Folleto Gidoi Faktoria/El Espacio del guión

  • Published on
    16-Mar-2016

  • View
    214

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Folleto Gidoi Faktoria/El Espacio del guin

Transcript

<ul><li><p>gidoi faktoriael espacio del guin</p><p>2009 2010</p><p>Folleto Gidoi Faktoria:Maquetacin 1 25/6/09 10:16 Pgina 3</p></li><li><p>Gidoi Faktoria / El Espacio del Guin est dirigido a 20 personas con el siguiente perfil:</p><p> Estudiantes de universidad o de centros formativos vinculados al Audiovisual.</p><p> Profesionales del sector o de otros sectores relacionados, como la comunicacin.</p><p> Personas interesadas en desarrollar su carrera profesionalen el mundo del guin.</p><p>Gidoi Faktoria / El Espacio del Guin 20 lagunentzat sortutako ekimena da. Pertsonahoriek ezaugarri hauek izan behar dituzte:</p><p> Ikus-entzunezkoarekin lotutakoprestakuntza zentroetako edounibertsitateko ikasleak.</p><p> Sektoreko edo ikus-entzunezkoekinlotutako beste sektore batzuetako(esate baterako, komunikazioa)profesionalak.</p><p> Euren karrera profesionalagidoiaren munduan garatu nahiduten pertsonak.</p><p>Programa hau EITBkBilbon duen egoitzanemango da, 2009koazarotik aurrera.Hautaketa prozesuauztailean etairailean egingoda.</p><p>El programa ser impartido en la sede de EiTB en Bilbao apartir de noviembre de 2009. El proceso de seleccin se</p><p>realizar durante los meses de julio y septiembre.</p><p>El Cluster Audiovisual de Euskadi EIKEN y EiTB ponen enmarcha el programa de especializacin Gidoi Faktoria / El</p><p>Espacio del Guin con el objetivo de formar a personasexpertas guionistas que puedan ofrecer sus servicios al</p><p>entorno productivo audiovisual, llenando as el vaco actualexistente en esta materia en el mercado de la televisin. </p><p>EIKIEN Euskadiko Ikus-entzunezkoen Klusterrak etaEiTBk Gidoi Faktoria / El Espacio del Guinespezializazio-programa jarri dute abian, ikus-entzunezko produkzioan lan egin dezaketen gidoilariadituak trebatzeko asmoz. Modu horretan, bete egingolitzateke telebistaren merkatuan eta aipatutako arloangaur egun dagoen hutsunea. </p><p>NACE GIDOI FAKTORIA /EL ESPACIO DEL GUIN, EL PRIMER PROGRAMA DE FORMACINESPECIALIZADA EN GUIN DE EUSKADI!</p><p>GIDOI FAKTORIA / EL ESPACIO DEL GUINSORTU DA. GIDOIGINTZAN ESPEZIALIZATUTAKOEUSKADIKO LEHENENGO PRESTAKUNTZA-PROGRAMA DA!</p><p>SI QUIERESSER GUIONISTA, </p><p>ESTS DE ENHORABUENA </p><p>GIDOILARIA IZAN NAHIBADUZU, ZORIONEKO ZAUDE</p><p>Folleto Gidoi Faktoria:Maquetacin 1 25/6/09 10:16 Pgina 4</p></li><li><p>El programa consta de cuatro mdulosformativos independientes que, en suconjunto, sumarn 350 horas lectivas. </p><p>Adems, los alumnos/as debern elaborarun proyecto final y tendrn la posibilidadde hacer un periodo de prcticas (250horas aprox.) en alguna de las productoras</p><p>colaboradoras de Gidoi Faktoria / El Espacio del Guin, asesoradas en todomomento por un tutor/a.</p><p>Al finalizar el programa completo, losparticipantes obtendrn el ttulo deExperto guionista emitido por EIKEN yEiTB.</p><p>Programak lau modulu informatiboindependente ditu, eta, guztira, 350eskola-ordu emango dira. </p><p>Gainera, ikasleek amaierako proiektu bategin beharko dute, eta praktika-aldi bategiteko aukera izango dute (gutxigorabehera, 250 ordu), Gidoi Faktoria /</p><p>El Espacio del Guin ekimenarekinkolaboratzen duen produkzio-enpresarenbatean. Era berean, tutore batenaholkularitza jasoko dute uneoro.</p><p>Programa osoa amaitzen denean, parte-hartzaileek Gidoilari aditua titulualortuko dute, EIKENek eta EiTBk emanda.</p><p>APRENDERS TODO LO QUE SE NECESITA PARA SER UN GUIONISTA PROFESIONAL!</p><p>GIDOILARI PROFESIONALA IZATEKO BEHAR DEN GUZTIA IKASIKO DUZU!</p><p>Folleto Gidoi Faktoria:Maquetacin 1 25/6/09 10:16 Pgina 5</p></li><li><p>Mdulo 1: El Medio Televisivo (40 horas)La Produccin en TelevisinProgramacin y Medicin de Audiencias</p><p>Mdulo 2: Fundamentos yherramientas del Guin (56 horas)</p><p>Dramaturgia y Lenguaje AudiovisualCreatividad y Trabajo en Equipo</p><p>Mdulo 3: Ficcin (110 horas)La ComediaEl DramaLos Subgneros en Ficcin</p><p>Mdulo 4: Entretenimiento (144 horas)El DocumentalEl ShowMagazineEl Concurso Los Subgneros en Entretenimiento</p><p>MDULOS DEL ITINERARIO Y CALENDARIO</p><p>1. modulua: Telebista (40 ordu)Produkzioa telebistanProgramazioa eta audientzien neurketa</p><p>2. modulua: Gidoiaren oinarriak etatresnak (56 ordu)</p><p>Dramaturgia eta ikus-entzunezkoarenhizkuntzaSormena eta talde-lana</p><p>3. modulua: Fikzioa (110 ordu)KomediaDramaAzpigeneroak fikzioan</p><p>4. modulua: Entretenimendua (144 ordu)DokumentalaShowaMagazineaLehiaketa Azpigeneroak entretenimenduan</p><p>IKASTAROKO MODULUAK ETA EGUTEGIA</p><p>Folleto Gidoi Faktoria:Maquetacin 1 25/6/09 10:16 Pgina 6</p></li><li><p>EGUTEGIA</p><p>CALENDARIOMayo-Septiembre</p><p>2009Mayo-Septiembre</p><p>2010Octubre</p><p>2009Noviembre</p><p>2009</p><p>1- El medio televisivo</p><p>SeleccinDifusin</p><p>Encuentro anual</p><p>2- Fundamentos y herramientas del Guin 4- Entretenimiento</p><p>5- Proyectofinal</p><p>3- Ficcin</p><p>Diciembre2009</p><p>Enero2010</p><p>Febrero2010</p><p>Marzo2010</p><p>Abril2010</p><p>Taller del guin Formacinprctica</p><p>Cursos monogrficos</p><p>Maiatza-Iraila2009</p><p>Maiatza-Iraila2010</p><p>Urria2009</p><p>Azaroa2009</p><p>1- TelebistaHauta-ketaHedapena</p><p>Urteroko topaketa</p><p>2- Gidoiaren oinarriak eta tresnak 4- Entretenimendua 5- Amaierakoproiektua</p><p>3- Fikzioa</p><p>Abendua2009</p><p>Urtarrila2010</p><p>Otsaila2010</p><p>Martxoa2010</p><p>Apirila2010</p><p>Gidoi tailerra Prestakuntzapraktikoa</p><p>Ikastaro monografikoak</p><p>1 2 3 4 5</p><p>1 2 3 4 5</p><p>Folleto Gidoi Faktoria:Maquetacin 1 25/6/09 10:16 Pgina 7</p></li><li><p>INVIERTE EN TU FUTURO</p><p>PROFESIONAL!</p><p>INBERTITU ZUREETORKIZUNPROFESIONALEAN!</p><p> 350 horas de formacin para la adquisicin delas habilidades y competencias necesarias paracubrir el perfil de guionista de TV.</p><p> Prcticas tutorizadas durante el periodo formativo.</p><p> 250 horas de Formacin Prctica guiadas por untutor en una empresa del sector.</p><p> Acompaamiento de un guionista profesional en laelaboracin del proyecto final</p><p> Inscripcin y matriculacin en uno de los cursosmonogrficos o talleres que se impartan en el marco delproyecto Gidoi Faktoria / El Espacio del Guin.</p><p> Inscripcin y matriculacin en las Jornadas Anuales.</p><p>La organizacin prev la posibilidad de poner adisposicin de algunos alumnos/as becas de hasta un</p><p>30% de la matrcula, segn criterios a definir.</p><p>Por otra parte, tanto los mdulos que componen el itinerario completocomo los talleres monogrficos que en su momento se lleven acabo se</p><p>podrn cursar de forma independiente, previo pago de la matricula que seestablezca en cada caso.</p><p>El coste de matrcula del itinerariocompleto es de 4.800 euros/persona, con</p><p>posibilidad de pago fraccionado, eincluye los siguientes conceptos:</p><p> Prestakuntzako 350 ordu, telebistako gidoilari-profilabetetzeko behar diren gaitasun eta trebeziak lortu ahalizateko.</p><p> Prestakuntza-aldian tutoretzapean egindako praktikak.</p><p> Prestakuntza praktikoko 250 ordu sektoreko enpresabatean, tutore batek gidatuta.</p><p> Gidoilari profesional baten laguntza amaierakoproiektua egiterakoan.</p><p> Inskripzioa eta matrikulazioa Gidoi Faktoria / ElEspacio del Guin proiektuaren markoanemango den ikastaro monografiko edotailerren batean.</p><p> Inskripzioa eta matrikulazioa UrterokoJardunaldietan.</p><p>Antolakuntzak matrikularen %30eraarteko bekak eman diezazkiekezenbait ikasleri, zehaztu beharrekoirizpideen arabera.</p><p>Beste alde batetik, ikastaroosoa osatzen duten moduluaketa aldian-aldian antolatukodiren tailer monografikoakmodu independenteanegin ahal izango dira,kasu bakoitzerakoezarritako matrikulaordaindu ostean.</p><p>Ikastaro osoko matrikularen kostua 4.800 eurokoa dapertsona bakoitzeko, eta ordainketa zatika egin daiteke.Prezioaren barruan, kontzeptu hauek daude sartuta:</p><p>Folleto Gidoi Faktoria:Maquetacin 1 25/6/09 10:16 Pgina 1</p></li><li><p>Izena / Nombre Abizenak / ApellidosJaiotze data / Fecha de Nacimiento</p><p>Helbidea / Direccin Herria / Poblacin P.K / C.P. Posta elektronikoa / Correo electrnico Telefonoa / Telfono</p><p>Telefono mugikorra / Telfono mvil</p><p>Zergaitik gustatuko litzaizuke ikastaro hau egitea? / Por qu te gustara hacer este itinerario?</p><p>Si ests interesado/a en el programa deespecializacin Gidoi Faktoria / ElEspacio del Guin o quieres recibir msinformacin llmanos al telfono 94656 32 30 o envanos un correoelectrnico a gidoifaktoria@eitb.comindicndonos los siguientes campos:</p><p>Gidoi Faktoria / El Espacio del Guinespezializazio programan interesatutabazaude edo informazio gehiago jaso nahibaduzu, deitu 94 656 32 30 telefonoraedo bidali mezu elektroniko batgidoifaktoria@eitb.com helbidera, datuhauen berri emanez:</p><p>MS INFORMACIN</p><p>INFORMAZIOGEHIAGO</p><p>Folleto Gidoi Faktoria:Maquetacin 1 25/6/09 10:16 Pgina 8</p></li><li><p>gidoi faktoriael espacio del guin</p><p>94 656 32 30gidoifaktoria@eitb.com</p><p>informazioa informacin</p><p>Folleto Gidoi Faktoria:Maquetacin 1 25/6/09 10:16 Pgina 2</p></li></ul>

Recommended

View more >