinventarien per separat, dins la classificaci (330202)Electrodomstics.

La installaci contra incendis

Es consideren inherents a ledifici les installacions dedicades a lextinci dincendis i lesdissenyades per detectar incendis.

Cada installaci contra incendis, incloent-hi:

Dipsits dacumulaci especfica per a la installaci contra incendis

Grups de bombament especfic per a la xarxa de contra incendis

Conjunt de boques dincendis equipades (BIE)

Conjunt de boques de reg (contra incendis o daigua), amb xarxa de canonades, val-vuleria i els seus accessoris de servei

Extintors, en el cas que sadquireixin amb la resta de la installaci. En cas contrari,no sn objecte de gesti

Installaci daspiraci antideflagrant

38 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 38

Cada installaci de detecci dincendis, incloent-hi:

Centrals dalarma i de detecci

Nombre de detectors dincendis

Nombre de polsadors manuals

Nombre davisadors acstics

La installaci telefnica

La installaci telefnica es considera inherent a ledifici, llevat de la central telefnica i elsseus accessoris, que sinclouen a la classificaci (320103) Elements de seguretat i comu-nicaci.

La installaci de megafonia o fil musical

Es considera inherent a ledifici la installaci de megafonia o fil musical, llevat dels mdulsde so amplificador i sintonitzador, que sinclouen a la classificaci (340101) Equipamenttractament dimatge, senyal, so i illuminaci.

La installaci de sanejament i aigua potable de ledifici

La installaci de sanejament i aigua potable es considera inherent a ledifici.

La senyalstica

Es considera inherent a ledifici lequipament que sutilitza per senyalitzar-lo. En el cas de-dificis destinats a representacions de pblic o assaig, les cartelleres fixes es considereninherents.

La installaci dantena collectiva

Es considera inherent a ledifici la installaci dantena collectiva, que inclou:

Central amb conjunt damplificadors

Antena amb pal de suport

Font dalimentaci

Installacions de seguretat

Es consideren inherents a ledifici les installacions dissenyades per protegir els edificis oles seves parts, i inclouen:

Caixes de seguretat i armaris ignfugs

Sistemes de control daccs, incloent-hi els torns, els lectors de targetes i el cablejat

Sistemes de control horari, incloent-hi el rellotge, els torns, els lectors de targetes i elcablejat

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 39

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 39

Installaci dalarma contra intrusos, que inclou:

Conjunt de detectors

Tauler de control

Xarxa de cablejat

Accessoris

Installaci de detecci de fums, que inclou:

Conjunt de detectors

Tauler de control

Xarxa de cablejat

Accessoris

Els elements autnoms que facin funcions de seguretat per ells mateixos (escners, arcs,detectors, barreres), aix com els circuits tancats de televisi independents i la installacide torns per a cita prvia, sinclouen a la classificaci (320103) Elements de seguretati comunicaci.

Elevadors de ledifici

Es consideren inherents a ledifici els ascensors, els muntacrregues, les escales mec-niques i els remuntadors descales per a persones amb discapacitats.

Edificis destinats a representacions de pblic

Es consideren inherents a ledifici les installacions fixes de la caixa escnica i la fossa, i eltel tallafocs.

Plaques solars

Sha de tenir en compte amb carcter general el segent:

Lequipament informtic que dna servei a una installaci sinclou dins aquesta mateixainstallaci, i naugmenta el valor.

La installaci de mampares fixes sinclou com a millora de ledifici en el qual se situen,perqu shi considera inherent.

Els armaris de paret sinclouen com a millora de ledifici en el qual se situen, perqu shiconsideren inherents.

A la classe dedificis shan definit les classificacions segents:

1101 01 Edificis

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada construcci destinada a

ser utilitzada per fer-hi una activitat.

Shi inclour com a informaci de la construcci el seu s o

destinaci, com ara:

40 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 40

Administratiu (edificis purament administratius o b els destinatsa serveis en els quals es desenvolupen funcions principalmentadministratives, com ara policia o jutjats).

Residencial i habitatges (albergs, habitatges, residncies). Cultural i doci (auditoris, biblioteques, centres cvics, centresculturals, centres dexposicions, museus, teatres).

Social i assistencial (cases de joventut, centres datenciprimria, centres de dia, de gent gran, dintegraci social).

De serveis educatius (centres densenyaments especials, centresde formaci professional, escoles o collegis, instituts, guarderies).

Esportiu (estadis, pavellons esportius, piscines cobertes,poliesportius).

Prgoles i carpes, sempre que estiguin installades de formafixa, perdurin en el temps i no siguin desmuntables, ambindependncia del material en qu estiguin construdes.

Tipus de gesti B simple

Bns no gestionats Les installacions esportives i de lleure a laire lliure que no en aquesta classificaci sallotgin en edificis que continguin graderies o altres installacions

auxiliars (edificis com poliesportius o estadis), com ara camps defutbol, frontons, piscines descobertes, pistes datletisme, debsquet, dhandbol, de tennis, rocdroms.Aquestes installacions es gestionen com a bns independents ala classificaci (110103) Installacions esportives i de lleure alaire lliure.Les petites construccions lligades a installacions tcniques, com aradipsits, tancs demmagatzematge, abocadors (que comportinobra civil), perqu sentn que formen part de la installaci i esgestionen a la classificaci (320201) Installacions de servei pblic.Les prgoles i carpes que no compleixin els requisits detallats alapartat Bns objecte dinventari aniran a la classificaci 3301XXMobiliari urb excepte en el cas danar destinades a suport dactes, en el qual cas aniran a la classificaci 340102 Equipament suport dactes.

1101 02 Cementiris

Bns objecte dinventari El cementiri constitueix un b fsic independent, amb la informacidetallada de les construccions de titularitat municipal destinadesa usos funeraris, com ara: Crematori Nnxols Panteons Sepultures Cineraris

Tipus de gesti B simple

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 41

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 41

Bns no gestionats Les construccions que no compleixin les condicions que en aquesta classificaci sinclouen a lapartat Bns objecte dinventari.

1101 03 Installacions esportives i desbarjo a laire lliure

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cadascuna de les edificacionsi les obres civils que tenen com a funci albergar la prcticadesports i/o el gaudi de loci, com ara: rees de pcnic rees o installacions recreatives de jocs infantils o de gent gran(per exemple, gronxadors, tobogans, etc.).

Installacions esportives a laire lliure que no sallotgin en edificisque poden incloure els espais esportius segents: pistes debsquet, dhandbol, camps de futbol, camps de petanca,frontons, piscines descobertes, pistes datletisme ipoliesportives, pistes de tennis i camps de golf.

MiradorsDins el b fsic camp de futbol, sen considera una inversi omillora el concepte segent: Gespa

Tipus de gesti B simple

Bns no gestionats Els bns que sesmenten a continuaci, perqu es gestionen a en aquesta classificaci travs de la classificaci (110101) Edificis:

Estadis Pavellons esportius Piscines cobertes Poliesportius

1101 04 Infraestructures comunes del centre (recinte o permetre)

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cadascuna de les obresdinfraestructura i condicionament que es fan a lexterior dels edificisexistents dins un centre amb la finalitat de millorar-ne la imatge idotar-lo dels serveis necessaris per complir la seva funci, com ara: Conjunt denjardinaments (incloent-hi les installacions de regque hi donin servei)

Conjunt de tancaments Conjunt de vials interiors dun centre Enllumenat exterior dels edificis dun centre (per exemple,enllumenat especial esportiu)

Esttues i fonts, excepte les que, pel seu carcter histric oartstic, shagin de gestionar a travs de la classificaci(C20102) Escultures

Tipus de gesti B simple

42 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 42

Bns no gestionats Les inversions sobre els conceptes enumerats anteriorment en aquesta classificaci (per exemple, en enjardinament) que es facin sobre vies

pbliques, perqu es gestionen com a millores del b quecorrespongui de la classificaci (120102) Carrers i places.

12 Infraestructura pblica

1201 Infraestructura pblica

Inclou les obres dinfraestructura destinades a millorar els serveis de carcter pblic.

1201 01 Terrenys ds pblic

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cadascun dels terrenysutilitzats directament pels particulars, per a laprofitament outilitzaci general, i la conservaci i la policia dels quals sncompetncia de lentitat, com ara aparcaments en superfcie(normalment coneguts com a descampats).Dins el b fsic Terreny sen consideren inversions o millores(sense necessitat didentificar el nombre delements que elcomponen) els conceptes segents: Paviments, voreres i vorades

Tipus de gesti B simple

Bns no gestionats Els tipus de bns segents, perqu es gestionen per la en aquesta classificaci classificaci de Mobiliari urb que correspongui:

Papereres Senyalitzaci (vertical, plaques i semfors) La installaci denllumenat pblic, perqu es gestiona per laclassificaci (320201) Installacions de servei pblic.

1201 02 Carrers i places

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada via pblica o plaa dunmunicipi destinada al trnsit de vianants i de vehicles, entenentper plaa cada lloc espais en el qual suneixen diferents vies delmunicipi i que disposa didentificaci i numeraci prpies.Dins el b fsic sen consideren inversions o millores (sensenecessitat didentificar el nombre delements que el componen)els conceptes segents: Enjardinament (inclou els arbres) Paviments, voreres i voradesLes rotondes (aix com les zones verdes que shi contenen) queinclogui un carrer es consideren inherents a aquest carrer. Aix

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 43

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 43

mateix, el terreny sobre el qual saixeca cada plaa i via urbana esconsidera una part del mateix b.

Tipus de gesti B simple

Bns no gestionats Els tipus de bns segents, perqu es gestionen per la en aquesta classificaci classificaci Mobiliari urb que correspongui a:

Aparcaments de bicicletes Bancs Esttues i fonts, excepte les que, pel seu carcter histric o artstic,shan de gestionar a travs de la classificaci (C20102) Escultures

Jardineres Marquesines Papereres Sanitaris pblics Senyalitzaci (vertical, plaques i semfors)Les rees recreatives amb mobiliari de jocs infantils o de gentgran, perqu es gestionen a la classificaci (110103)Installacions esportives i de lleure a laire lliure.Els tipus de bns segents, perqu es gestionen a la classificaci(320201) Installacions de servei pblic: Installaci denllumenat pblic Installacions de transport pneumtic de residus, incloent-hi elscontenidors soterrats per a residus

Sistema de control semafric Sistema de control daccs a carrers Sistema de videovigilncia als carrers

1201 03 Parcs, passeigs i jardins

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada terreny fitat,generalment duna extensi considerable, amb plantes i arbres idestinat a usos diversos, sobretot a lesbarjo pblic o al passeigde vianants. Dins el b fsic sen consideren inversions o millores (sensenecessitat didentificar el nombre delements que el componen)els conceptes segents: Enjardinament (inclou els arbres) Paviments, voreres i voradesEl terreny sobre el qual saixeca cada parc i cada passeig esconsidera una part del mateix b.Els vials o camins que donin servei dins un parc es considerenque hi sn inherents, excepte els que tenen entitat suficient i elmanteniment dels quals correspon a la mateixa entitat; en aquestcas es gestionen com a bns independents dins la classificaci(120104) Camins rurals.

Tipus de gesti B simple

44 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 44

Bns no gestionats Els tipus de bns segents, perqu es gestionen a la classificaci en aquesta classificaci Mobiliari urb que correspongui a:

Aparcaments de bicicletes Bancs Esttues i fonts, excepte les que, pel seu carcter histric oartstic, shan de gestionar a travs de la classificaci (C20102)Escultures

Jardineres Marquesines Papereres Sanitaris pblics Senyalitzaci (vertical, plaques i semfors)Les rees recreatives amb mobiliari de jocs infantils o de gentgran, perqu es gestionen a la classificaci (110103)Installacions esportives i de lleure a laire lliure.Els tipus de bns segents, perqu es gestionen a la classificaci(320201) Installacions de servei pblic: Installaci denllumenat pblic Installacions daigua potable i regTampoc no es gestionen per aquesta classificaci les zonesverdes contingudes a les rotondes, perqu sinclouen com amillores del carrer on estan situades.

1201 04 Camins rurals

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada cam o sendera deterrenys naturals.

Tipus de gesti B simple

Bns no gestionats Els bancs i les papereres, perqu es gestionen per la classificaci en aquesta classificaci Mobiliari urb.

1201 05 Obres civils ds pblic

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada construcci en generaldenvergadura i destinada a ls pblic, com ara: Embassaments i captacions daigua Passarelles per als vianants Ponts i tnels Preses i salts daigua Safareigs

Tipus de gesti B simple

Bns no gestionats Les obres civils que no compleixin les condicions que sinclouen en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 45

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 45

5.4.2. Drets reals (codi 2)

Per als bns compresos en aquest grup sha de completar la informaci relativa a la natu-ralesa i el contingut del dret, limmoble sobre el qual recau aquest dret, la inscripci al Regis-tre de la Propietat, el ttol en virtut del qual es va adquirir, el cost de ladquisici si va seronerosa, el valor del dret, i els fruits i les rendes que origina.

20 Drets reals

2001 Drets reals

Es recullen en aquest grup les garanties a favor de lentitat materialitzades en drets reals.

Sha de prendre com a vida til la ms petita de les dues segents:

La vida til del dret.

La vida estimada que tingui el b sobre el qual recau, que ser com a mxim la quetingui la classificaci.

2001 01 Drets reals a favor

Bns objecte dinventari Constitueix un b independent cada garantia que lordenament

atorga a lentitat respecte de la percepci duna utilitat

determinada, que sexerceix de manera limitada, com ara:

Cens: poder jurdic que satorga al seu titular dexigir una

prestaci peridica del propietari del b subjecte al gravamen.

Servitud: dret a percebre noms utilitats concretes duna

propietat aliena (com ara de pas o de vistes).

Superfcie: dret a tenir i mantenir temporalment en un terreny o

un immoble ali una edificaci o plantacions i cultius en

propietat separada.

s: dret a percebre, dels fruits duna propietat aliena, els que

bastin a les necessitats de la persona usuria.

Usdefruit: dret a tots els rendiments i al gaudi dels bns daltri

amb lobligaci de conservar-ne la forma i la substncia, tret que

el ttol de la seva constituci o la llei autoritzin una altra cosa.

Tipus de gesti B simple

Bns no gestionats Els bns que shagin incorporat a travs duna cessi, ja que en

en aquesta classificaci aquests casos sha de donar dalta el b com a tal a la

classificaci dimmobles que correspongui, amb tipus dalta

Cessi ds temporal i amb situaci patrimonial Cessi a

favor, dacord amb la instrucci comptable en vigor, si b

aquests bns figuren a lepgraf i al subepgraf corresponent a

drets reals.

46 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 46

2001 02 Aprofitaments urbanstics del sl industrial

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent un dels drets que

consisteixen en latribuci efectiva dels usos o les intensitats

susceptibles dapropiaci privada dun terreny qualificat com a

industrial.

Tipus de gesti B simple

Bns no gestionats Els aprofitaments constituts sobre sl destinat a habitatges; en

en aquesta classificaci aquest cas tenen la consideraci de Patrimoni pblic de sl i es

gestionen per la classificaci (B00301).

5.4.3. Mobles (codi 3)

Per als bns compresos en aquest epgraf, sha de completar la informaci relativa a laquantitat i la descripci dels bns, la marca i el model i el nmero de srie, i cal detallar-los succintament en la mesura en qu sigui necessari individualitzar-los.

30 Equips de procs dinformaci

3001 Equips de procs dinformaci

Sn els equips destinats al processament de la informaci. Shan definit les classificacionssegents:

3001 01 Equips de procs dinformaci (simple)

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada dispositiu central per al

tractament automtic de la informaci, independentment de la

mida o la mobilitat, com ara:

Ordinadors personals (compostos de CPU, teclat, monitor i

ratol ). En el cas que setiquetin, letiqueta sha de collocar

sobre la CPU

Ordinadors porttils

Unitats centrals de procs

Servidors de xarxa

En el cas de substituir algun dels components de lordinador (per

exemple, la pantalla), i sempre que sigui factible, simputa com a

millora de lequip que correspongui.

Es gestionen tamb en aquesta classificaci, com a bns fsics

independents, cadascun dels perifrics destinats a transformar

les dades procedents de lexterior al codi que utilitza lordinador,

aix com dextreure, en forma til, els resultats obtinguts, com

ara:

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 47

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 47

Discs durs externs

Escners

Ginys (gadgets electrnics)

Impressores

Lectors de codis de barres

Plters

Reproductores de plnols

Tipus de gesti B simple

Etiquetable S

Bns no gestionats Els equips que no compleixin les condicions que sinclouen a

en aquesta classificaci lapartat Bns objecte dinventari. Els ginys amb import

unitari inferior a 600 euros no sinventarien i per tant sn despesa

de lexercici.

3001 02 Electrnica de xarxa

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cadascuna de les

installacions telemtiques destinades a la interconnexi entre els

diferents ordinadors de lentitat, incloent-hi el cablejat i els punts

de connexi de les xarxes drea local i rea estesa.

Per exemple, dins el b complex Xarxa informtica sinclouen

els segents components:

Cablejat de comunicacions de fibra ptica

Commutadors, concentradors o switches que permetin

connectar edificis

Convertidors de xarxa

Equips denlla de fibra

Fonts dalimentaci o sistemes dalimentaci ininterrompuda (SAI)

Mdems

Concentradors (hubs)

Encaminadors (routers)

Switches

Punts daccs sense fil (Wi-Fi)

Tipus de gesti B complex

Etiquetable No

Bns no gestionats Els equips que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

3001 03 Elements informtics inventariables globalment

Bns objecte dinventari Com que es gestiona com a inversi general, sinventarien comun conjunt (com un nic b, per entitat i exercici econmic) lesinversions fetes en components o accessoris informtics adquirits

48 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 04/07/13 13:42 Pgina 48

de forma global, i no es poden imputar a cap equip informtic, en particular, elements com ara altaveus, combinacions deDVD+CDRW, gravadores de CD i DVD, monitors Handy Drive,micrfons, unitats demmagatzematge internes, ratolins, teclats,tauletes grfiques, targetes, webcams i, en general, componentsinformtics de poc valor.

Tipus de gesti Inversi general

Etiquetable No

Bns no gestionats Les inversions que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

3001 04 Equips de procs dinformaci (quantitat)

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada conjunt de dispositius

centrals per al tractament automtic de la informaci, aix com els

perifrics, independentment de la mida o la mobilitat com ara:

Ordinadors personals (inclou CPU, teclat, monitor i ratol)

Ordinadors porttils

Unitats centrals de procs

Servidors de xarxa

En el cas de substituir algun dels components de lordinador (per

exemple, la pantalla), i sempre que sigui factible, simputa com a

millora del conjunt que correspongui.

Es gestionen tamb en aquesta classificaci, com a conjunt de

bns fsics independents, cadascun dels perifrics destinats a

transformar les dades procedents de lexterior al codi que utilitza

lordinador, aix com dextreure, en forma til, els resultats

obtinguts, com ara:

Discs durs externs

Escners

Ginys (gadgets electrnics)

Impressores

Lectors de codis de barres

Plters

Reproductores de plnols

Cada conjunt de bns pertanyent a un dels tipus anteriors

constitueix un nic b fsic amb indicaci del nombre delements que el componen.

Tipus de gesti Per quantitat

Etiquetable No

Bns no gestionats Els equips que no compleixin les condicions que sinclouen a

en aquesta classificaci lapartat Bns objecte dinventari. Els ginys amb import

unitari inferior a 600 euros no sinventarien i per tant sn despesa

de lexercici.

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 49

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 04/07/13 13:42 Pgina 49

31 Vehicles

3101 Vehicles

Per als bns compresos en aquest epgraf i subepgraf sha de completar la informacirelativa a la classe de vehicle de qu es tracti; el tipus de tracci; la matrcula, la marca,el model i el nmero de bastidor; el ttol dadquisici; el cost i la data dadquisici; el valori la destinaci actual, i la informaci sobre lassegurana.

Els vehicles reflecteixen el cost dadquisici incloent-hi els costos de compra i de matri-culaci, aix com tots els necessaris per posar en marxa el vehicle. La classificaci defini-da s la que es detalla a continuaci:

3101 01 Vehicles

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cadascun dels vehicles,

sempre que portin matrcula, destinats al transport de persones o

mercaderies per carretera o per mar, aix com els especfics per

desenvolupar els serveis i les activitats que presta o fa lentitat,

com ara:

Autobusos

Bicicletes

Camions

Ciclomotors, motocicletes i motocarros

Cotxes de policia

Furgonetes o furgons

Netejadores i escombradores de carrers

Tractors

Trens turstics

Turismes

Vaixells

Vehicles de recollida descombraries

Vehicles grua

Vehicles mixtos de pala i retroexcavadora

Vehicles tot terreny

I, en general, tots els elements destinats al transport de persones

o mercaderies que estiguin matriculats (llevat de les bicicletes).

Tipus de gesti B simple

Bns no gestionats Els tipus de bns segents (sempre que no tinguin matrcula),

en aquesta classificaci perqu es gestionen per la classificaci (320101) Maquinria

general:

Dmpers

Mquines llevaneu

Mquines pinta-ratlles

Motoanivelladores

50 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 50

Pales carregadores

Piconadores

Retroexcavadores

En el cas que algun dels bns esmentats anteriorment es

matriculi, es gestionar per la classificaci (310101) Vehicles.

32 Maquinria, installacions i utillatge

3201 Maquinria

Sengloba en aquesta classe el conjunt de mquines no especfiques duna activitat deter-minada.

Com a regla general, en aquest equipament shan dincloure totes les despeses addicio-nals que tenen lloc fins que es posen en condicions de funcionar i, si escau, el transport,les assegurances, els drets aranzelaris i altres semblants (com ara la installaci i les des-peses denginyeria).

En les mquines se nha dincloure el cost, la installaci completa, les canonades i la val-vuleria, els fonaments i el quadre de control. Shan definit les classificacions segents:

3201 01 Maquinria general

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada mquina o equip que

tingui com a funci la de conservaci de la maquinria, els

vehicles i les installacions prpies duna activitat, com ara:

Aspiradors industrials

Bufadors

Carros de marcar camps esportius

Cisalles industrials

Clauers automtics

Claus pneumtiques (canvi de roda)

Compressors daire porttils

Equips daspiraci

Esmeriladores elctriques

Estabilitzadors de tensi

Estacions de reparaci soldador-dessoldador

Fresadores

Grups de soldadura (elctrica o autgena) i soldadores

Grups electrgens

Formigoneres manuals o mecniques

Forns cermics

Fregadores industrials

Laminadores

Manmetres

Mquines combinades de fusteria

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 51

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 51

Martell percussor elctric Motoserres Netejadores daigua a pressi Premses (mecniques o hidruliques) Robots netejafons de piscines Serres de cinta (alternatives o verticals) Serres de disc Soldadors Tallavores Tisores pneumtiques Torns Trepants (de columna o de sobretaula) Trossejadores TupsTamb constitueixen un b fsic independent cada mquina oequip que tingui com a funci el moviment intern de materials i persones, tant si tenen autonomia prpia com si no en tenen,com ara: Carretons elevadors Elevadors de vehicles Elevadors hidrulic per a persones amb mobilitat reduda Grues Plomes hidruliques Ponts grua Portapalets (manuals i elctrics)Es gestionen aix mateix per aquesta classificaci cada mquina i equip especfic que sutilitzi per a lactivitat agrcola o forestal,com ara: Adobadores Atomitzadors insecticides Bombes fumigadores Motocultors Motodalles Desbrossadores Podadores Tallabarders TallagespesTamb es gestionen per aquesta classificaci els tipus de bnssegents (sempre que no tinguin matrcula): Dmpers Mquines llevaneu Mquines pinta-ratlles Motoanivelladores Pales carregadores Piconadores RetroexcavadoresEn el cas que algun daquests bns es matriculi, es gestiona perla classificaci (310101) Vehicles.

52 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 52

Aix mateix, constitueix un b fsic independent cada mquina oequip utilitzat per alumnes en prctiques, tant si sn per treballarel metall com la fusta.

Tipus de gesti B simple

Etiquetable S

Bns no gestionats Els equips dedicats al trasllat entre dos punts de diferent nivell en aquesta classificaci (com ascensors, muntacrregues o remuntadors descales per a

persones amb discapacitat) integrats en un edifici es considerenuna part inherent a ledifici al qual donen servei.Tampoc no sinventarien com a bns independents les plaquessolars perqu es consideren inherents a ledifici en el qualsinclouen.

3201 02 Aparells de mesura i laboratori

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada instrument de mesura iequip destinat a fer proves i assajos de laboratori no clnic, comara: Anemmetres Balances Capacmetres Centrfugues Comprovadors de descrregues Conductmetres Cronmetres Destilladors Equips desterilitzaci Etilmetres Estufes de cultiu Generadors de funcions Higrmetres hmmetres Mesuradors doxigen Microscopis Oscilloscopis Petites estacions meteorolgiques Radars Reflectmetres Registradors de potncia Registradors de temperatura Sonmetres Tacmetres Teodolits Termohigrgrafs Wattmetres

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 53

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 53

Tipus de gesti B simple

Etiquetable S

Bns no gestionats Els microones i els frigorfics utilitzats en laboratoris, perqu es

en aquesta classificaci gestionen a travs de la classificaci (330202)

Electrodomstics.

3201 03 Elements de seguretat i comunicaci

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada equip autnom de

seguretat o comunicaci interna que no estigui incls en cap

installaci general, com ara:

Alarmes

Arcs detectors de metalls

Armaris ignfugs amb entitat independent de ledifici en el qual

se situen

Armers

Barreres de seguretat

Caixes fortes no encastades

Central de detecci dincendis

Central dinstallaci cercapersones

Central telefnica amb els seus elements accessoris

Circuits tancats de televisi (CCTV), incloent-hi el conjunt de

cmeres, el conjunt de monitors, el quadre de control i

comandament amb seqenciadors, videogravador i cablejat

Detectors dexplosius

Emissores de vehicles

Estacions base

Escners de seguretat

Gbies

Inhibidors de radiofreqncia

Installaci de torns per a cita prvia, incloent-hi el conjunt de

display, finestreta, plafons display, teclats de taula, unitat central,

unitat de so, dispensador de tiquets, videocounter i cablejat

Receptors Transmissors

Tipus de gesti B simple

Etiquetable S

Bns no gestionats La installaci de seguretat dalarma contra intrusos (amb els

en aquesta classificaci seus detectors i tauler de control) i la de megafonia, perqu es

consideren inherents a ledifici en el qual se situen.

No sinventarien ni es gestionen els telfons mbils ni els walkie-

talkies.

54 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 54

3202 Installacions tcniques

Sengloba en aquesta classe el conjunt dinstallacions no especfiques duna activitat deter-minada.

Sha de crear un b fsic per cada funci de la installaci especfica i independent, quecomprn totes les mquines i els equips que en formen part, incloent-hi la canonada, lavalvuleria, la instrumentaci, els accessoris i els taulers de control.

Les canonades o el cablejat de les installacions necessries per desenvolupar perfecta-ment lactivitat que es fa a ledifici shi consideren inherents, i sinventarien i es gestionenamb ledifici: la climatitzaci, la xarxa contra incendis per a boques dincendis equipades,la comunicaci, laigua potable i el sanejament. Al contrari, la xarxa de conductes de lesinstallacions que poden ser presents o no a lactivitat que es fa a ledifici, perqu prestenservei a funcions concretes, shan dinventariar i gestionar amb la mateixa installaci.

Com a regla general, en aquest equipament shan dincloure totes les despeses addicio-nals que tinguin lloc fins que es posi en condicions de funcionar i, si escau, el transport,les assegurances, els drets aranzelaris i altres semblants (com ara la installaci i les des-peses denginyeria).

Sha definit la classificaci segent:

3202 01 Installacions de servei pblic

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada installaci en general de

gran envergadura i destinada al servei pblic, com ara:

Calderes de biomassa

Canalitzaci daiges residuals, incloent-hi sanejament (xarxa

de clavegueram i drenatges).

Compactadores descombraries.

Complexos mediambientals. Es consideren inherents a la

installaci els vials interiors, tancaments, installaci de reg i

contra incendis, tremuges o plataformes de descrrega,

bscula de pesada de vehicles i dipsits de seguretat receptors

de residus segons tipologia o abocadors (que comportin obra

civil).

Dipsits i tancs demmagatzematge (que comportin obra civil).

Dipsits de seguretat o abocadors (que comportin obra civil).

Distribuci daigua potable.

Estacions depuradores daiges residuals (EDAR). Es

consideren inherents a la installaci els decantadors, les

basses dhomogenetzaci, les bombes dimpulsi, els

bufadors, els filtres, els dipsits intermedis i la xarxa de

conductes i accessoris.

Estacions de tractament daigua potable (ETAP). Es consideren

inherents a la installaci els dipsits dacumulaci daigua, els

pous, els canals de provement daiges, les bombes dimpulsi

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 55

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 55

daigua, els filtres de tractament daigua (per exemple,

descalcificadors), les bombes dosificadores de productes

i les canonades de distribuci general.

Estacions meteorolgiques denvergadura.

Installaci subterrnia de recollida descombraries.

Installacions denllumenat pblic.

Installacions de combustible. Es consideren inherents a

la installaci el tanc demmagatzematge, el grup de

bombament i la xarxa general de canonades de distribuci.

Installacions incineradores descombraries i residus.

Es consideren inherents a la installaci la caixa de crrega,

la cambra piroltica amb cremador i ventilador, el cremador

modulant, el termoreactor per cremar fums, la xemeneia de

sortida de fums i el tauler de comandament i control.

Installacions trituradores de residus voluminosos (palets, restes

de poda, mobles).

Plantes de triatge per recuperar materials. Es consideren inherents

a la planta, com a components seus, la caixa de crrega, la

cadena de triatge per classificar residus, els separadors magntics

per a ferris i els separadors per corrent per a aluminis i les

premses per enfardellar el material recuperat i separat.

Plantes de transferncia per a residus perillosos. Es consideren

inherents a la planta, com a components seus, la xarxa de

recollida de seguretat per a vessaments eventuals, el dipsit

i la cambra frigorfica.

Plantes dolis vegetals. Es consideren inherents a la planta,

com a components seus, els dipsits i laljub.

Remuntadors.

Sistema de control semafric.

Sistema de control daccs a carrers.

Sistema de videovigilncia als carrers.

Tipus de gesti B complex

Etiquetable No

Bns no gestionats Les installacions especfiques que no compleixin les condicions

en aquesta classificaci que sinclouen a lapartat Bns objecte dinventari.

3203 Utillatge

Sengloba en aquesta classe el conjunt deines o instruments utilitzats en una activitat oofici.

Com a regla general, els estris i les eines incorporats a elements mecnics se sotmetena les normes valoratives aplicables a aquests elements.

La classificaci definida s la que es detalla a continuaci:

56 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 56

3203 01 Estris i eines

Bns objecte dinventari Com que es gestionen com a inversi general, sinventarien com

un conjunt (com un nic b, per entitat i exercici econmic) les

inversions fetes en petits estris i eines, com ara cargoladors,

caixes portaeines, caladores, carretons manuals, fals, gats,

grapadores pneumtiques, fregadores, llanternes, pales, pics,

pinces amperimtriques, polmetres, rasclets i semblants,

desbarbadores, trepants, paranys per a cotxes.

Tipus de gesti Inversi general

Etiquetable No

Bns no gestionats Les inversions que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

33 Altres bns mobles

3301 Mobiliari

Les classificacions definides sn les que es detallen a continuaci:

3301 01 Mobiliari general (simple)

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada element de mobiliari

(independentment de la mida, les qualitats especfiques o el

material amb qu estigui fabricat) que presti els seus serveis en

oficines, vestidors, centres docents, esportius, sanitaris i

cafeteries, com ara:

Armariets

Armaris deines

Armaris de taller

Armaris rack

Armaris, llibreries, vitrines i prestatgeries doficina

Arxivadors verticals, fitxers horitzontals i de plnols

Bancs de vestidor

Bancs i taules de treball

Bucs de calaixos

Cadiram (cadires, butaques, sofs, tamborets i mduls de seient)

Cotxes per a bebs

Llits (incloent-hi el capal i el peu)

Mobiliari clnic (bicicletes esttiques, lliteres, carros clnics,

classificadors rotatius dhistries, vitrines mdiques)

Paravents i mampares de separaci de mitja altura

Pissarres mbils giratries

Pupitres

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 57

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 57

Taulells

Taules auxiliars (de biblioteca i dordinador)

Taules dacer inoxidable de cuina i bugaderia (incloent-hi

laigera)

Taules doficina i despatx (amb les ales respectives)

Taules de dibuix

Taules de reunions

Taules i mobles de laboratori

Aix com els elements de mobiliari que sinstallen de forma fixa

compostos per mduls i que cal desmuntar per fer-ne el trasllat,

com ara arxius compactes i els conjunts de butaques.

Tipus de gesti B simple

Etiquetable S

Bns no gestionats Les mampares emplaades de forma fixa, perqu es consideren

en aquesta classificaci inherents a ledifici en el qual sinstallen.

Les inversions sobre el mobiliari que sesmenta a continuaci,

perqu tenen un valor, en la major part dels casos, per sota dels

criteris quantitatius dactivaci:

Ambientadors i desinfectadors

Banderes

Catifes (excepte obres dart) i moquetes

Classificadors

Cortines, jardineres i decoraci interior

Dispensadors de sab i paper

Elements de sobretaula

Escales

Faristols

Joguines infantils

Llums, flexos i llanternes

Matalassos

Mobles i miralls de lavabo

Papereres i paraigers

Paranys dinsectes

Penja-robes

Pissarres

Prestatgeries metlliques ranurades

Quadres i litografies (excepte obres dart)

Rellotges

Reposapeus

Taulers danuncis i suros

En el cas que es facin inversions tramitades pel captol 6 del

pressupost de despesa sobre els conceptes relacionats

anteriorment, sinventarien a la classificaci (I00101) Inversions

sobre elements no inventariables, seguint el criteri que hi figura.

58 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 58

3301 02 Mobiliari general (quantitat)

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada conjunt dels elements

de mobiliari per entitat (independentment de la mida, les qualitats

especfiques o el material de qu estiguin fabricats) en oficines,

vestidors, centres docents, esportius, sanitaris i cafeteries, com

ara:

Armariets

Armaris deines

Armaris de taller

Armaris rack

Armaris, llibreries, vitrines i prestatgeries doficina

Arxivadors verticals, fitxers horitzontals i de plnols

Bancs de vestidor

Bancs i taules de treball

Bucs de calaixos

Cadiram (cadires, butaques, sofs, tamborets i mduls de seient)

Cotxes per a bebs

Llits (incloent-hi el capal i el peu)

Mobiliari clnic (bicicletes esttiques, lliteres, carros clnics,

classificadors rotatius dhistries, vitrines mdiques)

Paravents i mampares de separaci de mitja altura

Pissarres mbils giratries

Pupitres

Taulells

Taules auxiliars (de biblioteca i dordinador)

Taules dacer inoxidable de cuina i bugaderia (incloent-hi

laigera)

Taules doficina i despatx (amb les ales respectives)

Taules de dibuix

Taules de reunions

Taules i mobles de laboratori

Cada conjunt de bns pertanyent a un dels tipus anteriors

constitueix un nic b fsic amb indicaci del nombre delements

que el componen.

Tipus de gesti Per quantitat

Etiquetable No

Bns no gestionats Les mampares emplaades de forma fixa, perqu es consideren

en aquesta classificaci inherents a ledifici en el qual sinstallen.

Les inversions sobre el mobiliari que sesmenta a continuaci,

perqu tenen un valor, en la major part dels casos, per sota dels

criteris quantitatius dactivaci:

Ambientadors i desinfectadors

Banderes

Catifes (excepte obres dart) i moquetes

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 59

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 59

Classificadors Cortines, jardineres i decoraci interior Dispensadors de sab i paper Elements de sobretaula Escales Faristols Joguines infantils Llums, flexos i llanternes Matalassos Mobles i miralls de lavabo Papereres i paraigers Paranys dinsectes Penja-robes Pissarres Prestatgeries metlliques ranurades Quadres i litografies (excepte obres dart) Rellotges Reposapeus Taulers danuncis i surosEn el cas que es facin inversions tramitades pel captol 6 delpressupost de despesa sobre els conceptes esmentatsanteriorment, sinventarien a la classificaci (I00101) Inversionssobre elements no inventariables, seguint el criteri que hi figura.

3301 03 Mobiliari general (inversi general)

Bns objecte dinventari Com que es gestionen com a inversi general, sinventarien comun conjunt (com un nic b, per entitat i exercici econmic) lesinversions fetes en mobiliari que presti els seus serveis enoficines, vestidors i centres escolars, com ara armaris, llibreries,vitrines i prestatgeries doficina; arxivadors verticals, fitxershoritzontals i de plnols; armaris de taller; armaris deines; armarisrack; bancs de vestidor; bancs i taules de treball; bucs decalaixos; llits; taules auxiliars (biblioteca i dordinador); taulesdoficina i despatx (amb les ales respectives); taules de reunions;taules de dibuix; taules dacer inoxidable de cuina i bugaderia(incloent-hi laigera); taulells; pissarres mbils giratries; pupitres;cadiram (cadires, butaques, sofs, tamborets i mduls de seient),i armariets, aix com els elements de mobiliari installats de formafixa compostos per mduls que cal desmuntar per fer-ne eltrasllat, com ara arxius compactes i els conjunts de butaques.

Tipus de gesti Inversi general

Etiquetable No

Bns no gestionats Les mampares emplaades de forma fixa, perqu es consideren

en aquesta classificaci inherents a ledifici en el qual sinstallen.

60 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 60

Les inversions sobre el mobiliari que sesmenta a continuaci,

perqu tenen un valor, en la major part dels casos, per sota dels

criteris quantitatius dactivaci: catifes (excepte obres dart) i

moquetes; ambientadors i desinfectadors; cortines, jardineres i

decoraci interior; faristols; banderes; papereres i paraigers;

classificadors; quadres i litografies (excepte obres dart);

dispensadors de sab i paper; elements de sobretaula; escales;

prestatgeries metlliques ranurades; llums, flexos i llanternes;

mampares de separaci; mobles i miralls de lavabo; penja-robes;

pissarres; rellotges; reposapeus; taulers danuncis i suros. En el

cas que es facin inversions tramitades pel captol 6 del

pressupost de despesa sobre aquests conceptes, sinventarien a

la classificaci (I00101) Inversions sobre elements no

inventariables, seguint el criteri que hi figura.

3301 04 Mobiliari esportiu (simple)

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada element de mobiliari

dels tipus de bns que sesmenten a continuaci

(independentment de la forma, la mida, les qualitats especfiques

o el material amb qu estiguin fabricats), utilitzats per a la prctica

esportiva i situats normalment en installacions esportives:

Bancs de peses

Barres dequilibri

Bicicletes esttiques

Billar

Cadires de socorristes

Cintes de crrer

Cistelles de bsquet, sempre que no siguin installacions fixes

(amb tots els accessoris)

Conjunt xarxa de pista de tennis, voleibol, etc. (incloent-hi tots

els accessoris)

Cortines separadores

Escala jutges atletisme

Espatlleres

Futbolins

Gbia de llanament datletisme

Gbies de material

Llits elstics

Marcadors electrnics

Obstacles datletisme

Pirages

Plints

Podis

Poltres

Porteries (amb tots els accessoris)

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 61

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:49 Pgina 61

Taules de ping-pong

Taules descacs

Trampolins

Trapezis

Tnel sortida de jugadors

Xarxa de pista de tennis

Xarxes protectores

Tipus de gesti B simple

Etiquetable No

Bns no gestionats Les installacions fixes de camp de futbol o de bsquet, perqu en aquesta classificaci sinclouen a la classificaci (110103) Installacions esportives

i de lleure a laire lliure com una millora del b camp en el qualsinstallen.

Les inversions sobre el mobiliari que sesmenta a continuaci,

perqu tenen un valor, en la major part dels casos, per sota dels

criteris quantitatius dactivaci:

Crcols i pilotes

Matalassos i mduls de goma escuma

Manuelles

Taulers descacs individuals i de qualsevol altre joc

En el cas que es facin inversions tramitades pel captol 6 del

pressupost de despesa sobre els conceptes relacionats

anteriorment, sinventarien a la classificaci (I00101) Inversions

sobre elements no inventariables, seguint el criteri que hi figura.

3301 05 Mobiliari esportiu (quantitat)

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada conjunt delements de

mobiliari del tipus de bns que sesmenten a continuaci

(independentment de la forma, la mida, les qualitats especfiques

o el material amb qu estiguin fabricats), utilitzats per a la prctica

esportiva i situats normalment en installacions esportives:

Bancs de peses

Barres dequilibri

Bicicletes esttiques

Billar

Cadires de socorristes

Cintes de crrer

Cistelles de bsquet, sempre que no siguin installacions fixes

(amb tots els accessoris)

Conjunt xarxa de pista de tennis, voleibol, etc. (incloent-hi tots

els accessoris)

Cortines separadores

Escala jutges atletisme

Espatlleres Futbolins

62 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:49 Pgina 62

Gbia de llanament datletisme Gbies de material

Llits elstics Marcadors electrnics Obstacles datletisme Pirages Plints Podis Poltres Porteries (amb tots els accessoris) Taules de ping-pong Taules descacs Trampolins Trapezis Tnel sortida de jugadors Xarxa de pista de tennis Xarxes protectores

Cada conjunt de bns pertanyent a un dels tipus anteriors

constitueix un nic b fsic amb indicaci del nombre delements

que el componen.

Tipus de gesti Per quantitat

Etiquetable No

Bns no gestionats Les installacions fixes de camp de futbol o de bsquet, perqu

en aquesta classificaci sinclouen a la classificaci (110103) Installacions esportives i de

lleure a laire lliure com una millora del b camp en el qual

sinstallen.

Les inversions sobre el mobiliari que sesmenta a continuaci,

perqu tenen un valor, en la major part dels casos, per sota dels

criteris quantitatius dactivaci:

Crcols i pilotes

Matalassos i mduls de goma escuma

Manuelles

Taulers descacs individuals i de qualsevol altre joc.

En el cas que es facin inversions tramitades pel captol 6 del

pressupost de despesa sobre els conceptes relacionats

anteriorment, sinventarien a la classificaci (I00101) Inversions

sobre elements no inventariables, seguint el criteri que hi figura.

3301 06 Mobiliari esportiu (inversi general)

Bns objecte dinventari Com que es gestionen com a inversi general, sinventarien com

un conjunt (com un nic b, per entitat i exercici econmic) les

inversions fetes en mobiliari utilitzat per a la prctica esportiva

i situat normalment en installacions esportives, com ara bancs

de peses; barres dequilibri; bicicletes esttiques; cistelles de

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 63

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 63

bsquet, sempre que no siguin installacions fixes (amb tots els

accessoris); cintes de crrer; cortines separadores; conjunt xarxa

de pista de tennis, voleibol, etc. (incloent-hi tots els accessoris);

escala jutges atletisme; espatlleres; futbolins; gbies de material;

gbia de llanament datletisme; marcadors electrnics; taules de

ping-pong; obstacles datletisme; pirages; podis; porteries (amb

tots els accessoris); poltres; plints; xarxes protectores; xarxa de

pista de tennis; cadires de socorristes; trampolins; trapezis; tnel

sortida de jugadors.

Tipus de gesti Inversi general

Etiquetable No

Bns no gestionats Les installacions fixes de camp de futbol o de bsquet, perqu

en aquesta classificaci sinclouen a la classificaci (110103) Installacions esportives i de

lleure a laire lliure com una millora del b camp en el qual

sinstallen.

Les inversions sobre el mobiliari que sesmenta a continuaci,

perqu tenen un valor, en la major part dels casos, per sota dels

criteris quantitatius dactivaci: crcols i pilotes, matalassos i

mduls de goma escuma; manuelles. En el cas que es facin

inversions tramitades pel captol 6 del pressupost de despesa

sobre els conceptes esmentats anteriorment, sinventarien a la

classificaci (I00101) Inversions sobre elements no

inventariables, seguint el criteri que hi figura.

3301 07 Mobiliari urb (quantitat)

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada conjunt delements de

mobiliari dels tipus de bns que sesmenten a continuaci, situats

en una via pblica o en un parc:

Aparcaments de bicicletes

Bancs

Esttues i fonts, excepte les que, pel seu carcter histric o

artstic, shagin de gestionar a travs de la classificaci

(C20102) Escultures.

Fanals

Jardineres

Llits elstics

Limitadors de velocitat

Marquesines

Papereres

Pilons fixos

Sanitaris pblics

Senyalitzaci (vertical, plaques i semfors)

Suports publicitaris i dinformaci (rellotges publicitaris,

indicadors urbans, monlits, punts dinformaci)

64 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 64

Taulers descacs

Cada conjunt de bns pertanyent a un dels tipus anteriors

constitueix un nic b fsic amb indicaci del nombre

delements que el componen.

Tipus de gesti Per quantitat

Etiquetable No

Bns no gestionats Les rees o les installacions recreatives de jocs infantils o de gent

en aquesta classificaci gran i les rees de pcnic, perqu es gestionen a la classificaci

(110103) Installacions esportives i de lleure a laire lliure.

3301 08 Mobiliari urb (inversi general)

Bns objecte dinventari Com que es gestionen com a inversi general, sinventarien com

un conjunt (com un nic b, per entitat i exercici econmic) les

inversions fetes en mobiliari situat en una via pblica o en un

parc, com ara bancs; aparcaments de bicicletes; pilons fixos;

esttues i fonts, excepte les que, pel seu carcter histric o

artstic, shagin de gestionar a travs de la classificaci (C20102)

Escultures; jardineres; limitadors de velocitat; marquesines;

papereres; sanitaris pblics; senyalitzaci (vertical, plaques i

semfors); suports publicitaris i dinformaci (rellotges publicitaris,

indicadors urbans, monlits, punts dinformaci).

Tipus de gesti Inversi general

Etiquetable No

Bns no gestionats Les rees o installacions recreatives de jocs infantils o de gent

en aquesta classificaci gran i les rees de pcnic, perqu es gestionen a la classificaci

(110103) Installacions esportives i de lleure a laire lliure.

3301 09 Mobles de valor econmic considerable

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada moble que no tingui la

consideraci dhistric o artstic per que sigui de valor econmic

considerable, com ara:

Gegants i capgrossos

Carrosses de reis

Joies i metalls preciosos

Tipus de gesti B simple

Etiquetable S

Bns no gestionats Els bns que no compleixin les condicions que sinclouen a

en aquesta classificaci lapartat Bns objecte dinventari.

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 65

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 65

3302 Estris i equipament administratiu

Les classificacions definides sn les que es detallen a continuaci:

3302 01 Equips doficina i fotocopiadores

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada element daccionament

mecnic o elctric utilitzat en oficines, com ara:

Can projector

Destructores de documents

Enquadernadores

Ensobradores

Faxos, telefaxos

Fotocopiadores

Fotocopiadores multifunci (fotocopiadora, impressora, fax,

escner, etc.)

Franquejadores

Grapadores elctriques

Mquines descriure

Pantalles de projecci

Perforadores elctriques de paper

Plastificadores de documents

Plegadores de paper

Projectors de diapositives

Projectors de transparncies

Reproductores de plnols

Talladores de paper

Tipus de gesti B simple

Etiquetable S

Bns no gestionats Els escners i les impressores, perqu es gestionen a la

en aquesta classificaci classificaci (300101) Equips procs dinformaci.

I els equips doficina segents, perqu tenen, la major part

daquests bns, un valor inferior al que indica el criteri quantitatiu

de gesti:

Calculadores

Datadors, numeradors i retoladores (tipus Dymo)

Grapadores i perforadores manuals

Telfons

Altres equips doficina de sobretaula

En el cas que es facin inversions tramitades pel captol 6 del

pressupost de despesa sobre els conceptes esmentats

anteriorment, sinventarien a la classificaci (I00101) Inversions

sobre elements no inventariables.

66 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 66

3302 02 Electrodomstics

Bns objecte dinventari Constitueixen un b fsic independent els aparells elctrics

construts per utilitzar-los habitualment a la llar, com ara:

Aspiradors domstics

Assecadores

Cambres frigorfiques

Cmeres de vdeo (domstic i professional)

Cmeres fotogrfiques (incloent-hi els objectius)

Cofres frigorfics

Condicionadors autnoms daire i bomba de calor

Cuines industrials descoles

Deshumidificadors

DVD

Equips de msica

Fonts daigua freda

Forns domstics

Fregidores industrials

Frigorfics

Gravadors i reproductors (dudio i vdeo)

Mquines de caf

Microones

Rentadores (domstiques, industrials de residncies)

Rentaplats

Televisors

Videocassets

Tipus de gesti B simple

Etiquetable S

Bns no gestionats Les campanes extractores, perqu es consideren inherents a

en aquesta classificaci ledifici. Tampoc no sinventarien com a bns independents les

plaques solars, perqu es consideren inherents a ledifici en el

qual sinclouen.

No sinventarien ni es gestionen els electrodomstics que

sesmenten a continuaci, perqu la major part tenen valors

inferiors als establerts en els criteris quantitatius de gesti:

Assecadors de mans

Calefactors, estufes, ventiladors, radiadors, termos

Petits electrodomstics (molinets de caf, torradores, cafeteres

tipus Melita, aparells porttils daire condicionat, radiocassets)

Rellotges de paret

En el cas que es facin inversions tramitades pel captol 6 del

pressupost de despesa sobre els conceptes esmentats

anteriorment, sinventarien a la classificaci (I00101) Inversions

sobre elements no inventariables, seguint el criteri que hi figura.

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 67

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 67

3302 03 Fons bibliogrfic i audiovisual

Bns objecte dinventari Com que es gestionen com a inversi general, sinventarien com

un conjunt (com un nic b, per entitat i exercici econmic), les

inversions fetes al captol 6 en colleccions de llibres o

audiovisuals adquirides a travs del captol 6 del pressupost de

despesa.

Tipus de gesti Inversi general

Etiquetable No

Bns no gestionats Les inversions que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

3302 04 Contenidors i galledes descombraries

Bns objecte dinventari Com que es gestionen com a inversi general, sinventarien com

un conjunt (com un nic b, per entitat i exercici econmic), les

inversions fetes en contenidors i galledes descombraries.

Tipus de gesti Inversi general

Etiquetable No

Bns no gestionats Les inversions que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

34 Equipaments especfics

3401 Activitat de rdio, oci i espectacles

3401 01 Equipament de tractament dimatge, senyal, so i illuminaci

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada installaci i mquina

destinada a lenregistrament, ledici i el tractament de la imatge

i el so, com ara:

Amplificadors

Bafles

Caixes i columnes acstiques

Compressors de senyal

Equalitzadors

Equips dedici de vdeo

Equips de retard

Micrfons

Monitors de vdeo

Taules de mescles

68 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 68

Taules de muntatge

Taules de so

Videoprojectors

Aix mateix, es gestionen en aquesta classificaci cadascuna de

les installacions necessries per a la illuminaci dels espectacles,

ja siguin a laire lliure o en recintes tancats, incloent-hi com a

informaci ampliada de la installaci components com ara:

Graelles amb subjecci

Installaci de focus

Mquina de fum

Reguladors

Reguladors dintensitat lluminosa

Taula de llums

Transformadors, amb els seus equips de protecci

Installaci dilluminaci despectacles (no emplaada de forma

fixa en un edifici), composta per transformadors, amb els seus

equips de protecci, reguladors dintensitat lluminosa, graelles

amb subjecci, focus i cablejat de distribuci a cadascun dels

punts dilluminaci

Tamb es gestiona en aquesta classificaci cada equip utilitzat

per fer lampliaci dimatges cinematogrfiques per visualitzar-les,

com ara:

Mquines dempalmar pellcules

Mquines denrotllat

Projectors de cinema

Tipus de gesti B simple

Etiquetable S

Bns no gestionats Els bns esmentats a continuaci, perqu es gestionen per la

en aquesta classificaci classificaci (330202) Electrodomstics:

Cmeres de vdeo (domstic i professional)

Cmeres fotogrfiques (incloent-hi els objectius)

Equips de msica

Gravadors, DVD i reproductors (dudio i vdeo)

Televisors

3401 02 Equipament de suport dactes

Bns objecte dinventari Com que es gestionen com a inversi general, sinventarien com

un conjunt (com un nic b, per entitat i exercici econmic) les

inversions fetes en el mobiliari per a actuacions en pblic (com

ara cadires, taules, tarimes, escenaris mbils, tanques, carpes,

prgoles desmuntables, caixes demmagatzematge i lluminries

nadalenques).

Tipus de gesti Inversi general

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 69

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 23/07/13 13:14 Pgina 69

Etiquetable No

Bns no gestionats Les inversions que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

3401 03 Instruments musicals

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada objecte que tingui com

a finalitat produir sons musicals, com ara:

Bombos

Caixes

Clarinets

Contrabaixos

Darbukkas

Djembes

Fagots

Flautes

Guitarres

Obos

Orgues

Pianos

Platerets

Saxofons

Tambors

Timbals

Trompetes

Tubes

Violins

Violoncels

Tipus de gesti B simple

Etiquetable No

Bns no gestionats Els objectes que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

3402 Altres equipaments especfics

3402 01 Equips i aparells medicoassistencials

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada equip i aparell de

diagnstic, com ara:

Electrocardigrafs

Equips dangiografia

70 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 70

Equips de radiologia

Equips de ressonncia magntica

Equips teraputics, com ara:

Aparells de terpia electroconvulsiva

Bombes de medicaments

Equips danestsia

Equips microones o dona curta

Llums dinfrarojos

Instrumental dexploraci i consulta, com ara:

Laringoscopis

Podmetres

Tensimetres de paret

Aparells de monitoratge, com ara:

Monitors cardacs

Monitors dartmies

Monitors desfibrilladors

Altres equips de servei sanitari, com ara:

Aparells dortopdia

Banyeres giratries

Bscules, tallmetres i pesabebs

Bombes dalimentaci

Reanimadors

Tipus de gesti B simple

Etiquetable No

Bns no gestionats Els equips que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

3402 02 Equipament txtil

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada equip destinat a la

confecci de teixits, com ara:

Mquines de cosir

Mquines de tall

Telers

Tipus de gesti B simple

Etiquetable S

Bns no gestionats Els equips que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 71

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 71

3402 03 Armes i elements de seguretat personal

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada conjunt dequips

destinats a la protecci i la defensa de les persones, com ara:

Armilles antibales

Carrabines

Defenses

Defenses extensibles

Escopetes

Escuts de protecci

Manilles

Pistoles

Revlvers

I, en general, tots els elements destinats a la defensa personal.

Tipus de gesti Per quantitat

Etiquetable No

Bns no gestionats Els bns que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

5.4.4. Drets de propietat immaterial (codi 4)

4001 Drets de propietat immaterial

4001 01 Propietat intellectual

Bns objecte dinventari Constitueix un b independent cadascun dels drets de carcter

personal i patrimonial que atribueixen a lautor la plena disposici

i el dret exclusiu a lexplotaci de lobra, sense ms limitacions

que les que estableixi la llei, com ara:

Drets dautor

Dominis web

Pla general dordenaci urbana aprovat

Tipus de gesti B simple

Bns no gestionats Els drets que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

4001 02 Propietat industrial

Bns objecte dinventari Constitueix un b independent cadascun dels drets obtinguts per

la persona que ha inventat o descobert una cosa amb la creaci

o el descobriment de qualsevol invenci relacionada amb la

indstria; i per la persona que ha produt, fabricat o comercialitzat

72 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 72

un producte, amb la creaci de signes especials que es

proposen distingir el producte del seu treball daltres articles

semblants, com ara:

Logotips

Marques

Models

Patents

Suports de la imatge corporativa (banderes, logotips)

Tipus de gesti B simple

Bns no gestionats Els drets que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

5.4.5. Quotes, parts alquotes i ttols de capital dempreses (codi 5)

5001 Quotes, parts alquotes i ttols de capital dempreses

Sn els ttols que concedeixen als seus tenidors drets de propietat o percepci de divi-dends, participacions de beneficis, interessos, comissions o primes, i que sn suscepti-bles de cotitzaci en mercats de valors. Per exemple, accions, obligacions, lletres del tre-sor, ttols, etc.

Per als valors mobiliaris compresos en aquest epgraf i subepgraf sha de completar la infor-maci relativa al nombre i classe de ttols; srie i numeraci; entitat emissora; valor capi-tal i valor efectiu; cost i data de ladquisici; fruits i rendes que generen, i lloc en el qualestan dipositats.

Els valors mobiliaris, siguin de renda fixa o variable, es valoren pel preu dadquisici, ente-nent per aquest limport satisfet, incloent-hi els drets preferents de subscripci i les des-peses inherents a loperaci (comissions o despeses dintermediaci).

Les classes i les classificacions definides sn les que es detallen a continuaci:

5001 01 Accions i participacions

Bns objecte dinventari Constitueix un b independent cada conjunt daccions (amb

indicaci del nombre que el componen) de la mateixa classe i

entitat emissora, amb cotitzaci oficial a les borses de valors o

sense.

Tipus de gesti Per quantitat

Bns no gestionats Els ttols que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 73

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 73

5001 02 Obligacions, bons i altres inversions

Bns objecte dinventari Constitueix un b independent cada conjunt dobligacions, bons,

lletres i altres ttols de renda fixa (amb indicaci del nombre que el

componen), ja siguin de societats pbliques o privades.

Tipus de gesti Per quantitat

Bns no gestionats Els ttols que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

5.4.6. Crdits i drets de carcter personal (codi 6)

6001 Crdits

Sn operacions per les quals es lliura un objecte o una quantitat dinerria amb el com-proms de tornar-lo al creditor en un termini de temps convingut, juntament amb els inte-ressos que es generin.

En aquesta classe es recullen els crdits concedits per lentitat a una altra persona fsicao jurdica.

6001 01 Crdits a llarg termini

Bns objecte dinventari Constitueix un b independent cadascun dels crdits concedits

per lentitat a una altra persona fsica o jurdica amb un termini

acordat de devoluci que supera lany.

Tipus de gesti B simple

Bns no gestionats Els crdits que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

6002 Drets de carcter personal

Es consideren en aquest subgrup els drets que suposen vincles jurdics entre dues per-sones o entitats.

6002 01 Programari (software) adquirit

Bns objecte dinventari Constitueix un b independent cada conjunt de llicncies de

programari que sadquireix independentment dels equips, com

ara:

Programari a mida

Programari de base (sistemes operatius)

74 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 74

Programari desenvolupat amb mitjans propis

Programari estndard (no inherent als equips informtics)

Les ampliacions que es facin sobre el programari (com les

adquisicions de noves llicncies) es consideren millores o

inversions de cada b programari, per la qual cosa a cadascun

dels conjunts anteriors sha dindicar el nombre delements que el

componen.

Tipus de gesti Per quantitat

Bns no gestionats El programari desenvolupat amb mitjans propis de lentitat,

en aquesta classificaci perqu es gestiona a la classificaci (400101) Propietat

intellectual. Els antivirus no sinventarien.

5.4.7. Semovents (codi 7)

Per als bns compresos en aquest epgraf i subepgraf sha de completar la informacirelativa al nombre de caps, lespcie, les marques i la persona que se nencarrega de lacustdia.

La classificaci definida s la que es detalla continuaci:

7001 Semovents

7001 01 Semovents

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada ramat o conjunt

homogeni danimals.

En el cas concret que un animal ho requereixi per les seves

caracterstiques especfiques, es pot considerar un b fsic

independent.

Tipus de gesti Per quantitat

Bns no gestionats Els semovents que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

5.5. Llibre B: els afectes al patrimoni pblic de sl

Amb la finalitat de regular el mercat de terrenys, obtenir reserves de sl per a actuacionsdiniciativa pblica i facilitar lexecuci de lordenaci territorial i urbanstica, integren elspatrimonis pblics de sl els bns, els recursos i els drets que adquireixi lAdministracien virtut del seu deure sobre ordenaci territorial i urbanstica.

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 75

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 75

Els bns dels patrimonis pblics de sl constitueixen un patrimoni separat, i els ingressosobtinguts per lalienaci dels terrenys que els integren o la substituci per diners es des-tinaran a la seva conservaci, administraci i ampliaci, sempre que noms es financin des-peses de capital i no sinfringeixi la legislaci que sels aplica, o als usos propis de la sevadestinaci.

Es distingeixen les classes i les classificacions segents:

5.5.1. Terrenys del patrimoni pblic de sl (codi B001)

B001 01 Terrenys urbans del PPS

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cadascun dels terrenys que

shan classificat aix dacord amb la legislaci urbanstica vigent.

Tipus de gesti B simple

Bns no gestionats Els terrenys que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

5.5.2. Edificis del patrimoni pblic de sl (codi B002)

B002 01 Edificis del PPS

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada construcci o edificaci

qualificada de patrimoni pblic de sl i destinada a finalitats

socials, com ara:

Habitatges de protecci pblica

Altres construccions integrades al PPS

Tipus de gesti B simple

Bns no gestionats Les construccions que no compleixin les condicions que

en aquesta classificaci sinclouen a lapartat Bns objecte dinventari.

5.5.3. Drets reals del patrimoni pblic de sl (codi B003)

El planejament i lactivitat urbanstica generen per als ajuntaments unes perspectivesdobtenir terrenys, per mitj de la cessi obligatria, per fer-hi carrers, zones verdes, equi-paments i altres usos. Aix mateix, com a conseqncia daquesta activitat urbanstica, lA-juntament pot rebre terrenys de propietaris amb aprofitament excedentari amb destina-ci a compensar els propietaris amb aprofitament deficitari, i tamb pot participar com aintermediari en les compensacions entre particulars.

76 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 76

B003 01 Aprofitament urbanstic del PPS

Bns objecte dinventari Constitueix un b cadascun dels drets que consisteixen enlatribuci efectiva dels usos o intensitats susceptibles dapropiaciprivada dun terreny o el seu equivalent econmic en els termesfixats per la legislaci urbanstica, aix com les difernciespositives que resulten en restar, de laprofitament urbanstic,laprofitament privatiu i el corresponent a lAdministraci actuant.

Tipus de gesti Per quantitat

Bns no gestionats Els drets que no compleixin les condicions que sinclouen en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

5.5.4. Quotes, parts alquotes i ttols del patrimoni pblic de sl (codi B004)

B004 01 Inversions financeres del PPS

Bns objecte dinventari Constitueix un b cada inversi de carcter financer, superior alany, que concedeix a lentitat drets de propietat, beneficis ointeressos, i que s adquirida amb els ingressos obtinguts pelpatrimoni pblic de sl.

Tipus de gesti Per quantitat

Bns no gestionats Els drets que no compleixin les condicions que sinclouen en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

5.6. Llibre C: els afectes al patrimoni historicoartstic

Sinclouen en aquest llibre dinventari els immobles i els objectes mobles dinters arts-tic, histric, paleontolgic, arqueolgic, etnogrfic, cientfic o tcnic. Tamb shi integra elpatrimoni documental i bibliogrfic, els jaciments i les zones arqueolgiques, aix com elsllocs naturals que tinguin valor artstic, histric o antropolgic.

Es distingeixen les classes i les classificacions segents:

5.6.1. Carcter histric (codi C1)

C101 Immobles de carcter historicoartstic

C101 01 Edificis historicoartstics

Bns objecte dinventari Constitueix un b independent cada construcci que, per la sevaantiguitat, mrits constructius i/o histrics, est especialmentprotegida i sha declarat b dinters cultural, i s propietat delAjuntament, com ara:

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 77

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 77

Cases pairals

Castells

Esglsies

Palaus

Aquests edificis solen pertnyer a ls general, per la qual cosa no

simmobilitzen; no obstant aix, es pot incloure com a

immobilitzat i, per tant, es pot amortitzar, la part del valor de

ledifici que representi una possible substituci de la funci que

shi desenvolupa. Per exemple, en un edifici historicoartstic en el

qual es desenvolupin funcions administratives es pot immobilitzar

el valor corresponent a un edifici doficines en el qual es puguin

fer les mateixes activitats.

Tipus de gesti B simple

Bns no gestionats Els edificis que no estiguin especialment protegits pel seu carcter

en aquesta classificaci historicoartstic no shan dinventariar en aquesta classificaci.

C101 02 Obres civils historicoartstiques

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada construcci dels tipus

segents:

Aqeductes

Arcs i portes

Dlmens

Jaciments arqueolgics

Muralles

Ponts

Runes

Aquestes construccions pertanyen a ls general i, per tant,

noms es pot considerar com a immobilitzat una part del seu

valor, i cal seguir el mateix criteri que el que sha utilitzat a la

classificaci (C00101) Edificis historicoartstics.

Tipus de gesti B simple

Bns no gestionats Les obres civils que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

C102 Estris histrics

C102 01 Numismtica i estris arqueologicopaleontolgics

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada conjunt dels elements

de monedes o medalles, colleccions de slexs, cermiques,

ossos i estris pertanyents a civilitzacions antigues.

78 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 78

Tipus de gesti Per quantitat

Bns no gestionats Els bns que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

C103 Documents histrics

C103 01 Documents histrics

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada document amb una

importncia histrica acreditada, com ara documents, llibres,

pergamins i reproduccions grfiques.

Tipus de gesti B simple

Bns no gestionats Els bns que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

5.6.2. Carcter artstic (codi C2)

C201 Obres dart

Sn tots els bns fsics que destaquen per la seva antiguitat i/o valor histric o que es podencatalogar com a obres artstiques.

Per als bns compresos en aquest llibre i epgraf sha de completar la informaci relativaal nom o el ttol de lobra; el lloc on est situat i la persona responsable; lautor; lescola;el tema i la tcnica, aix com dades tcniques pel que fa a les mides i lestat de conserva-ci. Aix mateix, sha de fer constar la ra del seu valor artstic, histric o econmic.

C201 01 Pintures

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada expressipictrica que tingui un valor artstic especial, com ara: Dibuixos

Gravats

Murals

Quadres

Tipus de gesti B simple

Etiquetable S

Bns no gestionats Les expressions pictriques que no compleixin les condicions

en aquesta classificaci que sinclouen a lapartat Bns objecte dinventari.

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 79

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 79

C201 02 Escultures

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada representaci

escultrica que tingui un valor artstic especial, com ara:

Escultures

Fonts

Talles de fusta

Aix mateix, sinclouen en aquesta classificaci les esttues o les

fonts de les vies pbliques que puguin tenir un carcter histric o

artstic rellevant.

Tipus de gesti B simple

Etiquetable S

Bns no gestionats Les expressions pictriques que no compleixin les condicions

en aquesta classificaci que sinclouen a lapartat Bns objecte dinventari.

C201 03 Mobiliari artstic

Bns objecte dinventari Constitueix un b fsic independent cada moble que tingui un

valor histric especial, com ara:

Llums

Mobles

I altres objectes dorfebreria i joieria amb un valor historicoartstic

especial.

Tipus de gesti B simple

Etiquetable S

Bns no gestionats El mobiliari que no compleixi les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

5.7. Llibre D: els dels organismes autnoms administratius i entitats amb personalitat prpia dependents de lens local

Aquest llibre sobt per la suma dels llibres A, B, C i E dels organismes autnoms i les enti-tats jurdicament dependents de lentitat.

5.8. Llibre E: els cedits a altres administracions o a particularsper revertibles a lens local

Aquest llibre cont els bns que han estat objecte de loperaci revertible de lliuramentCessi ds temporal com a recordatori que el seu domini o gaudi ha de revertir o con-solidar-se a lentitat en arribar un cert dia o quan es compleixi o no una condici determi-

80 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 80

nada, de manera que serveixi de recordatori constant perqu la corporaci exerceixioportunament les facultats que li corresponguin amb relaci als bns esmentats. En defi-nitiva, els bns que figuren aqu sn els que han estat objecte duna operaci revertiblede cessi ds temporal.

5.9. Inversions de permanncia breu a linventari

Aquestes inversions no figuren en cap llibre, epgraf ni subepgraf de linventari.

I001 01 Inversions sobre elements no inventariables

Bns objecte dinventari Com que es gestionen com a inversi general, per cada exercici

econmic i per entitat es constituir un b independent que reculli

les inversions fetes a travs del captol 6 del pressupost de

despesa sobre elements que no es recullen a lapartat Bns

objecte dinventari de cap de les classificacions. Aquests

desemborsaments, fets sobre elements no inventariables, es

recullen en aquesta classificaci amb carcter excepcional, ja que

shaurien dhaver tramitat a travs del captol 2 del pressupost.

Cadascuna de les millores i les inversions sobre aquest b es

donar dalta pel valor total de ladquisici, sense identificar el

nombre delements adquirits.

Aquest b es donar de baixa al final de lexercici, una vegada

shagi amortitzat totalment.

Tipus de gesti Inversi general

Bns no gestionats Les inversions que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

I001 02 Inversions gestionades per a altres ens

Bns objecte dinventari Com que es gestionen com a inversi general, per cada exercici

econmic i per entitat es constituir un b independent que reculli

les inversions per adquisici o b per construcci a crrec del

pressupost de lentitat que necessriament shan de transferir a

un altre ens una vegada acabat el procediment dadquisici o

construcci.

Tipus de gesti Inversi general

Bns no gestionats Les inversions que no compleixin les condicions que sinclouen

en aquesta classificaci a lapartat Bns objecte dinventari.

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 81

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 81

6. Normes detiquetatge

6.1. Introducci

Lobjectiu principal de letiquetatge s reforar la identificaci individual duns bns deter-minats. A ms, grcies a letiquetatge es facilita la realitzaci dauditories i processos dac-tualitzaci de linventari.

Aquest captol t com a objectiu principal recollir les recomanacions bsiques que cal seguirper collocar les etiquetes, aix com conixer, en el cas que no sigui factible collocar-les,altres formes didentificar els bns.

6.2. Altres formes per identificar els bns

Collocar etiquetes no s lnic mitj de qu es disposa per identificar els bns, ja que nhiha alguns que no s factible identificar a travs duna etiqueta, entre daltres, per les raonssegents:

Perqu es tracta generalment de bns voluminosos pel que fa a les dimensions, i snfcils de controlar sense necessitat detiqueta perqu tenen molt limitada la mobili-tat.

Perqu s complexa la tasca denganxar una etiqueta en un lloc visible i adequat pertal de fer-ne una identificaci rpida, donada la seva estructura (poden estar integratsper diversos components), la forma o la funci que fan.

Perqu estan situats en zones exteriors, subjectes a les inclemncies meteorolgi-ques, per la qual cosa seria difcil mantenir una etiqueta enganxada a la seva super-fcie en condicions ptimes al llarg de la vida til del b.

Perqu no s factible el control individualitzat duns bns determinats que sinventa-rien globalment i que es gestionen a travs dinversions menors.

Tenint en compte les caracterstiques esmentades abans, es fa complexa la tasca diden-tificaci duns bns determinats, per la qual cosa sutilitzen altres identificadors principals,com ara la marca, el model i/o el nmero de srie.

s el cas dels vehicles. Atesa la seva naturalesa, es fa impossible identificar-los per mitjde la collocaci duna etiqueta. Per tant, sutilitza el nmero de bastidor. De totes mane-res, la matrcula del vehicle s una caracterstica diferenciadora de cada vehicle que shadincorporar a la descripci del b.

| 83

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 83

6.3. Recomanacions generals per fer letiquetatge

La classificaci a la qual pertany el b indica si sha detiquetar o no.

Aquesta norma general no sha dutilitzar amb carcter excloent, ja que hi pot haver bnsque, tot i que la seva classificaci indiqui que no shan detiquetar, pot ser interessant fer-ho per criteris deficcia o control. Al contrari, pot passar que determinats bns que snetiquetables per la seva classificaci no siguin susceptibles de ser-ho per la seva prpianaturalesa.

A continuaci sesmenten una srie de recomanacions generals que, si escau, shan da-daptar a les peculiaritats de cada b:

Abans de collocar letiqueta sha de netejar la superfcie en la qual senganxar.

Sha detiquetar a superfcies planes i visibles, fcils daccedir per a les persones usu-ries, i procurar collocar letiqueta a la zona superior dreta de la cara frontal del b,on hagi de patir una deterioraci menor pel seu s normal.

La maquinria sha detiquetar lluny de les zones de desgast o de les que puguin patirun gran augment de temperatura o altres agents que la puguin danyar, i tan a propcom es pugui de la placa que en cont les caracterstiques. Sha de collocar en unlloc visible, sense que interfereixi en el funcionament normal de la mquina (preferi-blement, a la part frontal).

En el cas de bns que siguin susceptibles de canvis habituals demplaament, leti-queta sha de collocar en llocs on els canvis del b no nafectin la visibilitat ni la lec-tura.

Com a norma general, no shan detiquetar els bns en qu, per la seva mobilitat, potser poc operativa i difcil de mantenir la identificaci amb etiquetes.

Hi ha dhaver una nica etiqueta homognia.

Les etiquetes no shan de reutilitzar, ni tan sols en el cas en qu el b que originria-ment es va enumerar causi baixa a linventari i un de nou el substitueixi de manerapermanent.

Saconsella utilitzar etiquetes que continguin codis de barres, per tal de poder fer-nerecomptes peridics duna manera ms gil i efectiva.

84 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 84

Annex I. Taula declassificacions i comptes. Modelnormal

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 85

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 87

C. Q

uantitatius

C. A

mortitzaci

Com

ptes

Tipus

Cod

iClassificaci

Adq

.Millora

?Vida

%Imm.

Curs

Dot. A

.A. A

c.R (6)

R (7)

Dot. P

.Prov.

ExProv

Gesti

1Immobles

10Terrenys

1001

Terrenys

1001

01

Terrenys urbans

0,00

-No

--

2200

2299

--

6710

7710

6910

2920

7920

Simple

1001

02

Finq

ues rstiques

0,00

-No

--

2200

2299

--

6710

7710

6910

2920

7920

Simple

11Con

struccions

1101

Edificis

1101

01

Edificis

0,00

6.00

0,00

S

502,00

2210

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Simple

1101

02

Cem

entiris

0,00

3.00

0,00

S

502,00

2210

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Simple

1101

03

Installacion

s espo

rtives

i desbarjo a laire lliure

0,00

3.00

0,00

S

303,33

2210

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Simple

1101

04

Infra

estructures co

munes

del centre (recinte o pe

rmetre)

0,00

3.00

0,00

S

128,33

2210

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Simple

12Infra

estructura pb

lica

1201

Infraestructura pblica

1201

01

Terrenys ds p

blic

0,00

6.00

0,00

No

--

2000

2099

--

6710

7710

--

-Simple

1201

02

Carrers i places

0,00

6.00

0,00

No

--

2010

2099

--

6710

7710

--

-Simple

1201

03

Parcs, p

asseigs i jardins

0,00

6.00

0,00

No

--

2010

2099

--

6710

7710

--

-Simple

1201

04

Cam

ins rurals

0,00

3.00

0,00

No

--

2010

2099

--

6710

7710

--

-Simple

1201

05

Obres civils ds p

blic

0,00

6.00

0,00

No

--

2010

2099

--

6710

7710

--

-Simple

2Drets reals

2001

Drets reals

2001

01

Drets re

als a favor

0,00

-S

2190

-68

1028

1067

0077

00-

--

Simple

2001

02

Aprofitaments urbanstics

del sl indu

strial

0,00

-No

2180

--

-67

0077

00-

--

Simple

3Mobles

30Equ

ips de

procs dinform

aci

3001

Equips de procs dinformaci

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 87

88 | Gesti patrimonial

C. Q

uantitatius

C. A

mortitzaci

Com

ptes

Tipus

Cod

iClassificaci

Adq

.Millora

?Vida

%Imm.

Curs

Dot. A

.A. A

c.R (6)

R (7)

Dot. P

.Prov.

ExProv

Gesti

3001

01

Equ

ips de

procs dinform

aci

(simple)

600,00

-S

425

,00

2270

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Simple

3001

02

Electrnica de xarxa

1.00

0,00

-S

425

,00

2270

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Com

plex

3001

03

Elements inform

tics

inventariables globa

lment

--

S

425

,00

2270

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Inv. general

3001

04

Equ

ips de

procs dinform

aci

(quantitat)

600,00

-S

425

,00

2270

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Quantitat

31Vehicles

3101

Vehicles

3101

01

Vehicles

3.00

0,00

1.20

0,00

S

812

,50

2280

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Simple

32Maq

uinria, installacions

i utillatge

3201

Maquinria

3201

01

Maq

uinria general

600,00

300,00

S

128,33

2230

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Simple

3201

02

Apa

rells de mesura i lab

oratori

600,00

300,00

S

714

,29

2230

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Simple

3201

03

Elements de segu

retat

i com

unicaci

600,00

300,00

S

714

,29

2230

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Simple

3202

Installacions tcniques

3202

01

Installacion

s de

servei pb

lic60

0,00

300,00

S

156,67

2220

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Com

plex

3203

Utillatge

3203

01

Estris i eines

300,00

-S

714

,29

2240

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Inv. general

33Altres bns mob

les

3301

Mobiliari

3301

01

Mob

iliari ge

neral (simple)

300,00

-S

1010

,00

2260

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Simple

3301

02

Mob

iliari ge

neral (qu

antitat)

300,00

-S

1010

,00

2260

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Quantitat

3301

03

Mob

iliari general (inversi general)

300,00

-S

1010

,00

2260

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Inv. general

3301

04

Mob

iliari espo

rtiu (simple)

300,00

-S

1010

,00

2260

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Simple

3301

05

Mob

iliari espo

rtiu (q

uantitat)

300,00

-S

1010

,00

2260

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Quantitat

3301

06

Mob

iliari espo

rtiu (inversi general)

300,00

-S

1010

,00

2260

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Inv. general

3301

07

Mob

iliari urb

(quantitat)

300,00

-S

812

,50

2260

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Quantitat

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 88

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 89

C. Q

uantitatius

C. A

mortitzaci

Com

ptes

Tipus

Cod

iClassificaci

Adq

.Millora

?Vida

%Imm.

Curs

Dot. A

.A. A

c.R (6)

R (7)

Dot. P

.Prov.

ExProv

Gesti

3301

08

Mob

iliari urb

(inversi ge

neral)

300,00

-S

812

,50

2260

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Inv. general

3301

09

Mob

les de

valor eco

nmic

considerab

le60

0,00

-S

1010

,00

2260

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Simple

3302

Estris i equipament administratiu

3302

01

Equ

ips doficina i fotoc

opiado

res

300,00

-S

812

,50

2260

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Simple

3302

02

Electrodo

mstics

300,00

-S

1010

,00

2290

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Simple

3302

03

Fons bibliogrfic i audiovisual

--

S

520

,00

2290

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Inv. general

3302

04

Con

tenido

rs i ga

llede

s desco

mbraries

300,00

-S

616

,67

2290

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Inv. general

34Equ

ipam

ents especfics

3401

Activitat de rdio, oci i espectacles

3401

01

Equip de tractament d

imatge,

senyal, so i illum

inaci

600,00

300,00

S

128,33

2230

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Simple

3401

02

Equ

ipam

ent sup

ort d

actes

--

S

520

,00

2290

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Inv. general

3401

03

Instruments m

usicals

300,00

-S

1010

,00

2290

2299

6820

2820

6710

7710

6910

2920

7920

Simple

3402

Altres equipaments especfics

3402

01

Equ

ips i apa

rells

med

icoa

ssistencials

600,00

300,00

S

128,33

322

3022

9968

2028

2067

1077

1069

1029

2079

20Simple

3402

02

Equ

ipam

ent txtil

600,00

300,00

S

128,33

322

3022

9968

2028

2067

1077

1069

1029

2079

20Simple

3402

03

Arm

es i elem

ents de segu

retat

person

al60

0,00

-S

128,33

322

3022

9968

2028

2067

1077

1069

1029

2079

20Quantitat

4Drets de propietat immaterial

4001

Drets de propietat immaterial

4001

01

Propietat intellectual

0,00

-S

1021

6021

9968

1028

1067

0077

0069

0029

1079

10Simple

4001

02

Propietat indu

strial

0,00

-S

1021

2021

9968

1028

1067

0077

0069

0029

1079

10Simple

5Quotes, parts alquotes i ttols

de capital dempreses

5001

Quotes, parts alquotes i ttols

de capital dempreses

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 89

90 | Gesti patrimonial

C. Q

uantitatius

C. A

mortitzaci

Com

ptes

Tipus

Cod

iClassificaci

Adq

.Millora

?Vida

%Imm.

Curs

Dot. A

.A. A

c.R (6)

R (7)

Dot. P

.Prov.

ExProv

Gesti

5001

01

Accions i pa

rticipacions

0,00

-No

--

2500

--

-67

0077

0069

6029

7079

60Quantitat

5001

02

Obligacions, b

ons i altres inversions

0,00

-No

--

2510

--

-67

0077

0069

6029

7079

60Quantitat

6Crdits i drets de carcter personal

6001

Crdits

6001

01

Crdits a llarg term

ini

0,00

-No

--

2520

--

-67

0077

0069

7029

8079

70Simple

6002

Drets de carcter personal

6002

01

Program

ari (softw

are) adq

uirit

0,00

-S

421

5021

9968

1028

1067

0077

0069

0029

1079

10Quantitat

7Sem

ovents

7001

Semovents

7001

01

Sem

ovents

0,00

-S

520

,00

2290

-68

2028

2067

1077

1069

1029

2079

20Quantitat

BPatrim

oni pblic de sl

B00

1Terrenys del patrimoni pblic de sl

B00

1 01

Terrenys urbans de

l PPS

0,00

-No

--

2400

2499

--

6720

7720

6920

2940

7950

Simple

B00

2Edificis del patrimoni pblic de sl

B00

2 01

Edificis del PPS

0,00

6.00

0,00

S

50,00

2,00

2410

2499

6840

2840

6720

7720

6920

2940

7950

Simple

B00

3Drets reals del patrimoni pblic de sl

B00

3 01

Aprofitament u

rbanstic del PPS

0,00

-No

--

2420

--

-67

2077

20-

--

Quantitat

B00

4Quotes, parts alquotes i ttols

del PPS

B00

4 01

Inversions financeres del PPS

0,00

-No

--

2490

--

-67

2077

20-

--

Quantitat

CBns de carcter historicoartstic

C1

Carcter histric

C10

1Immobles de carcter

historicoartstic

C10

1 01

Edificis historicoa

rtstics

0,00

-No

--

2080

2099

--

6710

7710

--

-Simple

C10

1 02

Obres civils historicoa

rtstiques

0,00

-No

--

2080

2099

--

6710

7710

--

-Simple

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 90

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 91

C. Q

uantitatius

C. A

mortitzaci

Com

ptes

Tipus

Cod

iClassificaci

Adq

.Millora

?Vida

%Imm.

Curs

Dot. A

.A. A

c.R (6)

R (7)

Dot. P

.Prov.

ExProv

Gesti

C10

2Estris histrics

C10

2 01

Num

ismtica, estris

arqu

eologico

paleon

tolgics

0,00

-No

--

2080

--

-67

1077

10-

--

Quantitat

C10

3Documents histrics

C10

3 01

Doc

uments histrics

0,00

-No

--

2080

--

-67

1077

10-

--

Simple

C2

Carcter artstic

C20

1Obres dart

C20

1 01

Pintures

0,00

-No

--

2080

--

-67

1077

10-

--

Simple

C20

1 02

Escultures

0,00

-No

--

2080

--

-67

1077

10-

--

Simple

C20

1 03

Mob

iliari artstic

0,00

-No

--

2080

--

-67

1077

10-

--

Simple

IInversions de permanncia

breu a linventari

I001

Inversions sobre elements

no inventariables

I001

01

Inversions sob

re elements

no inventariables

--

S

110

0,00

2290

-68

2028

20-

--

--

Inv. general

I001

02

Inversions gestionade

s pe

r a altres ens

--

No

--

2300

2399

--

--

--

-Inv. general

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 91

A continuaci es detalla el quadre de comptes utilitzat a les classificacions definides i quecorrespon al Pla general de comptabilitat pblica adaptat a lAdministraci local aprovatper lOrdre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual saprova la Instrucci del modelnormal de comptabilitat local.

92 | Gesti patrimonial

Compte Descripci

10. Patrimoni

1000 Patrimoni

1010 Patrimoni rebut en adscripci

1030 Patrimoni rebut en cessi

1070 Patrimoni lliurat en adscripci

1080 Patrimoni lliurat en cessi

1090 Patrimoni lliurat a ls general

20. Inversions destinades a ls general

2000 Terrenys i bns naturals

2010 Infraestructures i bns destinats a ls general

2020 Bns comunals

2080 Bns del patrimoni histric, artstic i cultural

2099 Immobilitzat en curs

21. Immobilitzacions immaterials

2100 Despeses dinvestigaci i desenvolupament

2120 Propietat industrial

2150 Aplicacions informtiques

2160 Propietat intellectual

2170 Drets sobre bns en rgim darrendament financer

2180 Aprofitaments urbanstics

2190 Altre immobilitzat immaterial

2199 Immobilitzat immaterial en curs

22. Immobilitzacions materials

2200 Terrenys i bns naturals

2210 Construccions

2220 Installacions tcniques

2230 Maquinria

2240 Utillatge

2260 Mobiliari

2270 Equips procs dinformaci

2280 Elements de transport

2290 Altre immobilitzat material

2299 Immobilitzat material en curs

23. Inversions gestionades per a altres ens pblics

2300 Inversions gestionades per a altres ens pblics

2399 Inversions gestionades per a altres ens pblics en curs

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 92

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 93

24. Patrimoni pblic de sl

2400 Terrenys

2410 Construccions

2420 Aprofitaments urbanstics

2490 Altres bns i drets del patrimoni pblic de sl

2499 Patrimoni pblic de sl en curs

25. Inversions financeres permanents

2500 Inversions financeres permanents en capital

2510 Valors de renda fixa

2520 Crdits a llarg termini

2530 Crdits a llarg termini per alienaci dimmobilitzat

2540 Operacions dintercanvi financer

2560 Interessos a llarg termini de valors de renda fixa

2570 Interessos a llarg termini de crdits

2590 Desemborsaments pendents sobre accions

26. Fiances i dipsits constituts a llarg termini

2600 Fiances constitudes a llarg termini

2650 Dipsits constituts a llarg termini

28. Amortitzaci acumulada de limmobilitzat

2810 Amortitzaci acumulada de limmobilitzat immaterial

2820 Amortitzaci acumulada de limmobilitzat material

2840 Amortitzaci acumulada del patrimoni pblic de sl

29. Provisions dimmobilitzat

2910 Provisi per depreciaci de limmobilitzat immaterial

2920 Provisi per depreciaci de limmobilitzat material

2940 Provisi per depreciaci del patrimoni pblic de sl

2970 Provisi per depreciaci de valors negociables a llarg termini

2980 Provisi per a insolvncies de crdits a llarg termini

67. Prdues procedents de limmobilitzat

6700 Prdues procedents de limmobilitzat immaterial

6710 Prdues procedents de limmobilitzat material

6720 Prdues procedents del patrimoni pblic de sl

68. Dotacions per a amortitzacions

6810 Amortitzaci de limmobilitzat immaterial

6820 Amortitzaci de limmobilitzat material

6840 Amortitzaci del patrimoni pblic de sl

69. Dotacions a les provisions

6900 Dotaci a la provisi de limmobilitzat immaterial

6910 Dotaci a la provisi de limmobilitzat material

6920 Dotaci a la provisi del patrimoni pblic de sl

6960 Dotaci a la provisi per a valors negociables a llarg termini

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 93

94 | Gesti patrimonial

6970 Dotaci a la provisi per a insolvncies de crdits a llarg termini

77. Beneficis procedents de limmobilitzat

7700 Beneficis procedents de limmobilitzat immaterial

7710 Beneficis procedents de limmobilitzat material

7720 Beneficis procedents del patrimoni pblic de sl

7780. Ingressos extraordinaris

79. Excessos i aplicacions de provisions

7910 Excs de provisi de limmobilitzat immaterial

7920 Excs de provisi de limmobilitzat material

7950 Excs de provisi del patrimoni pblic de sl

7970 Excs de provisi per a insolvncies de crdits a llarg termini

7980 Excs de provisi per a valors negociables a llarg termini

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 94

Annex II. Taula declassificacions i comptes. Modelsimplificat

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 95

Primera part. Criteris per a la gesti de bns| 97

ComptesCodi Classificaci Imm. Curs Dot. A. A. Ac. R (6) R (7)

1 Immobles

10 Terrenys

1001 Terrenys1001 01 Terrenys urbans 220 224 - - 670 770

1001 02 Finques rstiques 220 224 - - 670 770

11 Construccions

1101 Edificis1101 01 Edificis 221 224 682 282 670 7701101 02 Cementiris 221 224 682 282 670 7701101 03 Installacions esportives

i desbarjo a laire lliure 221 224 682 282 670 770

1101 04 Infraestructures comunes del centre (recinte o permetre) 221 224 682 282 670 770

12 Infraestructura pblica

1201 Infraestructura pblica

1201 01 Terrenys ds pblic 200 204 - - 670 770

1201 02 Carrers i places 201 204 - - 670 770

1201 03 Parcs, passeigs i jardins 201 204 - - 670 770

1201 04 Camins rurals 201 204 - - 670 770

1201 05 Obres civils ds pblic 201 204 - - 670 770

2 Drets reals

20 Drets reals

2001 Drets reals

2001 01 Drets reals a favor 210 - 681 281 670 770

2001 02 Aprofitaments urbanstics del sl industrial 210 - - - 670 770

3 Mobles

30 Equips de procs dinformaci

3001 Equips de procs dinformaci

3001 01 Equips de procs dinformaci 227 224 682 282 670 770

3001 02 Electrnica de xarxa 227 224 682 282 670 770

3001 03 Elements informtics inventariables globalment 227 224 682 282 670 770

31 Vehicles

3101 Vehicles

3101 01 Vehicles 228 224 682 282 670 770

32 Maquinria, installacions i utillatge

3201 Maquinria

3201 01 Maquinria general 223 224 682 282 670 770

3201 02 Aparells de mesura i laboratori 223 224 682 282 670 770

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 97

98 | Gesti patrimonial

ComptesCodi Classificaci Imm. Curs Dot. A. A. Ac. R (6) R (7)

3201 03 Elements de seguretat i comunicaci 223 224 682 282 670 770

3202 Installacions tcniques

3202 01 Installacions de servei pblic 222 224 682 282 670 770

3203 Utillatge

3203 01 Estris i eines 223 224 682 282 670 770

33 Altres bns mobles

3301 Mobiliari

3301 01 Mobiliari general (simple) 226 224 682 282 670 770

3301 02 Mobiliari general (quantitat) 226 224 682 282 670 770

3301 03 Mobiliari general (inversi general) 226 224 682 282 670 770

3301 04 Mobiliari esportiu (simple) 226 224 682 282 670 770

3301 05 Mobiliari esportiu (quantitat) 226 224 682 282 670 770

3301 06 Mobiliari esportiu (inversi general) 226 224 682 282 670 770

3301 07 Mobiliari urb (quantitat) 226 224 682 282 670 770

3301 08 Mobiliari urb (inversi general) 226 224 682 282 670 770

3301 09 Mobles de valor econmic considerable 226 224 682 282 670 770

3302 Estris i equipament administratiu

3302 01 Equips doficina i fotocopiadores 226 224 682 282 670 770

3302 02 Electrodomstics 229 224 682 282 670 770

3302 03 Fons bibliogrfic i audiovisual 229 224 682 282 670 770

3302 04 Contenidors i galledes descombraries 229 224 682 282 670 770

34 Equipaments especfics

3401 Activitat rdio, oci i espectacles

3401 01 Equipament tractament imatge, senyal, so i illuminaci 223 224 682 282 670 770

3401 02 Equipament suport dactes 229 224 682 282 670 770

3401 03 Instruments musicals 229 224 682 282 670 770

3402 Altres equipaments especfics

3402 01 Equips i aparells medicoassistencials 223 224 682 282 670 770

3402 02 Equipament txtil 223 224 682 282 670 770

3402 03 Armes i elements de seguretat personal 223 224 682 282 670 770

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 98

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 99

ComptesCodi Classificaci Imm. Curs Dot. A. A. Ac. R (6) R (7)

4 Drets de propietat immaterial

4001 Drets de propietat immaterial

4001 01 Propietat intellectual 210 214 681 281 670 770

4001 02 Propietat industrial 210 214 681 281 670 770

5 Quotes, parts alquotes i ttols capital dempreses

5001 Quotes, parts alquotes i ttols capital dempreses

5001 01 Accions i participacions 250 - - - 670 770

5001 02 Obligacions, bons i altres inversions 250 - - - 670 770

6 Crdits i drets de carcter personal

6001 Crdits

6001 01 Crdits a llarg termini 250 - - - 670 770

6002 Drets de carcter personal

6002 01 Programari (software) adquirit 210 214 681 281 670 770

7 Semovents

7001 Semovents

7001 01 Semovents 229 - 682 282 670 770

B Patrimoni pblic de sl

B001 Terrenys del patrimoni pblic de sl

B001 01 Terrenys urbans del PPS 240 244 - - 670 770

B002 Edificis del patrimoni pblic de sl

B002 01 Edificis del PPS 241 244 684 284 670 770

B003 Drets reals del patrimoni pblic de sl

B003 01 Aprofitament urbanstic del PPS 242 - - - 670 770

B004 Quotes, parts alquotes i ttols del PPS

B004 01 Inversions financeres del PPS 249 - - - 670 770

C Bns de carcter historicoartstic

C1 Carcter histric

C101 Immobles de carcter historicoartstic

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 99

100 | Gesti patrimonial

ComptesCodi Classificaci Imm. Curs Dot. A. A. Ac. R (6) R (7)

C101 01 Edificis historicoartstics 208 204 - - 670 770

C101 02 Obres civils historicoartstiques 208 204 - - 670 770

C102 Estris histrics

C102 01 Numismtica i estris arqueologicopaleontolgics 208 - - - 670 770

C103 Documents histrics

C103 01 Documents histrics 208 - - - 670 770

C2 Carcter artstic

C201 Obres dart

C201 01 Pintures 208 - - - 670 770

C201 02 Escultures 208 - - - 670 770

C201 03 Mobiliari artstic 208 - - - 670 770

I Inversions de permanncia breu a linventari

I001 Inversions sobre elements no inventariables

I001 01 Inversions sobre elements no inventariables 229 - 682 282 - -

I001 02 Inversions gestionades per a altres ens 225 234 - - - -

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 100

A continuaci es detalla el quadre de comptes utilitzat a les classificacions definides i quecorrespon al Pla general de comptabilitat pblica adaptat a lAdministraci local aprovatper lOrdre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, per la qual saprova la Instrucci del modelsimplificat de comptabilitat local.

Compte Descripci

10. Patrimoni

100 Patrimoni

101 Patrimoni rebut en adscripci

103 Patrimoni rebut en cessi

107 Patrimoni lliurat en adscripci

108 Patrimoni lliurat en cessi

109 Patrimoni lliurat a ls general

20. Inversions destinades a ls general

200 Terrenys i bns naturals

201 Infraestructures i bns destinats a ls general

202 Bns comunals

204 Immobilitzat en curs

208 Bns del patrimoni histric, artstic i cultural

21. Immobilitzacions immaterials

210 Immobilitzat immaterial

214 Immobilitzat en curs

22. Immobilitzacions materials

220 Terrenys i bns naturals

221 Construccions

222 Installacions tcniques

223 Maquinria

224 Immobilitzat material en curs

225 Inversions gestionades per a altres ens

226 Mobiliari

227 Equips procs dinformaci

228 Elements de transport

229 Altre immobilitzat material

24. Patrimoni pblic de sl

240 Terrenys

241 Construccions

242 Aprofitaments urbanstics

244 Immobilitzat en curs

249 Altres bns i drets del patrimoni pblic de sl

25. Inversions financeres permanents

250 Inversions financeres permanents en capital

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 101

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 101

26. Fiances i dipsits constituts a llarg termini

260 Fiances i dipsits constituts a llarg termini

28. Amortitzaci acumulada de limmobilitzat

281 Amortitzaci acumulada de limmobilitzat immaterial

282 Amortitzaci acumulada de limmobilitzat material

284 Amortitzaci acumulada del patrimoni pblic de sl

67. Prdues procedents de limmobilitzat

670 Prdues procedents de limmobilitzat

68. Dotacions per a amortitzacions

681 Amortitzaci de limmobilitzat immaterial

682 Amortitzaci de limmobilitzat material

684 Amortitzaci del patrimoni pblic de sl

77. Beneficis procedents de limmobilitzat

770 Beneficis procedents de limmobilitzat

778 Ingressos excepcionals

102 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 102

Annex III.Comportamentdels campssegons com es classifiquen

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 103

A continuaci es detalla el comportament de determinats camps pel que fa a la classifi-caci, per a la fase de validaci patrimonial.

Els comportaments possibles sn:

Inhabilitat: INH

Opcional: OP

Obligatori: OBL

I els camps susceptibles de definir-ne el comportament sn els segents:

Situaci jurdica:

s S

Titular TITU

Cost dadquisici CAD

Ttol TT

% Propietat %

Localitzaci:

Centre CEN

Ubicaci UBI

Planta PL

Espai ES

Centre gestor CG

Centre de cost CC

Responsable RES

Data de posada en marxa DPM

A continuaci es detallen els camps i el seu comportament per classificaci:

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 105

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 105

106 | Gesti patrimonial

Configuraci dades validaci patrimonial

Codi Classificaci S TT % CAD TITU CEN UBI PL ES CG CC RES DPM

1 Immobles

10 Terrenys

1001 Terrenys

1001 01 Terrenys urbans INH INH INH OP INH OP INH INH INH INH INH OP INH

1001 02 Finques rstiques INH INH INH OP INH OP INH INH INH INH INH OP INH

11 Construccions

1101 Edificis

1101 01 Edificis INH INH INH OP INH OP INH INH INH INH INH OP INH

1101 02 Cementiris INH INH INH OP INH OP INH INH INH INH INH OP INH

1101 03 Installacions esportives i desbarjo a laire lliure INH INH INH OP INH OP INH INH INH INH INH OP INH

1101 04 Infraestructures comunes del centre (recinte o permetre) INH INH INH OP INH OP INH INH INH INH INH OP INH

12 Infraestructura pblica

1201 Infraestructura pblica

1201 01 Terrenys ds pblic OP INH INH OP INH OP INH INH INH INH INH OP INH

1201 02 Carrers i places OP INH INH OP INH OP INH INH INH INH INH OP INH

1201 03 Parcs, passeigs i jardins OP INH INH OP INH OP INH INH INH INH INH OP INH

1201 04 Camins rurals OP INH INH OP INH OP INH INH INH INH INH OP INH

1201 05 Obres civils ds pblic OP INH INH OP INH OP INH INH INH INH INH OP INH

2 Drets reals

20 Drets reals

2001 Drets reals

2001 01 Drets reals a favor INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH OP INH

2001 02 Aprofitaments urbansticsdel sl industrial INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH OP INH

3 Mobles

30 Equips de procs dinformaci

3001 Equips de procs dinformaci

3001 01 Equips de procsdinformaci INH INH INH OP INH OBL OP OP OP INH INH OP INH

3001 02 Electrnica de xarxa INH INH INH OP INH OBL OP OP OP INH INH OP INH

3001 03 Elements informtics inventariables globalment INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH OP INH

3001 04 Equips de procsdinformaci (quantitat) INH INH INH OP INH OBLOBL INH INH INH INH INH INH

31 Vehicles

3101 Vehicles

3101 01 Vehicles INH INH INH OP INH OP OP INH INH INH INH OP INH

32 Maquinria, installacions i utillatge

3201 Maquinria

3201 01 Maquinria general INH INH INH OP INH OBL OP OP OP INH INH OP INH

3201 02 Aparells de mesura i laboratori INH INH INH OP INH OBL OP OP OP INH INH OP INH

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 106

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 107

Configuraci dades validaci patrimonial

Codi Classificaci S TT % CAD TITU CEN UBI PL ES CG CC RES DPM

3201 03 Elements de seguretat i comunicaci INH INH INH OP INH OBL OP OP OP INH INH OP INH

3202 Installacions tcniques

3202 01 Installacions de servei pblic INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH OP INH

3203 Utillatge

3203 01 Estris i eines INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH INH INH

33 Altres bns mobles

3301 Mobiliari

3301 01 Mobiliari general (simple) INH INH INH OP INH OBL OP OP OP INH INH OP INH

3301 02 Mobiliari general (quantitat) INH INH INH OP INH OBL OBL INH INH INH INH INH INH

3301 03 Mobiliari general (inversi general) INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH INH INH

3301 04 Mobiliari esportiu (simple) INH INH INH OP INH OBL OP OP OP INH INH OP INH

3301 05 Mobiliari esportiu (quantitat) INH INH INH OP INH OBL OBL INH INH INH INH INH INH

3301 06 Mobiliari esportiu (inversi general) INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH INH INH

3301 07 Mobiliari urb (quantitat) INH INH INH OP INH OBL OBL INH INH INH INH INH INH

3301 08 Mobiliari urb (inversi general) INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH INH INH

3301 09 Mobles de valor econmic considerable INH INH INH OP INH OBL OP OP OP INH INH OP INH

3302 Estris i equipament administratiu

3302 01 Equips doficina i fotocopiadores INH INH INH OP INH OBL OP OP OP INH INH OP INH

3302 02 Electrodomstics INH INH INH OP INH OBL OP OP OP INH INH OP INH

3302 03 Fons bibliogrfic i audiovisual INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH INH INH

3302 04 Contenidors i galledes descombraries INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH INH INH

34 Equipaments especfics

3401 Activitat de rdio, oci i espectacles

3401 01 Equipament tractament dimatge, senyal, so i illuminaci INH INH INH OP INH OBL OP OP OP INH INH OP INH

3401 02 Equipament suport dactes INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH INH INH

3401 03 Instruments musicals INH INH INH OP INH OBL OP OP OP INH INH OP INH

3402 Altres equipaments especfics

3402 01 Equips i aparells medicoassistencials INH INH INH OP INH OBL OP OP OP INH INH OP INH

3402 02 Equipament txtil INH INH INH OP INH OBL OP OP OP INH INH OP INH

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 107

108 | Gesti patrimonial

Configuraci dades validaci patrimonial

Codi Classificaci S TT % CAD TITU CEN UBI PL ES CG CC RES DPM

3402 03 Armes i elements de seguretat personal INH INH INH OP INH OBL OBL INH INH INH INH INH INH

4 Drets de propietat immaterial

4001 Drets de propietat immaterial

4001 01 Propietat intellectual INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH OP INH

4001 02 Propietat industrial INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH OP INH

5 Quotes, parts alquotes i ttols capital dempreses

5001 Quotes, parts alquotes ittols capital dempreses

5001 01 Accions i participacions INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH OP INH

5001 02 Obligacions, bons i altresinversions INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH OP INH

6 Crdits i drets de carcter personal

6001 Crdits

6001 01 Crdits a llarg termini INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH OP INH

6002 Drets de carcter personal

6002 01 Programari (software) adquirit INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH OP INH

7 Semovents

7001 Semovents

7001 01 Semovents INH INH INH OP INH OP INH INH INH INH INH OP INH

B Patrimoni pblic de sl

B001 Terrenys del patrimoni pblic de sl

B001 01 Terrenys del PPS INH INH INH OP INH OP INH INH INH INH INH OP INH

B002 Edificis del patrimoni pblic de sl

B002 01 Edificis del PPS INH INH INH OP INH OP INH INH INH INH INH OP INH

B003 Drets reals del patrimoni pblic de sl

B003 01 Aprofitament urbanstic del PPS INH INH INH OP INH OP INH INH INH INH INH OP INH

B004 Quotes, parts alquotes i ttols del PPS

B004 01 Inversions financeres del PPS INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH OP INH

C Bns de carcter historicoartstic

C1 Carcter histric

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 108

Primera part. Criteris per a la gesti de bns | 109

Configuraci dades validaci patrimonial

Codi Classificaci S TT % CAD TITU CEN UBI PL ES CG CC RES DPM

C101 Immobles de carcter historicoartstic

C101 01 Edificis historicoartstics INH INH INH OP INH OP INH INH INH INH INH OP INH

C101 02 Obres civils historicoartstiques INH INH INH OP INH OP INH INH INH INH INH OP INH

C102 Estris histrics

C102 01 Numismtica i estris arqueologicopaleontolgics INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH INH INH

C103 Documents histrics

C103 01 Documents histrics INH INH INH OP INH OBL OP OP OBL INH INH OP INH

C2 Carcter artstic

C201 Obres dart

C201 01 Pintures INH INH INH OP INH OBL OP OP OBL INH INH OP INH

C201 02 Escultures INH INH INH OP INH OBL OP OP OBL INH INH OP INH

C201 03 Mobiliari artstic INH INH INH OP INH OBL OP OP OBL INH INH OP INH

I Inversions de permanncia breu a linventari

I001 Inversions sobre elements no inventariables

I001 01 Inversions sobre elements no inventariables INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH INH INH

I001 02 Inversions gestionades per a altres ens INH INH INH OP INH INH INH INH INH INH INH INH INH

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 109

Segona partOperacionspatrimonials

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 111

1. Introducci

1.1. Objectiu

Aquesta segona part instrumenta les diferents operacions patrimonials existents als muni-cipis inferiors a 20.000 habitants tant dactuaci com de gesti i control sobre bns, apartir de les quals es dissenyaran els procediments de gesti patrimonial que simplanta-ran a lentitat.

1.2. Estructura

Els apartats detallats a continuaci, a ms daquesta introducci, constitueixen lestruc-tura daquesta part:

Captol 2, Normes de valoraci que afecten limmobilitzat des del punt de vista dela gesti patrimonial i que, per tant, condicionen la gesti de bns de lentitat.

Captol 3, Situacions patrimonials, naturaleses jurdiques i usos, dacord amb elReglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya.

Captol 4, Definici doperacions per grups. En aquest captol sanalitzen les ope-racions des del punt de vista jurdic i economicocomptable.

1.3. Legislaci aplicable

El marc dactuaci legal referit al projecte s el que es detalla a continuaci:

Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les bases de rgim local.

Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 dabril, pel qual saprova el Text refs de lesdisposicions legals vigents en matria de rgim local.

Decret 336/1988, de 17 doctubre, pel qual saprova el Reglament del patrimoni deles entitats locals de Catalunya.

Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desem-bre, reguladora de les hisendes locals.

Decret legislatiu 2/2003, de 28 dabril, pel qual saprova el Text refs de la Llei muni-cipal i de rgim local de Catalunya.

Llei 33/2003, de 23 de novembre, de patrimoni de les administracions pbliques.

Llei 47/2003, de 26 de novembre, daprovaci de la Llei general pressupostria.

Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernitzaci del govern local.

| 113

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 113

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar, pel qual saprova el Text refs de la Lleireguladora de les hisendes locals.

Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual saprova la Instrucci delmodel normal de comptabilitat local.

Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, per la qual saprova la Instrucci delmodel simplificat de comptabilitat local.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual saprova el Reglament de la Llei durbanis-me.

Llei 8/2007, de 28 de maig, de sl.

Llei 30/2007, de 30 doctubre, de contractes del sector pblic.

Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual saprova el Text refs de la Lleide sl.

Decret legislatiu 1/2010, de 3 dagost, pel qual saprova el Text refs de la Llei dUr-banisme.

Pla general de comptabilitat pblica.

Altres disposicions administratives que siguin aplicables.

Altres normes de dret privat o mercantil.

114 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 114

2. Normes de valoraci

2.1. Introducci

Lobjectiu daquest captol s desenvolupar les principals normes de valoraci que afec-ten limmobilitzat i que condicionen la gesti de bns dels municipis inferiors a 20.000 habi-tants.

Les normes de valoraci que sexposen a continuaci shan desenvolupat a partir de laInstrucci del model normal de comptabilitat local, aprovada per lOrdre EHA/4041/2004,de 23 de novembre, aix com de la Instrucci del model simplificat de comptabilitat local,aprovada per lOrdre EHA/4042/2004, de 23 de novembre.

2.2. Normes de valoraci

A continuaci es desenvolupen les normes de valoraci aplicables a limmobilitzat, ja siguimaterial, immaterial o financer.

2.2.1. Normes de limmobilitzat material

Com a norma general, els bns compresos dins limmobilitzat material shan de valorarpel preu dadquisici o pel cost de producci, tenint en compte les correccions valorati-ves que shan de fer.

Cal tenir en compte les consideracions segents sobre la norma general que sacaba dex-posar:

En el cas dadquisicions pressupostries:

El preu dadquisici inclou, a ms de limport facturat pel venedor, totes les despe-ses que hi hagi fins al moment en qu el b de qu es tracti estigui en condicions defuncionar, com ara despeses desplanaci i enderrocament, transport, drets aranze-laris, assegurances, installaci, muntatge, etc.

Els impostos indirectes que graven els elements de limmobilitzat material es podenincloure en el preu dadquisici nicament quan no tinguin el carcter de recupera-bles directament de la hisenda pblica, com en el cas de lIVA no deduble.

Seguint la gesti de lIVA existent a lentitat, limport corresponent a aquest impostes considera incls en el preu dadquisici.

| 115

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 115

Els bns fabricats o construts per la mateixa entitat es valoren pel seu cost de pro-ducci. Aquest cost inclou:

Les despeses de personal: sous, salaris i altres despeses de personal que shi rela-cionin directament.

Els costos dels materials i els serveis consumits.

Lamortitzaci corresponent a limmobilitzat material directament utilitzat.

La proporci que raonablement correspongui de costos indirectes i altres costos,com pot ser lamortitzaci de patents o llicncies que shagin utilitzat.

En el cas dadquisicions no pressupostries (bns adquirits a ttol gratut o que shan rebuten cessi):

Es considera preu dadquisici el valor venal dels bns en el moment de la incorpo-raci patrimonial.

El valor venal dun b es defineix com el preu que estaria disposat a pagar un adqui-rent habitual tenint en compte lestat i el lloc en qu es troba aquest b, considerant,a ms, la situaci de lentitat i suposant la continutat de lexplotaci del b.

Aquest valor es pot determinar per mitj de taxaci de perits especialitzats, valors mit-jans de mercats organitzats, llista de preus de provedors habituals o altres procedi-ments generalment acceptats.

Pel fet que no impliquen obligaci de pagament, les adquisicions a ttol lucratiu no esregistren a la comptabilitat pressupostria, sin nicament a la patrimonial.

En el cas dels bns rebuts en adscripci es pren com a preu dadquisici el seu valornet a la comptabilitat de ladscrivent en el moment de ladscripci.

A les operacions de reversi:

En la reversi de bns cedits, lentitat cedent els dna dalta pel valor que figuri alinventari en el moment de la cessi, i a continuaci reflecteix les possibles difern-cies, dacord amb el veritable estat dels bns revertits, com a resultat de lexercicien qu tinguin lloc.

En la reincorporaci dels bns adscrits, lentitat adscrivent els dna dalta pel valornet que figuri a la comptabilitat de lens beneficiari en aquest mateix moment, i pertant reflecteix les possibles diferncies com a resultat de lexercici en qu tinguin lloc.

Sincorpora al valor de limmobilitzat corresponent limport de les inversions addi-cionals o complementries que es facin, i aquestes es valoren dacord amb els cri-teris establerts anteriorment.

En cap cas no s admissible la revaloraci dels bns que componen limmobilitzat, excep-te en el cas de regularitzacions de valors legalment establerts.

2.2.2. Normes de limmobilitzat immaterial

Com a norma general, els diversos elements compresos dins limmobilitzat immaterial esvaloren pel seu preu dadquisici o el seu cost de producci, duna manera anloga al quesha indicat amb relaci a limmobilitzat material.

116 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 116

2.2.3. Normes de limmobilitzat financer

La cartera de valors est constituda per inversions financeres tant en ttols representatiusde capital com en valors de renda fixa.

Els criteris de valoraci de la cartera de valors estableixen el segent:

En el cas dadquisicions pressupostries, els valors mobiliaris, siguin de renda fixa ovariable, es valoren pel preu dadquisici, entenent per aquest limport satisfet, queinclou els drets preferents de subscripci i les despeses inherents a loperaci (comis-sions o despeses dintermediaci).

A aquest efecte, cal observar els criteris segents:

Limport dels drets preferents de subscripci sentn incls en el preu dadquisici.

Limport dels dividends reportats o dels interessos explcits reportats i no venutsen el moment de compra no forma part del preu dadquisici. Aquests dividends ointeressos es registren de forma independent, atenent-ne el venciment.

En el cas de venda dels drets preferents de subscripci, o segregaci dels dretsper exercir-los, limport del cost dels drets disminueix el preu dadquisici dels valorsrespectius. Per calcular aquest cost sha dutilitzar un criteri o una frmula valora-tiva dacceptaci general, al mateix temps que es redueix proporcionalment lim-port de les correccions valoratives.

Per a les adquisicions no pressupostries (lucratives), cal fer una valoraci prudentdels ttols dacord amb el seu valor de mercat previsible, segons la seva cotitzaci o,si no nhi ha, obtingut per mitj duna taxaci adequada.

Segona part. Operacions patrimonials | 117

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 117

3. Situacions patrimonials, naturalesesjurdiques i usos

3.1. Introducci

Lobjectiu principal daquest captol s recollir la relaci de les diferents situacions patri-monials que poden tenir els bns, aix com les seves naturaleses jurdiques i usos.

3.2. Situacions patrimonials

Les diferents situacions patrimonials en qu es pot trobar un b sn les que es detallen acontinuaci:

Propietat: Situaci patrimonial quan sostenta el ple domini dun b, com a propie-tari o copropietari.

Cedit a favor: Situaci patrimonial en qu es troben els bns propietat de tercers queshan lliurat a lentitat de forma temporal i de manera gratuta, amb finalitats dutilitatpblica i inters social.

Cedit en contra: Situaci patrimonial en qu es troben els bns que lentitat t lliu-rats en la seva totalitat, de forma temporal i de manera gratuta, a tercers amb fina-litats dutilitat pblica i inters social, amb excepci dels seus organismes autnoms(OA).

Adscrit a favor:Quan a un organisme autnom de lentitat se li adscriu un b, la situa-ci patrimonial daquest s Adscrit a favor. A lentitat, la situaci patrimonial en ques troba el b s Adscrit en contra.

Adscrit en contra: Quan un b titularitat de lentitat sadscriu a un organisme aut-nom que depn de lentitat, la situaci patrimonial que t a lentitat s Adscrit en con-tra. Per contra, a lorganisme autnom receptor la situaci patrimonial del b s Ads-crit a favor.

Arrendat a favor: Situaci patrimonial en qu es troben els bns que lentitat utilitzai pels quals paga una contraprestaci (lentitat ns larrendatari).

3.3. Naturaleses jurdiques

Lentitat, dacord amb la naturalesa dels bns, en fa la classificaci segent:

| 119

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 119

Patrimonial: Sn els bns i els drets propietat de lentitat que no estan destinats as pblic ni afectes a cap servei pblic, i que poden constituir fonts dingrs per alentitat.

Domini pblic s pblic: Sn els que es destinen a ser utilitzats directament pelsparticulars, com els camins i les carreteres, les places, els carrers, els passeigs, elsparcs, les fonts, els canals, els ponts i les obres pbliques daprofitament o utilitza-ci generals, la conservaci i cura dels quals sn competncia de lentitat.

Domini pblic Servei pblic: Sn els afectes al compliment de les finalitats pbliquesde competncia de lentitat, com ara cases consistorials, escorxadors, mercats, llot-ges, hospitals i centres assistencials, escoles, museus i centres culturals, installacionsesportives, cementiris i, en general, els immobles en qu sallotgin els seus rgans iels destinats a prestar serveis pblics o administratius.

Comunal: Sn els que pertanyen als municipis per que tenen unes facultats sobreaquests que sn compartides, de manera que correspon al com de vens lapro -fitament, com a dret real administratiu de gaudi; i als ens locals, la seva administra-ci i conservaci.

Finalment, sha decidit recollir la naturalesa dels bns que integren el patrimoni pblic desl, perqu constitueix un patrimoni separat:

Patrimoni pblic de sl: Segons larticle 153 i segents del Decret legislatiu 1/2005,de 26 de juliol, pel qual saprova el Text refs de la Llei durbanisme de Catalunya(modificat per Decret llei 1/2007, de 16 doctubre, de mesures urgents en matriaurbanstica), els bns que integren el patrimoni pblic de sl i dhabitatge constituei-xen un patrimoni separat de la resta de bns municipals.

El patrimoni pblic de sl i dhabitatge est constitut pels edificis i el sl susceptiblesde complir les finalitats segents:

a) Preveure, posar en marxa i desplegar, tcnicament i econmicament, lexpanside les poblacions i la millora de la qualitat de vida.

b) Fer efectiu el dret dels ciutadans i les ciutadanes a accedir a un habitatge digne iadequat.

c) Intervenir en el mercat immobiliari per abaratir el preu del sl urbanitzat i facilitar lad-quisici de sistemes urbanstics.

d) Formar reserves per protegir i tutelar el sl no urbanitzable.

3.4. Usos

LEntitat, dacord amb larticle 55 del Decret 336/1988, de 17 doctubre, pel qual sapro-va el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, classifica els bns ds pblicsegons els usos en:

s com general: Correspon per igual a tots els ciutadans indistintament, de mane-ra que ls dels uns no impedeix el dels altres interessats, no hi concorren circums -tncies singulars i est dacord amb la destinaci principal del domini pblic queafecta.

120 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 120

Aquest s sexerceix lliurement, dacord amb la seva naturalesa, als actes dafecta-ci i obertura a ls pblic i a les lleis, els reglaments i altres disposicions generals.

s com especial: Correspon per igual a tots els ciutadans indistintament, de mane-ra que ls dels uns no impedeix el dels altres interessats quan hi concorrin circumstn-cies de carcter especial per la perillositat, la intensitat de ls o qualsevol altra de sem-blant, i est dacord amb la destinaci principal del domini pblic que afecta.

Aquest s se subjecta a llicncia, ajustada a la naturalesa del domini, als actes dafec -taci i obertura a ls pblic i als preceptes de carcter general.

s privatiu: Est constitut per locupaci duna porci de domini pblic, de maneraque en limita o nexclou la utilitzaci per altres interessats.

Aquest s se subjecta a concessi administrativa.

Segona part. Operacions patrimonials | 121

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 121

4. Definici doperacions

4.1. Introducci

Lobjectiu daquest captol s definir totes les operacions que lentitat preveu en el seu modelde gesti del patrimoni atenent els requeriments propis de lorganitzaci, aix com el com-pliment de la normativa jurdica, econmica i comptable.

Les operacions, distribudes en dues grans classes (dactuaci directa sobre bns, i degesti i control), sinclouen en grups segons el detall segent:

Cada operaci es defineix i sanalitza, si escau, des dels vessants segents:

Juridicopatrimonial: sanalitza en cada operaci la informaci jurdica amb qu ha defigurar el b en el sistema de gesti de patrimoni.

Economicocomptable: es descriu el valor pel qual es duu a terme loperaci (per exem-ple, el valor pel qual entra el b en el cas de les altes), aix com lassentament comp-table que comporta fer cada tipus doperaci.

Lanlisi daquestes operacions determina els procediments que shan de seguir a la ges-ti de patrimoni. La descripci i el detall en profunditat daquests procediments es reculla la tercera part del Manual de normes i procediments.

A continuaci es detalla cadascuna de les operacions dactuaci directa sobre els bns,i posteriorment es defineixen les de gesti i control.

| 123

Actuaci directa sobre bns Gesti i control de bns

Alta Trasllats

Baixa Sortides temporals

Mixtes Canvi de dades

Millora Bloqueigs

Revertibles

Jurdiques

Segregacions

Amortitzacions

Provisions

NOTA: Els assentaments que cont aquest document shan definit dacord amb la Instrucci del model nor-mal de comptabilitat local, aprovada per lOrdre EHA/4041/2004, de 23 de novembre.

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 123

4.2. Operacions dalta

Els bns i drets es poden adquirir per qualsevol titol, oners o lucratiu, de dret pblic oprivat, dacord amb el que estableixen les lleis. Altres tipus dadquisici considerats pelReglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya sn els segents:

Per successi administrativa (art. 29.1)

Per cessi obligatria o interadministrativa (art. 29.1)

Per expropiaci forosa (art. 29.1)

Per herncia (art. 32.1)

Per prescripci (art. 34.1)

Per ocupaci (art. 35)

Per qualsevol altra forma admesa en dret (art. 29.1)

Una vegada analitzats els anteriors i revisats amb la Diputaci de Barcelona, els tipus dad-quisici considerats sn els segents:

A01 Compra

A02 Cessi gratuta de la propietat o donaci

A03 Cessi urbanstica obligatria

A04 Alta per obra en curs

A05 Treballs fets amb mitjans propis

A06 Cessi ds temporal

A07 Adscripci (tipus dadquisici noms per a OA)

A08 Inspecci fsica o inventari

A09 Expropiaci

A10 Adjudicaci en pagament de deutes o embargament exercici corrent

A11 Adjudicaci en pagament de deutes o embargament exercici tancat

A12 Arrendament

A13 Alta dinversions gestionades per a altres ens

A14 Alta per lsing

4.2.1. Compra

Definici Tipus dadquisici per la qual lentitat adquireix i reconeix la

propietat dun b nou o la millora dun de ja existent mitjanant

un contracte de compravenda, amb el desemborsament

econmic consegent a crrec del pressupost.

Juridicopatrimonial Tipus dadquisici Compra

Situaci patrimonial Propietat

Naturalesa jurdica La que correspongui

s El que correspongui

124 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 124

Segona part. Operacions patrimonials | 125

Titular Entitat

Llibre, epgraf El que correspongui segons

i subepgraf classificaci

Data dalta del b: B. Mobles: la de la recepci

B. Immobles: la de lacord

daprovaci per part de lrgan

competent

Ttol dadquisici: B. Mobles: factura

B. Immobles: la de lacord

daprovaci per part de lrgan

competent

Economicocomptable El b sincorpora a la comptabilitat pel seu preu dadquisici,

tenint en compte totes les despeses que hi hagi fins al moment

en qu es trobi en condicions ptimes de funcionament.

El b, si escau, lamortitza lentitat a partir de la data de recepci,

a la vida til de la classificaci a la qual pertanyi.

Com a norma general, dacord amb la gesti de lIVA de

lentitat, el valor correspon a limport amb IVA quan aquest no

sigui deduble.

Operaci pressupostria

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(2xxx) Immobilitzat

o (24x0) PPS

a

(4000) COR Pressupost

de despesa corrent

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

4.2.2. Cessi gratuta de la propietat o donaci

Definici Tipus dadquisici per la qual lentitat incorpora bns al seupatrimoni mitjanant un conveni, contracte o document de

formalitzaci de la cessi o donaci. Tamb sincorporen per

aquest tipus dadquisici els bns adquirits a travs duna

herncia a ttol universal o duna disposici mortis causa.

La propietat passa a ser de lentitat.

Juridicopatrimonial Tipus dadquisici Cessi gratuta de la propietat o

donaci

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 125

Situaci patrimonial Propietat

Naturalesa jurdica La que correspongui

s El que correspongui

Titular Entitat

Llibre, epgraf i subepgraf El que correspongui segons

classificaci del Llibre A, B o C

Data dalta del b: B. Mobles: data de lacta de cessi

o lliurament o conveni

B. Immobles: Data de lescriptura

pblica o document administratiu

Ttol dadquisici: B. Mobles: acta de cessi o

lliurament

B. Immobles: escriptura pblica o

document administratiu

Economicocomptable El b sincorpora a la comptabilitat pel seu valor venal en el

moment de la seva incorporaci patrimonial.

El b incorporat al patrimoni per Cessi gratuta de la propietat o

donaci, si escau, lamortitza lentitat a partir de la seva data

dalta a la vida que se li calculi, a partir del moment de la seva

incorporaci.

Dacord amb el Document nm. 4 de principis comptables

pblics de la IGAE, aquest tipus doperacions shan de tractar

com a subvencions de capital rebudes.

Operaci no pressupostria.

Comptabilitza.

Assentament Deure Haver

(2xxx) Immobilitzat

o (24x0) PPS

a

(7560) Subvencions

de capital

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

4.2.3. Cessi urbanstica obligatria

Definici Tipus dadquisici per la qual lentitat incorpora al seu patrimoni

terrenys urbans o urbanitzables amb motiu de la cessi

obligatria dels propietaris del sl en els termes fixats a la

legislaci urbanstica vigent.

126 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 126

Juridicopatrimonial Tipus dadquisici Cessi urbanstica obligatria

Situaci patrimonial Propietat

Naturalesa jurdica Patrimoni pblic de sl o domini

pblic

s El que correspongui

Titular Entitat

Llibre, epgraf i subepgraf Lepgraf i el subepgraf

dImmobles que correspongui del

Llibre B, quan sigui patrimoni pblic

de sl o, del Llibre A, quan no ho

sigui (sl industrial)

Data dalta del b: La que figura a la resoluci de

lrgan competent

Ttol dadquisici: Projecte dequidistribuci

Economicocomptable El b sincorpora a la comptabilitat pel seu valor venal en el

moment de la seva incorporaci patrimonial.

Comptablement t lloc lalta en comptes del b pel seu valor

venal tenint com a contrapartida el compte (7460). Aquest

compte t com a finalitat recollir els ingressos en concepte

daprofitament urbanstic corresponent a lentitat que es

materialitzin tant en terrenys com en qualsevol altre b o dret.

Operaci no pressupostria

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(2xxx) Immobilitzat

o (24x0) PPS

a

(7460) Ingressos per

aprofitament urbanstic

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

4.2.4. Alta per obra en curs

Definici Tipus dadquisici que t lloc quan lentitat fa un

desemborsament econmic a causa dun contracte de

construcci amb tercers; la propietat dels bns s de lentitat

sempre que lexpedient compleixi les caracterstiques segents:

Ms duna certificaci dobra

Construcci dilatada en el temps

Segona part. Operacions patrimonials | 127

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 127

Possibilitat de fer recepcions parcials

El b o els bns shan de donar dalta indicant sempre el codi de

projecte dinversi que els ha generat.

Juridicopatrimonial Tipus dadquisici Alta per obra en curs

Situaci patrimonial Propietat

Naturalesa jurdica La que correspongui

s El que correspongui

Titular Entitat

Llibre, epgraf i subepgraf Lepgraf i el subepgraf que

correspongui segons classificaci

del Llibre A o Llibre B, segons

correspongui

Data dalta del b: Data de lacta de recepci

Ttol dadquisici: Acta de recepci

Economicocomptable El b sincorpora a la comptabilitat pel seu preu dadquisici,

tenint en compte totes les despeses que es facin fins al moment

en qu es trobi en condicions ptimes de funcionament.

El b, si escau, lamortitza lentitat a partir de la data de recepci

de lobra, a la vida til de la classificaci a la qual pertanyi.

Operaci pressupostria

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(2xxx) Immobilitzat

a

(2x99) Obra en curs

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

4.2.5. Treballs fets amb mitjans propis

Definici Tipus dadquisici que inclou tant la construcci, prpiament

dita, de bns immobles, i la producci o muntatge de bns

mobles, com el desenvolupament de programari especfic fet

amb mitjans propis de lentitat i comptabilitzats com a despesa

corrent.

Juridicopatrimonial Tipus dadquisici Treballs fets amb mitjans propis

Situaci patrimonial Propietat

Naturalesa jurdica La que correspongui

s El que correspongui

Titular Entitat

128 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 128

Llibre, epgraf i subepgraf El que correspongui segons

classificaci del Llibre A

Data dalta del b: Data de linforme del tcnic

competent en qu sacredita el final

de les obres o del desenvolupament

del programari

Ttol dadquisici: Informe del tcnic competent en

qu sacredita el final de les obres o

el desenvolupament del programari

Economicocomptable Els bns construts per la mateixa entitat shan de valorar pel seu

cost de producci; per tant, cal considerar en aquest sentit la m

dobra directa, els costos de materials i serveis consumits,

lamortitzaci de limmobilitzat material utilitzat de forma directa

en la producci del b i la proporci de costos indirectes i altres

costos que corresponguin.

Operaci pressupostria

Comptabilitza

Al final de lexercici sactiven les despeses que corresponguin

carregant el compte dimmobilitzat del b en construcci de qu

es tracti amb abonament al compte dingrs (7820) / (7821)

Treballs fets per a limmobilitzat material / immaterial.

Assentament Deure Haver

(2xxx) Immobilitzat

a

(7820) (7821) Treballs fets

per a lIM

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

(*) Notes a lassentament anterior:

Durant lexercici econmic i per les despeses de diferent naturalesa fetes, es carreguen els

comptes de despeses corresponents amb abonament al compte 400 Creditors per obligacions

reconegudes. Pressupost corrent.

Deure Haver

(6xxx) Compres i despeses

per naturalesa

a

(4000) COR Pressupost de

despesa corrent

Segona part. Operacions patrimonials | 129

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 129

Amb el registre comptable de lactivaci de les despeses relatives a limmobilitzat cons-trut per la mateixa entitat t lloc un desajustament entre la comptabilitat i la seva execu-ci pressupostria. Al final de lexercici econmic, la comptabilitat patrimonial reflectir eltotal de les despeses capitalitzades per construcci prpia dimmobilitzats en els comp-tes del grup 2 del pla que correspongui, mentre que al captol 6 del pressupost de des-pesa no es reflectiran els reconeixements de les obligacions corresponents a les despe-ses corrents utilitzades en la construcci del b, que per la seva naturalesa es van imputara aplicacions del captol 2 del pressupost de despesa. Aquesta circumstncia es reflec-tir als comptes anuals, a la memria, dins lapartat corresponent.

4.2.6. Cessi ds temporal

Definici Tipus dadquisici pel qual lentitat rep un b de manera gratuta,

a travs dun conveni, per utilitzar-lo amb finalitats dutilitat

pblica o inters social; la propietat del b s de lorganitzaci

que lha cedit.

Juridicopatrimonial Tipus dadquisici Cessi ds temporal

Situaci patrimonial Cedit a favor

Naturalesa jurdica La que correspongui

s El que correspongui

Titular Entitat que cedeix el b

Llibre, epgraf i subepgraf Lepgraf i el subepgraf de Drets

reals que correspongui del Llibre A

Data dalta del b: La que figuri a lacta de cessi o

conveni

Ttol dadquisici: Acta de cessi o conveni

La cessi suposa la transferncia de la possessi fsica dels bns,

per no de la propietat.

Economicocomptable El b sincorpora a la comptabilitat pel seu valor venal en el

moment de la seva incorporaci patrimonial.

El b, si escau, lamortitza lentitat a partir de la seva data dalta a

la vida que se li calculi a partir del moment de la seva

incorporaci.

Aix mateix, lentitat ha de reflectir comptablement les altres

correccions valoratives i les ampliacions, les millores o les

renovacions que es facin sobre aquests bns durant el temps

que duri la cessi.

Operaci no pressupostria

Comptabilitza

Assentament Comptablement t lloc lalta en comptes del b pel seu valor

venal tenint com a contrapartida el compte compensatori de

patrimoni (103).

130 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 130

Deure Haver

(2xxx) Immobilitzat

a

(1030) Patrimoni rebut en

cessi

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

Operacions relacionades Els bns cedits poden revertir al cedent per incompliment de la

destinaci o b pel transcurs dels terminis assenyalats en lacord

de cessi. En cas de revertir al cedent, lentitat ha de fer una

operaci de baixa de Devoluci dun b rebut en cessi ds.

I en el cas de ser lentitat la que cedeixi el b a una altra

organitzaci, es tracta duna operaci revertible de Cessi ds

temporal.

4.2.7. Adscripci (tipus dadquisici noms per a OA)

Definici Tipus dadquisici per la qual un organisme autnom

administratiu o una altra organitzaci dependent que no adopti la

forma de societat mercantil rep bns de lentitat per utilitzar-los; la

propietat del b s de lentitat.

Juridicopatrimonial Tipus dadquisici Adscripci

Situaci patrimonial Adscrit a favor

Naturalesa jurdica Domini pblic Servei pblic

s El que correspongui

Titular Entitat (Ajuntament)

Llibre, epgraf i subepgraf Lepgraf i el subepgraf de Drets

reals que correspongui del Llibre A

de lOA

Data dalta del b: Data de lliurament del b (la que

figuri a lacta dadscripci)

Ttol dadquisici: Acta dadscripci

Economicocomptable El b sincorpora a la comptabilitat de lorganisme autnom pel

valor net que figuri a la comptabilitat de ladscrivent (s a dir, a

lentitat o lAjuntament); es recullen per separat el valor

comptable activat, limport de lamortitzaci acumulada fins a la

data en qu t lloc ladscripci i, si escau, la provisi per

depreciaci.

El b incorporat al patrimoni per Adscripci, si escau, lamortitza

lOA beneficiari a partir de la seva data dalta.

Segona part. Operacions patrimonials | 131

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 131

Aix mateix, ha de reflectir comptablement les correccions

valoratives i les ampliacions, les millores o les renovacions que es

facin sobre el b.

Operaci no pressupostria

Comptabilitza

Assentament Comptablement t lloc lalta en comptes del b pel valor net

comptable amb qu figuri a lentitat origen, tenint com a

contrapartida el compte compensatori de patrimoni; el fet de la

reversi sha de reflectir a linventari.

Deure Haver

(2xxx) Immobilitzat

a

(28x0) Amortitzaci

acumulada

(29x0) Provisi per

depreciaci

(1010) Patrimoni rebut en

adscripci

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

Operacions relacionades Mentre que per a lorganisme autnom es tracta duna operaci

dalta, lentitat origen ha de fer una operaci revertible.*

4.2.8. Inspecci fsica o inventari

Definici Tipus dadquisici patrimonial per la qual sincorporen bns

mobles aflorats en la realitzaci dun inventari com a resultat de la

inspecci fsica consegent dels bns o bns immobles per

comprovaci de la propietat, desprs dhaver fet prviament una

investigaci o un inventari.

Juridicopatrimonial Tipus dadquisici Inventari, investigaci o inspecci

fsica

Situaci patrimonial Propietat

Naturalesa jurdica La que correspongui

s El que correspongui

Titular Entitat

132 | Gesti patrimonial

(*) Vegeu lapartat 4.6 dOperacions revertibles.

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 132

Llibre, epgraf i subepgraf Lepgraf i el subepgraf que

correspongui del Llibre A, Llibre B o

Llibre C, segons correspongui

Data dalta del b: La que figura a la resoluci de

lrgan competent

Ttol dadquisici: Acord o resoluci de lrgan

competent

Economicocomptable El b sincorpora a la comptabilitat de lentitat pel seu valor venal

en el moment de la seva incorporaci patrimonial.

El b incorporat al patrimoni per Inspecci fsica o inventari, si

escau, lamortitza lentitat a partir de la data daprovaci de la

seva incorporaci, a la vida que se li calculi a partir del moment

de la seva incorporaci.

Operaci no pressupostria

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(2xxx) Immobilitzat

a

(7780) Ingressos

extraordinaris

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

4.2.9. Expropiaci

Definici Tipus dadquisici per la qual sincorporen immobles al patrimoni

de lentitat derivats de la necessitat dincorporar-los per motius

dutilitat pblica a canvi duna indemnitzaci al seu propietari

anterior.

Juridicopatrimonial Tipus dadquisici Expropiaci

Situaci patrimonial Propietat

Naturalesa jurdica Domini pblic o patrimoni pblic

de sl

Titular Entitat

Llibre, epgraf i subepgraf El dImmobles que correspongui

del Llibre A

Data dalta del b: La del conveni si s expropiaci

de mutu acord

La de lacta docupaci i

pagament si s forosa

Segona part. Operacions patrimonials | 133

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 133

Ttol dadquisici: Conveni si s expropiaci de mutu

acord

Acta docupaci i pagament si s

forosa

Economicocomptable El b sincorpora al patrimoni de lentitat pel preu dadquisici

que coincideix amb el preu just ms els interessos de demora si

nhi hagus fixat segons el procediment legal establert; aquest

preu inclou el valor de les indemnitzacions, aix com el dels

informes de taxaci de perits independents.

Operaci pressupostria

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(2xxx) Immobilitzat

o (24x0) PPS

a

(4000) COR Pressupost de

despesa corrent

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

4.2.10. Adjudicaci en pagament de deute o embargament

Definici Tipus dadquisici per la qual sincorporen bns que eren dun

tercer al patrimoni de lentitat, per respondre a deutes que aquest

havia contret en virtut dun acte administratiu o judicial.

Juridicopatrimonial Tipus dadquisici Adjudicaci en pagament de deutes

o embargament

Situaci patrimonial Propietat

Naturalesa jurdica Patrimonial

s No escau

Titular Entitat

Llibre, epgraf i subepgraf Lepgraf i el subepgraf que

correspongui segons classificaci

del Llibre A (o Llibre C en el cas que

sigui un b historicoartstic)

Data dalta del b: La que figura a la resoluci de

lrgan competent per la qual

sacorda ladjudicaci

Ttol dadquisici: Acord o resoluci de lrgan

competent pel qual sacorda

ladjudicaci

134 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 134

s loperaci especial amb la qual es posa fi al procs de

recaptaci executiva sobre els bns dun deutor.

Economicocomptable El b sincorpora a la comptabilitat pel seu valor venal en el

moment de la seva incorporaci patrimonial.

El b incorporat al patrimoni per Adjudicaci en pagament de

deutes o embargament, si escau, lamortitza lentitat a partir de

la data de recepci a la vida que se li calculi, a partir del moment

de la seva incorporaci.

Operaci pressupostria

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(2xxx) Immobilitzat

a

(4380/4390) Drets

cancellats per cobraments

en espcie de pressupost

corrent/tancat*

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

4.2.11. Arrendament

Definici Operaci dalta per la qual lentitat, per mitj dun contracte,

aconsegueix ls o el gaudi temporal dun b a canvi dun

desemborsament econmic.

Juridicopatrimonial Tipus dadquisici Arrendament

Situaci patrimonial Arrendat a favor

Naturalesa jurdica Patrimonial o Domini pblic Servei

pblic

s No escau

Titular Entitat que arrenda el b

Llibre, epgraf i subepgraf Lepgraf i el subepgraf de Drets

personals que correspongui del

Llibre A

Data dalta del b: La que figuri en el contracte

darrendament

Segona part. Operacions patrimonials | 135

(*) Hi ha dues operacions dadjudicaci en pagament de deutes, una per a lexercici corrent (Adjudicacien pagament de deutes exercici corrent) i una altra per a lexercici tancat (Adjudicaci en pagament de deu-tes exercici tancat).

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 135

Ttol dadquisici: Contracte darrendament

Economicocomptable No es fa cap gesti comptable des del punt de vista patrimonial.

Operaci sense incidncia pressupostria al captol 6.

No comptabilitza

Operacions Cap operaci dels grups segents:

NO compatibles Provisi

NOTA 1 Les millores fetes a crrec del pressupost de despesa de lentitat

sobre immobles que no sn propietat seva i estan en rgim

darrendament es fan sobre els immobles donats dalta per

aquest tipus dadquisici. Amb motiu daquesta operaci,

aquestes millores figuraran a lepgraf i el subepgraf de Drets

personals que correspongui de linventari.

Per amortitzar aquestes millores o inversions sha de prendre,

com a vida til, la de vigncia del contracte darrendament.

NOTA 2 En cas de voler gestionar els bns adquirits per rnting, es

donaran dalta per aquest concepte (Arrendament) amb

situaci patrimonial Arrendat a favor i per import 0. Aquest tipus

dalta no suposa anotaci comptable a la comptabilitat

patrimonial.

Una vegada acabat el contracte de rnting, el b causar baixa a

linventari per fi darrendament.

4.2.12. Alta dinversions gestionades per a altres ens

Definici Tipus dadquisici per la qual lentitat fa un desemborsament

econmic per adquisici o construcci a crrec del seu

pressupost, un desemborsament que necessriament ha de

transferir a un altre ens, una vegada acabat el procediment

dadquisici corresponent o, si escau, una vegada acabada

lobra.

El b o els bns shan de donar dalta indicant sempre el codi del

projecte dinversi que els ha generat.

Juridicopatrimonial Tipus dadquisici Alta dinversions gestionades per a

altres ens

Situaci patrimonial Propietat

Naturalesa jurdica Domini pblic Servei pblic

s No escau

Titular Entitat

Llibre, epgraf i subepgraf No figura en cap epgraf, subepgraf

ni llibre dinventari

136 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 136

Data dalta del b: Data de lacta de recepci

Ttol dadquisici: Acta de recepci

Economicocomptable El b sincorpora en la comptabilitat pel seu preu dadquisici,

tenint en compte totes les despeses que hi hagi fins al moment

en qu es trobi en condicions ptimes de funcionament.

Operaci pressupostria

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(230x) Inversions

gestionades per a

altres ens

a

(2x99) Obra en curs (compte

de projecte Sicalwin)

Operacions Cap operaci dels grups segents:

NO compatibles: Amortitzaci

Provisi

4.2.13. Alta per lsing

Definici Contracte darrendament que inclou una opci de compra per a

larrendatari sobre el b rebut en lsing que exercir al final del

contracte per un preu que sanomena valor residual i que

obligatriament ha de figurar al contracte darrendament financer.

Juridicopatrimonial Tipus dadquisici Lsing

Situaci patrimonial Propietat

Naturalesa jurdica Domini pblic Servei pblic o

patrimonial

s No escau

Titular Entitat

Llibre, epgraf i subepgraf El que correspongui segons

classificaci del Llibre A, B o C

Data dalta del b: Data de signatura del contracte

Ttol dadquisici: Contracte de lsing

Economicocomptable El b sincorpora a la comptabilitat de lentitat pel preu al comptat

fixat al contracte.

El b, si escau, lamortitza lentitat a partir de la data dalta, a la

vida til de la classificaci a la qual pertanyi.

Operaci pressupostria

Comptabilitza

Segona part. Operacions patrimonials | 137

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 137

Assentament A la formalitzaci del contracte darrendament

Deure Haver

(2xxx) Immobilitzat

o (24x0) PPS

a

(1730) Provedors

dimmobilitzat a llarg termini

(5230) Provedors

dimmobilitzat a curt termini

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

NOTES Quan acaba el contracte darrendament i sexerceix lopci de

compra no es genera assentament perqu el b ja es va activar

quan es va signar el contracte.

4.3. Operacions de baixa

Un dels motius bsics de la desactualitzaci de linventari duna entitat s la no adequa-ci del procediment de baixa delements a les actuacions dutes a terme pels seus res-ponsables. Per aquest motiu s indispensable que les accions que es facin sobre els ele-ments subjectes a baixa, sigui quin sigui el motiu, es duguin a terme amb rigor.

Les operacions per donar de baixa bns tenen com a objectiu recollir tota la informacinecessria per al sistema de gesti del patrimoni que permeti identificar quins bns sncausa de baixa i quin ns el motiu.

Una vegada analitzats i revisats amb la Diputaci de Barcelona, els tipus de baixa consi-derats sn els que es detallen a continuaci:

B01 Venda - Dret reconegut

B02 Cessi gratuta de la propietat o donaci

B03 Deterioraci, prdua, obsolescncia o destrucci

B04 Devoluci dun b rebut en cessi ds temporal

B05 Devoluci dun b rebut en adscripci (noms OA)

B06 Fi darrendament

B07 Baixa dinversions gestionades per a altres ens

B08 Devoluci de compra

B09 Venda - Ingrs directe

B10 Devoluci de compra. Exercici tancat

B11 Inspecci fsica o inventari

138 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 138

4.3.1. Venda - Dret reconegut

Definici Operaci per la qual es lliuren bns a canvi duna contraprestaci

econmica.

Juridicopatrimonial Data de baixa del b: Data de lacord daprovaci per part

de lrgan competent

Ttol habilitant: Acord daprovaci per part de

lrgan competent

Economicocomptable Operaci pressupostria

Si el valor de venda del b no coincideix amb el seu valor net

comptable, la diferncia es registra en el compte de prdues o

beneficis segons correspongui.

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(68x0) Dotaci

a lamortitzaci

a

(28x0) Amortitzaci

acumulada

(4300/4302) DDR Pressupost

ingr. cor.

(28x0) Amortitzaci

acumulada

(29x0) Provisi per

depreciaci

(67x0) Prdues procedents

de lIM/II/PPS

Si valor venda < VNC

a

(2xxx) Immobilitzat o

(24x0) PPS

(77x0) Beneficis procedents

de lIM/II/PPS

Si valor venda > VNC

4.3.2. Cessi gratuta de la propietat o donaci

Definici Operaci per la qual es dna de baixa un b patrimonial de

lentitat perqu es lliura a una altra organitzaci a ttol gratut.

Segona part. Operacions patrimonials | 139

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 139

Juridicopatrimonial Data de baixa del b: Mobles: data de lacta de lliurament

Immobles: data de lescriptura

pblica o document administratiu

Ttol habilitant: Mobles: acta de lliurament del b

Immobles: escriptura pblica o

document administratiu

Economicocomptable Operaci no pressupostria

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(68x0) Dotaci a lamortitzaci

a (28x0) Amortitzaciacumulada

(28x0) Amortitzaci

acumulada

(29x0) Provisi per

depreciaci

(6560) Subvencions

de capital

a (2xxx) Immobilitzat

4.3.3. Deterioraci, prdua, obsolescncia o destrucci

Definici Operaci per la qual es donen de baixa els bns que, per la seva

deterioraci, estat deficient de conservaci o perqu s

impossible que funcionin en condicions normals, han perdut la

seva utilitat i no sn susceptibles daprofitament normal, ateses

la seva naturalesa i destinaci.

Juridicopatrimonial Data de baixa del b: Data daprovaci de lrgan

competent

Ttol habilitant: Acord daprovaci de lrgan

competent

Economicocomptable Operaci no pressupostria

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(68x0) Dotaci

a lamortitzaci a

(28x0) Amortitzaci

acumulada

140 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 140

(28x0) Amortitzaci

acumulada IM/II

(29x0) Provisi per

depreciaci IM/II

(67x0) Prdues procedents

de lIM/II

a

(2xxx) Immobilitzat

4.3.4. Devoluci dun b rebut en cessi ds temporal

Definici Operaci per la qual es dna de baixa un b que lentitat havia

donat dalta al seu patrimoni en haver-lo rebut en cessi, pel

transcurs dels terminis assenyalats a lacord de cessi.

Juridicopatrimonial Data de baixa del b: Data de lacta de reversi

Ttol habilitant: Acta de reversi

Economicocomptable Operaci no pressupostria

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(68x0) Dotaci

a lamortitzaci

a

(28x0) Amortitzaci

acumulada

(28x0) Amortitzaci

acumulada

(29x0) Provisi per

depreciaci

(1030) Patrimoni rebut

en cessi

(67x0) Prdues procedents

de lIM/II

(si valor cessi < valor

de reversi)

a

(2xxx) Immobilitzat

(77x0) Beneficis procedents

de lIM/II

(si valor cessi > valor de

reversi)

Segona part. Operacions patrimonials | 141

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 141

4.3.5. Devoluci dun b rebut en adscripci (noms OA)

Definici Operaci per la qual es dna de baixa un b quan els OA, que

depenen jurdicament de lentitat i que lhi van adscriure al seu

dia, el reverteixen a lentitat.

Juridicopatrimonial Data de baixa del b: Data de lacta de reversi

Ttol habilitant: Acta de reversi

Economicocomptable Operaci no pressupostria

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(68x0) Dotaci

a lamortitzaci

a

(28x0) Amortitzaci

acumulada

(28x0) Amortitzaci

acumulada

(29x0) Provisi per

depreciaci

(1010) Patrimoni rebut

en adscripci

(67x0) Prdues procedents

de lIM/II

(si valor adscripci < valor

de reversi)

a

(2xxx) Immobilitzat

(77x0) Prdues procedents

de lIM/II

(si valor adscripci > valor

de reversi)

4.3.6. Fi darrendament

Definici Causen baixa, al patrimoni de lentitat, els bns afectats per la

finalitzaci de larrendament.

Juridicopatrimonial Data de baixa del b: Data de finalitzaci del contracte o

les seves prrrogues

Ttol habilitant: Contracte darrendament i fi de

contracte

142 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 142

Economicocomptable En el cas que shagin fet millores sobre el b incorporat al

patrimoni de lentitat per Arrendament, lassentament que cal

fer a la baixa per fi darrendament s el que es detalla a

continuaci:

Assentament Deure Haver

(68x0) Dotaci

a lamortitzaci

a

(28x0) Amortitzaci

acumulada

(28x0) Amortitzaci

acumulada

(29x0) Provisi per

depreciaci

(1010) Patrimoni rebut

en adscripci

(67x0) Prdues procedents

de limmobilitzat

(si valor adscripci < valor

de reversi)

a

(2xxx) Immobilitzat

4.3.7. Baixa dinversions gestionades per a altres ens

Definici Operaci de baixa per la qual es transfereix lobjecte de la

inversi a un altre ens, b per lliurament dels bns o b per

finalitzaci de les obres.

Juridicopatrimonial Data de baixa del b: Data de lacta de lliurament

Ttol habilitant: Acta de lliurament

Economicocomptable Operaci no pressupostria

Comptabilitza

El lliurament dels bns o de les obres executades es tracta com

una subvenci de capital lliurada.

Assentament Deure Haver

(6560) Subvenci

de capital a

(230x) Inversions

gestionades per a AE

Segona part. Operacions patrimonials | 143

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 143

4.3.8. Devoluci de compra

Definici Operaci de baixa per la qual es torna al provedor el b perqu es

tracta duna mercaderia deficient.

Juridicopatrimonial Data de baixa del b: Data de retirada del b

Ttol habilitant: Informe de devoluci per deficincies

Economicocomptable Operaci pressupostria

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

- (22xx) Immobilitzata

- (4000/4010) CORPressupost de despesescorrent/tancat

4.3.9. Inspecci fsica o inventari

Definici Operaci per la qual es dna de baixa els bns com a resultat duna

inspecci fsica o com a conseqncia dexpedients dinvestigaci.

Juridicopatrimonial Data de baixa del b: Data daprovaci de lrgan competent

Ttol habilitant: Acord daprovaci de lrgan competent

Economicocomptable Operaci No pressupostria

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(68x0) Dotaci a lamortitzaci

a

(28x0) Amortitzaci acumulada

(28x0) Amortitzaci acumulada IM/II

(29x0) Provisi per depreciaci IM/II

(67x0) Prdues procedents del IM/II

a

(2xxx) Immobilitzat

4.4. Operacions mixtes

Les operacions mixtes tenen com a objectiu recollir tota la informaci necessria per al sis-tema de gesti del patrimoni sobre les actuacions que suposin una alta i una baixa per alentitat.

Una vegada analitzades i revisades amb la Diputaci de Barcelona, les operacions mixtesidentificades sn les que es detallen a continuaci:

144 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 144

M01 Adquisici lliurant com a pagament parcial un altre immobilitzat material

M02 Permuta pura

M03 Permuta mixta amb pagament en metllic

M04 Permuta mixta amb cobrament en metllic

M05 Permuta de cosa futura

M06 Recepci de la cosa futura

M07 Aportaci no dinerria a societats

M08 Agrupaci de finques

4.4.1. Adquisici lliurant com a pagament parcial un altre immobilitzatmaterial

Definici Operaci per la qual lentitat adquireix un b moble i fa una

contraprestaci de naturalesa doble, en part mitjanant aportaci

dinerria i en part mitjanant el lliurament dun altre b.

Juridicopatrimonial Data de loperaci: Data de recepci

Ttol habilitant: Factura

Economicocomptable s operaci pressupostria pel lliurament dinerari que suposa

reconixer una obligaci pressupostria a crrec del captol 6 del

pressupost de despesa.

El b sincorpora al patrimoni de lentitat pel valor resultant de la

suma del valor net comptable del b que es lliura ms limport

monetari pagat.

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(6820) Dotaci a

lamortitzaci

a

(2820) Amortitzaci

acumulada

(2xxx) Immobilitzat (rebut)

(2820) Amortitzaci

acumulada

a

(2xxx) Immobilitzat (lliurat)

(4000) COR Pressupost de

despeses corrents

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

Segona part. Operacions patrimonials | 145

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 145

4.4.2. Permuta pura

Definici Operaci per la qual sincorporen nous bns o millores i, com a

pagament, sen lliuren altres de lentitat amb la baixa consegent

daquests ltims.

Juridicopatrimonial Data de loperaci: Data de lacord daprovaci per part

de lrgan competent

Ttol habilitant: Acord daprovaci per part de

lrgan competent

Economicocomptable El b o els bns rebuts sincorporen pel seu valor venal o de

taxaci, amb el lmit del valor de mercat, tenint en compte que les

despeses que ocasionin els bns rebuts fins que es posin en

funcionament incrementen el seu valor (sempre que no superin el

valor de mercat dels bns referits).

El b o els bns lliurats es donen de baixa pel seu valor net

comptable.

En aquesta operaci, lentitat presumeix lequivalncia de valors,

s a dir, que el valor de taxaci del b que es lliura s equivalent

al valor de taxaci del b que es rep.

Si hi ha diferncia de valors i aquesta es compensa en metllic,

som davant una permuta mixta.

Operaci no pressupostria

Comptabilitza

Assentament Per lajustament de valor del b que es lliura

Deure Haver

CAS DE PRDUA:

(6710) Prdues

procedents de lIMa

(2xxx) Immobilitzat

CAS DE BENEFICI:(2xxx) Immobilitzat

a

(7710) Beneficis procedents

de lIM

A la permuta

(6820) Dotaci a

lamortitzacia

(2820) Amortitzaci

acumulada

146 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 146

(2xxx) Immobilitzat (rebut)

(2820) Amortitzaci

acumulada de lIM

a

(2xxx) Immobilitzat (lliurat)

Si no es presumeix lequivalncia de valors i aquesta diferncia no

es compensa en metllic:

(6820) Dotaci a

lamortitzaci

a

(2820) Amortitzaci

acumulada

(2xxx) Immobilitzat (rebut)

(2820) Amortitzaci

acumulada

(6560) Subvencions

de capital

Valor de taxaci del b

que es lliura s superior

al de taxaci del b que

es rep

a

(2xxx) Immobilitzat (lliurat)

(7560) Subvencions de

capital

El valor de taxaci del b

que es lliura s inferior al de

taxaci del b que es rep

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

4.4.3. Permuta mixta amb pagament en metllic

Definici Permuta mixta per la qual sincorpora un b amb un valor de

taxaci superior al lliurat i, com a pagament, es lliura un altre b,

i la diferncia es compensa en metllic.

Juridicopatrimonial Data de loperaci: Data de lacord daprovaci per part

de lrgan competent

Ttol habilitant: Acord daprovaci per part de

lrgan competent

Segona part. Operacions patrimonials | 147

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 147

Economicocomptable Limport que ha de pagar lentitat ha de ser inferior al 50% del

valor de taxaci del b rebut.

Si aquest import s igual o superior a lesmentat 50% del valor

de taxaci del b rebut, es tracta duna operaci dAdquisici

lliurant com a pagament parcial un altre dimmobilitzat material.

Operaci pressupostria

Comptabilitza

Assentament Per lajustament de valor del b que es lliura

Deure Haver

CAS DE PRDUA:

(6710) Prdues procedents

de lIM

a

(2xxx) Immobilitzat

CAS DE BENEFICI:

(2xxx) Immobilitzat

a

(7710) Beneficis procedents

de lIM

A la permuta

(6820) Dotaci a

lamortitzaci

a

(2820) Amortitzaci

acumulada

(2xxx) Immobilitzat (rebut)

(2820) Amortitzaci

acumulada (lliurat)

a

(2xxx) Immobilitzat (lliurat)

(4000) AOR Pressupost de

despeses corrents

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

148 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 148

4.4.4. Permuta mixta amb cobrament en metllic

Definici Permuta mixta per la qual sincorpora un b i, com a pagament,

es lliura un altre b. Com que el valor de taxaci del b lliurat s

superior al valor de taxaci del b rebut, lentitat compensa a

lentitat la diferncia en metllic.

Juridicopatrimonial Data de loperaci: Data de lacord daprovaci per part

de lrgan competent

Ttol habilitant: Acord daprovaci per part de

lrgan competent

Economicocomptable Operaci pressupostria

Comptabilitza

Assentament Per lajustament de valor del b que es lliura

Deure Haver

CAS DE PRDUA:

(6710) Prdues procedents

de lIM

a

(2xxx) Immobilitzat

CAS DE BENEFICI:

(2xxx) Immobilitzat

a

(7710) Beneficis procedents

de lIM

A la permuta

(6820) Dotaci a

lamortitzaci

a

(2820) Amortitzaci

acumulada

(2xxx) Immobilitzat (rebut)

(2820) Amortitzaci

acumulada

(4300) DDR Pressupost

ingr. cor.

a

(2xxx) Immobilitzat (lliurat)

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

Segona part. Operacions patrimonials | 149

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 149

4.4.5. Permuta de cosa futura

Definici s una operaci mixta per la qual lentitat lliura uns bns presents

a canvi duns altres de futurs.

Juridicopatrimonial Data de loperaci: Data de lacord daprovaci per part

de lrgan competent

Ttol habilitant: Acord daprovaci per part de

lrgan competent

Economicocomptable Operaci no pressupostria

En el cas de lliurar bns presents a canvi de bns futurs, els bns

que lentitat adquireix com a conseqncia de la Permuta de

cosa futura no es reben en el moment de formalitzar el contracte,

sin posteriorment, perqu encara no estan construts. Lentitat

dna dalta un dret de rebre en el futur unes construccions i

infraestructures.

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(6820) Dotaci a

lamortitzaci IM

a

(2820) Amortitzaci

acumulada IM

(2190) Altre immobilitzat

immaterial

(2820) Amortitzaci

acumulada IM

a

(2xxx) Immobilitzat (per

exemple, pel terreny)

Si no es presumeix lequivalncia de valors:

(6820) Dotaci a

lamortitzaci IM

a

(2820) Amortitzaci

acumulada IM

(2190) Altre immobilitzat

immaterial

(2820) Amortitzaci

acumulada IM

(6560) Subvencions

de capital

150 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 150

El valor de taxaci del b que

es lliura s superior al de

taxaci del b que es rep

a

(2xxx) Immobilitzat (lliurat)

(7560) Subvencions de

capital

El valor de taxaci del b

que es lliura s inferior al de

taxaci del b que es rep

Operacions Lnica operaci compatible s la mixta de lliurament de cosa

NO compatibles futura.

Operacions relacionades (*) En el moment de rebre la construcci, lentitat ha de fer una

operaci mixta de Recepci de la cosa futura.

4.4.6. Recepci de la cosa futura

Definici Operaci mixta en la qual es lliura finalment la cosa futura (per

exemple, sincorporen els bns ja construts a les classificacions

que correspongui de Construccions i/o Infraestructures, i es

dna de baixa el dret creat inicialment de rebre una construcci).

Juridicopatrimonial Data de loperaci: Data de lescriptura o document

notarial

Ttol habilitant: Escriptura o document notarial

Assentament Deure Haver

(6810) Dotaci a lamortitzaci IIa

(2810) Amortitzaci

acumulada II

(2xxx) Immobilitzat

(2810) Amortitzaci

acumulada IIa

(2190) Altre immobilitzat

immaterial

Si no es presumeix lequivalncia de valors:

(6810) Dotaci a lamortitzaci IIa

(2810) Amortitzaci

acumulada II

Segona part. Operacions patrimonials | 151

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 151

(2xxx) Immobilitzat

(2810) Amortitzaci

acumulada II

(6560) Subvencions de capital

El valor de taxaci del b que es

lliura s superior al

de taxaci del b que

es rep

a

(2190) Altre immobilitzat

immaterial

(7560) Subvencions de

capital

El valor de taxaci del b

que es lliura s inferior al de

taxaci del b que es rep

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

4.4.7. Aportaci no dinerria a societats

Definici Operaci per la qual es dna de baixa un b lliurat a canvi de

ttols de valors duna societat mercantil.

Juridicopatrimonial Data de loperaci: Data de lescriptura pblica

Ttol habilitant: Escriptura pblica

Economicocomptable Operaci no pressupostria

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(6820) Dotaci a

lamortitzaci de lIM

a

(2820) Amortitzaci

acumulada de lIM

(25x0) Inversions financeres

permanents

(2820) Amortitzaci

acumulada de lIM

(6710) Prdues procedents

de lIM

a

152 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 152

(2xxx) Immobilitzat (lliurat)

(7710) Beneficis procedents

de lIM

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

4.4.8. Agrupaci de finques

Definici Operaci per la qual es dna dalta un b per agrupaci de

terrenys ja existents.

Juridicopatrimonial Data de loperaci: La que figura a la resoluci de

lrgan competent, la descriptura

dagrupaci o informe tcnic

justificatiu.

Ttol habilitant: Resoluci o acord daprovaci de

lrgan competent, escriptura o

informe tcnic justificatiu.

Economicocomptable Pel fet de tractar-se dagrupaci de bns ja existents, aquest

tipus doperaci no suposa anotaci comptable al sistema de

gesti patrimonial.

No comptabilitza

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

4.5. Operacions de millora

Desprs de ladquisici o la construcci dun b, es poden plantejar una srie dopera-cions relatives a aquest b destinades a augmentar-ne la vida til o a incrementar-ne lacapacitat productiva o la productivitat.

Entre aquestes operacions, hi ha les dampliaci, modernitzaci i millora:

Ampliaci: procs pel qual sincorporen nous elements a un immobilitzat, de mane-ra que sobt ms volum til o superfcie.

Modernitzaci: procs que consisteix a donar forma o aspecte modern a efectesantics.

Millora: conjunt daccions per les quals saugmenta leficincia dun immobilitzat.

Perqu les despeses dampliaci, modernitzaci i millora es puguin imputar com un valorms gran de limmobilitzat han de tenir, almenys, un dels efectes segents:

Segona part. Operacions patrimonials | 153

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 153

Augmentar la capacitat de producci.

Millorar substancialment la productivitat.

Allargar la vida til calculada de lactiu.

Si no s aix, es tracten com a despeses de lexercici en qu tenen lloc.

Per contra, les operacions de reparaci i conservaci suposen, sempre, una despesa delexercici.

Les renovacions tenen una menci a part. La renovaci consisteix a fer com a nou o tor-nar al seu estat primitiu un b o parts daquest b. Limport de la renovaci constitueix unvalor ms gran del b. De forma parallela a la realitzaci de la inversi, es dna de baixa,si escau, lelement substitut.

Una vegada analitzades i revisades amb la Diputaci de Barcelona, les operacions de millo-ra identificades sn les que es detallen a continuaci:

A01 Compra

A02 Cessi gratuta de la propietat o donaci

A04 Alta per obra en curs

A05 Treballs fets amb mitjans propis

A08 Inspecci fsica o inventari

4.6. Operacions revertibles

Les operacions revertibles dels bns tenen com a objectiu recollir tota la informacinecessria per al sistema de gesti del patrimoni que permeti identificar quins bns hancanviat de situaci patrimonial.

Una vegada analitzades i revisades amb la Diputaci de Barcelona, les operacions rever-tibles definides sn les segents:

De lliurament:

R01 Cessi ds temporal

R02 Adscripci

De retorn:

R03 Reversi dun b lliurat en cessi ds temporal

R04 Reversi dun b lliurat en adscripci

4.6.1. Cessi ds temporal

Definici Operaci per la qual lentitat cedeix gratutament un b de la seva

propietat a una altra organitzaci, pblica o privada, perqu

lutilitzi amb finalitats dutilitat pblica o inters social.

154 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 154

Juridicopatrimonial Situaci patrimonial Canvi de Propietat a Cedit en

contra

Llibre, epgraf i subepgraf Amb motiu daquesta operaci el b

figura al llibre E, Els cedits a altres

administracions o a particulars per

revertibles a lentitat local.

Data de loperaci: Data de lacta de lliurament o de

cessi

Ttol habilitant: Acta de lliurament o de cessi

La cessi suposa la transferncia de la possessi fsica dels bns,

per no de la seva propietat. Lentitat (cedent) continua sent el

titular dels bns que traspassa al cessionari (que els rep).

Economicocomptable A la comptabilitat de lentitat el b que se cedeix es dna de

baixa pel seu valor net comptable. No obstant aix, el b es

mant a linventari i shi fa constar la circumstncia que est

cedit, amb la indicaci del cessionari i de les condicions de la

cessi.

Lens cessionari dna dalta el b pel seu valor venal i fa constar,

de la mateixa manera, la circumstncia que est cedit, amb la

indicaci del cedent (lentitat) i de les condicions de la cessi. Aix

mateix, ha de practicar les amortitzacions oportunes sobre el b

rebut mentre duri la cessi; en aquest cas es considera com a

valor originari el valor venal. Igualment, ha de reflectir

comptablement les altres correccions valoratives i les

ampliacions, les millores o les renovacions que es facin sobre

aquests bns durant el temps que duri la cessi.

Operaci no pressupostria

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(6820) Dotaci a

lamortitzaci IM

a

(2820) Amortitzaci

acumulada IM

(1080) Patrimoni lliurat

en cessi

(2820) Amortitzaci

acumulada IM

(2920) Provisi per

depreciaci IM

a

(2xxx) Immobilitzat

Segona part. Operacions patrimonials | 155

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 155

Operacions compatibles Lnica operaci compatible del b s Reversi dun b lliurat en

cessi ds temporal. Per exemple, sobre un b cedit lentitat no

hi pot fer millores.

4.6.2. Adscripci

Definici Operaci que es fa quan lentitat cedeix gratutament ls dun b

de la seva propietat a un organisme autnom (que no adopti la

forma de societat mercantil) que en depn jurdicament.

Juridicopatrimonial Situaci patrimonial Canvi de Propietat a Adscrit en

contra

Llibre, epgraf i subepgraf Amb motiu daquesta operaci el b

figura al llibre E, Els cedits a altres

administracions o a particulars per

revertibles a lentitat local

Data de loperaci Data de lacta de lliurament o

adscripci

Ttol habilitant: Acta de lliurament o adscripci

Ladscripci suposa transferncia de la possessi fsica dels

bns, per no de la seva propietat. Lentitat continua sent titular

dels bns.

Economicocomptable Lentitat dna de baixa el b adscrit pel seu valor net comptable i

utilitza com a contrapartida el compte compensatori de patrimoni

(107) Patrimoni lliurat en adscripci. Ha de mantenir el b a

linventari, on sha de reflectir la condici de b adscrit,

lorganisme autnom al qual sha adscrit i les condicions

dadscripci.

Operaci no pressupostria

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(68x0) Dotaci a

lamortitzaci

a

(28x0) Amortitzaci

acumulada

(1070) Patrimoni en

adscripci

(28x0) Amortitzaci

acumulada

156 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 156

(29x0) Provisi per

depreciaci

a

(2xxx) Immobilitzat

Operacions compatibles Lnica operaci compatible del b s Reversi dun b lliurat en

adscripci.

4.6.3. Reversi dun b lliurat en cessi ds temporal

Definici Operaci per la qual lentitat rep retornat un b de la seva

propietat que tenia cedit gratutament a una altra organitzaci

perqu han acabat els terminis assenyalats a lacord o sha

incomplert la destinaci.

Juridicopatrimonial Situaci patrimonial Canvi de Cedit en contra a

Propietat

Llibre, epgraf i subepgraf El b deixa de figurar al llibre E,

Els cedits a altres administracions o

a particulars per revertibles a

lentitat local, i figura noms al que

li correspon segons naturalesa (A, B

o C)

Data de loperaci: Data de lacta de reversi

Ttol habilitant: Acta de reversi

Economicocomptable Lentitat dna dalta de nou el b pel valor que figurava a

linventari, tenint com a contrapartida el compte de patrimoni

(108).

Si no hi ha hagut ampliacions, millores o renovacions durant el

perode de cessi, es dna dalta el b pel valor comptabilitzat en

el moment de la cessi, i es registra separadament el valor

comptable activat i limport de lamortitzaci acumulada.

A continuaci es registra la depreciaci generada des del

moment de la cessi fins al moment de la reversi. Aquest clcul

sha de fer sota la hiptesi que el b sha mantingut al patrimoni

de lentitat cedent.

Si hi ha hagut ampliacions, millores o renovacions durant el

perode de cessi, es dna dalta el b pel valor comptabilitzat en

el moment de la cessi, i shi afegeix com a valor ms gran del b

limport corresponent a les ampliacions, les millores o les

renovacions. Aquest import es determina per algun dels mtodes

segents en lordre segent:

1. El valor venal si es pot determinar fcilment.

Segona part. Operacions patrimonials | 157

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 157

2. El valor net comptable de ladquisici si hi ha prou suports

documentals que permetin determinar-lo.

3. Valor zero si no es pot determinar per cap dels mtodes

anteriors.

A continuaci es registren les possibles diferncies de valor que

sorgeixin com a conseqncia del veritable estat dels bns.

Operaci no pressupostria

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(6799) Altres despeses i

prdues exercici anterior

(Per la dotaci des del

moment de la cessi fins

al 31/12 de lexercici

anterior a la reversi)

(6820) Dotaci a

lamortitzaci

(Per la dotaci de lexercici

en qu t lloc la reversi)

(2xxx) Immobilitzat

a

(2820) Amortitzaci

acumulada

(1080) Patrimoni lliurat en

cessi

Si hi ha hagut ampliacions, millores o renovacions

(2xxx) Immobilitzat

Valor de les ampliacions

o millores

a

(7710) Beneficis procedents

de lIM

Si, per contra, el b t menys valor

(6710) Prdues procedents

de lIM

a

(2xxx) Immobilitzat

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

158 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 158

4.6.4. Reversi dun b lliurat en adscripci

Definici Operaci que es fa quan lentitat rep retornat un b de la seva

propietat que tenia adscrit a un organisme autnom que en

depn jurdicament.

Juridicopatrimonial Situaci patrimonial Canvi dAdscrit en contra a

Propietat

Llibre, epgraf i subepgraf El b deixa de figurar al llibre E,

Els cedits a altres administracions

o a particulars per revertibles a

lentitat local, i figura noms al que

li correspon segons naturalesa (A, B

o C).

Data de loperaci Data de lacta de reversi

Ttol habilitant: Acta de reversi

Economicocomptable Lentitat incorpora de nou el b al seu patrimoni pel valor net

comptable pel qual figuri en aquest moment a la comptabilitat de

lens beneficiari; es recull separadament el valor comptable

activat, limport de lamortitzaci acumulada fins a la data en qu

t lloc la reversi i, si escau, la provisi per depreciaci.

En el cas que hi hagi diferncies entre el valor pel qual el b es va

adscriure al seu dia i el valor de reversi, es tracta com a resultat

de lexercici en qu t lloc la reversi, i sutilitzen els

corresponents comptes de prdues o benefici procedents

dimmobilitzat, si escau.

Assentament Deure Haver

(2xxx) Immobilitzat

(6710) Prdues

procedents de lIM

a

(2820) Amortitzaci

acumulada de lIM

(2920) Provisi per

depreciaci

(1070) Patrimoni lliurat en

adscripci

(7710) Beneficis procedents

de lIM

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

Segona part. Operacions patrimonials | 159

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 159

4.7. Operacions jurdiques

Les operacions jurdiques dels bns tenen com a objectiu recollir tota la informacinecessria per al sistema de gesti del patrimoni que permeti identificar quins bns hancanviat de naturalesa jurdica.

Una vegada analitzades i revisades amb la Diputaci de Barcelona, les operacions jurdi-ques definides sn les segents:

J01 Desafectaci de servei pblic a patrimonial

J02 Afectaci de patrimonial a servei pblic

J03 Desafectaci ds pblic a servei pblic

J04 Afectaci de servei pblic a s pblic

J05 Afectaci dun b al patrimoni pblic de sl

J06 Correcci dafectaci dun b al patrimoni pblic de sl

J07 Patrimoni lliurat a ls general

J08 Correcci lliurament a ls general

4.7.1. Desafectaci de servei pblic a patrimonial

Definici Operaci que es fa quan els bns afectes al servei pblic no sn

necessaris per acomplir les finalitats determinants per a la seva

afectaci, de manera que cessa la seva naturalesa demanial i

adquireix la condici de patrimonial.

Juridicopatrimonial Naturalesa jurdica Canvi de Domini pblic Servei

pblic a Patrimonial

Economicocomptable No hi ha moviment comptable perqu totes dues categories

jurdiques de bns es recullen als mateixos comptes.

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

4.7.2. Afectaci de patrimonial a servei pblic

Definici Operaci que es fa quan lentitat destina al compliment de

finalitats pbliques bns de la seva propietat.

Juridicopatrimonial Naturalesa jurdica Canvi de Patrimonial a Domini

pblic Servei pblic.

Economicocomptable No hi ha moviment comptable perqu totes dues categories

jurdiques de bns es recullen als mateixos comptes.

160 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 160

Operacions Baixes per venda

NO compatibles

4.7.3. Desafectaci ds pblic a servei pblic

Definici Operaci per la qual un b de naturalesa demanial canvia ds

pblic a servei.

Juridicopatrimonial Naturalesa jurdica Canvi de Domini pblic s pblic

a Domini pblic Servei pblic.

Economicocomptable Aquest tipus dalteraci provoca lalta en els comptes del b pel

valor que figuri a linventari; sutilitza com a contrapartida el

compte (20xx) Inversions destinades a ls general que

correspongui.

Assentament Deure Haver

(2xxx) Immobilitzat

a

(20xx) Inversions destinades

a ls general

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

4.7.4. Afectaci de servei pblic a s pblic

Definici Operaci dalteraci de la qualificaci jurdica per la qual safecta

un b de servei pblic a s pblic a causa de la modificaci de la

seva destinaci o s.

Juridicopatrimonial Naturalesa jurdica Canvi de Domini pblic Servei

pblic a Domini pblic s pblic

Economicocomptable Aquest tipus dalteraci provoca la baixa en els comptes del b

pel seu valor net comptable; sutilitza com a contrapartida el

compte (20xx) Inversions destinades a ls general.

Assentament Deure Haver

(6820) Dotaci a

lamortitzaci de lIM

a

Segona part. Operacions patrimonials | 161

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 161

(2820) Amortitzaci

acumulada de lIM

(20xx) Inversions

destinades a ls general

(2820) Amortitzaci

acumulada de lIM

(2920) Provisi per

depreciaci de lIM

a

(2xxx) Immobilitzat

Operacions Amortitzaci

NO compatibles Provisi

Baixes per venda

4.7.5. Afectaci dun b al patrimoni pblic de sl

Definici Operaci dalteraci de la qualificaci jurdica per la qual un b

passa a considerar-se patrimoni pblic de sl.

Juridicopatrimonial Naturalesa jurdica Canvi de Patrimonial a Patrimoni

pblic de sl.

Canvi de llibre dinventari

Economicocomptable Des del punt de vista comptable, es fa un assentament en qu

sabona el compte dimmobilitzat del b (2xxx), pel valor que hi

figuri, a crrec del compte (240x) Patrimoni pblic de sl.

Assentament Deure Haver

(6820) Dotaci a

lamortitzaci IM

a (2820) Amortitzaci

acumulada IM

(240x) Compte PPS

(2820) Amortitzaci

acumulada IM

a

(2xxx) Immobilitzat

(2840) Amortitzaci

acumulada PPS

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

162 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:03 Pgina 162

4.7.6. Correcci dafectaci dun b al patrimoni pblic de sl

Definici Operaci per la qual es resol lafectaci dun b perqu ja no es

considera patrimoni pblic de sl.

Juridicopatrimonial Naturalesa jurdica Canvi de Patrimoni pblic de sl a

Patrimonial

Canvi de llibre dinventari

Assentament Deure Haver

(684x) Dotaci a

lamortitzaci PPS

a

(2840) Amortitzaci

acumulada PPS

(2xxx) Immobilitzat

(2840) Amortitzaci

acumulada PPS

a

(240x) Compte PPS

(2820) Amortitzaci

acumulada PPS

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

4.7.7. Patrimoni lliurat a ls general

Definici Operaci per la qual es lliuren les inversions a ls general.

Juridicopatrimonial Naturalesa jurdica No hi ha canvi de naturalesa

Economicocomptable Aquest tipus dalteraci provoca la baixa en els comptes del grup

(20) Inversions destinades a ls general utilitzant com a

contrapartida el compte (1090) Patrimoni lliurat a ls general.

Assentament Deure Haver

(1090) Patrimoni lliurat

a ls general

a

(20xx) Inversions destinades

a ls general

Segona part. Operacions patrimonials | 163

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:04 Pgina 163

Operacions Amortitzaci

NO compatibles Provisi

Baixes per venda

4.7.8. Correcci lliurament a ls general

Definici Operaci dalteraci de la qualificaci jurdica per la qual es

corregeix un b ds general del seu lliurament.

Juridicopatrimonial Naturalesa jurdica No hi ha canvi de naturalesa

Economicocomptable Aquest tipus dalteraci provoca lalta al grup (20) Inversions

destinades a ls general, pel valor que figuri a linventari,

utilitzant com a contrapartida el compte (109) Patrimoni lliurat a

ls general.

Assentament Deure Haver

(20xx) Inversions

destinades a ls general

a

(1090) Patrimoni lliurat

a ls general

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

4.8. Segregacions

Loperaci de segregaci genera bns com a part dun b ja existent per:

Fer una baixa parcial dun b. Com a pas previ a la baixa, sha de segregar el b a lapart que causa baixa.

Identificar part dun b com a b independent.

La segregaci dun b t com a conseqncia directa la segregaci de les seves inver-sions i de tota la informaci que shi associa.

El sentit daquesta operaci s facilitar la separaci o la divisi dun b, per no t anota-ci comptable perqu no produeix alteraci econmica dels bns.

Addicionalment, hi ha el procs de segregaci dinversions, per generar noves inversionscom a part duna inversi ja existent.

164 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:04 Pgina 164

4.9. Amortitzacions

Definici Expressi comptable de la depreciaci que experimenten els

bns dimmobilitzat pel seu funcionament, s i gaudi, aix com per

lobsolescncia que els pugui afectar.

Economicocomptable Els bns i els drets que tinguin la consideraci damortitzables

han de ser objecte duna amortitzaci sistemtica al llarg de la

seva vida.

Les amortitzacions es comencen a dotar des del moment en qu

el b est en condicions de funcionar.

Loperaci de clcul damortitzaci es fa amb periodicitat anual,

en acabar cada exercici durant la vida til de cada b, i es

registra de forma agregada a la comptabilitat patrimonial i

individualitzadament a linventari de bns de lentitat.

Sn bns i drets amortitzables els que reuneixen les

caracterstiques segents:

a) Tenir una vida til estimada.

b) Ser utilitzats durant ms dun exercici econmic.

c) Ser susceptibles dutilitzaci per produir bns i per prestar

serveis o per a finalitats administratives.

Per contra, no sn bns i drets amortitzables els segents:

a) Els que integren el domini pblic natural.

b) Els terrenys i els bns naturals, tant els ds pblic com els

comunals, tret que tinguin una vida til limitada.

c) Les inversions destinades a ls general.

d) Els que integren el patrimoni histric espanyol, en la mesura

que lentitat no els utilitzi per produir bns i prestar serveis o

per a finalitats administratives.

Operaci no pressupostria

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

(68x0) Dotaci a

lamortitzaci

a

(28x0) Amortitzaci

acumulada

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

Segona part. Operacions patrimonials | 165

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:04 Pgina 165

4.10. Provisions

Definici Prdua de carcter reversible que t lloc quan el valor de mercat

del b s inferior al seu valor net comptable; aquesta diferncia

es considera no definitiva.

Economicocomptable Lestimaci de les prdues sha de fer de forma sistemtica en el

temps i, en tot cas, quan es faci el tancament de lexercici.

Aquesta estimaci sorgir de la comparaci del valor net

comptable del b amb el valor de mercat.

Quan desapareguin les causes que van motivar la dotaci de la

provisi, sha danullar limport provisionat.

Operaci no pressupostria

Comptabilitza

Assentament Deure Haver

Per la dotaci a la provisi:

(69x0) Dotaci a la provisi

a

(29x0) Provisi per

depreciaci

Per lanullaci de la provisi:

(29x0) Provisi per

depreciaci

a

(79x0) Excs provisi

immobilitzat

Operacions Loperaci no t Operacions no compatibles.

NO compatibles

4.11. Operacions de gesti i control de bns

A continuaci es defineixen les operacions de gesti i control de bns que no suposen,en cap cas, anotaci comptable.

4.11.1. Trasllats

Les operacions de trasllat consideren qualsevol moviment de bns entre diferents localit-zacions fsiques, tant si impliquen canvi de servei gestor com si no ho fan. A travs da-questes operacions es pot saber quins bns han canviat de localitzaci fsica i/o de ser-vei gestor.

166 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:04 Pgina 166

4.11.2. Canvis de dades

Les operacions de canvis de dades permeten modificar les dades dun b que est ensituaci dalta patrimonial i emmagatzemar-ne un histric de les dades modificades.

4.11.3. Sortides temporals

Aquestes operacions regulen les sortides temporals de bns mobles, incloent-hi els decarcter historicoartstic, del seu emplaament o localitzaci fsica habitual. Aquestes sor-tides obeeixen a causes com ara reparacions, manteniments externs, restauracions,exposicions, etc.

4.11.4. Bloqueigs

El bloqueig de bns s un tipus especial doperaci que no fa cap acci sobre el b, excep-te deixar-lo en un estat de mode despera fins que tingui lloc el desbloqueig. Permet garan-tir que no es facin operacions sobre aquest b.

Aquest tipus doperacions preveu tant el bloqueig com el desbloqueig de bns.

Segona part. Operacions patrimonials | 167

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:04 Pgina 167

5. Clcul de llibre, epgrafs i subepgrafs

5.1. Introducci

A continuaci sexposa el desenvolupament fet per al clcul depgrafs i subepgrafs i perincloure els bns en un dels llibres dinventari, dacord amb el que estableix el Reglamentde bns dens locals de Catalunya.

Cadascun dels bns donats dalta a laplicaci informtica de gesti de patrimoni figuraren un dels llibres enunciats a continuaci:

Llibre A: Bns, drets i obligacions de lens local.

Llibre B: Els afectes al patrimoni pblic de sl.

Llibre C: Els afectes al patrimoni historicoartstic.

Llibre E: Els cedits a altres administracions o a particulars per revertibles a lentitatlocal.

I, dins de cada llibre, sestructuraran en epgrafs i subepgrafs dacord amb el que reculllarticle 106 del Reglament esmentat.

La inclusi en un llibre o altre i a lepgraf i el subepgraf que li correspongui es far a tra-vs de la combinaci dels camps segents: classificaci assignada al b, situaci patri-monial, naturalesa jurdica i entitat en qu estigui donat dalta.

Per a cadascun dels llibres es defineixen les taules dassignaci depgrafs, que contenen:

Codi depgraf i subepgraf amb la seva denominaci (sobre la base de larticle 106del Reglament).

Codis i descripcions de les classificacions que sinclouen a lepgraf i el subepgraf.

Naturalesa jurdica que han de tenir els bns.

Situaci patrimonial en qu shan de trobar els bns per figurar en aquest apartat.

| 169

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 1a part:Guia A4.qxd 02/07/13 14:04 Pgina 169

5.2. Llibre A: bns, drets i obligacions de lens local

170| G

esti p

atrimonial

Epgraf Classificaci Naturalesa Sit. pat.

EPI. I.1 a) Bns de domini pblic, = 120103 Parcs, passeigs i jardins = Dom. pblic. s pblic = Cedit a favor

s pblic, parcs i jardins = Propietat

EPI. I.1 b) Bns de domini pblic, = 120102 Carrers i places = Dom. pblic. s pblic = Cedit a favor

s pblic, places i vials urbans = Propietat

EPI. I.1 c) Bns de domini pblic, = Cedit a favor

s pblic, vials no urbans = 120104 Camins rurals = Dom. pblic. s pblic = Propietat

EPI. I.1.1 d) Altres bns ds pblic = 120105 Obres civils ds pblic = Dom. pblic. s pblic = Cedit a favor

120101 Terrenys ds pblic = Dom. pblic. s pblic = Propietat

EPI. I.2. a) Immobles de servei pblic > 100100 Classificacions dimmobles = Dom. pblic. servei = Propietat

< 200100 excloses les dinfraestructura pblic

120101 pblica i patrimoni pblic

120102 de sl

120103

120104

120105

B*

EPI. I.2. b) Drets reals de servei pblic > 200000 Drets reals = Dom. pblic. = Propietat

< 300000 servei pblic

> 100100 Bns mobles = Dom. pblic. = Cedit a favor

< 200100 servei pblic = Adscrit a favor

120101

161

3-2

011 G

esti

patrim

onia

l Manual d

e n

orm

es i p

rocedim

ents

1a p

art:G

uia

A4.q

xd 0

2/0

7/1

3 1

4:0

4 P

gin

a 1

70

Segona p

art. Operacio

ns p

atrimonials | 171

120102

120103

120104

120105

B*

EPI. I.2. c) Mobles de servei pblic > 300000 Bns mobles = Dom. pblic. = Propietat

< 400000 servei pblic

EPI. I.2. d) Drets de propietat immaterial > 400000 Drets de propietat immaterial = Dom. pblic. = Propietat

de servei pblic < 500000 servei pblic

120101 Qualsevol classificaci d'immobles = Dom. pblic. = Arrendat a favor

120102 tret de les d'infraestructura servei pblic

120103 pblica les de Patrimoni pblic

120104 de sl i historicoartistic

120105

B

C

EPI. I.2. e) Semovents de servei pblic = 700101 Semovents = Dom. pblic. = Propietat

servei pblic

EPI. II Bns comunals = 100102 Finques rstiques = comunal

EPI. III.1 Immobles patrimonials > 100100 Classificacions dimmobles = Patrimonial = Propietat

< 200100 excloses les dinfraestructura

120101 pblica

120102

Epgraf Classificaci Naturalesa Sit. pat.

161

3-2

011 G

esti

patrim

onia

l Manual d

e n

orm

es i p

rocedim

ents

1a p

art:G

uia

A4.q

xd 0

2/0

7/1

3 1

4:0

4 P

gin

a 1

71

172| G

esti p

atrimonial

120103

120104

120105

EPI. III.2 Drets reals patrimonials > 200000 Drets reals = Patrimonial = Propietat

< 300000

120101 Qualsevol classificaci tret = Patrimonial = Cedit a favor

120102 de les dinfraestructura pblica, = Adscrit a favor

120103 les de patrimoni pblic de sl

120104 i historicoartstic

120105

B*

C*

EPI. III.3 Mobles patrimonials > 300000 Bns mobles = Patrimonial = Propietat

< 400000

EPI. III.4. a) Propietat intellectual = 400101 Propietat intellectual = Patrimonial = Propietat

patrimonial

EPI. III.4. b) Propietat industrial patrimonial = 400102 Propietat industrial = Patrimonial = Propietat

EPI. III.5 Quotes, parts alquotes > 500100 Quotes, parts alquotes = Patrimonial = Propietat

i tt. representatius del < 600100 i ttols capital dempreses = Dom. pblic. servei

cap. demp. patrim. pblic

EPI. III.6 Crdits i drets de carcter > 600100 Crdits i drets de carcter = Patrimonial = Propietat

personal patrimonial < 700100 personal = Arrendat a favor

Epgraf Classificaci Naturalesa Sit. pat.

161

3-2

011 G

esti

patrim

onia

l Manual d

e n

orm

es i p

rocedim

ents

1a p

art:G

uia

A4.q

xd 0

2/0

7/1

3 1

4:0

4 P

gin

a 1

72

120101 Qualsevol classificaci dimmobles = Patrimonial = Arrendat a favor

120102 tret de les dinfraestructura

120103 pblica, les de patrimoni pblic

120104 de sl i historicoartstic

120105

B*

C*

EPI. III.7 Semovents patrimonials = 700101 Semovents = Patrimonial = Propietat

EPI. 116 Bns i drets revertibles 120101 Qualsevol classificaci tret de les = Patrimonial = Arrendat a favor

120102 dinfraestructura pblica,

120103 les de patrimoni pblic de sl

120104 i historicoartstic

120105

B*

C*

Tito

l | 173

Epgraf Classificaci Naturalesa Sit. pat.

161

3-2

011 G

esti

patrim

onia

l Manual d

e n

orm

es i p

rocedim

ents

1a p

art:G

uia

A4.q

xd 0

2/0

7/1

3 1

4:0

4 P

gin

a 1

73

174| G

esti p

atrimonial

5.3. Llibre B: els afectes al patrimoni pblic de sl

Epgraf Classificaci Naturalesa Sit. pat.

EPI. III.1 Immobles patrimonials > B00100 Terrenys i edificis patrimoni = Patrimoni pblic de sl = Propietat

< B00300 pblic de sl

> 100100 Classificacions dimmobles = Patrimoni pblic de sl = Propietat

< 200100 excloses les dinfraestructura

120101 pblica

120102

120103

120104

120105

EPI. III.2 Drets reals patrimonials = B003* Drets reals patrimoni = Patrimoni pblic de sl = Cedit a favor

pblic de sl = Propietat

EPI. 106.3.5 Quotes, parts alquotes = B004* Inversions financeres patrimoni = Patrimoni pblic de sl = Propietat

i tt. representatius del cap. pblic de sl

demp. patrim.

EPI. 106.4 Bns i drets de tercers = B* Qualsevol publicaci de patrimoni = Patrimoni pblic de sl = Adscrit en contra

dipositats o lliurats a E.L. pblic de sl

i revertibles al seu favor

161

3-2

011 G

esti

patrim

onia

l Manual d

e n

orm

es i p

rocedim

ents

1a p

art:G

uia

A4.q

xd 0

2/0

7/1

3 1

4:0

4 P

gin

a 1

74

Tito

l | 175

5.4. Llibre C: els afectes al patrimoni historicoartstic

Epgraf Classificaci Naturalesa Sit. pat.

EPI. I.1 d) Altres bns ds pblic = C* Bns de carcter = Dom. pblic. = Propietat

historicoartstic s pblic

EPI. I.2. a) Immobles de servei pblic = C101* Immobles de carcter = Dom. pblic. = Propietat

historicoartstic servei pblic

EPI. I.2. c) Mobles de servei pblic > C10200 Bns mobles = Dom. pblic. = Propietat

servei pblic

EPI. III.1 Immobles patrimonials = C101* Immobles de carcter = Patrimonial = Propietat

historicoartstic

EPI. III.2 Drets reals patrimonials = C* Totes les classificacions = Patrimonial = Cedit a favor

= Adscrit a favor

EPI. III.3 Mobles patrimonials > C10200 Bns mobles = Patrimonial = Propietat

EPI. 106.3.6 Crdits i drets de carcter = C* Bns de carcter = Patrimonial = Arrendat a favor

personal patrimonial historicoartstic

EPI. 116 Bns i drets revertibles = C* Bns de carcter = Patrimonial = Adscrit en contra

historicoartstic

161

3-2

011 G

esti

patrim

onia

l Manual d

e n

orm

es i p

rocedim

ents

1a p

art:G

uia

A4.q

xd 0

2/0

7/1

3 1

4:0

4 P

gin

a 1

75

176| G

esti p

atrimonial

5.5. Llibre E: els cedits a altres administracions o a particulars per revertibles a lentitat local

Epgraf Classificaci Naturalesa Sit. pat.

EPI. I.1 a) Bns de domini pblic, = 120103 Parcs, passeigs i jardins = Dom. pblic. = Cedit en contra

s pblic, parcs i jardins s pblic

EPI. I.1 b) Bns de domini pblic, s = 120102 Carrers i places = Dom. pblic. = Cedit en contra

pblic, places i vials urbans s pblic

EPI. I.1 c) Bns de domini pblic, = 120104 Camins rurals = Dom. pblic. = Cedit en contra

s pblic, vials no urbans s pblic

EPI. I.1 d) Altres bns ds pblic = 120105 Obres civils ds pblic = Dom. pblic. = Cedit en contra

= 120101 Terrenys ds pblic s pblic

120101 Terrenys ds pblic = Dom. pblic. = Cedit en contra

120102 Carrers i places s pblic

120103 Parcs, passeigs i jardins

120104 Camins rurals

120105 Obres civils ds pblic

EPI. I.2. a) Immobles de servei pblic > 100100 Classificacions dimmobles = Dom. pblic. = Cedit en contra

< 200100 excloses les dinfraestructura servei pblic

120101 pblica i patrimoni pblic

120102 de sl

120103

120104

120105

EPI. I.2. b) Drets reals de servei pblic > 200100 Drets reals = Dom. pblic. = Cedit en contra

< 300100 servei pblic

161

3-2

011 G

esti

patrim

onia

l Manual d

e n

orm

es i p

rocedim

ents

1a p

art:G

uia

A4.q

xd 0

2/0

7/1

3 1

4:0

4 P

gin

a 1

76

Tito

l | 177

EPI. I.2. c) Mobles de servei pblic > 310100 Classificacions de bns mobles = Dom. pblic. = Cedit en contra

< 410100 servei pblic

EPI. I.2. d) Drets de propietat > 400000 Classificacions de drets = Dom. pblic. = Cedit en contra

immaterial de servei pblic < 500000 de propietat immaterial servei pblic

EPI. I.2. e) Semovents de servei pblic = 700101 Semovents = Dom. pblic. = Cedit en contra

servei pblic

EPI. II Bns comunals > 100102 Finques rstiques = Comunal

EPI. III.1 Immobles patrimonials > 100100 Classificacions dimmobles = Patrimonial = Cedit en contra

< 200100 excloses les dinfraestructura

110201 pblica i la dobres civils

110202 historicoartstiques ds general

110203

110204

C10102

EPI. III.2 Drets reals patrimonials > 200100 Drets reals = Patrimonial = Cedit en contra

< 300100

EPI. III.3 Mobles patrimonials > 300000 Bns mobles = Patrimonial = Cedit en contra

< 400000

EPI. III.4. a) Propietat intellectual = 400101 Propietat intellectual = Patrimonial = Cedit en contra

patrimonial

EPI. III.4. b) Propietat industrial = 400102 Propietat industrial = Patrimonial = Cedit en contra

patrimonial

Epgraf Classificaci Naturalesa Sit. Pat.

161

3-2

011 G

esti

patrim

onia

l Manual d

e n

orm

es i p

rocedim

ents

1a p

art:G

uia

A4.q

xd 0

2/0

7/1

3 1

4:0

4 P

gin

a 1

77

178| G

esti p

atrimonial

EPI. III.5 Quotes, parts alquotes > 500100 Quotes, parts alquotes = Patrimonial = Cedit en contra

i tt. representatius del cap. < 600100 i ttols capital dempreses

demp. patrim.

EPI. III.6 Crdits i drets de carcter > 600100 Crdits i drets de carcter = Patrimonial = Cedit en contra

personal patrimonial < 700100 personal

EPI. III.7 Semovents patrimonials = 700101 Semovents = Patrimonial = Cedit en contra

Epgraf Classificaci Naturalesa Sit. Pat.

161

3-2

011 G

esti

patrim

onia

l Manual d

e n

orm

es i p

rocedim

ents

1a p

art:G

uia

A4.q

xd 0

2/0

7/1

3 1

4:0

4 P

gin

a 1

78

Tercera partProcediments per a la gesti del patrimoni

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 179

1. Introducci

1.1. Objectiu

La tercera part daquesta obra t com a objectiu definir el model de gesti del patrimoni,aix com els procediments i les funcions dels responsables per mitj dels quals es far lagesti del patrimoni a lentitat.

1.2. Estructura

Lestructura de la tercera part est constituda pels captols que es detallen a continua-ci, a ms de la introducci.

El captol 2, Disseny del model, recull la definici i les caracterstiques del model degesti implantat a lentitat.

El captol 3, Metodologia, t com a objectiu recollir la metodologia utilitzada perredactar els procediments i elaborar els diagrames de fluxos, tamb anomenats flu-xogrames.

Finalment, el captol 4, Procediments, presenta una descripci detallada dels pro-cediments per mitj dels quals es far la gesti integral del patrimoni de lentitat.

1.3. Legislaci aplicable

El marc dactuaci legal referit al projecte s el que es detalla a continuaci:

Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les bases de rgim local.

Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 dabril, pel qual saprova el Text refs de lesdisposicions legals vigents en matria de rgim local.

Decret 336/1988, de 17 doctubre, pel qual saprova el Reglament del patrimoni deles entitats locals de Catalunya.

Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desem-bre, reguladora de les hisendes locals.

Decret legislatiu 2/2003, de 28 dabril, pel qual saprova el Text refs de la Llei muni-cipal i de rgim local de Catalunya.

Llei 33/2003, de 23 de novembre, de patrimoni de les administracions pbliques.

Llei 47/2003, de 26 de novembre, daprovaci de la Llei general pressupostria.

| 181

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 181

Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernitzaci del govern local.

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar, pel qual saprova el Text refs de la Lleireguladora de les hisendes locals.

Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual saprova la Instrucci del modelnormal de comptabilitat local.

Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, per la qual saprova la Instrucci del modelsimplificat de comptabilitat local.

Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual saprova el Text refs de la Llei dur-banisme, modificat pel Decret llei 1/2007, de 16 doctubre, de mesures urgents enmatria urbanstica.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual saprova el Reglament de la Llei durbanis-me.

Llei 8/2007, de 28 de maig, de sl.

Llei 30/2007, de 30 doctubre, de contractes del sector pblic.

Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual saprova el Text refs de la Lleide sl.

Pla general de comptabilitat pblica.

Altres disposicions administratives que siguin aplicables.

Altres normes de dret privat o mercantil.

182 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 182

2. Disseny del model

2.1. Introducci

Els procediments implantats a lentitat per a la gesti del patrimoni tenen com a objectiuprincipal recollir la informaci relacionada amb els bns all on es generi i oferir la infor-maci sobre el patrimoni necessria per acomplir les obligacions tant legals com de ges-ti de lentitat, assegurant el manteniment de la informaci al dia i contribuint a ordenarels processos administratius.

Aquests procediments articulen en ltim terme les actuacions, les funcions i les respon-sabilitats de cadascun dels rgans que hi intervenen, aix com la documentaci que shadutilitzar i les operacions que shan de fer.

2.2. Requeriments per a la gesti del patrimoni

Com a requeriments per a la gesti del patrimoni es plantegen els segents:

El model de gesti ha de facilitar la gesti integral del patrimoni reflectint les circumstn-cies fsiques, jurdiques, econmiques i comptables dels bns que formen el patrimo-ni de lorganitzaci i que faciliti el control de linventari.

Aix mateix, ha de mantenir linventari de bns i drets com a expressi en qualsevolmoment de la seva realitat patrimonial.

Ha de servir els procediments de gesti patrimonial proporcionant, si escau, les dadesnecessries per fer cadascuna de les operacions sobre els bns del patrimoni.

Ha de ser un model que estableixi un flux continu dinformaci entre el sistema degesti del patrimoni i la comptabilitat, a fi de proporcionar les dades necessries peral reflex comptable de les variacions, la composici i la situaci dels bns inclosos alsistema, i que possibiliti elaborar els comptes i els estats que calgui fer sobre aquestsbns.

| 183

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 183

3. Metodologia

3.1. Definici del procediment

Cadascun dels procediments es defineix en un apartat diferent, i noms per al primer ses-tableixen els apartats segents:

Objecte i abast del procediment.

Fluxograma, segons la metodologia que sexposa a lapartat segent.

Identificaci de les unitats orgniques implicades, amb el detall de les competnciesi les responsabilitats.

Documents que genera, amb la indicaci de la denominaci.

Per a la resta dels procediments es distingeixen, en aquest document, els apartatssegents:

Objecte i abast del procediment.

Fluxograma, segons la metodologia que sexposa a lapartat segent.

3.2. Fluxograma

El procediment daquest document sha dissenyat amb el diagrama de fluxos o fluxogra-ma i sha fet amb leina Microsoft Visio. Aquest procediment sha dissenyat de manera quesigui fcil redissenyar-los per adaptar-los als canvis de lentitat.

El fluxograma expressa de forma grfica la seqncia ordenada doperacions que es fanen un procs o en una part del procs i la manera com es fan. Shi explica, a travs desmbols i text condensat, les fases, les activitats i les tasques que componen el procs. Ala part superior figura el nom del procediment, que sordena per fases, aix com els actorsque hi participen.

En definitiva, a travs dels fluxogrames:

Sidentifica i es documenta el procediment, la qual cosa permet estandarditzar el pro-cs.

Es pot actualitzar fcilment el procs quan en canvin les condicions.

Sidentifica qui sn els actors principals i com actuen, i tamb els productes resul-tants a cada fase.

Es pot entendre el que passa, les informacions i els documents que sinvolucren enel procs.

| 185

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 185

El significat dels grfics utilitzats al flux s el que es detalla a continuaci:

186 | Gesti patrimonial

Simbologia Significat

Inici o fi de flux.

Qualsevol operaci que es fa manualment.

Document en paper generat manualment.

Document extern a lentitat. Per exemple, una factura.

Expedient administratiu.

Document generat per laplicaci informtica de gesti patrimonial.

Sindica entre parntesis el nombre de signatures que acumula, aix

com el seu estat (per exemple, validat patrimonialment: VP; validat

comptablement: VC).

Document generat per laplicaci de gesti comptable.

Qualsevol operaci que es fa a travs del sistema informtic de

patrimoni.

Qualsevol operaci que es fa a travs del sistema informtic de

comptabilitat.

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 186

Qualsevol elaboraci de documents que es fa a travs dun

processador de textos, com ara el Word.

Punt de decisi entre dues lnies dactuaci o ms al seu diagrama

de flux.

Connector de pgina.

Connector de flux de procs a travs dun nombre seqencial

seguit de la pgina en la qual es troba. Per exemple: 1/2 significa

connector 1 ubicat a la pgina 2 del flux.

Organitzaci externa a lentitat.

Informaci en format digital.

Enviament de documentaci.

Recepci de bns.

Referncia a un altre procediment.

Notes o observacions al procediment.

Separador de fases.

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 187

Anotaci

ORGANITZACIEXTERNA

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 187

4. Procediments

4.1. Catleg de procediments

Lobjectiu daquest captol s definir els procediments per mitj dels quals es duu a ter-me la gesti del patrimoni a lentitat.

Arran de lestudi elaborat sobre totes les operacions que afecten el patrimoni de lorga -nitzaci, shan identificat com a necessaris els procediments de gesti segents.

Procediments dactuaci sobre bns:

P.1.000: Adquisici per compra de bns mobles

P.2.000: Adquisici per compra o expropiaci de bns immobles

P.3.000: Adquisici per obra en curs

P.4.000: Adquisici de bns sense contraprestaci econmica, captol 6

P.5.000: Baixa de bns per venda

P.6.000: Baixa de bns sense contraprestaci econmica

P.7.000: Inversions gestionades per a altres ens

P.8.000: Operaci mixta pura

P.9.000: Operaci mixta amb pagament en metllic

P.10.000: Operaci mixta amb cobrament en metllic

P.11.000: Operaci revertible de lliurament

P.12.000: Operaci revertible de retorn

P.13.000: Operaci jurdica

Procediments de gesti i control de bns:

P.20.000: Trasllat de bns

P.21.000: Sortides temporals de bns

P.22.000: Revisi peridica de bns

P.23.000: Actualitzaci del Manual

P.24.000: Documentaci de bns immobles

P.25.000: Tancament dexercici

| 189

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 189

4.2. Procediment dadquisici per compra de bns mobles(P.1.000)

4.2.1. Objecte i abast del procediment

El procediment dAdquisici per compra de bns mobles t com a objecte recollir totala informaci necessria per al sistema de gesti del patrimoni dadquisici de nous bnsmobles, sempre que hi hagi un desemborsament econmic de lentitat.

Els tipus doperacions que es consideren en aquest procediment sn els que es relacio-nen a continuaci, descrits a la segona part, Operacions patrimonials:

A01 Compra

A14 Lsing

B08 Devoluci de compra

4.2.2. Fases

Les fases establertes per a aquest tipus de procediment sn les segents:

1.100. Alta patrimonial de bns

1.200. Comptabilitzaci

1.300. Completar informaci del b

1.400. Baixa per devoluci del b

1.500. Comptabilitzaci de la baixa per devoluci

4.2.3. Descripci del procediment

A continuaci es detalla de forma grfica el flux del procediment:

190 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 190

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 191

P.1.000 ADQUISICI PER COMPRA DE BNS MOBLES P. 11.

100

Intervenci

Es dna dalta patrimonialment els bns (segons les descripcions incloses a la primera part del Manual de normes i procediments), incloent-hi limport amb IVA.

P. 2

NOS

Alta patrimonial de bns

Alta de bns(VP)

Alta patrimoni(VP)

2 exemplars

Factura

P.23.000Actualitzaci del Manual

El b queda incls a la primera part?NO

S

Alta localitzaci fsica

Inici

El procediment, independentment de la tramitaci de lexpedient administratiu seguit per a ladquisici, sinicia amb la FACTURA o contracte de lsing corresponent als bns adquirits.

Les factures es tramitaran dacord amb el procediment administratiu existent a lentitat.

S

NO

Fase. Alta patrimonial de bns

Es consulta la primera part, Criteris per a la gesti de bns

El b sha de localitzar

fsicament?

Existeix la localitzaci

fsica on es troba el b?

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 191

192 | Gesti patrimonial

P.1.000 ADQUISICI PER COMPRA DE BNS MOBLES P. 21.

200

Patrimoni Intervenci

Fase. ComptabilitzaciP. 1

Factura

Alta patrimoni(VP)

Selabora el document comptable a partir dels documents segents: - document en fase O.- document justi!cant J.- document Creditors pendents daplicar.

En el document comptable sinclou NECESSRIAMENT Bns o millores validats patrimonialment.

En aquest moment lalta patrimonial queda comptabilitzada.

Es comptabilitza operaci comptable

Alta patrimoni(VC)

Sarxiva 1 exemplar

Fi

Sarxiva un dels exemplars del document Alta de bns comptabilitzat i senvia laltre exemplar a Patrimoni perqu completi la informaci del b o bns.

P. 3

Doc. comptable amb annex de bns

Els documents comptables recullen les !rmes segons el procediment administratiu existent a lentitat.

Alta de bns(VC)(F1)

Firma(F1)

Alta de bns(VP)

Alta de bns(VC)(F1)

Alta de bns(VC)(F1)

Senvia 1 exemplar

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 192

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 193

P.1.000 ADQUISICI PER COMPRA DE BNS MOBLES P. 31.

300

Patrimoni

Fase. Completar informaci del bP. 2

S

Etiqueta

El b s etiquetable?

Cal introduir la informaci addicional

del b?

NO

Modi!caci de les dades del bS

NO

SAmb motiu

de la compra, shan substitut bns?

P.6.000Baixa sense

contrapr. econ.NO

Sarxiva document dalta

Fi

A travs del procs de modi!caci de dades, es podr ampliar la informaci del b.

Alta de bns(VC)(F1)

Firma(F2)

Alta de bns (VC)

(F1, F2)

NO

S P. 4Es retorna

el b si s mercaderia errnia?

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 193

194 | Gesti patrimonial

P.1.000 ADQUISICI PER COMPRA DE BNS MOBLES P. 41.

400

IntervenciPatrimoni

2 exemplars

Suneix

Amb data de retirada del b es fa loperaci patrimonial de baixa.

Sarxiva amb la resta de documentaci generada en el expedient.

Signatura(F1)

Baixa patrimonial

Sarxiva

Assentament (Proposta)

Assentament comptable

Assentament comptable

Senvia

Fase. Baixa per devoluci del b

Baixa patrimoni(VP)

Baixa de bns(VP)

P. 5

Baixa de bns(VP)(F1)

P. 3

Baixa de bns(VP)(F1)

Senvia un dels exemplars a Intervenci (juntament amb el document dassentament comptable proposat) per comptabilitzar loperaci.

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 194

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 195

P.1.000 ADQUISICI PER COMPRA DE BNS MOBLES P. 51.

500

Intervenci

Per comptabilitzar l'assentament proposat, s'aplica el procediment requerit per Intervenci.Es comptabilitza

Fase. Comptabilitzaci de la baixa per devoluci

Baixa patrimoni(VC)

Fi

Assentament (Proposta)

Sarxiva

Signatura(F2)

Assentament(Comptabilitzat)

P. 4

Assentament comptable(Comptabilitzat)

Baixa de bns(VP)(F1)

Baixa de bns(VC)

(F1, F2)

Assentament comptable

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 195

4.2.4. Competncies i responsabilitats

Les responsabilitats i les competncies de cadascun dels intervinents en aquest procedi-ment sn les segents:

El procediment, independentment de la tramitaci de lexpedient administratiu seguit perfer ladquisici, sinicia amb la factura o contracte de lsing corresponent als bns adqui-rits.

Intervenci

A la fase dAlta patrimonial de bns:

Amb la factura rebuda, es consulta la primera part, Criteris de gesti de bns, i esverifica que el b sinclou a les llistes de bns. Si no s a la llista, sinicia el procedi-ment dactualitzaci del Manual.

Les factures es tramiten dacord amb el procediment administratiu existent a lenti-tat.

Si el b sha de localitzar, i en el cas que la localitzaci fsica no sigui a laplicaciinformtica de gesti del patrimoni, es dna dalta aquesta localitzaci.

Amb la factura es donen dalta patrimonialment els bns (segons les descripcions quecont la primera part del Manual de normes i procediments), incloent-hi limport ambIVA.

Com a conseqncia daquesta operaci semeten dos exemplars del document Altade bns.

A la fase de Comptabilitzaci:

Es comptabilitza el document comptable a laplicaci informtica de comptabilitat entreels segents:

Document a la fase O

Document justificant J

Document de Creditors pendents daplicar

Al document comptable sinclouen necessriament Bns o millores validats patri-monialment.

Com a conseqncia daquesta acci, lalta patrimonial feta a laplicaci informticade gesti del patrimoni queda comptabilitzada.

Semet el document comptable amb lannex de bns de laplicaci informtica decomptabilitat.

Els documents comptables recapten les signatures segons el procediment adminis-tratiu existent a lentitat.

El responsable dIntervenci designat especialment signa els dos exemplars deldocument Alta de bns, com a conformitat de loperaci dalta feta.

Sarxiva un dels exemplars del document Alta de bns comptabilitzat i senvia laltreexemplar a Patrimoni perqu continu completant la informaci del b o els bns.

196 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 196

Patrimoni

A la fase de Completar la informaci del b:

Es rep dIntervenci el document Alta de bns en estat de validat comptablement.

Setiqueta el b, si aix ho indica la classificaci a la qual pertany.

En el cas que calgui incloure informaci addicional sobre el b, es fa a travs del pro-cs de modificaci de dades.

En el cas dadquisici de bns per substituci duns altres, sinicia el procediment debaixa de bns sense contraprestaci econmica, i sidentifiquen els bns que cau-sen baixa.

El responsable de Patrimoni designat especialment signa el document Alta de bnscom a conformitat de les operacions fetes.

Sarxiva lexemplar rebut del document Alta de bns.

4.2.5. Documentaci generada

En aquest procediment es genera la documentaci segent:

Factura.

Document Alta de bns generat per laplicaci informtica de gesti patrimonial.

Documents comptables emesos per laplicaci informtica comptable entre elssegents:

Document a la fase O

Document justificant J

Document de Creditors pendents daplicar

Altra documentaci requerida per tramitar lexpedient, segons el procediment admi-nistratiu establert a lentitat.

4.3. Procediment dadquisici per compra o expropiaci de bnsimmobles (P.2.000)

4.3.1. Objecte i abast del procediment

El procediment dAdquisici per compra o expropiaci de bns immobles t com a objec-te recollir tota la informaci necessria per al sistema de gesti del patrimoni, sobre lad -qui sici de nous bns immobles, sempre que hi hagi un desemborsament econmic delentitat.

Els tipus dadquisici de bns considerats en aquest procediment sn els que es relacio-nen a continuaci, descrits a la segona part, Operacions patrimonials:

A01 Compra

A09 Expropiaci

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 197

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 197

4.3.2. Fases

Les fases establertes per a aquest tipus de procediment sn les segents:

2.100. Alta patrimonial de bns

2.200. Comptabilitzaci

2.300. Completar informaci del b

4.3.3. Descripci del procediment

A continuaci es detalla de forma grfica el flux del procediment:

198 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 198

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 199

P.2.000 ADQUISICI PER COMPRA O EXPROPIACI DE BNS IMMOBLES P. 12.

100

Intervenci

P. 2

NO

S

Alta patrimonial de bns

Alta de bns(VP)

Alta patrimoni(VP)

2 exemplars

El procediment sinicia amb lacord o la resoluci daprovaci de ladquisici de limmoble per part de lrgan competent.

Existeix la localitzaci fsica on

es troba el b?

Alta localitzaci fsica

Fase. Alta patrimonial de bns

Inici

Acord daprovaci

El b sha de localitzar

fsicament?S

NO

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 199

200 | Gesti patrimonial

P.2.000 ADQUISICI PER COMPRA O EXPROPIACI DE BNS IMMOBLES P. 2 2.

200

PatrimoniIntervenci

Fase. Comptabilitzaci de loperaciP. 1

Alta patrimoni(VP)

Alta de bns(VC)(F1)

Selabora un document comptable en fase O. En el document comptable sinclou NECESSRIAMENT Bns validats patrimonialment.

En aquest moment, lalta patrimonial queda comptabilitzada.

Es comptabilitza operaci comptable

Alta patrimoni(VC)

Doc. comptable amb annex de bns

Firma (F1)

Els documents comptables recullen les !rmes dacord amb el procediment administratiu existent a lentitat.

Sarxiva

Fi

Sarxiva un dels exemplars del document Alta de bns comptabilitzat enviant laltre exemplar a Patrimoni perqu completi la informaci del b.

P. 3

Senvia 1 exemplar

Alta de bns(VP)

Alta de bns(VC)(F1)

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 200

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 201

P.2.000 ADQUISICI PER COMPRA O EXPROPIACI DE BNS IMMOBLES P. 3 2.30

0

Patrimoni

Fase. Completar informaci del b

Alta de bns(VC)

(F1, F2)

P. 2

Modi caci de les dades del b

Sarxiva document

dalta

Fi

A travs del procs de modi caci de dades, samplia informaci relativa a: - informaci ampliada del b (partions, superfcies)- dades registrals- dades cadastrals- dades urbanstiques - informaci relativa al ttol dadquisici, a les dades constructives i a les del terreny

Ttol dadquisici(escriptura, acta docupaci i pagament)

Sarxiva el document Alta de bns amb la resta de documentaci generada per lexpedient.

Es t el ttol habilitador de

ladquisici?

NO

S

P.24.000Documentaci bns immobles

Alta de bns(VC)(F1)

Firma(F2)

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 201

4.3.4. Competncies i responsabilitats

Les responsabilitats i les competncies de cadascun dels intervinents en aquest procedi-ment sn les segents:

El procediment sinicia amb lacord o resoluci daprovaci de ladquisici de limmobleper part de lrgan competent.

Intervenci

A la fase dAlta patrimonial de bns:

Si el b sha de localitzar, i en el cas que la localitzaci fsica no sigui a laplicaciinformtica de gesti del patrimoni, es dna dalta aquesta localitzaci.

Amb lacord o resoluci daprovaci de lrgan competent, es donen dalta patrimo-nialment els bns (segons les descripcions que cont la primera part, Criteris per ala gesti de bns), incloent-hi el valor que correspongui, dacord amb el que esta-bleix la segona part, Operacions patrimonials.

Com a conseqncia daquesta operaci semeten dos exemplars del document Altade bns.

A la fase de Comptabilitzaci:

Es comptabilitza el document comptable a laplicaci informtica de comptabilitat ala fase O.

Al document comptable sinclouen necessriament Bns o millores validats patri-monialment.

Com a conseqncia daquesta acci, lalta patrimonial feta a laplicaci informticade gesti del patrimoni queda comptabilitzada.

Semet el document comptable amb lannex de bns de laplicaci informtica decomptabilitat.

Els documents comptables recapten les signatures segons el procediment adminis-tratiu existent a lentitat.

El responsable dIntervenci designat especialment signa els dos exemplars deldocument Alta de bns, com a conformitat de loperaci dalta feta.

Sarxiva un dels exemplars del document Alta de bns comptabilitzat i senvia laltreexemplar a Patrimoni perqu continu completant la informaci del b o els bns.

Patrimoni

A la fase de Completar la informaci del b:

Es rep dIntervenci el document Alta de bns en estat de validat comptable-ment.

En el cas que no es tingui el ttol habilitant de ladquisici (escriptura per a ladquisi-

202 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 202

ci dimmobles i acta docupaci i pagament per a expropiacions), es formalitza o loca-litza, si escau.

En el cas que calgui incloure informaci addicional sobre el b, es fa a travs del pro-cs de modificaci de dades.

A travs del procs de modificaci de dades es pot ampliar informaci relativa a:

Informaci ampliada del b (lmits, superfcies, etc.)

Dades registrals

Dades cadastrals

Dades urbanstiques

Informaci relativa al ttol dadquisici, a les dades constructives, a les del terreny

El responsable de Patrimoni designat especialment signa el document Alta de bnscom a conformitat de les operacions fetes.

Sarxiva lexemplar rebut del document Alta de bns.

Sinicia el procediment de documentaci de bns immobles.

4.3.5. Documentaci generada

En aquest procediment es genera la documentaci segent:

Acord o resoluci daprovaci de ladquisici per part de lrgan competent.

Document Alta de bns generat per laplicaci informtica de gesti patrimonial.

Document comptable a la fase O ems per laplicaci informtica comptable.

Ttol habilitant de ladquisici (escriptura o acta docupaci i pagament).

Altra documentaci requerida per tramitar lexpedient, segons el procediment admi-nistratiu establert a lentitat.

4.4. Procediment dadquisici per obra en curs (P.3.000)

4.4.1. Objecte i abast del procediment

El procediment dAdquisici per obra en curs t com a objecte recollir tota la informa-ci necessria per al sistema de gesti del patrimoni, ja sigui construcci o adquisici denous bns o de millores sobre bns ja existents, quan s feta per tercers, amb el desem-borsament econmic consegent de lentitat, i sempre que lexpedient compleixi lescaracterstiques segents:

Ms duna certificaci dobra o factura

Construcci o adquisici dilatada en el temps

Possibilitat de fer recepcions parcials

El tipus dadquisici de bns que es considera en aquest procediment s el que es deta-lla a continuaci, descrit a la segona part del Manual de normes i procediments:

A04 Alta per obra en curs

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 203

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 203

4.4.2. Fases

Les fases establertes per a aquest tipus de procediment sn les segents:

3.100. Inici del procediment

3.200. Execuci de lexpedient

3.300. Recepci de bns

3.400. Alta patrimonial de bns

3.500. Comptabilitzaci de lobra acabada

3.600. Completar informaci del b

4.4.3. Descripci del procediment

A continuaci es detalla de forma grfica el flux del procediment:

204 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 204

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 205

P.3.000 ADQUISICI PER OBRA EN CURS P. 13.

100

3.20

0

Serveis TcnicsIntervenci

Intervenci obre el projecte dinversi i el marca com a associat a Patrimoni, indicant-hi el compte dactiu en curs del projecte en aquell moment.

Inici

P. 2

Es comptabilitza loperaci comptable

Obertura projecte dinversi

Projecte dinversi

Documentcomptable

Fase. Inici del procediment

Fase. Execuci de lexpedient

Visat o conformitat

Certificaci / Factura

Certificaci / Factura(validada)

A la documentaci remesa sadjunta la resta de documents administratius requerits segons la normativa interna.

Certificaci / Factura(validada)

A lhora de preparar el document comptable, cal introduir-hi NECESSRIAMENT el codi del Projecte dinversi.

En aquest moment es comptabilitza el projecte dinversi com a obra en curs.

El procediment, a partir daquest moment, segueix el circuit administratiu establert per a totes les certi!cacions dobra (tret de lltima), dacord amb el procediment administratiu existent a lentitat.

Doc. comptable

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 205

206 | Gesti patrimonial

P.3.000 ADQUISICI PER OBRA EN CURS P. 23.

300

IntervenciServeis Tcnics

Els Serveis Tcnics amb lltima certi!caci elaboren lActa de recepci segons el procediment administratiu existent a lentitat.

Lacta de recepci ha de recollir les signatures exigides pel procediment administratiu !xat segons la normativa.

P. 3

Selabora lacta de recepci

Fase. Recepci de bnsP. 1

Visat o conformitat

ltima certificaci /Factura

Acta de recepci

ltima certificaci / Factura(validada)

ltima certificaci / Factura(validada)

Acta de recepci ltima certificaci / Factura(validada)

S

Senvia

Intervenci no ha de reconixer lobligaci que correspon a lltima certi!caci !ns que aquesta no vagi acompanyada del document dActa de recepci.

Suneix

Acompanya lltima certi!caci lActa

de recepci?NO, sesmena1/2

Esmena 1

Es comptabilitza operaci comptable

Documentcomptable

Doc. comptable

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 206

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 207

P.3.000 ADQUISICI PER OBRA EN CURS P. 33.

400

Intervenci

Fase. Alta patrimonial de bnsP. 2

Acta de recepci

NO

S

2 exemplars

Alta patrimoni(VP)

Alta patrimonial de bns

Alta localitzaci fsica

Alta de bns(VP)

Existeixlocalitzaci fsica on

es troba el b?

Assentament comptable

Assentament (proposta)

El b es dna dalta amb la data que !gura a lActa de recepci.

P. 4

El b sha de localitzar

fsicament?S

NO

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 207

208 | Gesti patrimonial

P.3.000 ADQUISICI PER OBRA EN CURS P. 43.

500

PatrimoniIntervenci

Es comptabilitza

Es tanca Projecte dinversi

Assentament(comptabilitzat)

Firma(F1)

Alta patrimoni(VC)

Fi

Sarxiva

P. 3

Assentament comptable

Assentament(proposta)

Per a la comptabilitzaci de lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Intervenci.

En aquest moment es comptabilitza lobra en curs com a obra acabada.

Alta de bns(VP)

Alta de bns(VC)(F1)

de lobra acabada

Alta de bns(VC)(F1)

Senvia 1 exemplar

P. 5

Assentament comptable

(comptabilitzat)

Fase. Comptabilitzaci

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 208

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 209

P.3.000 ADQUISICI PER OBRA EN CURS P. 53.

600

Patrimoni

S

NO

S

NO

A travs del procs de modi!caci de dades es podr ampliar la informaci del b.

Cal introduir-hi informaci addicional

del b?

Fi

P.6.000Baixa sense

contrapr. econ.

Fase. Completar informaci del b

Sarxiva document

dalta

Amb motiu del projecte, es donen

de baixa bns?

Modi!caci de les dades del b

Alta de bns(VC)(F1)

P. 4

Firma (F2)

Alta de bns(VC)

(F1, F2)

P.24.000Documentaci bns immobles

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 209

4.4.4. Competncies i responsabilitats

Les responsabilitats i les competncies de cadascun dels intervinents en aquest procedi-ment sn les segents:

El procediment sinicia amb lobertura del projecte dinversi per Intervenci.

Intervenci

A la fase dInici del procediment:

Es fa lobertura del projecte dinversi a laplicaci informtica comptable i sindicaque est associat a Patrimoni, aix com el compte dactiu en curs.

A la fase dExecuci de lexpedient:

Es rep dels Serveis Tcnics la certificaci o la factura validada, aix com la resta dedocuments administratius requerits segons el procediment administratiu establert alentitat.

Es comptabilitza el document comptable a la fase O a laplicaci informtica de comp-tabilitat. En aquest moment sha dincloure necessriament el codi del projecte din-versi. En aquest moment es comptabilitza el projecte dinversi com a obra en curs.

Els documents comptables recapten les signatures segons el procediment adminis-tratiu existent a lentitat.

A la fase de Recepci de bns:

Es rep dels Serveis Tcnics lltima certificaci o la factura validada i loriginal del docu-ment Acta de recepci, aix com els documents administratius requerits segons el pro-cediment administratiu establert a lentitat.

En el cas que lltima certificaci o factura no sacompanyi de loriginal del documentActa de recepci, es torna als Serveis Tcnics per solucionar-ho.

Intervenci no ha de reconixer lobligaci que correspon a lltima certificaci finsque no sacompanyi del document Acta de recepci.

A la fase dAlta patrimonial de bns:

A la vista de lacta de recepci, si el b sha de localitzar, i en el cas que la localitza-ci fsica no sigui a laplicaci informtica de gesti del patrimoni, es dna dalta aques-ta localitzaci.

Es donen dalta patrimonialment els bns (segons les descripcions que cont la pri-mera part del Manual de normes i procediments). El b o els bns es donen daltaamb la data que figura a lacta de recepci.

Com a conseqncia daquesta operaci semeten dos exemplars del document Altade bns i un exemplar del document dAssentament comptable proposat.

A la fase de Comptabilitzaci de lobra acabada:

210 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 210

Es comptabilitza lassentament proposat per laplicaci informtica de gesti del patri-moni a laplicaci informtica comptable.

Per comptabilitzar lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Inter-venci.

En aquest moment es comptabilitza lobra en curs com a obra acabada.

El responsable dIntervenci designat especialment signa els dos exemplars deldocument Alta de bns com a conformitat de loperaci feta i larxiva juntament amblexemplar del document dAssentament comptable comptabilitzat.

Senvia laltre exemplar del document Alta de bns a Patrimoni perqu continu com-pletant la informaci del b o els bns.

Es tanca el projecte dinversi a laplicaci informtica comptable.

Serveis Tcnics

A la fase dExecuci de lexpedient:

Si tot s conforme, es valida la certificaci o la factura.

Senvia la certificaci o la factura validada, aix com els documents administratiusrequerits segons el procediment administratiu establert, a Intervenci perqu elscomptabilitzi.

A la fase de Recepci de bns:

Si tot s conforme, es valida lltima certificaci o factura.

Selabora lacta de recepci i es recapten les signatures exigides pel procedimentadministratiu fixat segons normativa.

Senvia lltima certificaci o factura validada juntament amb lacta de recepci ela-borada, aix com els documents administratius requerits segons el procediment admi-nistratiu establert, a Intervenci perqu els comptabilitzi.

Es resolen les deficincies en lenviament de la documentaci, en el cas que nhi hagi.

Patrimoni

A la fase de Completar la informaci del b:

Es rep dIntervenci el document Alta de bns, en estat de validat comptablement.

En el cas que calgui incloure informaci addicional sobre el b, es fa a travs del pro-cs de modificaci de dades.

Si amb motiu de lexpedient es donen de baixa bns, sinicia el procediment de baixade bns sense contraprestaci econmica, i sidentifiquen els bns que causen baixa.

El responsable de Patrimoni designat especialment signa el document Alta de bnscom a conformitat de les operacions fetes.

Sarxiva lexemplar rebut del document Alta de bns.

Sinicia el procediment de documentaci de bns immobles.

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 211

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 211

4.4.5. Documentaci generada

En aquest procediment es genera la documentaci segent:

Certificacions i/o factures.

Acta de recepci elaborada pels Serveis Tcnics.

Document Alta de bns generat per laplicaci informtica de gesti patrimonial.

Documents comptables a la fase O, emesos per laplicaci informtica comptable.

Document Assentament comptable, ems per laplicaci informtica de gesti patri-monial.

Altra documentaci requerida per tramitar lexpedient, segons el procediment admi-nistratiu establert a lentitat.

4.5. Procediment dadquisici de bns sense contraprestacieconmica, captol 6 (P.4.000)

4.5.1. Objecte i abast del procediment

El procediment dAdquisici de bns sense contraprestaci econmica, captol 6 t coma objecte recollir tota la informaci necessria per al sistema de gesti del patrimoni perincorporar nous bns, sempre que no hi hagi un desemborsament econmic del captol6 per part de lentitat.

Els tipus dadquisici de bns considerats en aquest procediment sn els que es deta-llen a continuaci, descrits a la segona part del Manual de normes i procediments:

A02 Cessi gratuta de la propietat o donaci

A03 Cessi urbanstica obligatria

A05 Treballs fets amb mitjans propis

A06 Cessi ds temporal

A07 Adscripci (tipus dadquisici noms per a OA)

A08 Inspecci fsica o inventari

A10 Adjudicaci en pagament de deutes o embargament exercici corrent

A11 Adjudicaci en pagament de deutes o embargament exercici tancat

A12 Arrendament

4.5.2. Fases

Les fases establertes per a aquest tipus de procediment sn les segents:

4.100. Alta patrimonial de bns

4.200. Comptabilitzaci

212 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 212

4.5.3. Descripci del procediment

A continuaci es detalla de forma grfica el flux del procediment:

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 213

P.4.000 ADQUISICI SENSE CONTRAPRESTACI ECONMICA, CAPTOL 6 P. 1

4.10

0

IntervenciPatrimoni

S

NO

NO

S

NOS

El b s etiquetable?

Inici

Es consulta la primera part:

Criteris de gesti de bns

El b est previst a la primera

part?

Existeix la localitzaci fsica on es

troba el b?

P.23.000Actualitzaci del Manual

Fase. Alta patrimonial de bns

P. 2

Etiqueta

Alta localitzaci fsica

El procediment sinicia amb lacord o la resoluci daprovaci per part de lrgan competent.

REQUISIT IMPRESCINDIBLE DEL PROCEDIMENT: LEXPEDIENT HA DINCLOURE UN INFORME DE VALORACI(que comprn, a ms del valor, la vida romanent) FIRMAT PEL TCNIC COMPETENT

(excepte per a les altes per arrendament)

Expedientdadquisici

Informe de valoraci

Acorddaprovaci

El b sha de localitzar fsicament?

S

NOP. 2

A lExpedient dadquisici sinclou el TTOL HABILITADOR de loperaci, com, per exemple: lacta de cessi o lliurament; lexpedient de construcci o informe justi!catiu delaboraci per mitjans propis, o b la llista de bns revisats i no trobats amb informe justi!catiu, en cas dalta per inventari.

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 213

214 | Gesti patrimonial

P.4.000 ADQUISICI SENSE CONTRAPRESTACI ECONMICA, CAPTOL 6 P. 2

IntervenciPatrimoni

Es dna dalta patrimonialment els bns (segons les descripcions incloses a la primera part del Manual de normes i procediments), incloent-hi el VALOR corresponent, dacord amb el que sestableix a la segona part del Manual de normes i procediments.

Aquest valor ha de constar en lInforme de valoraci.

2 exemplars

Arxivant el document Alta de bns amb la resta de documentaci generada per lexpedient.

Sarxiva 1 exemplar

Alta patrimonial de bns

P. 1

Alta patrimoni(VP)

Alta de bns(VP)(F1)

Firma (F1)

P. 3

Alta de bns(VP)

Alta de bns(VP)(F1)

Senvia

Es comptabilitza?

NO Assentament (proposta)

S

Suneix

Assentament comptable

Per exemple, lAlta per arrendament no es comptabilitza.

s immoble?

NO

P.24.000Documentaci bns immobles

S

En el cas que loperaci es comptabilitzi, senvia un dels exemplars a Intervenci (juntament amb el document dassentament comptable proposat) per a la comptabilitzaci de loperaci.

Assentament comptable

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 214

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 215

P.4.000 ADQUISICI SENSE CONTRAPRESTACI ECONMICA, CAPTOL 6 P. 34.

200

Intervenci

Per a la comptabilitzaci de lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Intervenci.

Firma(F2)

Alta patrimoni(VC)

Es comptabilitza

Sarxiva

Assentament(proposta)

Alta de bns(VP)(F1)

Assentament comptable

(comptabilitzat)

P. 3

Assentament(comptabilitzat)

Assentament comptable

Fi

Fase. Comptabilitzaci

Alta de bns(VP)

(F1, F2)

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 215

4.5.4. Competncies i responsabilitats

Les responsabilitats i les competncies de cadascun dels intervinents en aquest procedi-ment sn les segents:

El procediment sinicia amb lacord o resoluci daprovaci per part de lrgan compe-tent.

Com a requisit imprescindible del procediment, lexpedient ha dincloure un informe de valo-raci (que inclou, a ms del valor, la vida romanent) signat pel tcnic competent (excep-te per a les altes per arrendament).

Patrimoni

A la fase dAlta patrimonial de bns:

A lexpedient dadquisici sinclou el ttol habilitant de loperaci, com ara lacta decessi o lliurament; lexpedient de construcci o linforme justificatiu delaboraci permitjans propis, o b el llistat de bns revisats i no trobats amb informe justificatiu, enel cas dalta per inventari.

A la vista de la documentaci existent, es consulta la primera part, Criteris de ges-ti de bns, i es verifica que el b sinclou a les llistes de bns. Si no s a la llista,sinicia el procediment dactualitzaci del Manual.

Setiqueta el b, si aix ho indica la classificaci a la qual pertany.

Si el b sha de localitzar, i en el cas que la localitzaci fsica no sigui a laplicaciinformtica de gesti del patrimoni, es dna dalta aquesta localitzaci.

Amb lacord o resoluci daprovaci de lrgan competent, es donen dalta patrimo-nialment els bns (segons les descripcions que cont la primera part, Criteris de ges-ti de bns), incloent-hi el valor que correspongui dacord amb el que estableix lasegona part, Operacions patrimonials. Aquest valor ha de figurar a linforme de valo-raci.

Com a conseqncia daquesta operaci semeten dos exemplars del document Altade bns.

El responsable de Patrimoni designat especialment signa els dos exemplars deldocument Alta de bns com a conformitat de loperaci feta.

En el cas que loperaci comptabilitzi, senvia un dels exemplars del document Altade bns a Intervenci, juntament amb el document dAssentament comptable pro-posat, per comptabilitzar loperaci.

Sarxiva lexemplar restant del document Alta de bns.

En el cas que es tracti dun immoble, sinicia el procediment de documentaci de bnsimmobles.

216 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 216

Intervenci

A la fase dAlta patrimonial de bns:

Es rep de Patrimoni el document Alta de bns, en estat de validat patrimonialment,juntament amb el document dAssentament comptable proposat.

A la fase de Comptabilitzaci:

Es comptabilitza lassentament proposat per laplicaci informtica de gesti del patri-moni a laplicaci informtica comptable.

Per comptabilitzar lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Inter-venci.

El responsable dIntervenci designat especialment signa el document Alta de bnscom a conformitat de loperaci feta i larxiva juntament amb lexemplar del documentdAssentament comptable comptabilitzat.

4.5.5. Documentaci generada

En aquest procediment es genera la documentaci segent:

Acord o resoluci daprovaci de ladquisici per part de lrgan competent.

Informe de valoraci.

Ttol habilitant de ladquisici (per exemple, lacta de cessi o lliurament; lexpedientde construcci o informe justificatiu delaboraci per mitjans propis, o b el llistat debns revisats i no trobats amb informe justificatiu, en el cas dalta per inventari).

Document Alta de bns generat per laplicaci informtica de gesti patrimonial.

Document Assentament comptable, ems per laplicaci informtica de gesti patri-monial.

Altra documentaci requerida per tramitar lexpedient, segons el procediment admi-nistratiu establert a lentitat.

4.6. Procediment de baixa de bns per venda (P.5.000)

4.6.1. Objecte i abast del procediment

Lobjecte daquest procediment s establir els criteris, les formes de conducta, les accionsque cal fer i lassignaci de responsabilitats per dur a terme baixes de bns que tinguinlloc al patrimoni de lentitat, a canvi de les quals sobt una contraprestaci econmicaamb el reconeixement consegent del dret. Dacord amb la normativa vigent, nicamentsn alienables els bns propis o patrimonials, per la qual cosa lalienaci dels bns de domi-ni pblic requereix sempre una declaraci prvia de desafectaci.

Lobjectiu fonamental daquest procediment s informar laplicaci informtica de gestidel patrimoni de les baixes que tinguin lloc, de manera que linventari de bns de lentitatestigui actualitzat i constitueixi aix un reflex fidel de la realitat.

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 217

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 217

El tipus doperaci considerat en aquest procediment s el que es detalla a continuaci,descrit a la segona part, Operacions patrimonials:

B01 Venda

4.6.2. Fases

Les fases establertes per a aquest tipus de procediment sn les segents:

5.100. Baixa patrimonial de bns

5.200. Comptabilitzaci

4.6.3. Descripci del procediment

A continuaci es detalla de forma grfica el flux del procediment:

218 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 218

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 219

P.5.000 BAIXA PER VENDA P. 15.

100

5.20

0

Intervenci

Inici

P. 2

El procediment sinicia amb lacord o la resoluci daprovaciper part de lrgan competent.

Acorddaprovaci

2 exemplars

Baixa patrimoni(VP)

Baixa patrimonial

Baixa de bns(VP)

S

Amb data daprovaci de lrgan competent, es fa loperaci patrimonial de baixa.

Fase. Baixa patrimonial de bns

Fase. Comptabilitzaci

Selabora el document comptable RD de reconeixement del dret, en el qual sinclou NECESSRIAMENT Bns donats de baixa patrimonialment.

En aquest moment la baixa patrimonial queda comptabilitzada.

Firma(F1)

Baixa patrimoni(VC)

Es comptabilitza operaci comptable

Els documents comptables recullen les !rmes segons el procediment administratiu existent a lentitat.

Doc. comptable amb annex de bnsBaixa de bns

(VC)(F1)

s baixa total? Se segrega el bNO

Si no es dna de baixa el b en la totalitat, es procedeix primerament a segregar-lo.

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 219

220 | Gesti patrimonial

P.5.000 BAIXA PER VENDA P. 2

PatrimoniIntervenci

Sarxiva

P. 1

Fi

Baixa de bns(VC)(F1)

Sarxiva un dels exemplars del document Baixa de bns comptabilitzat enviant laltre exemplar a Patrimoni perqu es tingui coneixement de la venda realitzada.

Sarxiva 1 exemplar

Senvia 1 exemplar

Fi

Baixa de bns(VC)(F1)

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 220

4.6.4. Competncies i responsabilitats

Les responsabilitats i les competncies de cadascun dels intervinents en aquest procedi-ment sn les segents:

El procediment sinicia amb lacord o resoluci daprovaci per part de lrgan compe-tent.

Intervenci

A la fase de Baixa patrimonial de bns:

Amb data daprovaci de lrgan competent es fa loperaci patrimonial de baixa. Enel cas que no es doni de baixa el b totalment, primerament es fa la segregaci delb.

Com a conseqncia daquesta operaci semeten dos exemplars del document Bai-xa de bns.

A la fase de Comptabilitzaci:

Es comptabilitza el document comptable a la fase RD a laplicaci informtica de comp-tabilitat.

En el document comptable sinclouen necessriament Bns donats de baixa patri-monialment.

Com a conseqncia daquesta acci, la baixa patrimonial feta a laplicaci inform-tica de gesti del patrimoni queda comptabilitzada.

Semet el document comptable amb lannex de bns de laplicaci informtica decomptabilitat.

Els documents comptables recapten les signatures segons el procediment adminis-tratiu existent a lentitat.

El responsable dIntervenci designat especialment signa els dos exemplars deldocument Baixa de bns, com a conformitat de loperaci feta.

Sarxiva un dels exemplars del document Baixa de bns comptabilitzat i senvia lal-tre exemplar a Patrimoni per informar de loperaci feta.

Patrimoni

A la fase de Comptabilitzaci:

Es rep dIntervenci el document Baixa de bns, en estat de validat comptablement,que sarxiva.

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 221

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 221

4.6.5. Documentaci generada

En aquest procediment es genera la documentaci segent:

Acord o resoluci daprovaci de la baixa per part de lrgan competent.

Document Baixa de bns generat per laplicaci informtica de gesti patrimonial.

Document comptable a la fase RD, ems per laplicaci informtica comptable.

Altra documentaci requerida per tramitar lexpedient, segons el procediment admi-nistratiu establert a lentitat.

4.7. Procediment de baixa de bns sense contraprestacieconmica (P.6.000)

4.7.1. Objecte i abast del procediment

Lobjecte daquest procediment s establir els criteris, les formes de conducta, les accionsque cal fer i lassignaci de responsabilitats de cada intervinent, i recollir la informacinecessria per dur a terme la baixa de bns quan el motiu de la baixa no suposa un ingrsefectiu per a lentitat. Lobjectiu fonamental daquest procediment s informar el sistemade les baixes que tenen lloc, de manera que linventari de bns de lentitat estigui actua-litzat i constitueixi aix un reflex fidel de la realitat.

Els tipus de baixa considerats en aquest procediment es descriuen a la segona part, Ope-racions patrimonials:

B02 Cessi gratuta de la propietat o donaci

B03 Deterioraci, prdua, obsolescncia o destrucci

B04 Devoluci dun b rebut en cessi ds temporal

B05 Devoluci dun b rebut en adscripci (noms OA)

B06 Fi darrendament

4.7.2. Fases

Les fases establertes per a aquest tipus de procediment sn les segents:

6.100. Baixa patrimonial de bns

6.200. Comptabilitzaci

4.7.3. Descripci del procediment

A continuaci es detalla de forma grfica el flux del procediment:

222 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 222

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 223

P.6.000 BAIXA SENSE CONTRAPRESTACI ECONMICA P. 16.

100

IntervenciPatrimoni

Inici

Fase. Baixa patrimonial de bns

P. 2

El procediment sinicia amb lacord o resoluci daprovaci per part de lrgan competent.

Expedientde baixa

Acorddaprovaci

2 exemplars

NO

S

Suneix

Baixa patrimoni(VP)

Baixa de bns(VP)(F1)

Baixa patrimonial

Senvia

Firma(F1)

Baixa de bns(VP)

Es comptabilitza?

Assentament(proposta)

Sarxiva

Amb data daprovaci de lrgan competent o, si no nhi ha, amb data del ttol habilitador de loperaci (per exemple, data de lacta de lliurament), es duu a terme loperaci patrimonial de baixa.

En el cas que loperaci es comptabilitzi, senvia un dels exemplars a Intervenci (juntament amb el document dassentament comptable proposat) per a la comptabilitzaci de loperaci.

Baixa de bns(VP)(F1)

Sarxiva amb la resta de documentaci generada a lexpedient.

Assentamentcomptable

S

s baixa total? Se segrega el bNO Si no es dna de baixa el b en la totalitat, es procedeix primerament a segregar-lo.

Assentament comptable

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 223

224 | Gesti patrimonial

P.6.000 BAIXA SENSE CONTRAPRESTACI ECONMICA P. 26.

200

Intervenci

Per a la comptabilitzaci de lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Intervenci.

Firma(F2)

Baixa patrimoni(VP)

Es comptabilitza

Sarxiva

Assentament(proposta)

Assentament comptable

(comptabilitzat)

P. 1

Assentament(comptabilitzat)

Assentament comptable

Fi

Fase. Comptabilitzaci

Baixa de bns(VC)

(F1, F2)

Baixa de bns(VP)(F1)

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 224

4.7.4. Competncies i responsabilitats

Les responsabilitats i les competncies de cadascun dels intervinents en aquest procedi-ment sn les segents:

El procediment sinicia amb lacord o resoluci daprovaci per part de lrgan compe-tent.

Patrimoni

A la fase de Baixa patrimonial de bns:

Amb data daprovaci de lrgan competent o, si no nhi ha, amb data del ttol habi-litant de loperaci (per exemple, data de lacta de lliurament), es fa loperaci patri-monial de baixa. En el cas que no es doni de baixa el b totalment, primerament esfa la segregaci del b.

Com a conseqncia daquesta operaci semeten dos exemplars del document Bai-xa de bns.

El responsable de Patrimoni designat especialment signa els dos exemplars deldocument Baixa de bns com a conformitat de loperaci feta.

En el cas que loperaci comptabilitzi, senvia un dels exemplars del document Bai-xa de bns a Intervenci, juntament amb el document dAssentament comptable pro-posat, per comptabilitzar loperaci.

Sarxiva lexemplar restant del document Baixa de bns (o els dos exemplars, en elcas que loperaci no comptabilitzi) amb la resta de la documentaci generada a lex-pedient.

Intervenci

A la fase de Baixa patrimonial de bns:

Es rep de Patrimoni el document Baixa de bns, en estat de validat patrimonialment,juntament amb el document dAssentament comptable proposat.

A la fase de Comptabilitzaci:

Es comptabilitza lassentament proposat per laplicaci informtica de gesti del patri-moni a laplicaci informtica comptable.

Per comptabilitzar lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Inter-venci.

El responsable dIntervenci designat especialment signa el document Baixa de bnscom a conformitat de loperaci feta i larxiva juntament amb lexemplar del documentdAssentament comptable comptabilitzat.

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 225

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 225

4.7.5. Documentaci generada

En aquest procediment es genera la documentaci segent:

Acord o resoluci daprovaci de la baixa per part de lrgan competent.

Ttol habilitant de la baixa (per exemple, lacta de cessi o lliurament).

Document Baixa de bns generat per laplicaci informtica de gesti patrimonial.

Document Assentament comptable, ems per laplicaci informtica de gesti patri-monial.

Altra documentaci requerida per tramitar lexpedient, segons el procediment admi-nistratiu establert a lentitat.

4.8. Procediment dinversions gestionades per a altres ens(P.7.000)

4.8.1. Objecte i abast del procediment

El procediment dInversions gestionades per a altres ens t com a objecte recollir totala informaci necessria per al sistema de gesti del patrimoni sobre els bns que shanadquirit o construt a crrec del pressupost de lentitat i que shan de transferir necess-riament a un altre ens, una vegada acabat el procediment dadquisici corresponent, o siescau la finalitzaci de lobra, tot aix independentment que lens destinatari nhagi par-ticipat o no en el finanament.

Les operacions considerades en aquest procediment sn les que es relacionen a conti-nuaci, descrites a la segona part, Operacions patrimonials:

A13 Alta dinversions gestionades per a altres ens

B07 Baixa dinversions gestionades per a altres ens

4.8.2. Fases

Les fases establertes per a aquest tipus de procediment sn les segents:

7.100. Inici del procediment

7.200. Execuci de lexpedient

7.300. Recepci i lliurament de bns

7.400. Alta patrimonial de bns

7.500. Comptabilitzaci de lalta

7.600. Baixa patrimonial de bns

7.700. Comptabilitzaci de la baixa

226 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 226

4.8.3. Descripci del procediment

A continuaci es detalla de forma grfica el flux del procediment:

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 227

P.7.000 INVERSIONS GESTIONADES PER A ALTRES ENS P. 1

7.10

07.

200

Serveis TcnicsIntervenci

Intervenci obre el Projecte dinversi i el marca com a associat a Patrimoni, indicant-hi el compte dactiu en curs del projecte en aquell moment.

Inici

P. 2

Es comptabilitza operaci comptable

Obertura Projecte dinversi

Projecte dinversi

Documentcomptable

Fase. Inici del procediment

Fase. Execuci de lexpedient

Visat o conformitat

Certificaci / Factura

Certificaci / Factura(validada)

A la documentaci remesa sadjunta la resta de documents administratius requerits segons la normativa interna.

Certificaci / Factura(validada)

A lhora de preparar el document comptable, cal introduir-hi NECESSRIAMENT el codi del Projecte dinversi.

En aquest moment es comptabilitza el Projecte dinversi com a obra en curs.

El procediment, a partir daquest moment, segueix el circuit administratiu establert per a totes les certi!cacions dobra (tret de lltima), segons el procediment administratiu existent a lentitat.

Doc. comptable

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 227

228 | Gesti patrimonial

P.7.000 INVERSIONS GESTIONADES PER A ALTRES ENS P. 27.

300

IntervenciServeis Tcnics

Els Serveis Tcnics amb lltima certi!caci elaboren lActa de recepci i lliurament segons el procediment administratiu existent a lentitat.

LActa de recepci i lliurament ha de recollir les !rmes exigides pel procediment administratiu !xat segons normativa.

P. 3

Selabora Acta de recepci i lliurament

Fase. Recepci i lliurament de bnsP. 1

Visat o conformitat

ltima certificaci /Factura

Acta de recepcii lliurament

ltima certificaci / Factura(validada)

ltima certificaci / Factura(validada)

ltima certificaci / Factura(validada)

S

Senvia

Intervenci no ha de reconixer lobligaci que correspon a lltima certi!caci !ns que aquesta no vagi acompanyada del document Acta de recepci i lliurament.

Suneix

NO, sesmena1/2

Sesmena 1

Es comptabilitza operaci comptable

Documentcomptable

Doc. comptable

Acta de recepcii lliurament

Acompanya lltima certi!caci lActa de recepci i

lliurament?

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 228

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 229

P.7.000 INVERSIONS GESTIONADES PER A ALTRES ENS P. 37.

400

7.50

0

Intervenci

Fase. Alta patrimonial de bnsP. 2

2 exemplars

Alta patrimoni(VP)

Alta patrimonial de bns

Alta de bns(VP)

Assentament comptable

Assentament (proposta)

El b es dna dalta amb la data que !guri a lActa de recepci i lliurament i amb tipus dadquisici Alta dinversions gestionades per a altres ens.

P. 4

Acta de recepcii lliurament

Fase. Comptabilitzaci de lalta

Per a la comptabilitzaci de lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Intervenci.

En aquest moment es comptabilitza lobra en curs com a obra acabada.

Es comptabilitza

Firma(F1)

Alta de bns(VC)(F1)

Alta patrimoni(VC)

Assentament(comptabilitzat)

Assentamentcomptable

(alta comptabilitzada)

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 229

230 | Gesti patrimonial

P.7.000 INVERSIONS GESTIONADES PER A ALTRES ENS P. 47.

600

7.70

0

Intervenci

2 exemplars

Per a la comptabilitzaci de lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Intervenci.

Baixa patrimoni(VP)

Acta de recepcii lliurament

Assentament(comptabilitzat)

Fase. Baixa patrimonial de bns

Baixa patrimonial de bns

Assentament (proposta)

Assentament comptable(baixa comptabilitzada)

Es comptabilitza

P. 5

Firma(F1)

Assentament comptable

Fase. Comptabilitzaci de la baixa

Baixa patrimoni(VC)

P. 3

Amb data de lActa de recepci i lliurament, es duu a terme loperaci patrimonial de baixa amb el tipus doperaci Baixa dinversions gestionades per a altres ens.

Baixa de bns(VP)

Baixa de bns(VC)(F1)

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 230

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 231

P.7.000 INVERSIONS GESTIONADES PER A ALTRES ENS P. 5

PatrimoniIntervenci

Sarxiven els documents dassentament comptable comptabilitzats, aix com un dels exemplars del document Alta de bns i Baixa de bns comptabilitzats i senvia laltre exemplar a Patrimoni perqu tingui coneixement de les operacions realitzades.

Sarxiva

Fi

Senvia 1 exemplar

Fi

Baixa de bns(VC)(F1)

P. 4

Sarxiva

Assentament comptable

(Alta comptabilitzada)

Assentament comptable

(Bajacomptabilitzada)

Alta de bns(VC)(F1)

2 exemplars

Alta de bns(VC)(F1)

Baixa de bns(VC)(F1)

Es tanca Projecte dinversi

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 231

4.8.4. Competncies i responsabilitats

Les responsabilitats i les competncies de cadascun dels intervinents en aquest procedi-ment sn les segents:

El procediment sinicia amb lobertura del projecte dinversi per Intervenci.

Intervenci

A la fase dInici del procediment:

Es fa lobertura del projecte dinversi a laplicaci informtica comptable, i sindicaque est associat a Patrimoni, aix com el compte dactiu en curs.

A la fase dExecuci de lexpedient:

Es rep dels Serveis Tcnics la certificaci o la factura validada, aix com la resta dedocuments administratius requerits segons el procediment administratiu establert alentitat.

Es comptabilitza el document comptable a la fase O a laplicaci informtica de comp-tabilitat. En aquest moment shi ha dincloure necessriament el codi del projecte din-versi. En aquest moment es comptabilitza el projecte dinversi com a obra en curs.

Els documents comptables recapten les signatures segons el procediment adminis-tratiu existent a lentitat.

A la fase de Recepci i lliurament de bns:

Es rep dels Serveis Tcnics lltima certificaci o factura validada i loriginal del docu-ment Acta de recepci i lliurament, aix com els documents administratius requeritssegons el procediment administratiu establert a lentitat.

En el cas que lltima certificaci o factura no sacompanyi de loriginal del documentActa de recepci i lliurament es torna als Serveis Tcnics per solucionar-ho.

Intervenci no ha de reconixer lobligaci que correspon a lltima certificaci finsque no sacompanyi del document Acta de recepci.

A la fase dAlta patrimonial de bns:

Es dna dalta patrimonialment el b amb la data que figura a lacta de recepci i lliu-rament i amb tipus dadquisici Alta dinversions gestionades per a altres ens.

Com a conseqncia daquesta operaci semeten dos exemplars del document Altade bns i un exemplar del document dAssentament comptable proposat.

A la fase de Comptabilitzaci de lalta:

Es comptabilitza lassentament proposat per laplicaci informtica de gesti del patri-moni a laplicaci informtica comptable.

Per comptabilitzar lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Inter-venci.

232 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 232

En aquest moment es comptabilitza lobra en curs com a obra acabada.

El responsable dIntervenci designat especialment signa els dos exemplars deldocument Alta de bns com a conformitat de loperaci feta.

A la fase de Baixa patrimonial de bns:

Es dna de baixa patrimonialment el b amb la data que figura a lacta de recep-ci i lliurament i amb tipus doperaci Baixa dinversions gestionades per a altresens.

Com a conseqncia daquesta operaci semeten dos exemplars del document Bai-xa de bns i un exemplar del document dAssentament comptable proposat.

A la fase de Comptabilitzaci de la baixa:

Es comptabilitza lassentament proposat per laplicaci informtica de gesti del patri-moni a laplicaci informtica comptable.

Per comptabilitzar lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Inter-venci.

El responsable dIntervenci designat especialment signa els dos exemplars deldocument Baixa de bns com a conformitat de loperaci feta.

Sarxiven els documents dAssentament comptable comptabilitzats, aix com un delsexemplars del document Alta de bns i Baixa de bns comptabilitzats, i senvia le-xemplar restant a Patrimoni perqu estigui informat de les operacions fetes.

Es tanca el projecte dinversi a laplicaci informtica comptable.

Serveis Tcnics

A la fase dExecuci de lexpedient:

Si tot s conforme, es valida la certificaci o la factura.

Senvia la certificaci o la factura validada, aix com els documents administratiusrequerits segons el procediment administratiu establert, a Intervenci perqu elscomptabilitzi.

A la fase de Recepci i lliurament de bns:

Si tot s conforme, es valida lltima certificaci o factura.

Selabora lacta de recepci i lliurament, i es recapten les signatures exigides pel pro-cediment administratiu fixat segons normativa.

Senvia lltima certificaci o factura validada, juntament amb lacta de recepci i lliu-rament elaborat, aix com els documents administratius requerits segons el procedi-ment administratiu establert, a Intervenci perqu els comptabilitzi.

Es resolen les deficincies en lenviament de la documentaci, en el cas que nhi hagi.

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 233

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 233

Patrimoni

A la fase de Comptabilitzaci de la baixa:

Es rep dIntervenci el document Alta de bns i el document Baixa de bns, en estatde validat comptablement.

Sarxiven els exemplars rebuts.

4.8.5. Documentaci generada

En aquest procediment es genera la documentaci segent:

Certificacions i/o factures.

Documents comptables a la fase O, emesos per laplicaci informtica comptable.

Acta de recepci i lliurament elaborada pels Serveis Tcnics.

Document Alta de bns generat per laplicaci informtica de gesti patrimonial.

Document Assentament comptable (dalta), ems per laplicaci informtica de ges-ti patrimonial.

Document Baixa de bns generat per laplicaci informtica de gesti patrimonial.

Document Assentament comptable (de baixa), ems per laplicaci informtica de ges-ti patrimonial.

Altra documentaci requerida per tramitar lexpedient, segons el procediment admi-nistratiu establert a lentitat.

4.9. Procediment doperacions mixtes pures (P.8.000)

4.9.1. Objecte i abast del procediment

El procediment dOperacions mixtes pures t com a objecte recollir tota la informacinecessria per al sistema de gesti del patrimoni sobre les operacions de carcter mixtque impliquen una operaci dalta i una altra de baixa, sense que hi hagi cap contrapres-taci econmica.

Els tipus doperacions considerats en aquest procediment sn els que es detallen a con-tinuaci, descrits a la segona part del Manual de normes i procediments:

M02 Permuta pura

M05 Permuta de cosa futura

M06 Recepci de la cosa futura

M07 Aportaci no dinerria a societats

M08 Agrupaci de finques

234 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 234

4.9.2. Fases

Les fases establertes per a aquest tipus de procediment sn les segents:

8.100. Operaci patrimonial

8.200. Comptabilitzaci

4.9.3. Descripci del procediment

A continuaci es detalla de forma grfica el flux del procediment:

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 235

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 235

236 | Gesti patrimonial

P.8.000 OPERACI MIXTA PURA P. 18.

100

Patrimoni

2 exemplars

S

El procediment sinicia amb lacord o la resoluci daprovaci per part de lrgan competent.

NOS

Amb data daprovaci per part de lrgan competent, es registren els bns que es donen dalta i sincorporen (juntament amb els de baixa) a una operaci mixta, amb la identi!caci del b o bns afectats per loperaci, introduint-hi els valors de taxaci obtinguts.

S

NO

Operaci mixta

Assentament comptable(proposta)

Expedient doperaci mixta

P. 2

Informe de valoraci

s immoble?

Assentament (proposta)

Existeix la localitzaci fsica on

es troba el b a rebre?

Operaci mixta(VP)

Acord daprovaci

Sarxiva

Firma(F1)

Op. mixta pura(VP)

Inici

Alta localitzaci fsica

P.24.000Documentaci B. immobles

Es registren els bns que es reben

Fase. Operaci patrimonial

REQUISIT IMPRESCINDIBLE DEL PROCEDIMENT: LEXPEDIENT HA DINCLOURE UN INFORME DE VALORACIque comprengui la taxaci dels bns que es reben i es lliuren (excepte per a loperaci dagrupaci de finques)

El b que es rep, sha de localitzar

fsicament?

NO

Per exemple, loperaci dagrupaci de !nques no es comptabilitza.

Es comptabilitza?NO

Fi

S

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 236

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 237

P.8.000 OPERACI MIXTA PURA P. 28.

200

Intervenci

Per a la comptabilitzaci de lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Intervenci

Firma(F2)

Operaci mixta(VC)

Es comptabilitza

Sarxiva

Assentament(proposta)

Assentamentcomptable

(comptabilitzat)

Assentament(comptabilitzat)

Assentamentcomptable

Fi

Op. mixta pura (VC)

(F1, F2)

Op. mixta pura(VP)(F1)

Patrimoni

P. 1Fase. Comptabilitzaci

Assentamentcomptable

Op. mixta pura (VP)(F1)

Envia

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 237

4.9.4. Competncies i responsabilitats

Les responsabilitats i les competncies de cadascun dels intervinents en aquest procedi-ment sn les segents:

El procediment sinicia amb lacord o resoluci daprovaci per part de lrgan compe-tent.

Com a requisit imprescindible del procediment, lexpedient ha dincloure un informe de valo-raci (que inclogui la taxaci dels bns que es reben i que es lliuren) signat pel tcnic com-petent (excepte per a loperaci dagrupaci de finques).

Patrimoni

A la fase dOperaci patrimonial:

Si el b que es rep sha de localitzar, i en el cas que la localitzaci fsica no sigui alapli caci informtica de gesti del patrimoni, es dna dalta aquesta localitzaci.

Amb lacord o resoluci daprovaci de lrgan competent i linforme de valoraci (quecont els valors de taxaci dels bns que es donen dalta i de baixa, excepte per aloperaci dagrupaci de finques), es registren els bns que es reben a laplicaciinformtica de gesti del patrimoni.

Es fa, a laplicaci informtica de gesti del patrimoni, loperaci mixta, que incorpo-ra els bns registrats i identifica els bns patrimonials afectats per loperaci, i sin-trodueixen els valors de taxaci obtinguts.

A conseqncia daquesta operaci el sistema emet dos exemplars del documentOperaci mixta pura.

El responsable de Patrimoni designat especialment signa els dos exemplars deldocument Operaci mixta pura com a conformitat de loperaci feta.

En el cas que loperaci comptabilitzi, senvia un dels exemplars del document Ope-raci mixta pura a Intervenci, juntament amb el document dAssentament compta-ble proposat, per comptabilitzar loperaci.

Sarxiva lexemplar restant del document Operaci mixta pura.

En el cas que el b que es rep sigui un immoble, sinicia el procediment de documen-taci de bns immobles.

Intervenci

A la fase dOperaci patrimonial:

Es rep de Patrimoni el document Operaci mixta pura, en estat de validat patrimo-nialment, juntament amb el document dAssentament comptable proposat.

238 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 238

A la fase de Comptabilitzaci:

Es comptabilitza lassentament proposat per laplicaci informtica de gesti del patri-moni a laplicaci informtica comptable.

Per comptabilitzar lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Inter-venci.

El responsable dIntervenci designat especialment signa el document Operacimixta pura com a conformitat de loperaci feta i larxiva juntament amb lexemplardel document dAssentament comptable comptabilitzat.

4.9.5. Documentaci generada

En aquest procediment es genera la documentaci segent:

Acord o resoluci daprovaci de loperaci per part de lrgan competent.

Document Operaci mixta pura generat per laplicaci informtica de gesti patrimo-nial.

Document Assentament comptable, ems per laplicaci informtica de gesti patri-monial.

Altra documentaci requerida per tramitar lexpedient, segons el procediment admi-nistratiu establert a lentitat.

4.10. Procediment doperacions mixtes amb pagament en metllic (P.9.000)

4.10.1. Objecte i abast del procediment

El procediment dOperacions mixtes amb pagament en metllic t com a objecte reco-llir tota la informaci necessria per al sistema de gesti del patrimoni sobre les operacionsde carcter mixt que impliquen una operaci dalta (per la qual sadquireix un nou b) iuna altra de baixa que es lliura com a part del pagament del nou b, i laltra part es lliuraen diners.

Les operacions considerades en aquest procediment es descriuen a la segona part,Operacions patrimonials:

M01 Adquisici amb descompte per lliurament com a pagament parcial dun altreimmobilitzat material

M03 Permuta mixta amb pagament en metllic

4.10.2. Fases

Les fases establertes per a aquest tipus de procediment sn les segents:

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 239

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 239

9.100. Operaci patrimonial

9.200. Comptabilitzaci

9.300. Completar informaci del b

4.10.3. Descripci del procediment

A continuaci es detalla de forma grfica el flux del procediment:

240 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 240

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 241

P.9.000 OPERACI MIXTA AMB PAGAMENT EN METLLIC P. 19.

100

Intervenci

2 exemplars

S

El procediment sinicia amb lacord o la resoluci daprovaci per part de lrgan competent.

NOS

Amb data daprovaci per part de lrgan competent (o, si no nhi ha, de la factura en el cas dadquisici amb descompte per lliurament com a pagament parcial dun altre immobilitzat material), es registren els bns que es donen dalta i sincorporen (juntament amb els de baixa) a una operaci mixta, amb lidenti!caci del b o bns afectats per loperaci, introduint-hi els valors de taxaci obtinguts.

NO

Es registren els bns que es reben

Acord daprovaci(o factura)

Existeix la localitzaci fsica on

es troba el b a rebre?

Informe de valoraci

REQUISIT IMPRESCINDIBLE DEL PROCEDIMENT: LEXPEDIENT HA DINCLOURE UN INFORME DE VALORACIque comprengui la taxaci dels bns que es reben i es lliuren.

Alta localitzaci fsica

Op. mixta amb pagament

(VP)

Operaci mixta(VP)

Operaci mixta

Inici

P. 2

El b que es rep, sha de localitzar

fsicament?

Fase. Operaci patrimonial

Factura en el cas dadquisici amb descompte per lliurament com a pagament parcial dun altre immobilitzat material.

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 241

242 | Gesti patrimonial

P.9.000 OPERACI MIXTA AMB PAGAMENT EN METLLIC P. 29.

200

PatrimoniIntervenci

Firma(F1)

Operaci mixta(VC)

Es comptabilitza operaci comptable

Sarxiva

P. 1

Fi

Op. mixta amb pagament

(VP)(F1)

Amb el document que justi!qui el pagament, selabora la proposta de document comptable O, en qu sintrodueix NECESSRIAMENT loperaci mixta validada patrimonialment.

Els documents comptables recullen les !rmes segons el procediment administratiu existent a lentitat.

Operaci mixta(VP)

Doc. comptable amb annex de bns

Fase. Comptabilitzaci

Op. mixta amb pagament

(VP)(F1)

Senvia

P. 3

Op. mixta amb pagament

(VP)

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 242

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 243

P.9.000 OPERACI MIXTA AMB PAGAMENT EN METLLIC P. 39.

300

Patrimoni

P. 2

P.24.000Documentaci bns immobles

Fi

Sarxiva el document de

loperaci

Op. mixta amb pagament(VC)

(F1, F2)

Fase. Completar informaci del b

Op. mixta amb pagament

(VP)(F1)

S

NO

SA travs del procs de modi!caci de dades, es podr ampliar la informaci del b.

Setiqueta

Cal introduir-hi informaci addicional

del b?

El b s etiquetable?

Modi!caci de les dades del b

Firma(F2)

NO

s b immoble? S

NO

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 243

4.10.4. Competncies i responsabilitats

Les responsabilitats i les competncies de cadascun dels intervinents en aquest procedi-ment sn les segents:

El procediment sinicia amb lacord o resoluci daprovaci per part de lrgan compe-tent.

Com a requisit imprescindible del procediment, lexpedient ha dincloure un informe de valo-raci (que inclogui la taxaci dels bns que es reben i que es lliuren) signat pel tcnic com-petent.

Intervenci

A la fase dOperaci patrimonial:

Si el b que es rep sha de localitzar, i en el cas que la localitzaci fsica no sigui alapli caci informtica de gesti del patrimoni, es dna dalta aquesta localitzaci.

Amb lacord o resoluci daprovaci de lrgan competent (o factura en el cas de lo-peraci dAdquisici amb descompte per lliurament com a pagament parcial dunaltre immobilitzat material) i linforme de valoraci (que cont els valors de taxacidels bns que es donen dalta i de baixa), es registren els bns que es reben a la-plicaci informtica de gesti del patrimoni.

Es fa a laplicaci informtica de gesti del patrimoni loperaci mixta, que incorpo-ra els bns registrats i identifica els bns patrimonials afectats per loperaci, i sin-trodueixen els valors de taxaci obtinguts.

A conseqncia daquesta operaci el sistema emet dos exemplars del documentOperaci mixta amb pagament.

A la fase de Comptabilitzaci:

Es comptabilitza el document comptable a la fase O. Al document comptable sin-clou necessriament loperaci mixta validada patrimonialment.

Com a conseqncia daquesta acci, loperaci mixta feta a laplicaci informticade gesti del patrimoni queda comptabilitzada.

Semet el document comptable amb lannex de bns de laplicaci informtica decomptabilitat.

Els documents comptables recapten les signatures segons el procediment adminis-tratiu existent a lentitat.

El responsable dIntervenci designat especialment signa els dos exemplars deldocument Operaci mixta amb pagament, com a conformitat de loperaci feta.

Sarxiva un dels exemplars del document Operaci mixta amb pagament comptabi-litzat i senvia laltre exemplar a Patrimoni perqu continu completant la informacidel b o els bns rebuts.

244 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 244

Patrimoni

A la fase de Comptabilitzaci:

Es rep dIntervenci el document Operaci mixta amb pagament, en estat de validatcomptablement.

A la fase de Completar la informaci del b:

Setiqueta el b, si aix ho indica la classificaci a la qual pertany.

En el cas que calgui incloure informaci addicional sobre el b, es fa a travs del pro-cs de modificaci de dades.

El responsable de Patrimoni designat especialment signa el document Operaci mix-ta amb pagament com a conformitat de les operacions fetes.

Sarxiva lexemplar rebut del document Operaci mixta amb pagament.

En el cas que es tracti dun immoble, sinicia el procediment de documentaci de bnsimmobles.

4.10.5. Documentaci generada

En aquest procediment es genera la documentaci segent:

Acord o resoluci daprovaci de loperaci per part de lrgan competent.

Factura (en el cas dAdquisici amb descompte per lliurament com a pagament par-cial dun altre immobilitzat material).

Document Operaci mixta amb pagament generat per laplicaci informtica de ges-ti patrimonial.

Document comptable a la fase O ems per laplicaci informtica comptable.

Altra documentaci requerida per tramitar lexpedient, segons el procediment admi-nistratiu establert a lentitat.

4.11. Procediment doperacions mixtes amb cobrament en metllic (P.10.000)

4.11.1. Objecte i abast del procediment

El procediment dOperacions mixtes amb cobrament en metllic t com a objecterecollir tota la informaci necessria per al sistema de gesti del patrimoni sobre les ope-racions de carcter mixt que impliquen una operaci dalta (per la qual sadquireix un noub, generalment immoble) en qu, com a pagament daquest b, sen lliura un altre. Comque el valor de taxaci de limmoble lliurat s superior al valor de limmoble rebut, lenti-tat rep un cobrament per la diferncia, en metllic.

El tipus doperaci considerat en aquest procediment s el que es detalla a continuaci,descrit a la segona part del Manual de normes i procediments:

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 245

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 245

M04 Permuta mixta amb cobrament en metllic

4.11.2. Fases

Les fases establertes per a aquest tipus de procediment sn les segents:

10.100. Operaci patrimonial

10.200. Comptabilitzaci

10.300. Completar informaci del b

4.11.3. Descripci del procediment

A continuaci es detalla de forma grfica el flux del procediment:

246 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 246

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 247

P.10.000 OPERACI MIXTA AMB COBRAMENT EN METLLIC P. 110

.100

Intervenci

2 exemplars

S

El procediment sinicia amb lacord o la resoluci daprovaci per part de lrgan competent.

NOS

Amb data daprovaci per part de lrgan competent, es registren els bns que shan de donar dalta i sincorporen (juntament amb els de baixa) a una operaci mixta, amb la identi!caci del b o bns afectats per loperaci, introduint-hi els valors de taxaci obtinguts.

NO

Es registren els bns a rebre

Acorddaprovaci

Existeix la localitzaci fsica on es troba el

b que es rep?

Informe de valoraci

REQUISIT IMPRESCINDIBLE DEL PROCEDIMENT: LEXPEDIENT HA DINCLOURE UN INFORME DE VALORACIque comprengui la taxaci dels bns que es reben i es lliuren.

Alta localitzaci fsica

Op. mixta amb cobrament

(VP)

Operaci mixta(VP)

Operaci mixta

Inici

P. 2

El b que es rep, sha de localitzar

fsicament?

Fase. Operaci patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 247

248 | Gesti patrimonial

P.10.000 OPERACI MIXTA AMB COBRAMENT EN METLLIC P. 210

.200

PatrimoniIntervenci

Firma(F1)

Operaci mixta(VC)

Es comptabilitza operaci comptable

Sarxiva

P. 1

Fi

Op. mixta amb cobrament

(VP)(F1)

Els documents comptables recullen les !rmes segons el procediment administratiu existent a lentitat.

Operaci mixta(VP)

Doc. comptable amb annex de bns

Fase. Comptabilitzaci

Op. mixta amb cobrament

(VP)(F1)

Senvia

P. 3

Op. mixta amb cobrament

(VP)

Amb el document que justi!qui el cobrament, selabora la proposta de document comptable RD, en qu sintrodueix NECESSRIAMENT loperaci mixta validada patrimonialment.

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 248

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 249

P.10.000 OPERACI MIXTA AMB COBRAMENT EN METLLIC P. 310

.300

Patrimoni

P. 2

P.24.000Documentaci bns immobles

Fi

Sarxiva document de

loperaci

Op. mixta amb cobrament(VC)

(F1, F2)

Fase. Completar informaci del b

Op. mixta amb cobrament

(VP)(F1)

S A travs del procs de modi!caci de dades, es podr ampliar la informaci del b. Cal introduir-hi

informaci addicional del b?

Modi!caci de les dades del b

Firma(F2)

NO

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 249

4.11.4. Competncies i responsabilitats

Les responsabilitats i les competncies de cadascun dels intervinents en aquest procedi-ment sn les segents:

El procediment sinicia amb lacord o resoluci daprovaci per part de lrgan competent.

Com a requisit imprescindible del procediment, lexpedient ha dincloure un informe de valo-raci (que inclogui la taxaci dels bns que es reben i que es lliuren) signat pel tcnic com-petent.

Intervenci

A la fase dOperaci patrimonial:

Si el b que es rep sha de localitzar, i en el cas que la localitzaci fsica no sigui alapli caci informtica de gesti del patrimoni, es dna dalta aquesta localitzaci.

Amb lacord o resoluci daprovaci de lrgan competent i linforme de valoraci (quecont els valors de taxaci dels bns que es donen dalta i de baixa), es registren elsbns que es reben a laplicaci informtica de gesti del patrimoni.

Es fa a laplicaci informtica de gesti del patrimoni loperaci mixta, que incorpo-ra els bns registrats i identifica els bns patrimonials afectats per loperaci, i sin-trodueixen els valors de taxaci obtinguts.

Com a conseqncia daquesta operaci el sistema emet dos exemplars del docu-ment Operaci mixta amb cobrament.

A la fase de Comptabilitzaci:

Es comptabilitza el document comptable a la fase RD. Al document comptable sin-clou necessriament loperaci mixta validada patrimonialment.

Com a conseqncia daquesta acci, loperaci mixta feta a laplicaci informticade gesti del patrimoni queda comptabilitzada.

Semet el document comptable amb lannex de bns de laplicaci informtica decomptabilitat.

Els documents comptables recapten les signatures segons el procediment adminis-tratiu existent a lentitat.

El responsable dIntervenci designat especialment signa els dos exemplars deldocument Operaci mixta amb cobrament, com a conformitat de loperaci feta.

Sarxiva un dels exemplars del document Operaci mixta amb cobrament compta-bilitzat, i senvia laltre exemplar a Patrimoni perqu continu completant la informa-ci del b o els bns rebuts.

Patrimoni

A la fase de Comptabilitzaci:

250 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 250

Es rep dIntervenci el document Operaci mixta amb cobrament, en estat de vali-dat comptablement.

A la fase de Completar la informaci del b:

En el cas que calgui incloure informaci addicional sobre el b, es fa a travs del pro-cs de modificaci de dades.

El responsable de Patrimoni designat especialment signa el document Operaci mix-ta amb pagament com a conformitat de loperaci feta.

Sarxiva lexemplar rebut del document Operaci mixta amb cobrament.

Sinicia el procediment de documentaci de bns immobles.

4.11.5. Documentaci generada

En aquest procediment es genera la documentaci segent:

Acord o resoluci daprovaci de loperaci per part de lrgan competent.

Document Operaci mixta amb cobrament generat per laplicaci informtica de ges-ti patrimonial.

Document comptable a la fase RD ems per laplicaci informtica comptable.

Altra documentaci requerida per tramitar lexpedient, segons el procediment admi-nistratiu establert a lentitat.

4.12. Procediment doperacions revertibles de lliurament(P.11.000)

4.12.1. Objecte i abast del procediment

El procediment dOperacions revertibles de lliurament t com a objecte establir els cri-teris, les accions que cal fer i lassignaci de responsabilitats en el model de gesti delpatrimoni que permetin identificar quins bns shan lliurat com a conseqncia duna ces-si ds temporal o duna adscripci.

Els tipus doperacions considerats en aquest procediment sn els que es detallen a con-tinuaci, descrits a la segona part del Manual de normes i procediments:

R01 Cessi ds temporal

R02 Adscripci

4.12.2. Fases

Les fases establertes per a aquest tipus de procediment sn les segents:

11.100. Operaci patrimonial

11.200. Comptabilitzaci

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 251

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 251

4.12.3. Descripci del procediment

A continuaci es detalla de forma grfica el flux del procediment:

252 | Gesti patrimonial

P.11.000 OPERACI REVERTIBLE DE LLIURAMENT P. 1

11.1

00

IntervenciPatrimoni

Inici

Fase. Operaci patrimonial

P. 2

El procediment sinicia amb lacord o la resoluci daprovaci per part de lrgan competent.

Acord daprovaci

2 exemplars

Op. revertible de lliurament

(VP)

Assentamentcomptable

Operaci revertible de lliurament

Senvia

Firma(F1)

Assentament(proposta)

SarxivaSarxiva un exemplar del document Operaci revertible de lliuramentamb la resta de documentaci generada a lexpedient.

Expedient de loperaci

Loperaci revertible suposa la transferncia de la possessi fsica dels bns que no siguin de propietat.

Amb la data que consta en el document acreditatiu de la transmissi (o, si no nhi ha, en lAcord daprovaci), Patrimoni identi!ca el b o bns objecte de loperaci i duu a terme loperaci revertible de lliurament, informant de lentitat destinatria,aix com de la data de reversi prevista.

Op. revertible de lliurament

(VP)

Op. revertible de lliurament

(VP)(F1)

Op. revertible de lliurament

(VP)(F1)

Assentamentcomptable

Suneix

Doc. acreditatiu de transmissi

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 252

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 253

P.11.000 OPERACI REVERTIBLE DE LLIURAMENT P. 211

.200

Intervenci

Per a la comptabilitzaci de lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Intervenci.

Firma(F2)

Es comptabilitza

Sarxiva

Assentament(proposta)

Assentamentcomptable

(comptabilitzat)

P. 1

Assentament(comptabilitzat)

Assentamentcomptable

Fi

Fase. Comptabilitzaci

Op. revertible de lliurament

(VC)(F1, F2)

Op. revertible de lliurament

(VP)(F1)

Op. revertible de lliurament

(VP)

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 253

4.12.4. Competncies i responsabilitats

Les responsabilitats i les competncies de cadascun dels intervinents en aquest procedi-ment sn les segents:

El procediment sinicia amb lacord o resoluci daprovaci per part de lrgan compe-tent.

Patrimoni

A la fase dOperaci patrimonial:

Amb lacord o resoluci daprovaci de lrgan competent (o document acreditatiude la transmissi) sidentifica el b o els bns objecte de loperaci i es fa loperacirevertible de lliurament, en qu sinforma de lentitat destinatria, aix com de la datade reversi prevista. Loperaci es fa amb la data que figura al document acreditatiu dela transmissi (o, si no nhi ha, a lacord daprovaci).

Loperaci revertible suposa la transferncia de la possessi fsica dels bns, no dela propietat.

Com a conseqncia daquesta operaci el sistema emet dos exemplars del docu-ment Operaci revertible de lliurament.

El responsable de Patrimoni designat especialment signa els dos exemplars deldocument Operaci revertible de lliurament com a conformitat de loperaci feta.

Senvia un dels exemplars del document Operaci revertible de lliurament a Interven-ci, juntament amb el document dAssentament comptable proposat, per compta-bilitzar loperaci.

Sarxiva lexemplar restant del document Operaci revertible de lliurament amb la res-ta de la documentaci generada a lexpedient.

Intervenci

A la fase dOperaci patrimonial:

Es rep de Patrimoni el document Operaci revertible de lliurament, en estat de validatpatrimonialment, juntament amb el document dAssentament comptable proposat.

A la fase de Comptabilitzaci:

Es comptabilitza lassentament proposat per laplicaci informtica de gesti del patri-moni a laplicaci informtica comptable.

Per comptabilitzar lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Inter-venci.

El responsable dIntervenci designat especialment signa el document Operacirevertible de lliurament com a conformitat de loperaci feta i larxiva juntament amblexemplar del document dAssentament comptable comptabilitzat.

254 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 254

4.12.5. Documentaci generada

En aquest procediment es genera la documentaci segent:

Acord o resoluci daprovaci de loperaci per part de lrgan competent.

Document acreditatiu de la transmissi (per exemple, acta de cessi o adscripci),si escau.

Document Operaci revertible de lliurament generat per laplicaci informtica de ges-ti patrimonial.

Document Assentament comptable, ems per laplicaci informtica de gesti patri-monial.

Altra documentaci requerida per tramitar lexpedient, segons el procediment admi-nistratiu establert a lentitat.

4.13. Procediment doperacions revertibles de retorn (P.12.000)

4.13.1. Objecte i abast del procediment

El procediment dOperacions revertibles de retorn t com a objecte establir els criteris,les accions que cal fer i lassignaci de responsabilitats en el model de gesti del patri-moni que permeti identificar quins bns shan rebut doperacions revertibles fetes, comara amb motiu duna cessi o una adscripci.

Els tipus doperacions considerats en aquest procediment sn els que es detallen a con-tinuaci, descrits a la segona part del Manual de normes i procediments:

R03 Reversi dun b lliurat en cessi ds temporal

R04 Reversi dun b lliurat en adscripci

4.13.2. Fases

Les fases establertes per a aquest tipus de procediment sn les segents:

12.100. Operaci patrimonial

12.200. Comptabilitzaci i anlisi de diferncies de valor

4.13.3. Descripci del procediment

A continuaci es detalla de forma grfica el flux del procediment:

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 255

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 255

256 | Gesti patrimonial

P.12.000 OPERACI REVERTIBLE DE RETORN P. 112

.100

IntervenciPatrimoni

Inici

Fase. Operaci patrimonial

P. 2

Acorddaprovaci

2 exemplars

Op. revertible de retorn

(VP)

Assentamentcomptable

Operaci revertible de retorn

Senvia

Firma (F1)

Assentament (proposta)

SarxivaSarxiva un exemplar del document Operaci revertible de retornamb la resta de documentaci generada a lexpedient.

Expedient de loperaci

Op. revertible de retorn

(VP)

Op. revertible de retorn(VP)(F1)

Op. revertible de retorn

(VP)(F1)

El procediment sinicia amb lacord o resoluci daprovaci per part de lrgan competent. Per a aix, es pot fer una consulta a laplicaci de gesti patrimonial dels bns que shan de revertir al patrimoni de lentitat en prximes dates.

Lexpedient ha dincloure un informe de valoraci signat pel tcnic competent, amb la informaci segent:

En el cas de reversi dun b lliurat en cessi ds temporal, valor de taxaci del b o bns que shan de revertir.

En el cas de reversi dun b lliurat en adscripci, valors comptables (valor brut i net) i vida romanent, que !guraven a lorganisme autnom.

Informe de valoraci

Assentamentcomptable

Informe de valoraci(fotocpia)

Informe de valoraci(fotocpia)

Suneix

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 256

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 257

P.12.000 OPERACI REVERTIBLE DE RETORN P. 212

.200

Intervenci

Per a la comptabilitzaci de lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Intervenci.

Firma(F2)

Es comptabilitza

Sarxiva

Assentament (proposta)

Assentamentcomptable

(comptabilitzat)

P. 1

Assentament(comptabilitzat)

Assentamentcomptable

Fi

Fase. Comptabilitzaci i anlisi de diferncies de valor

Op. revertible de retorn

(VC)(F1, F2)

Op. revertible de retorn

(VP)(F1)

Op. revertible de retorn

(VP)

NO

s reversi dun b en cessi i hi ha diferncies de valor en

els bns?

Informe de valoraci(fotocpia)

En el cas de loperaci de reversi dun b lliurat en cessi i, pels possibles bns o millores que sorgeixin com a conseqncia del veritable estat dels bns, Intervenci podr iniciar un procediment de baixa, per la prdua de valor produda, o b el procediment dalta corresponent, per les millores realitzades.

S

S

NOProcediment de baixa

Nous bns o millores?

Procediment dalta

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 257

4.13.4. Competncies i responsabilitats

Les responsabilitats i les competncies de cadascun dels intervinents en aquest procedi-ment sn les segents:

El procediment sinicia amb lacord o resoluci daprovaci per part de lrgan compe-tent. Amb aquesta finalitat es pot fer una consulta a laplicaci de gesti patrimonial delsbns que han de revertir al patrimoni de lentitat en dates prximes.

Lexpedient ha dincloure un informe de valoraci signat pel tcnic competent, amb la infor-maci segent:

En el cas de reversi dun b lliurat en cessi ds temporal, valor de taxaci del bo els bns que es reverteixen.

En el cas de reversi dun b lliurat en adscripci, valors comptables (valor brut i net)i vida romanent que figuraven a lorganisme autnom.

Patrimoni

A la fase dOperaci patrimonial:

Amb lacord o resoluci daprovaci de lrgan competent, sidentifiquen el b o elsbns objecte de loperaci i es fa loperaci revertible de retorn.

Com a conseqncia daquesta operaci el sistema emet dos exemplars del docu-ment Operaci revertible de retorn.

El responsable de Patrimoni designat especialment signa els dos exemplars deldocument Operaci revertible de retorn com a conformitat de loperaci feta.

Senvia un dels exemplars del document Operaci revertible de retorn a Intervenci,juntament amb la fotocpia de linforme de valoraci i el document dAssentamentcomptable proposat, per comptabilitzar loperaci.

Sarxiva lexemplar restant del document Operaci revertible de retorn amb la restade la documentaci generada a lexpedient.

Intervenci

A la fase dOperaci patrimonial:

Es rep de Patrimoni el document Operaci revertible de lliurament, en estat de vali-dat patrimonialment, juntament amb la fotocpia de linforme de valoraci i el docu-ment dAssen tament comptable proposat.

A la fase de Comptabilitzaci:

Es comptabilitza lassentament proposat per laplicaci informtica de gesti del patri-moni a laplicaci informtica comptable.

Per comptabilitzar lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Inter-venci.

258 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 258

El responsable dIntervenci designat especialment signa el document Operaci reverti-ble de lliurament com a conformitat de loperaci feta i larxiva juntament amb lexemplardel document dAssentament comptable comptabilitzat.

En el cas de loperaci de reversi dun b lliurat en cessi, i per les possibles difernciesde valor com a conseqncia del veritable estat dels bns, es pot iniciar un procediment debaixa (Procediment de baixa sense contraprestaci econmica) per la prdua de valoresdevinguda o b un procediment dalta (Procediment dadquisici sense contrapresta-ci econmica, captol 6) per les millores fetes.

4.13.5. Documentaci generada

En aquest procediment es genera la documentaci segent:

Acord o resoluci daprovaci de loperaci per part de lrgan competent.

Informe de valoraci signat pel tcnic competent.

Document Operaci revertible de retorn generat per laplicaci informtica de gestipatrimonial.

Document Assentament comptable, ems per laplicaci informtica de gesti patri-monial.

Altra documentaci requerida per tramitar lexpedient, segons el procediment admi-nistratiu establert a lentitat.

4.14. Procediment doperacions jurdiques (P.13.000)

4.14.1. Objecte i abast del procediment

Aquest procediment regula els canvis de qualificaci jurdica sobre bns propietat delentitat.

Els possibles canvis jurdics sobre bns de lentitat sn els segents, tots detallats a la sego-na part, Operacions patrimonials, integrat al Manual de normes i procediments.

J01 Desafectaci de servei pblic a patrimonial

J02 Afectaci de patrimonial a servei pblic

J03 Desafectaci ds pblic a servei pblic

J04 Afectaci de servei pblic a s pblic

J05 Afectaci dun b al patrimoni pblic de sl

J06 Correcci dafectaci del patrimoni pblic de sl

J07 Patrimoni lliurat a ls general

J08 Correcci lliurament a ls general

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 259

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 259

4.14.2. Fases

Les fases establertes per a aquest tipus de procediment sn les segents:

13.100. Operaci patrimonial

13.200. Comptabilitzaci

4.14.3. Descripci del procediment

A continuaci es detalla de forma grfica el flux del procediment:

260 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 260

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 261

P.13.000 OPERACI JURDICA P. 113

.100

IntervenciPatrimoni

Inici

Fase. Operaci patrimonial

P. 2

El procediment sinicia amb lacord o la resoluci daprovaci per part de lrgan competent.

Expedientdoperaci jurdica

Acorddaprovaci

2 exemplars

NO

S

Suneix

Operaci jurdica(VP)

Assentament comptable

Operaci jurdica(VP)(F1)

Operaci jurdica de bns

Senvia

Firma(F1)

Operaci jurdica(VP)

Es comptabilitza?

Assentament (proposta)

Sarxiva

En el cas que loperaci es comptabilitzi, senvia un dels exemplars a Intervenci (juntament amb el document dassentament comptable proposat) per a la comptabilitzaci de loperaci.

Sarxiva amb la resta de documentaci generada a lexpedient.

Loperaci es duu a terme amb la data que !gura a lacord daprovaci.

Operaci jurdica(VP)(F1)

Fi

Assentament comptable

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 261

262 | Gesti patrimonial

P.13.000 OPERACI JURDICA P. 213

.200

Intervenci

Saplica el procediment requerit per Intervenci per a aquest tipus doperacions.

Firma(F2)

Operaci jurdica(VC)

Es comptabilitza

Sarxiva

Assentament(proposta)

Assentament comptable

(comptabilitzat)

P. 1

Assentament(comptabilitzat)

Assentament comptable

Fi

Fase. Comptabilitzaci

Operaci jurdica (VC)

(F1, F2)

Operaci jurdica(VP)(F1)

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 262

4.14.4. Competncies i responsabilitats

Les responsabilitats i les competncies de cadascun dels intervinents en aquest procedi-ment sn les segents:

El procediment sinicia amb lacord o resoluci daprovaci per part de lrgan compe-tent.

Patrimoni

A la fase dOperaci patrimonial:

Amb lacord o resoluci daprovaci de lrgan competent sidentifiquen el b o elsbns objecte de loperaci i es fa loperaci jurdica. Loperaci es fa amb la data quefigura a lacord daprovaci.

Com a conseqncia daquesta operaci el sistema emet dos exemplars del docu-ment Operaci jurdica.

El responsable de Patrimoni designat especialment signa els dos exemplars deldocument Operaci jurdica com a conformitat de loperaci feta.

En el cas que loperaci comptabilitzi, senvia un dels exemplars del document Ope-raci jurdica a Intervenci, juntament amb el document dAssentament comptableproposat, per comptabilitzar loperaci.

Sarxiva lexemplar restant (o els dos exemplars, en el cas que loperaci no comp-tabilitzi) del document Operaci jurdica amb la resta de la documentaci generadaa lexpedient.

Intervenci

A la fase dOperaci patrimonial:

Es rep de Patrimoni el document Operaci jurdica, en estat de validat patrimonial-ment, juntament amb el document dAssentament comptable proposat.

A la fase de Comptabilitzaci:

Es comptabilitza lassentament proposat per laplicaci informtica de gesti del patri-moni a laplicaci informtica comptable.

Per comptabilitzar lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Inter-venci.

El responsable dIntervenci designat especialment signa el document Operaci jur-dica com a conformitat de loperaci feta i larxiva juntament amb lexemplar del docu-ment dAssentament comptable comptabilitzat.

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 263

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 263

4.14.5. Documentaci generada

En aquest procediment es genera la documentaci segent:

Acord o resoluci daprovaci de loperaci per part de lrgan competent.

Document Operaci jurdica generat per laplicaci informtica de gesti patrimonial.

Document Assentament comptable, ems per laplicaci informtica de gesti patri-monial.

Altra documentaci requerida per tramitar lexpedient, segons el procediment admi-nistratiu establert a lentitat.

4.15. Procediment de trasllat de bns (P.20.000)

4.15.1. Objecte i abast del procediment

Aquest procediment regula qualsevol moviment dun b simple entre diferents localitza-cions fsiques. A travs daquest procediment es recopila tota la informaci necessria per-qu el sistema de gesti del patrimoni pugui saber quins bns han canviat de localitzacifsica.

Aquest procediment saplica a tots els bns que formen part del patrimoni de lentitat, teninten compte les consideracions segents:

Els bns amb tipus de gesti Per quantitat es localitzen a cada entitat o centre. Enel cas que es localitzi en una entitat, no hi ha gesti de trasllats. En el segon cas, lagesti que cal fer s de trasllats entre centres.

Per als bns amb tipus de gesti Inversi general no hi ha gesti de trasllats.

Aquest procediment el duu a terme totalment Patrimoni.

4.15.2. Fases

No hi ha estructura de fases per al procediment definit.

4.15.3. Descripci del procediment

A continuaci es detalla de forma grfica el flux del procediment:

264 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 264

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 265

P.20.000 TRASLLAT DE BNS P. 1

Patrimoni

Fi

Inici

Existeix la localitzaci fsica dest

del b?

Es traslladen els bns

NO

1 exemplar

Trasllat bns(VP)

Trasllat(VP)

Firma(F1)

Trasllat bns(VP)(F1)

Es fa trasllat

Alta localitzaci fsica

S

Sarxiva

S

NOSi no es trasllada el b en la totalitat, es procedeix primerament a segregar-lo.

Se segrega el bEs trasllada el b en la totalitat?

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 265

4.15.4. Competncies i responsabilitats

Sn responsabilitat de Patrimoni totes i cadascuna de les accions que shan de fer enaquest procediment. Aquestes accions es detallen a continuaci:

En el cas que el trasllat del b suposi una nova localitzaci fsica (o b la localitzaci fsi-ca no sigui a laplicaci informtica de gesti del patrimoni), i calgui localitzar el b, es dnadalta aquesta localitzaci.

Sidentifiquen el b o els bns objecte de loperaci i es fa loperaci de trasllat. En el casque no es traslladi el b totalment, primerament es fa la segregaci del b.

Com a conseqncia daquesta operaci el sistema emet un exemplar del document Tras-llat de bns.

El responsable de Patrimoni designat especialment signa lexemplar del document Tras-llat de bns com a conformitat de loperaci feta.

4.15.5. Documentaci generada

En aquest procediment es genera el document segent:

Document Trasllat de bns generat per laplicaci informtica de gesti patrimonial.

4.16. Procediment de sortides temporals de bns (P.21.000)

4.16.1. Objecte i abast del procediment

Lobjecte daquest procediment s regular la sortida temporal ja sigui de bns de carc-ter historicoartstic o dun altre tipus de bns, en concepte de reparaci, de les dependn-cies de lentitat. Aquestes sortides temporals tenen lloc per les causes segents:

Exposicions

Restauracions

Dipsits

El procediment de sortida temporal de bns suposa sempre dues fases:

Sortida del b

Retorn del b

4.16.2. Fases

Les fases establertes per a aquest tipus de procediment sn les segents:

21.100. En sortir

21.200. En tornar

266 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 266

4.16.3. Descripci del procediment

A continuaci es detalla de forma grfica el flux del procediment:

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 267

P.21.000 SORTIDA TEMPORAL DE BNS P. 1

21.1

00

Patrimoni

Inici

1 exemplar

Sortida temporal (sortida VP)

Sortida temporal (VP)

Firma (F1)

Sortida temporal (sortida VP)

(F1)

Es fa la sortida temporal

Sarxiva

Aquest procediment sutilitza, per exemple, per a les sortides temporals de bns historicoartstics, amb els motius segents: Exposicions Restauracions Dipsits

Fase. A la sortida

P. 2

En el cas que es disposi dinformaci relativa a lassegurana, sintrodueix a laplicaci informtica de gesti patrimonial.

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 267

268 | Gesti patrimonial

P.21.000 SORTIDA TEMPORAL DE BNS P. 221

.200

Patrimoni

1 exemplar

Retorn sortida temporal (retorn VP)

(F1)

Sarxiva

Fase. Al retorn

Es duu a terme retorn de la sortida temporal

Sortida temporal (VP)

Firma (F1)

Retorn sortida temporal (retorn VP)

P. 1

Quan el b retorni a lentitat, es duu a terme loperaci de retorn a laplicaci informtica de gesti patrimonial.

Per tal de facilitar la gesti de loperaci, Patrimoni pot consultar els bns que es trobin en les situacions segents: bns que han estat objecte, algun cop,

duna sortida temporal bns que sn fora de lorganitzaci bns que ja haurien dhaver retornat bns que haurien dhaver retornat i que

sn fora de plissa (que no en tinguin o que hagi caducat)

Fi

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 268

4.16.4. Competncies i responsabilitats

Sn responsabilitat de Patrimoni totes i cadascuna de les accions que shan de fer enaquest procediment. Aquestes accions es detallen a continuaci per fases:

A la fase En sortir:

Sidentifiquen el b o els bns objecte de loperaci i es fa loperaci de sortidatemporal. En el cas que es disposi dinformaci relativa a lassegurana, sintro -dueix.

Com a conseqncia daquesta operaci el sistema emet un exemplar del documentSortida temporal.

El responsable de Patrimoni designat especialment signa lexemplar del documentSortida temporal, que arxiva.

A la fase En tornar:

Quan el b torna a lentitat, sanota la tornada a laplicaci informtica de gesti patri-monial.

Per facilitar la gesti de loperaci, Patrimoni pot consultar els bns que es troben enles situacions segents:

Bns que han estat objecte, alguna vegada, duna sortida temporal

Bns que sn fora de lorganitzaci

Bns que ja haurien dhaver tornat

Bns que haurien dhaver tornat i sn fora de plissa (no tenen plissa o aquesta hacaducat).

El responsable de Patrimoni designat especialment signa lexemplar del documentTornada de la sortida temporal, que arxiva.

4.16.5. Documentaci generada

En aquest procediment es genera la documentaci segent:

Document Sortida temporal generat per laplicaci informtica de gesti patrimonial.

Document Tornada de la sortida temporal generat per laplicaci informtica de ges-ti patrimonial.

4.17. Procediment de revisi peridica de bns (P.22.000)

4.17.1 Objecte i abast del procediment

Lobjecte principal daquest procediment s facilitar lactualitzaci de linventari per con-trolar tots els bns.

Patrimoni, com a garant de linventari de bns de lentitat, ha destablir revisions peridi-

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 269

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 269

ques que permetin identificar desajustaments entre linventari del sistema de gesti del patri-moni i la realitat.

Patrimoni estableix, al llarg de lexercici, el moment de revisi dels bns segons la sevaimportncia o el nombre de moviments que es fan al llarg del perode.

Sha de fer una revisi de linventari de lentitat amb els canvis de corporaci, per s Patri-moni qui decideix qu es revisa i en quin moment sha de fer la revisi dels bns que estansota la seva responsabilitat.

Es recomana que els procediments de revisi no coincideixin amb els perodes de tanca-ment dexercici, amb la finalitat de fer-los duna manera gil i efica.

En el cas que Patrimoni, fora dels processos de revisi, detecti un b que no tingui reflexa linventari del sistema de gesti patrimonial, ha de seguir els passos que es recullen alprocediment P.4.000 Adquisici de bns sense contraprestaci econmica amb eltipus dadquisici Inspecci fsica o inventari.

4.17.2. Fases

Les fases establertes per a aquest tipus de procediment sn les segents:

22.100. Revisi de localitzacions fsiques

22.200. Revisi de bns

22.300. Actualitzaci de la informaci

4.17.3. Descripci del procediment

A continuaci es detalla de forma grfica el flux del procediment:

270 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 270

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 271

P.22.000 REVISI PERIDICA DE BNS P. 122

.100

Patrimoni

Inici

Fase. Revisi de localitzacions fsiques

Semet una llista de localitzacions fsiques

Localitzacions fsiques

S, revisar la segent

NO

S

NO AnotarBAIXA a la

llista

Anotar ALTAi les dades a la llista

Consta la LF a la llista i no

existeix?

Consta la LF a la llista i

existeix?

Revisi de localitzacions

fsiques

Localitzacions fsiques(revisat)

P. 2

Hi ha localitzacions

fsiques?S

NO

P. 2

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 271

272 | Gesti patrimonial

P.22.000 REVISI PERIDICA DE BNS P. 222

.200

Patrimoni

Fase. Revisi de bns

Semet la llista de bns

Relaci de bns

P. 1

La revisi de bns es fa de totes les dades i es modi!quen de la llista les que sn incorrectes.

S

S

NO

S

NO

NO

NO

S

Ratlla la casella NO,marca la casella S

i anota la nova localitzaci fsica

Revisi de bns

Revisi rpida de la llista per si ES TRACTA dalgun dels marcats

a la casella NO

B trobat en la llista i en una altra

localitzaci fsica?

B no trobat en la llista i localitzat

fsicament?

Marca la casella NO a la llista de bns

B trobat en la llista i localitzaci fsica?

B trobat en la llista i no localitzat

fsicament?

Marca la casella S ala llista de bns

Marca la casella S ianota al costat la nova

localitzaci fsica

1

P. 3Relaci de bns (revisat)

1/2

1/2

1/2

1/2

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 272

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 273

P.22.000 REVISI PERIDICA DE BNS P. 3 22

.300

Patrimoni

Fase. Actualitzaci informaci

Sactualitzen localitzacions fsiques

P. 1

Localitzacions fsiques(revisat)

Patrimoni inicia el procediment corresponent i el tramita dacord amb els procediments recollits en aquest Manual de normes i procediments.

P.20.000Trasllat de bns

P.6.000 Baixa sense

contraprestaci econmica

P.4.000Adq. sense

contraprestaci econmica

Relaci de bns (revisat)

P. 2

Fi

Localitzacions fsiques(tramitat)

(F1)

Firma(F1)

Relaci de bns(tramitat)

(F1)

Firma(F1)

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 273

274 | Gesti patrimonial

4.17.4. Competncies i responsabilitats

Sn responsabilitat de Patrimoni totes i cadascuna de les accions que es fan en aquestprocediment. Aquestes accions es detallen a continuaci per fases:

A la fase de Revisi de localitzacions fsiques:

En el cas que hi hagi localitzacions fsiques, semet informe de laplicaci informti-ca de gesti patrimonial.

Es revisa linforme de localitzacions fsiques per eliminar les que han desaparegut iproposar-ne la creaci de les que sn noves.

A la fase de Revisi de bns:

Semet informe de bns des de laplicaci informtica de gesti del patrimoni.

Es fa la revisi de bns dacord amb la metodologia proposada segent:

La revisi dels bns sinicia en un edifici o planta comenant per lespai dun raci acabant per lespai del rac oposat.

No sha de comenar lespai o la zona segent fins que no shagi acabat lanterior.

En el cas que diverses persones participin en el procs de revisi, saconsella unadivisi clara prvia dels espais fsics que sn responsabilitat de cada persona.

En el cas de bns gestionats per quantitat, es compta a cadascun dels espais revi-sats el nombre total de bns trobats, i al final de linforme de revisi sinclou la sumatotal.

Sinclouen en el llistat totes les incidncies trobades:

Els bns trobats al llistat i a la localitzaci fsica es marquen amb un S.

Els bns trobats al llistat i en una altra localitzaci fsica es marquen amb un S i sa-nota la nova localitzaci.

Els bns detallats al llistat per no localitzats fsicament es marquen amb un NO.

Amb els bns no relacionats al llistat per localitzats fsicament, es revisen els altresllistats. Si shi troben, es canvien a S i sanota la nova localitzaci. Si no shi tro-ben, safegeixen al llistat corresponent.

A la fase dActualitzaci de la informaci:

Amb linforme de les localitzacions fsiques revisades sactualitza la informaci a la-plicaci informtica de gesti patrimonial.

Se signa linforme de localitzacions fsiques com a conformitat dhaver fet loperacia laplicaci informtica de gesti patrimonial.

Amb linforme de bns revisat, Patrimoni inicia el procediment que correspongui(dalta, de baixa o de trasllat) i es tramita dacord amb els procediments recollits enaquest Manual de normes i procediments.

Se signa linforme de bns com a conformitat dhaver fet les operacions pertinents a la-plicaci informtica de gesti patrimonial.

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 274

4.17.5. Documentaci generada

En aquest procediment es genera la documentaci segent:

Document Localitzacions fsiques generat per laplicaci informtica de gesti patri-monial.

Document Relaci de bns generat per laplicaci informtica de gesti patrimonial.

4.18. Procediment dactualitzaci del Manual de normes i procediments (P.23.000)

4.18.1. Objecte i abast del procediment

El procediment dactualitzaci del Manual de normes i procediments t com a objecteactualitzar els criteris utilitzats a la gesti del patrimoni per permetre reajustar-los i adap-tar-los a les necessitats contnues de les entitats que hi estan subjectes a cada moment.

Aquest procediment el duu a terme el Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Localde la Diputaci de Barcelona en collaboraci amb les diferents entitats.

4.18.2. Fases

Les fases establertes per a aquest tipus de procediment sn les segents:

23.100: Comunicaci dels possibles canvis

23.200: Estudi de la informaci

23.300: Actualitzaci

23.400: Comunicaci dels canvis fets

4.18.3. Descripci del procediment

A continuaci es detallen les accions que cal emprendre per fases:

A la fase de Comunicaci dels possibles canvis:

Quan una entitat detecta una nova necessitat pel que fa a la gesti del seu patrimoni, hocomunica al Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local.

Els canvis que comporten actualitzar el Manual de normes i procediments poden ser, entrealtres, els segents:

Desenvolupament duna nova classificaci

Inclusi dun b en una classificaci com a:

B objecte dinventari

Bns no gestionats a la classificaci

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 275

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 275

Desenvolupament de nous procediments i operacions

A la fase dEstudi de la informaci:

Davant qualsevol proposta de canvi suggerida, el Servei dAssistncia a la Gesti Econ-mica Local, en collaboraci amb lentitat local, lestudia i lanalitza, i es valora si escau ono actualitzar el Manual (a la part que correspongui).

A la fase dActualitzaci:

Una vegada analitzats i consensuats els canvis que cal fer, el Servei dAssistncia a la Ges-ti Econmica Local recopila els canvis que cal incorporar per introduir-los a la prximarevisi del Manual.

La revisi del Manual es far amb la periodicitat que determini el Servei dAssistncia a laGesti Econmica Local. Per fer-ho, satendr la importncia i la repercussi dels canvisque cal incorporar per intentar concentrar en la mesura que sigui possible les necessitatsplantejades per les entitats i oferir solucions consensuades.

Per actualitzar les parts, el Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local modificarels documents (a la part que correspongui) seguint les normes dactualitzaci que contel captol 1 de cada part. Aix mateix, actualitzar la informaci que cont laplicaci infor -mtica de gesti del patrimoni, si escau, segons el canvi.

A la fase de Comunicaci dels canvis fets:

El Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local comunicar, per qualsevol dels mit-jans electrnics a la seva disposici, els canvis fets a les diferents entitats.

4.19. Procediment de documentaci de bns immobles (P.24.000)

4.19.1. Objecte i abast del procediment

El procediment de Documentaci de bns immobles t com a objecte definir totes lestasques i les accions que cal fer per completar la documentaci existent a linventari debns immobles de lentitat.

4.19.2. Fases

Les fases establertes per a aquest tipus de procediment sn les segents:

24.100: Completar documentaci

24.200: Completar actuacions

4.19.3. Descripci del procediment

A continuaci es detalla de forma grfica el flux del procediment:

276 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 276

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 277

P.24.000 DOCUMENTACI DE BNS IMMOBLES P. 124

.100

Patrimoni

S

NOEn el cas que aquesta informaci estigui disponible als Serveis Tcnics de lentitat, cal posar-shi en contacte per recopilar-la.

Entre la documentaci que sha de recollir, hi ha: fotogra!es plnols de situaci i plnols de!nitius de cada

planta, si escau escriptura, en el cas de declaraci dobra nova llicncies certi!cat tcnic descriptiu de ledi!caci

Sassocia al b

Recull de documents pendents

Es t tota la documentaci tcnica

del b?

Fase. Completar documentaci

Inici

Documentaci tcnica, plnols, etc.

Sescaneja

P. 2

Sarxiva

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 277

278 | Gesti patrimonial

P.24.000 DOCUMENTACI DE BNS IMMOBLES P. 2 24

.200

Patrimoni

P. 1 Fase. Completar actuacions

S

NO

S

NO

Es requereix actuaci al cadastre?

Es regularitza la situaci

Es regularitza la situaci

Fi

Es requereix una nova actuaci al Registre

de la Propietat?

S Modi!caci de les dades del bCal introduir-hi

informaci addicional del b?

NO

Modi!caci de les dades del b

Cal introduir-hi informaci addicional

del b?S

NO

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 278

4.19.4. Competncies i responsabilitats

Sn responsabilitat de Patrimoni totes i cadascuna de les accions que shan de fer enaquest procediment. Aquestes accions es detallen a continuaci per fases:

A la fase de Completar documentaci:

Es comprova que es disposa de tota la documentaci dels bns dacord amb la nor-mativa vigent, i es recapten si cal els documents pendents. En el cas que aquestadocumentaci estigui disponible als Serveis Tcnics de lentitat, cal posar-shi en con-tacte per recopilar-la.

Entre la documentaci que cal recaptar, hi ha:

Fotografies

Plnols de situaci i plnols definitius de cada planta, si escau

Escriptura, en el cas de declaraci dobra nova

Llicncies

Certificat tcnic descriptiu de ledificaci

Sescaneja la documentaci existent i sassocia als bns a laplicaci informtica depatrimoni.

Sarxiva la documentaci generada pel procediment.

A la fase de Completar actuacions:

Es comprova si cal fer alguna actuaci addicional sobre els bns al Registre de la Pro-pietat i al Cadastre, i sen regularitza la situaci si cal.

En el cas que, amb motiu daquestes actuacions, calgui incloure informaci addicio-nal sobre el b, es fa a travs del procs de modificaci de dades.

4.19.5. Documentaci generada

En aquest procediment es generen els documents segents:

Documentaci tcnica, fotografies i plnols

Escriptura

4.20. Procediment de tancament de lexercici (P.25.000)

4.20.1. Objecte i abast del procediment

El procediment de Tancament de lexercici t com a objecte definir totes les tasques iles responsabilitats per fer el tancament de lany en curs i lobertura del nou exercici.

El tancament de lexercici, a laplicaci informtica de gesti del patrimoni, el duen a ter-me Patrimoni i Intervenci una vegada coincideixen els saldos de laplicaci informticade gesti patrimonial i comptabilitat.

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 279

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 279

4.20.2. Fases

Les fases establertes per a aquest tipus de procediment sn les segents:

25.100: Revisi de linventari

25.200: Baixa dinversions generals

25.300: Incorporaci de projectes acabats

25.400: Baixa dinversions gestionades per a altres ens

25.500: Lliurament de bns a ls general

25.600: Conciliaci

25.700: Tancament de lexercici

25.800: Obtenci de linventari

25.900: Aprovaci de linventari

4.20.3. Descripci del procediment

A continuaci es detalla de forma grfica el flux del procediment:

280 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 280

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 281

P.25.000 TANCAMENT DE LEXERCICI P. 125

.100

25.2

00

Patrimoni Intervenci

NO

S

Es procedeix a la baixa dels bns gestionats com a inversi general que estan totalmentamortitzats.

2 exemplars

Patrimoni ha dincloure totes les operacions de lexercici que tinguin repercussi patrimonial que hagin estat generades per operacions no pressupostries (per exemple, una herncia, cessions urbanstiques, donacions, cessions ds, etc.).

Per a aix, Patrimoni inicia el procediment corresponent i el tramita dacord amb els procediments recollits en aquest Manual de normes i procediments.

Fase. Baixa dinversions generals

Assentament comptable(proposta)

Baixa de bns gestionats com a inversi general

P. 2

Inici

Consulta bns inversi general

Assentament (proposta)

Baixa patrimoni (VP)

Fase. Revisi de linventari

Baixa de bns(VP)

Finalitzada la revisi

dinventari?

Per a la comptabilitzaci de lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Intervenci.

Es comptabilitza

Baixa de bns(VP)(F1)

Firma(F1)

Assentamentcomptable

(comptabilitzat)

Baixa patrimoni (VC)

Sarxiva

Baixa de bns(VP)(F1)

Sarxiva

Senvia 1 exemplar

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 281

282 | Gesti patrimonial

P.25.000 TANCAMENT DE LEXERCICI P. 225

.300

Intervenci Serveis Tcnics

P. 1

P. 3

Fase. Incorporaci de projectes ja finalitzats

Es comproven saldos de projectes dinversi

Hi ha projectes dinversi !nalitzats amb saldo pendent

dactivar?

NO

Es tanca Projecte dinversi

S

Es contacta amb Serveis Tcnics per resoldre la

incidncia

Es contacta amb Serveis Tcnics per resoldre la

incidncia

Aquesta comunicaci es fa mitjanant el correu electrnic. En el cas que no sigui possible, semetr un o!ci.

Acta de recepcii/o lliurament

Davant la sollicitud dIntervenci, els Serveis Tcnics envien lActade recepci del projecte o lActa de recepci i lliurament, en el cas dinversions gestionades per a altres ens.

Enva

P. 7

Acta de recepcii/o lliurament

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 282

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 283

P.25.000 TANCAMENT DE LEXERCICI P. 3

Intervenci

NO

S

2 exemplars

El b es dna dalta amb la data que !guri a lActa de recepci i/o lliurament.

S

NO

P. 2

El b sha de localitzar

fsicament?

Alta patrimoni(VP)

Alta de bns(VP)

Alta patrimonial de bns

Existeix la localitzaci fsica on

es troba el b?

Alta localitzaci fsica

P. 4

Assentament comptable

Assentament (proposta)

Acta de recepcii/o lliurament

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 283

284 | Gesti patrimonial

P.25.000 TANCAMENT DE LEXERCICI P. 4

PatrimoniIntervenci

Per a la comptabilitzaci de lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Intervenci.

En aquest moment es comptabilitza lobra en curs com a obra acabada.

NO

Sarxiva

Assentament comptable

Assentament(comptabilitzat)

Es tanca Projecte dinversi

P. 7

Alta de bns(VC)(F1)

Alta de bns(VP)

Firma(F1)

Assentament comptable

(comptabilitzat)

Assentament(proposta)

Alta de bns(VC)(F1)

Alta patrimoni(VC)

P. 3

Es comptabilitza

Sarxiva

Sn inversions gestionades per

a OE?

Alta de bns(VC)(F1)

Senvia 1 exemplar

S

P. 5

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 284

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 285

P.25.000 TANCAMENT DE LEXERCICI P. 525

.400

Intervenci

2 exemplars

Per a la comptabilitzaci de lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Intervenci.

Amb data de lActa de recepci i lliurament, es duu a terme loperaci patrimonial de baixa amb el tipus doperaci Baixa dinversions gestionades per a altres ens.

Assentament comptable

P. 4

Baixa de bns(VP)

Es comptabilitza

Baixa patrimoni(VP)

Assentament comptable

(baixa comptabilitzada)

Baixa de bns(VC)(F1)

Baixa patrimoni(VC)

Assentament(proposta)

Acta de recepcii lliurament

Baixa patrimonial de bns

Assentament(comptabilitzat)

Firma(F1)

P. 6

Fase. Baixa dinversions gestionades per a altres ens

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 285

286 | Gesti patrimonial

P.25.000 TANCAMENT DE LEXERCICI P. 6

PatrimoniIntervenci

Sarxiven els documents dassentament comptable comptabilitzats, aix com un dels exemplars del document Alta de bns i Baixa de bns comptabilitzats, i senvia laltre exemplar a Patrimoni perqu tingui coneixement de les operacions realitzades.

2 exemplars

Sarxiva

Assentament comptable

(baixa comptabilitzada)

Sarxiva

Alta de bns(VC)(F1)

Es tanca Projecte dinversi

P. 5

Senvia 1 exemplar

Assentament comptable

(altacomptabilitzada)

Baixa de bns(VC)(F1)

Baixa de bns(VC)(F1)

Alta de bns(VC)(F1)

P. 7

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 286

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 287

P.25.000 TANCAMENT DE LEXERCICI P. 725

.500

PatrimoniIntervenci

P. 8

P. 4 P. 6

Fase. Lliurament de bns a ls general

Hi ha bns pendents de lliurar a

l ?NO P. 8

2 exemplars

Sarxiva

Operaci jurdica(VP)(F1)

Assentament comptable

(comptabilitzat)

Es comptabilitza

Assentament comptable(proposta)

Operaci jurdica

(VP)

Operaci jurdica(VC)

Operaci jurdica de lliurament a ls general

Operaci jurdica(VP)

Firma(F1)

Assentament(proposta)

S

Operaci jurdica(VP)(F1)

Sarxiva

Senvia

P. 2

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 287

288 | Gesti patrimonial

P.25.000 TANCAMENT DE LEXERCICI P. 825

.600

Intervenci

S

NO

Hi ha operacions de gesti

patrimonial pendents de comptabilitzar?

P. 9

P. 7

Fase. Conciliaci

P. 9

Assentament(proposta)

Es comptabilitza

Assentament(comptabilitzat)

Operaci patrimonial(VC)

Per exemple, assentament de dotaci damortitzaci anual.

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 288

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 289

P.25.000 TANCAMENT DE LEXERCICI P. 925

.700

PatrimoniIntervenci

P. 8

Consulta saldos comptes dimmobilitzat

Revisi conjunta

Emet resums econmics

Resum per compte

comptable

Resum per classificaci

S

Es regularitza la situaci

Es regularitza la situaci

NO

Fase. Tancament de lexercici

Saldos comptes dimmobilitzat

Tancament de lexercici

Tancament de lexercici

Per al tancament de lexercici, Patrimoni comptar amb el suport dIntervenci.

P. 10

Coincideixen?

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 289

290 | Gesti patrimonial

P.25.000 TANCAMENT DE LEXERCICI P. 1025

.800

25.9

00

IntervenciPatrimoni rgan competent

P. 9

Rectificaci dinventari

Fase. Obtenci de linventari

Saprova

Rectificaci dinventari

Rectificaci dinventari(aprovada)

Rectificaci dinventari(aprovada)

Senvia

Senvia

Semet recti!caci dinventari

Fi

Fase. Aprovaci de linventari

Rectificaci dinventari

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 290

4.20.4. Competncies i responsabilitats

Les responsabilitats i les competncies de cadascun dels intervinents en aquest procedi-ment sn les segents:

Patrimoni

A la fase de Revisi de linventari:

Com a pas inicial al procediment de Tancament de lexercici, Patrimoni hi ha dha-ver incls totes les operacions de lexercici que tinguin repercussi patrimonial quehagin estat generades per operacions no pressupostries (per exemple, una hern-cia, cessions urbanstiques, donacions, cessions ds, etc.).

Per fer-ho, Patrimoni inicia el procediment que correspongui i el tramita dacord ambels procediments recollits en aquest Manual de normes i procediments.

Aix mateix, ha dhaver acabat tots els processos de revisi que hagi consideratnecessaris, amb la finalitat daconseguir una imatge de linventari que reflecteixi la rea-litat patrimonial de lentitat.

A la fase de Baixa dinversions generals:

Es rep dIntervenci el document Baixa de bns, en estat de validat comptablement,que sarxiva.

A la fase dIncorporaci de projectes ja acabats:

Es rep dIntervenci el document Alta de bns, en estat de validat comptablement,que sarxiva.

A la fase de Conciliaci:

Semeten, de laplicaci informtica de patrimoni, resums per compte dimmobilitzati per classificaci.

Es revisen conjuntament amb Intervenci els totals per comptes.

En el cas que hi hagi alguna incidncia o error, es resol i es regularitza la situaci.

A la fase de Tancament de lexercici:

Patrimoni tanca lexercici a laplicaci informtica de gesti del patrimoni i per fer-hot el suport dIntervenci.

A la fase dObtenci de linventari:

Una vegada conciliada la informaci amb els estats comptables, es tramita lexpe-dient de rectificaci dinventari. Per fer-ho, cal basar-se en laplicaci informtica degesti del patrimoni.

Lexpedient de rectificaci que semet com a tancament de lexercici ha de constarde llistats daltes, baixes i modificacions de bns amb data 31/12.

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 291

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 09:27 Pgina 291

A la fase dAprovaci de linventari:

Es presenta a lrgan competent lexpedient de rectificaci dinventari perqu laprovi.

Intervenci

A la fase de Baixa dinversions generals:

Com a acci prvia al tancament, es consulten els bns gestionats a travs dinver-si general que estan completament amortitzats, i es donen de baixa patrimonialmental sistema de gesti del patrimoni.

Com a conseqncia daquesta operaci semeten dos exemplars del document Bai-xa de bns.

Es comptabilitza lassentament proposat per laplicaci informtica de gesti del patri-moni a laplicaci informtica comptable.

Per comptabilitzar lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Inter-venci.

El responsable dIntervenci designat especialment signa el document Baixa de bnscom a conformitat de loperaci feta.

Senvia a Patrimoni un dels exemplars del document Baixa de bns perqu estiguiinformat de loperaci feta.

Sarxiva lexemplar restant del document Baixa de bns juntament amb lexemplardel document dAssentament comptable comptabilitzat.

A la fase dIncorporaci de projectes ja acabats:

Es comproven els saldos del projecte dinversi a laplicaci de gesti comptable.

En el cas que hi hagi projectes dinversi acabats sense saldo pendent dactivar, estanquen a laplicaci informtica comptable.

En el cas de projectes dinversi amb saldo pendent dactivar, es contacta amb elsServeis Tcnics a travs de correu electrnic per resoldre la incidncia. En el cas queno sigui possible, mitjanant ofici.

Amb lacta de recepci (o lacta de recepci i lliurament en el cas dinversions ges-tionades per a altres ens) enviada pels Serveis Tcnics, es fan les accions segents:

Si el b sha de localitzar, i en el cas que la localitzaci fsica no sigui a laplicaciinformtica de gesti del patrimoni, es dna dalta aquesta localitzaci.

Es donen dalta patrimonialment els bns (segons les descripcions que cont la pri-mera part del Manual de normes i procediments). El b o els bns es donen daltaamb la data que figura a lacta de recepci (o acta de recepci i lliurament, segonsescaigui).

Com a conseqncia daquesta operaci semeten dos exemplars del documentAlta de bns i un exemplar del document dAssentament comptable proposat.

Es comptabilitza lassentament proposat per laplicaci informtica de gesti delpatrimoni a laplicaci informtica comptable.

292 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 10:37 Pgina 292

Per comptabilitzar lassentament proposat, saplica el procediment requerit perIntervenci.

En aquest moment es comptabilitza lobra en curs com a obra acabada.

El responsable dIntervenci designat especialment signa els dos exemplars deldocument Alta de bns com a conformitat de loperaci feta i els arxiva juntamentamb lexemplar del document dAssentament comptable comptabilitzat.

Senvia laltre exemplar del document Alta de bns a Patrimoni.

En el cas que es tracti dinversions gestionades per a altres ens, es continua a lafase segent del procediment. En cas contrari, es tanca el projecte dinversi a la-plicaci informtica comptable i es continua el procediment a la fase de concilia-ci.

A la fase de Baixa dinversions gestionades per a altres ens:

Es dna de baixa patrimonialment el b amb la data que figura a lacta de recepcii lliurament i amb tipus doperaci Baixa dinversions gestionades per a altres ens.

Com a conseqncia daquesta operaci semeten dos exemplars del document Bai-xa de bns i un exemplar del document dAssentament comptable proposat.

Es comptabilitza lassentament proposat per laplicaci informtica de gesti del patri-moni a laplicaci informtica comptable.

Per comptabilitzar lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Inter-venci.

El responsable dIntervenci designat especialment signa els dos exemplars deldocument Baixa de bns com a conformitat de loperaci feta.

Sarxiven els documents dAssentament comptable comptabilitzats, aix com un delsexemplars del document Alta de bns i Baixa de bns comptabilitzats, i senvia le-xemplar restant a Patrimoni perqu estigui informat de les operacions fetes.

Es tanca el projecte dinversi a laplicaci informtica comptable.

A la fase de Lliurament de bns a ls general:

En el cas que hi hagi bns pendents de lliurament a ls general, es fa loperaci jur-dica pertinent.

Com a conseqncia daquesta operaci semeten dos exemplars del document Ope-raci jurdica i un exemplar del document dAssentament comptable proposat.

Es comptabilitza lassentament proposat per laplicaci informtica de gesti del patri-moni a laplicaci informtica comptable.

Per comptabilitzar lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Inter-venci.

El responsable dIntervenci designat especialment signa els dos exemplars deldocument Operaci jurdica com a conformitat de loperaci feta.

Sarxiva el document Assentament comptable comptabilitzat, aix com un dels exem-plars del document Operaci jurdica comptabilitzat, i senvia lexemplar restant a Patri-moni perqu estigui informat de loperaci feta.

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 293

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 10:37 Pgina 293

A la fase de Conciliaci:

En el cas que hi hagi propostes dassentaments directes (procedents de la gesti patri-monial) pendents de comptabilitzar, es comptabilitza lassentament proposat per la-plicaci informtica de gesti del patrimoni a laplicaci informtica comptable.

Per comptabilitzar lassentament proposat, saplica el procediment requerit per Inter-venci.

Es consulten, de laplicaci informtica de comptabilitat, els saldos dels comptes delimmobilitzat i Patrimoni.

Es comproven, conjuntament amb Patrimoni.

En el cas que el saldo dalgun compte no coincideixi, es resol la incidncia conjun-tament amb Patrimoni.

A la fase de Tancament de lexercici:

Una vegada conciliats els saldos de totes dues aplicacions, es dna suport en el tan-cament de lexercici a Patrimoni a laplicaci informtica de gesti del patrimoni.

Una vegada tancada laplicaci informtica de gesti del patrimoni, es pot fer el tan-cament de lexercici a laplicaci informtica comptable.

Serveis Tcnics

A la fase dIncorporaci de projectes ja acabats:

Davant la sollicitud dIntervenci, senvia lacta de recepci del projecte, o lacta derecepci i lliurament en el cas dinversions gestionades per a altres ens, a Interven-ci.

rgan competent

A la fase dAprovaci de linventari:

Saprova la rectificaci dinventari anual.

4.20.5. Documentaci generada

En aquest procediment es generen els documents segents:

Document Baixa de bns (dels bns gestionats com a inversi general), generat perlaplicaci informtica de gesti del patrimoni.

Document Assentament comptable, ems per laplicaci informtica de gesti patri-monial (per la baixa dels bns gestionats com a inversi general).

Acta de recepci i/o acta de recepci i lliurament.

Document Alta de bns generat per laplicaci informtica de gesti patrimonial (perlactivaci dels bns corresponent als projectes ja acabats).

294 | Gesti patrimonial

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 10:37 Pgina 294

Document Assentament comptable (dalta), ems per laplicaci informtica de ges-ti patrimonial.

Document Baixa de bns generat per laplicaci informtica de gesti patrimonial(corresponent a les inversions gestionades per a altres ens).

Document Assentament comptable (de baixa), ems per laplicaci informtica de ges-ti patrimonial.

Llistats resum per classificaci i compte comptable emesos per laplicaci inform-tica de gesti patrimonial.

Llistats de rectificaci de linventari de bns amb data 31/12.

Tercera part. Procediments per a la gesti del patrimoni | 295

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments 2 part:Guia A4.qxd 01/07/13 10:37 Pgina 295

Servei dAssistncia a la Gesti Econmica LocalRambla de Catalunya, 12608008 BarcelonaTel.934 022 262 Fax 934 022 298www.diba.cat/sccf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1613-2011 Gesti patrimonial Manual de normes i procediments Coberta ALTA.pdf 1 28/06/13 12:12

GESTI PATRIMONIALndexPrimera part Criteris per a la gesti de bns1. Introducci1.1. Objectiu1.2. Estructura1.3. Actualitzaci1.4. Evoluci1.5. Legislaci aplicable

2. Localitzacions fsiques i analtiques2.1. Introducci2.2. Localitzaci fsica2.3. Localitzaci analtica2.4. Normes de codificaci de localitzaci fsica2.4.1. Codificaci de centres2.4.2. Codificaci dubicacions2.4.3. Codificaci de plantes2.4.4. Espai

3. Criteris generals de diferenciaci entre inversi i despesa3.1. Introducci3.2. Criteris qualitatius3.3. Criteris quantitatius3.4. Procediment dactuaci

4. Metodologia de classificacions4.1. Introducci4.2. Codificaci de les classificacions4.3. Definici de les classificacions4.4. Criteris damortitzaci4.5. Criteris de gesti4.5.1. B simple4.5.2. B per quantitat4.5.3. B complex4.5.4. Inversi general

5. Classificacions5.1. Introducci5.2. Exemple de classificacions5.3. Llibres dinventari5.4. Llibre A: bns, drets i obligacions de lens local5.4.1. Immobles (codi 1 de classe)10 Terrenys1001 Terrenys1001 01 Terrenys urbans1001 02 Finques rstiques

11 Construccions1101 Edificis1101 01 Edificis1101 02 Cementiris1101 03 Installacions esportives i desbarjo a laire lliure1101 04 Infraestructures comunes del centre (recinte o permetre)

12 Infraestructura pblica1201 Infraestructura pblica1201 01 Terrenys ds pblic1201 02 Carrers i places1201 03 Parcs, passeigs i jardins1201 04 Camins rurals1201 05 Obres civils ds pblic

5.4.2. Drets reals (codi 2)20 Drets reals2001 Drets reals2001 01 Drets reals a favor2001 02 Aprofitaments urbanstics del sl industrial

5.4.3. Mobles (codi 3)30 Equips de procs dinformaci3001 Equips de procs dinformaci3001 01 Equips de procs dinformaci (simple)3001 02 Electrnica de xarxa3001 03 Elements informtics inventariables globalment3001 04 Equips de procs dinformaci (quantitat)

31 Vehicles3101 Vehicles3101 01 Vehicles

32 Maquinria, installacions i utillatge3201 Maquinria3201 01 Maquinria general3201 02 Aparells de mesura i laboratori3201 03 Elements de seguretat i comunicaci

3202 Installacions tcniques3202 01 Installacions de servei pblic

3203 Utillatge3203 01 Estris i eines

33 Altres bns mobles3301 Mobiliari3301 01 Mobiliari general (simple)3301 02 Mobiliari general (quantitat)3301 03 Mobiliari general (inversi general)3301 04 Mobiliari esportiu (simple)3301 05 Mobiliari esportiu (quantitat)3301 06 Mobiliari esportiu (inversi general)3301 07 Mobiliari urb (quantitat)3301 08 Mobiliari urb (inversi general)3301 09 Mobles de valor econmic considerable

3302 Estris i equipament administratiu3302 01 Equips doficina i fotocopiadores3302 02 Electrodomstics3302 03 Fons bibliogrfic i audiovisual3302 04 Contenidors i galledes descombraries

34 Equipaments especfics3401 Activitat de rdio, oci i espectacles3401 01 Equipament de tractament dimatge, senyal, so i illuminaci3401 02 Equipament de suport dactes3401 03 Instruments musicals3402 Altres equipaments especfics3402 01 Equips i aparells medicoassistencials3402 02 Equipament txtil3402 03 Armes i elements de seguretat personal

5.4.4. Drets de propietat immaterial (codi 4)4001 Drets de propietat immaterial4001 01 Propietat intellectual

5.4.5. Quotes, parts alquotes i ttols de capital dempreses (codi 5)5001 Quotes, parts alquotes i ttols de capital dempreses5001 01 Accions i participacions5001 02 Obligacions, bons i altres inversions

5.4.6. Crdits i drets de carcter personal (codi 6)6001 Crdits6001 01 Crdits a llarg termini

6002 Drets de carcter personal6002 01 Programari (software) adquirit

5.4.7. Semovents (codi 7)7001 Semovents7001 01 Semovents

5.5. Llibre B: els afectes al patrimoni pblic de sl5.5.1. Terrenys del patrimoni pblic de sl (codi B001)B001 01 Terrenys urbans del PPS

5.5.2. Edificis del patrimoni pblic de sl (codi B002)B002 01 Edificis del PPS

5.5.3. Drets reals del patrimoni pblic de sl (codi B003)B003 01 Aprofitament urbanstic del PPS

5.5.4. Quotes, parts alquotes i ttols del patrimoni pblic de sl (codi B004)B004 01 Inversions financeres del PPS

5.6. Llibre C: els afectes al patrimoni historicoartstic5.6.1. Carcter histric (codi C1)C101 Immobles de carcter historicoartsticC101 01 Edificis historicoartsticsC101 02 Obres civils historicoartstiques

C102 Estris histricsC102 01 Numismtica i estris arqueologicopaleontolgics

C103 Documents histricsC103 01 Documents histrics

5.6.2. Carcter artstic (codi C2)C201 Obres dartC201 01 PinturesC201 02 EsculturesC201 03 Mobiliari artstic

5.7. Llibre D: els dels organismes autnoms administratius i entitats amb personalitat prpia dependents de lens local5.8. Llibre E: els cedits a altres administracions o a particularsper revertibles a lens local5.9. Inversions de permanncia breu a linventariI001 01 Inversions sobre elements no inventariablesI001 02 Inversions gestionades per a altres ens

6. Normes detiquetatge6.1. Introducci6.2. Altres formes per identificar els bns6.3. Recomanacions generals per fer letiquetatgeAnnex I.Taula de classificacions i comptes. Model normalAnnex II.Taula declassificacions i comptes. Models implificatAnnex III.Comportament dels camps segons com es classifiquen

Segona part Operacions patrimonials1. Introducci1.1. Objectiu1.2. Estructura1.3. Legislaci aplicable

2. Normes de valoraci2.1. Introducci2.2. Normes de valoraci2.2.1. Normes de limmobilitzat material2.2.2. Normes de limmobilitzat immaterial2.2.3. Normes de limmobilitzat financer

3. Situacions patrimonials, naturaleses jurdiques i usos3.1. Introducci3.2. Situacions patrimonials3.3. Naturaleses jurdiques3.4. Usos

4. Definici doperacions4.1. Introducci4.2. Operacions dalta4.2.1. Compra4.2.2. Cessi gratuta de la propietat o donaci4.2.3. Cessi urbanstica obligatria4.2.4. Alta per obra en curs4.2.5. Treballs fets amb mitjans propis4.2.6. Cessi ds temporal4.2.7. Adscripci (tipus dadquisici noms per a OA)4.2.8. Inspecci fsica o inventari4.2.9. Expropiaci4.2.10. Adjudicaci en pagament de deute o embargament4.2.11. Arrendament4.2.12. Alta dinversions gestionades per a altres ens4.2.13. Alta per lsing

4.3. Operacions de baixa4.3.1. Venda - Dret reconegut4.3.2. Cessi gratuta de la propietat o donaci4.3.3. Deterioraci, prdua, obsolescncia o destrucci4.3.4. Devoluci dun b rebut en cessi ds temporal4.3.5. Devoluci dun b rebut en adscripci (noms OA)4.3.6. Fi darrendament4.3.7. Baixa dinversions gestionades per a altres ens4.3.8. Devoluci de compra4.3.9. Inspecci fsica o inventari

4.4. Operacions mixtes4.4.1. Adquisici lliurant com a pagament parcial un altre immobilitzatmaterial4.4.2. Permuta pura4.4.3. Permuta mixta amb pagament en metllic4.4.4. Permuta mixta amb cobrament en metllic4.4.5. Permuta de cosa futura4.4.6. Recepci de la cosa futura4.4.7. Aportaci no dinerria a societats4.4.8. Agrupaci de finques

4.5. Operacions de millora4.6. Operacions revertibles4.6.1. Cessi ds temporal4.6.2. Adscripci4.6.3. Reversi dun b lliurat en cessi ds temporal4.6.4. Reversi dun b lliurat en adscripci

4.7. Operacions jurdiques4.7.1. Desafectaci de servei pblic a patrimonial4.7.2. Afectaci de patrimonial a servei pblic4.7.3. Desafectaci ds pblic a servei pblic4.7.4. Afectaci de servei pblic a s pblic4.7.5. Afectaci dun b al patrimoni pblic de sl4.7.6. Correcci dafectaci dun b al patrimoni pblic de sl4.7.7. Patrimoni lliurat a ls general4.7.8. Correcci lliurament a ls general4.8. Segregacions4.9. Amortitzacions4.10. Provisions4.11. Operacions de gesti i control de bns4.11.1. Trasllats4.11.2. Canvis de dades4.11.3. Sortides temporals4.11.4. Bloqueigs

5. Clcul de llibre, epgrafs i subepgrafs5.1. Introducci5.2. Llibre A: bns, drets i obligacions de lens local5.3. Llibre B: els afectes al patrimoni pblic de sl5.4. Llibre C: els afectes al patrimoni historicoartstic5.5. Llibre E: els cedits a altres administracions o a particulars per revertibles a lentitat local

Tercera part Procediments per a la gesti del patrimoni1. Introducci1.1. Objectiu1.2. Estructura1.3. Legislaci aplicable

2. Disseny del model2.1. Introducci2.2. Requeriments per a la gesti del patrimoni

3. Metodologia3.1. Definici del procediment3.2. Fluxograma

4. Procediments4.1. Catleg de procediments4.2. Procediment dadquisici per compra de bns mobles (P.1.000)4.2.1. Objecte i abast del procediment4.2.2. Fases4.2.3. Descripci del procediment4.2.4. Competncies i responsabilitats4.2.5. Documentaci generada

4.3. Procediment dadquisici per compra o expropiaci de bns immobles (P.2.000)4.3.1. Objecte i abast del procediment4.3.2. Fases4.3.3. Descripci del procediment4.3.4. Competncies i responsabilitats4.3.5. Documentaci generada

4.4. Procediment dadquisici per obra en curs (P.3.000)4.4.1. Objecte i abast del procediment4.4.2. Fases4.4.3. Descripci del procediment4.4.4. Competncies i responsabilitats4.4.5. Documentaci generada

4.5. Procediment dadquisici de bns sense contraprestaci econmica, captol 6 (P.4.000)4.5.1. Objecte i abast del procediment4.5.2. Fases4.5.3. Descripci del procediment4.5.4. Competncies i responsabilitats4.5.5. Documentaci generada

4.6. Procediment de baixa de bns per venda (P.5.000)4.6.1. Objecte i abast del procediment4.6.2. Fases4.6.3. Descripci del procediment4.6.4. Competncies i responsabilitats4.6.5. Documentaci generada

4.7. Procediment de baixa de bns sense contraprestaci econmica (P.6.000)4.7.1. Objecte i abast del procediment4.7.2. Fases4.7.3. Descripci del procediment4.7.4. Competncies i responsabilitats4.7.5. Documentaci generada

4.8. Procediment dinversions gestionades per a altres ens (P.7.000)4.8.1. Objecte i abast del procediment4.8.2. Fases4.8.3. Descripci del procediment4.8.4. Competncies i responsabilitats4.8.5. Documentaci generada

4.9. Procediment doperacions mixtes pures (P.8.000)4.9.1. Objecte i abast del procediment4.9.2. Fases4.9.3. Descripci del procediment4.9.4. Competncies i responsabilitats4.9.5. Documentaci generada

4.10. Procediment doperacions mixtes amb pagamenten metllic (P.9.000)4.10.1. Objecte i abast del procediment4.10.2. Fases4.10.3. Descripci del procediment4.10.4. Competncies i responsabilitats4.10.5. Documentaci generada

4.11. Procediment doperacions mixtes amb cobramenten metllic (P.10.000)4.11.1. Objecte i abast del procediment4.11.2. Fases4.11.3. Descripci del procediment4.11.4. Competncies i responsabilitats4.11.5. Documentaci generada

4.12. Procediment doperacions revertibles de lliurament(P.11.000)4.12.1. Objecte i abast del procediment4.12.2. Fases4.12.3. Descripci del procediment4.12.4. Competncies i responsabilitats4.12.5. Documentaci generada

4.13. Procediment doperacions revertibles de retorn (P.12.000)4.13.1. Objecte i abast del procediment4.13.2. Fases4.13.3. Descripci del procediment4.13.4. Competncies i responsabilitats4.13.5. Documentaci generada

4.14. Procediment doperacions jurdiques (P.13.000)4.14.1. Objecte i abast del procediment4.14.2. Fases4.14.3. Descripci del procediment4.14.4. Competncies i responsabilitats4.14.5. Documentaci generada

4.15. Procediment de trasllat de bns (P.20.000)4.15.1. Objecte i abast del procediment4.15.2. Fases4.15.3. Descripci del procediment4.15.4. Competncies i responsabilitats4.15.5. Documentaci generada

4.16. Procediment de sortides temporals de bns (P.21.000)4.16.1. Objecte i abast del procediment4.16.2. Fases4.16.3. Descripci del procediment4.16.4. Competncies i responsabilitats4.16.5. Documentaci generada

4.17. Procediment de revisi peridica de bns (P.22.000)4.17.1 Objecte i abast del procediment4.17.2. Fases4.17.3. Descripci del procediment4.17.4. Competncies i responsabilitats4.17.5. Documentaci generada

4.18. Procediment dactualitzaci del Manual de normesi procediments (P.23.000)4.18.1. Objecte i abast del procediment4.18.2. Fases4.18.3. Descripci del procediment

4.19. Procediment de documentaci de bns immobles (P.24.000)4.19.1. Objecte i abast del procediment4.19.2. Fases4.19.3. Descripci del procediment4.19.4. Competncies i responsabilitats4.19.5. Documentaci generada

4.20. Procediment de tancament de lexercici (P.25.000)4.20.1. Objecte i abast del procediment4.20.2. Fases4.20.3. Descripci del procediment4.20.4. Competncies i responsabilitats4.20.5. Documentaci generada

Recommended

View more >