Exercicis Totes Les Normes Catala

  • Published on
    18-Jan-2016

  • View
    217

  • Download
    0

DESCRIPTION

normes ortogrfiques

Transcript

<ul><li><p>Nom_____________________________ Data_________________________</p><p> La s l.laba t nica s __________________.</p><p> Marca la s l.laba t nica de cargol.</p><p>Les paraules que tenen la ________________________________________ s l.laba t nica s n agudes.agudes.agudes.agudes.</p><p>Saccentuen si acaben en: </p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p></li><li><p> La s l.laba t nica s la ____________</p><p> Marca la s l.laba t nica de muntanya.</p><p>Les paraules que tenen la ______________ ______________ ______________ ______________ s l.laba t nica s n planes.planes.planes.planes.</p><p>Saccentuen les que ______ acaben en cap daquestes terminacions: </p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>Algunes paraules porten accent per diferenciar-les duna altra que sescriu igual: v nen/venen.....</p><p> La s l.laba t nica s _________________________________</p><p> Marca la s l.laba t nica de p gina</p><p>Les paraules que tenen la ______________ s l.laba t nica s n __________________.</p><p>Saccentuen ________________</p><p>____________________________________________________________________</p></li><li><p>1.- Escriu cada paraula a la columna que correspongui.</p><p> M nega, regadora, fam lia, mosquit, pala, ratol , rosa, carret , est tua</p><p>Agudes Planes Esdr ixoles</p><p>2.- Llegeix aquest text amb atenci :</p><p> La p mfila de la S nia no va entendre el que li deia la seva via. Va agafar un pinzell tota</p><p>decidida i en comptes de pintar els angles del pati, es va dedicar a empastifar el pobre senyor </p><p> Johnson. En James Johnson s un ve angl s que t la d ria de despla ar-se sobre dun pat . </p><p>Pobre home! Va quedar ben gald s!</p><p>La S nia deia que aquell color no li quedava gens malament, i tant i tant li ho va dir que el</p><p>senyor Johnson va acabar creient-sho. I saps qu ? Que ara, el bon jan no es treu de sobre </p><p>aquest vestit tacat tan psicod lic. I quan passeja pel barri, els vailets li canten enriolats:</p><p>Diuen que els anglesos</p><p> S n dall m s fins,</p><p>per el senyor Johnson,</p><p> que s el meu ve </p><p>va perdre leleg ncia </p><p>a sobre dun pat !</p></li><li><p>Encercla quatre paraules agudes del text.</p><p>Subratllla quatre paraules planes</p><p>Escriu les cinc paraules esdr ixoles que hi surten.</p><p>____________________________________________________________________</p><p> 3.- Totes aquestes paraules daquest exercici s n agudes, per unes han de dur accent i les altres no. Posa-hi laccent, si cal, i classifica-les:</p><p>submari, navegacio, cami, encen, pais, intencio, vaixell, soroll, contraban, claror, interes, can o,</p><p> majestuos, prescis, horitzo, volanti, mari, depen, cadascu, cinturo, capita, gamarus, espes, resso,</p><p>algu, cinque, sise, comu ping i, passadis, indres, reves, tauro, porro, hostil, indret.</p><p>Paraules agudes amb accent Paraules agudes sense accent</p></li><li><p> 4. Totes aquestsa paruales que tens a continuaci s n planes. Aplica la norma que has apr s i posa laccent sobre les que nhagin de dur. Despr s classifica-les:</p><p>Indic, Pacific, costa, ostra, perla, rajada, parasit, vegada, microscopic, nacre, rapid, inutil, album, </p><p>diposit, anec, mecanic, musclo, gamba, llagosta, tonyina, naufrag, panic, trangol.</p><p>Paraules planes amb accent Paraules planes sense accent</p></li><li><p>5.- Busca en aquest text les paraules esdr ixoles i copia-les a sota.</p><p>No fa pas gaire els rius eren els canals que alimentaven el mar, li proporcionaven les sals </p><p> minerals i les part cules org niques que necessitava. Per avui en dia els residus dind stries </p><p> qu miques, les aig es brutes de les ciutats, els detergents i els residus agr coles, com els fosfats o</p><p>els pesticides, han convertit els rius en aut ntiques clavegueres que cada any aboquen al mar </p><p>moltssimes tones de porqueria. A m s, els vessaments constants de petroli dels petrolers i les </p><p> deixalles radioactives fan que cada dia que passa la contaminaci de les aig es sigui m s </p><p> dram tica. I aix , en mars tan tancats com la Mediterr nia, s encara m s perill s.</p><p> Cal que, duna forma dr stica, tots els estats del m n es posin dacord per evitar </p><p>lenverinament de les aig es marines.</p><p>A veure si al final podrem anar a peu a Mallorca saltant de caca en caca.....</p></li></ul>