ENIGMA (joc de matemàtiques per primària): Preguntes Del Joc

  • Published on
    27-Nov-2014

  • View
    178

  • Download
    4

DESCRIPTION

Joc per practicar les matemtiques a primria (cicle mig). Si voleu el taulell, poseu-vos en contacte.

Transcript

Fes mentalment aquestes divisions, encara que no siguin exactes: 15/4= 3.75 20/3= 6.6 21/7= 3

Qu s una recta? I una semirecta? Una recta s una lnia sense principi ni final. Una semirecta s una lnia amb principi per sense final.

Qu s un segment? Un segment s una lnia que t principi i final.

Qu vol dir que dues lnies sn paralleles? Que no arribaran a tocar-se mai, encara que les allarguem.

Qu vol dir que dues lnies sn perpendiculars? Que quan es creuen formen un angle de 90

Com podem classificar els angles? Angle agut, angle recte, angle obts

Dibuixa un angle agut, un angle recte, i un angle obts.

Qu significa triangle? I quadrilter? I pentgon? Triangle, que t tres costats. Quadrilter, que t quatre costats. Pentgon, que t cinc costats.

Qu significa hexgon? I heptgon? I octgon? Hexgon, que t sis costats. Heptgon, que t set costats. Octgon, que te vuit costats.

Qu sn els vrtexs duna figura? Els punts on suneixen els costats.

Qu sn les diagonals? Sn els segments que uneixen els vrtexs no consecutius.

Qu s el permetre? s la suma del que mesuren tots els costats del polgon.

Fes mentalment aquestes divisions, encara que no siguin exactes: 17/2= 8.5 48/4= 12 20/5= 4

Fes mentalment aquestes operacions: 25+46+10= 81 32+88= 120 (45+10)-5= 50

Fes mentalment aquestes operacions: 250+46= 296 630 (400+32)-25= 407 (250+100+300)-20=

En aquesta suma shi han tapat dues xifres. Aquesta suma podria donar un nombre ms gran que 800? 32 9 + 46 9 = 798

En aquesta suma shi han tapat dues xifres. Aquesta suma podria donar un nombre ms gran que 200? 15 9 +5 9 = 218

En aquesta resta shi han tapat dues xifres. Aquesta resta podria donar com a resultat 70? 22 9 - 15 9 = 70

En aquesta suma shi han tapat dues xifres. Aquesta suma podria donar com a resultat un nombre ms gran que 100? 8 9 + 9 9 = 188

Reparteix 46 entre dues persones. Quants diners li toquen a cada persona? 23

Reparteix 50 caramels entre dues persones. Quants caramels li toquen a cada persona? 25 caramels

La suma dels dos nombres de sota s el nombre de dalt. Calcula el nombre que falta. 813 427 386 250 325 75 123 378 255

Calcula el nombre que falta per que la suma dambds nombres doni com a resultat el nombre de dalt. 689 436 253 114 500 386 427 827 400

La suma dels dos nombres de sota s el nombre de dalt. Calcula el nombre que falta. 577 550 27 287 364 77 216 501 285

En Jaume ha resolt aquestes sumes. Estan b? 732 456 243 225 285 60

La primera no, i la segona s.

La Maria ha resolt aquestes sumes. Estan b? 400 120 382 55 829 243

Cap de les dues sumes estan b.

Digues els nombres que estiguin en la taula corresponent:

42 21

28 56

24

3 24

13 18

9

35 14

17 12

63

12 6

15 30

27

TAULA DEL 7

TAULA DEL 3

Digues els nombres que estiguin en la taula corresponent:

6 54

24 30

14

6 35

25 30

14

26 28

36 48

61

24 45

36 48

10

TAULA DEL 6

TAULA DEL 5

Omple els buits per fer que la suma sigui certa:

11 6

5

Fes aquestes operacions en un minut: 2+4= 6 3 20+3= 23 15-8= 7 36-5= 31 6+8= 14 2 15+8= 23 57-8= 49 433+9= 442

Fes aquestes operacions en un minut: 25/5= 5 27/3= 9 55+42= 97 87-81= 6 80+12= 92 33-13= 20 50/2= 25 25+12= 37

Fes aquestes operacions en un minut: 55+82= 137 45/5= 9 80-22= 58 64/8= 8 (33+15)-5= 43 26+46= 72 90-15= 75 82-24= 58

Suma la quantitat indicada del nmero que indica la rodona, i marca el cam que sha de seguir per trobar la sortida:

+2

1 3 2

8 5 7

4 6 9

Suma la quantitat indicada del nmero que indica la rodona, i marca el cam que sha de seguir per trobar la sortida:

+4

0 4 9

5 8 14

10 12 16

Resta la quantitat indicada del nmero que indica la rodona, i marca el cam que sha de seguir per trobar la sortida:

-2

14 8 6

12 10 4

9 7 2

Completa amb el signe que falta: 4 2 3 + 5= 9 3=6 1=2

x -

Completa amb el signe que falta: 3 14 18 x 4 = 12 3 = 11

-

+ 4 = 22

Completa amb el signe que falta: 5 7 22 x + 5 = 25 10 = 17 4 = 18

Completa els nombres que falten per tal que totes les diagonals sumin 8.

1

2

0

5

3

1

2

Completa els nombres que falten per tal que totes les diagonals sumin 16.

3

5

4

10

2

1

3

Completa els nombres que falten per tal que totes les diagonals sumin 9.

2

4

3

4

2

1

3

Completa els nombres que falten per tal que tots els costats del triangle sumin 10. 3

6

5

1 7 2 Completa els nombres que falten per tal que tots els costats del triangle sumin 22. 3

17

15

2

16

4

Completa els nombres que falten per tal que tots els costats del triangle sumin 50.

3

45

43

2

44

4

Completa la srie:

2

4

6

8

10

12

14

Completa la srie:

10

15

20

25

30

35

40

Completa la srie:

6

8

10

12

14

16

18

Completa la srie:

30

40

50

60

70

80

90

Explica les caracterstiques dun triangle issceles i dibuixal:

Explica les caracterstiques dun triangle escal i dibuixal:

Explica les caracterstiques dun triangle equilter i dibuixal: 319 + 150 est entre 300 i 500. Per, de quin nombre est ms a prop? De 500? De 400? De 300?

Dibuixa un quadrat que t com a permetre 12 cm.

Dibuixa un rectangle que t com a permetre 16 cm, sabent que el costat ms llarg mesura 5 cm.

Dibuixa un rombe, un hexgon i un quadrat. Pots imaginar-te les dimensions.

Recommended

View more >