Estructura Un Treball de Recerca

 • Published on
  05-Jan-2016

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Estructura Un Treball de Recerca

Transcript

 • 1

  La redacci dun treball de recerca cientfic

  Imagina que has fet un treball per a una empresa durant sis mesos. Arriba el final del contracte i, per tant, el moment de fer linforme. Pots haver fet una feina magnfica fins aquell moment, per si linforme que lliures s poc agradable a la vista, est mal estructurat o redactat o t errades ortogrfiques fars perdre el temps als teus caps i aviat es cansaran de llegir-lo perqu no podran treure profit del teu treball. El resultat ser que no et tornaran a contractar. Per contra, si et comuniques b aconseguirs que sinteressin pel teu treball i fars lluir la teva feina.

  Redactar un treball s donar forma escrita a un conjunt de continguts respectant les normes de construcci dun text. La redacci cientfica (i tcnica) t dos objectius: informar i persuadir els lectors. Informa, si lestil que sutilitza comunica al mxim dinformaci en el mnim temps de lectura, i persuadeix, si lestil de redacci presenta arguments lgics de la manera ms convincent. Aix, lestil cientfic prioritza la claredat, leconomia de text i lexposici darguments de forma lgica.

  Redactar s una tasca difcil per a tothom. La redacci cientfica s una habilitat que sadquireix a mesura que es practica. Sovint cal dedicar un dia sencer a redactar un sol full. Si et passa aix, no et desesperis! Desprs dhaver escrit un text deixal reposar i rellegeix-lo crticament al cap duna estona o, millor, al cap duns dies, i ves-lo refinant. Una bona redacci mai no pot sortir duna sola tirada. Tingues tamb present que per escriure b, cal llegir. Si llegeixes textos cientfics i tcnics, a poc a poc assimilars lestil que utilitzen aquest tipus de documents, de manera que millorars el teu estil de redacci. Daltra banda, si aconsegueixes redactar b tamb sers un bon lector crtic de documents cientfics.

  En aquest document sexposen una srie de suggeriments que et poden ajudar en lelaboraci de treballs o informes escrits. Aquests suggeriments neixen de lexperincia del professorat de la Facultat de Geologia en fer i corregir tant treballs de recerca com dalumnes. En cap cas sn normes que hagis de seguir per fora, ms aviat sn pautes per tal que coneguis i apliquis lestil que sutilitza en aquesta mena de treball. El document es divideix en dues parts. La primera se centra en lestructura del treball i la segona en la redacci. Si et cal aprofundir ms, al final trobars algunes referncies bibliogrfiques i pgines web especialitzades que et poden ser tils a lhora de redactar.

  Montserrat Liesa

  Facultat de Geologia

 • 2

  La redacci dun treball de recerca cientfic ............................................................................ 1 Estructura del treball ................................................................................................................ 3

  Ttol...................................................................................................................................... 4

  Sumari o ndex ..................................................................................................................... 4 Introducci ........................................................................................................................... 4 Cos ....................................................................................................................................... 5 Discussi .............................................................................................................................. 5 Conclusions.......................................................................................................................... 5 Bibliografia i fonts dinformaci ......................................................................................... 5

  Cites bibliogrfiques en el text......................................................................................... 5 Cites bibliogrfiques en lapartat de bibliografia............................................................. 6

  Tipus de lletres ..................................................................................................................... 7 Redacci del treball.................................................................................................................. 8

  El text i les frases ................................................................................................................. 8 Els pargrafs....................................................................................................................... 10 Lortografia ........................................................................................................................ 11

  Les majscules ............................................................................................................... 11 Les figures, les taules, les frmules i les equacions ........................................................... 12

  Els peus de figures i els encapalaments de les taules ................................................... 13 Referncies sobre redacci de textos cientfics...................................................................... 14

  Pgines web sobre redacci cientfica............................................................................ 14 Bibliografia sobre redacci cientfica ............................................................................ 14 Bibliografia geolgica en angls i amb exercicis per treballar sobre les lectures .......... 15 Diccionaris i vocabularis geolgics ............................................................................... 15

 • 3

  Estructura del treball

  Un treball ha de tenir un aspecte polit i ordenat per tal que resulti agradable a la vista i costi poc de llegir. A fi daconseguir-ho el treball ha destar ben estructurat i escrit amb lletres clares. Presentem alguns suggeriments per tal daconseguir-ho:

  Estructura el treball en apartats.

  Numerals i subdivideix-los en subapartats per tal que quedi clara la jerarquia. Evita una jerarquitzaci de ms de 3 nivells. Combina diferents mides, tipus (negreta o cursiva) i colors de lletra, aix com despaiats interlineals per ressaltar els ttols dels apartats i les seves jerarquies. En els processadors de text daix sen diu Estil. Defineix els estils quan comences el treball i aix sempre estar ordenat i testalviars feina de formatejar cada pargraf. Per exemple:

  1. Apartat 1.1. Subapartat

  1.1.1. Sub-subapartat Numera totes les planes del treball, excepte la plana de portada. Si part de linforme consisteix en una cartografia, perfils, etc..., relliga-ho tot dins dun format DINA4.

  Lestructura bsica dels treballs de recerca s:

  - Ttol - Sumari o ndex - Introducci - Cos - Conclusions - Bibliografia i fonts dinformaci

  A ms shi poden incloure:

  - Resum inicial - Apndixs o annexos - Llista dabreviatures - ndex alfabtic

  Aquesta estructura t variants en funci del tema del treball. Per exemple, molts treballs geolgics es divideixen en els segents apartats:

 • 4

  - Ttol

  - Resum inicial

  - Introducci (situaci geogrfica i context geolgic, antecedents, problema a resoldre, mtode de treball,...)

  - Cos (resultats del treball) - Discussi (interpretaci, comparaci amb els resultats daltres treballs) - Conclusions - Bibliografia i fonts dinformaci

  Tot seguit sinclouen suggeriments per a cadascun dels apartats ms importants en qu sestructura el treball.

  Ttol Ha de ser el ms explicatiu i breu possible. Shi pot afegir un subttol.

  Per exemple:

  Cincies de la Terra. Una introducci a la geologia fsica Sinclou a la plana de portada juntament amb el nom de lautor, lafiliaci (empresa, o b curs, ensenyament i universitat) i la data.

  Sumari o ndex Permet veure a primer cop dull lestructura i el contingut del treball. s aconsellable posar-

  lo al principi del treball. Si es colloca al final, passa desapercebut i perd utilitat.

  Introducci s una de les parts ms importants del treball perqu s on has de motivar el lector de

  linters del tema que exposes. A la introducci sexposa, de manera clara i precisa:

  - El problema que es vol tractar - Els objectius - La rellevncia del tema - Lestat de la qesti dins del camp destudi al qual pertany (antecedents) - Els lmits del treball - El mtode utilitzat per fer el treball

  Si resulta massa llarga, alguns daquests punts poden tenir entitat prpia i formar subapartats. En el darrer pargraf de la introducci se sol explicar en forma redactada lestructura del treball, per tal de centrar al lector. Malgrat la contradicci aparent, la introducci sovint es redacta a lacabar el treball, aix sadapta exactament al seu contingut.

  En els treballs geolgics generalment hi haurs dincloure la situaci de la zona destudi i el context geolgic.

 • 5

  Cos s la part ms voluminosa del treball. Ha de recollir totes les dades prpies que fonamenten

  la tesi principal, els resultats del treball, ordenades en els diferents apartats, excloents entre si. A ms, ha dincloure la informaci grfica necessria (mapes, grfics, quadres, esquemes, figures i fotos) i les cites de les fonts consultades.

  Alguns suggeriments:

  s important que presentis les dades i arguments que donen suport a les deduccions de manera lgica.

  No ha dhaver-hi repeticions.

  Discussi Si ho creus convenient, pots fer un apartat de discussi on es contrastin les teves conclusions

  i opinions amb les daltres autors que hagin treballat en aquell tema.

  Conclusions Les conclusions reprenen el fil conductor de la introducci i, de la mateixa manera, han

  datraure latenci del lector. Han dincloure els resultats de la teva recerca, desenvolupada en el cos del treball, i les teves opinions, fonamentades per la investigaci que has fet. Per aquesta ra no han de fer referncia a les fonts dinformaci. s important que les conclusions siguin clares i concises i que deixin clar fins a quin punt shan assolit els objectius de la recerca. Al final pots afegir les qestions que queden pendents o propostes de feines a fer en el futur.

  Bibliografia i fonts dinformaci Per tal que siguin rigurosos, els treballs cientfics han de citar tota la informaci rellevant

  que no sigui original daquell treball, tant el material bibliogrfic (llibres, revistes), com el cartogrfic, vdeos, CD-ROM, lobtingut per internet i les fonts orals. Pel que fa a internet, has de tenir en compte que moltes fonts electrniques poden desaparixer. Per aquesta ra, conv que citis, sobretot, aquelles pgines web signades. Tamb s bo imprimir o desar el document consultat per tal dacreditar que es tracta duna font autntica. Sobretot, rebutja informaci de la qual no tinguis clara la font.

  Dins el text, les cites sintrodueixen amb autor i any, de manera que quedi clar don prov aquella idea o dada. A lapartat de bibliografia, es posa la referncia completa per tal que el lector pugui trobar el treball citat.

  Cites bibliogrfiques en el text Segueix el format segent:

  Quan el treball s dun sol autor, se cita lautor i lany: (Smith, 1965)

  Quan sn dos autors, els dos autors i lany: (Smith i Wenson, 1987) o (Smith & Wenson, 1987)

  Quan sn ms de dos autors, se cita noms el primer i safegeix et al. (= et alli, i altres en llat):

 • 6

  (Smith et al., 1972) Procura introduir les cites de manera natural dins el text, seguint el redactat, no acumulades al final de les frases. Fixat que segons el redactat, en parntesi shi posa lautor i lany, o noms lany:

  Tal com proposa Allen (1997), ... ...tenen una edat corresponent a 25 ka BP (Lowe & Walker, 1997). que segons Chorley et al. (1984), ... Willis & Bennett (1994) consideren que.... Segons Bennet (comunicaci oral)....

  Quan se cita un treball s perqu sha consultat. Evita al mxim copiar dades i cites de treballs que no hagis consultat. Hi ha, per, una forma de citar treballs no consultats directament.

  Per exemple, si en un treball de Williamson (1986) llegeixo que un tal Schlumberger va citar el 1898 la presncia del gnere Linderina al Luteci de la conca dAquitnia, per no puc trobar el treball de Schlumberger (1898), puc citar-lo aix:

  El gnere Linderina tamb ha estat citat en el Luteci de la conca dAquitnia (Schlumberger, 1898, a Williamson, 1986).

  Les pgines web se citen de la mateixa manera que els llibres. Evita citar planes que no tinguin nom dautor.

  Cites bibliogrfiques en lapartat de bibliografia Shan dincloure les referncies bibliogrfiques completes per tal que el lector pugui trobar

  el treball citat.

  Algunes recomanacions generals sn:

  Utilitza el terme Bibliografia com a ttol si noms has consultat material en suport paper b siguin llibres, revistes o mapes.

  Utilitza el ttol, Referncies o Fonts dinformaci si has consultat, a ms, altres fonts dinformaci. En aquest cas, especifica el suport en qu es troben.

  No incloguis referncies que no has citat dins del text.

  Totes les referncies han de seguir el mateix format.

  Les referncies han de ser completes: autor, any, ttol, revista o llibre i pgines. Posa el nom de la revista complet, sense abreujar. Ordena les referncies alfabticament pel primer autor. Quan citis diversos treballs dun mateix autor, sordenen cronolgicament, primer els treballs que signa sol, ordenats de ms antic a ms modern, i desprs els que t amb altres autors, ordenats alfabticament pel segon autor, i cronolgicament, si es repeteixen els autors.

  Exemples de referncies de llibres:

 • 7

  Allen, P.A. 1997. Earth Surface Processes. Blackwell, Oxford, UK, 404 p. Chorley, R.J., Schumm, S.A. & Sugden, D.E. 1984. Geomorphology. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 605. Lowe, J.J. & Walker, M.J.C. 1997. Reconstructing Quaternary Environments. 2nd. Edition. Longman, Essex, UK. 446 pp.

  Exemples de referncies darticles de revistes:

  Grosjean, M., Nez, L., Cartajena, I. & Messerli, B. 1997. Mid-Holocene Climate and Culture change in the Atacama Desert, Northern Chile. Quaternary Research, 48, 239-246.

  Exemples de referncies de cartografies:

  Cirs, J., Morales, V., Liesa, M., Carreras, J., Carreras, J., Escuer, J. i Pujadas, J., 1994. Mapa geolgico de Espaa. Scale 1:50.000, 2nd series, n. 220, La Jonquera. Madrid, Instituto Tecnolgico Geominero de Espaa 53 pp, 1 fold. map.

  Referncies de pgines web: Has de citar, no noms lenlla URL (Uniform Resource Locator) sin tamb la data de la darrera revisi i la data de la consulta.

  Exemple de referncies de pgines web:

  Carroll, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland [en lnia].Texinfo. ed. 2.2. [Dortmund, Germany]: Wind Spiel, November 1994 [Consulta: 30 mar 1995]. Chapter VII. A Mad Tea-Party. Disponible a: .

  A la pgina web de la Biblioteca de la Universitat trobars una guia per citar de forma correcta els diferents tipus de fonts bibliogrfiques incloent llibres, revistes, tesis, tesines, actes de congrs, mapes, documents electrnics i pgines web. Lenlla s: .

  Tipus de lletres Escriu amb tipus de lletres clares. La majoria de llibres (i aquest document) utilitzen Times perqu sassembla a la lletra lligada i es llegeix ms de pressa. Per no la usis en una presentaci perqu a distncia costa ms de llegir...