EMPLOYER BRANDING - ?· EMPLOYER BRANDING Generar marca d’ocupador en temps de la generació Millennial…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

EMPLOYER BRANDING

Generar marca docupador en

temps de la generaci Millennial

TREBALL FINAL DE MSTER

Mster en Psicopedagogia

Rosa Gmez Sala

Tutor: Juan Francisco de la Fuente

Facultat de Cincies de lEducaci

Universitat de Lleida

09-06-2017

1

Resum

En un entorn cada cop ms globalitzat, protagonitzat per les noves tecnologies i les

noves generacions, les organitzacions veuen la necessitat de fomentar la seva imatge

amb la finalitat de trobar el millor talent, retenir-lo i comprometres-hi. Vista aquesta

necessitat i els beneficis que pot aportar, cada cop hi ha ms conscincia sobre la

importncia destablir estratgies valorades i viables tant pels treballadors com per

lempresa.

Daltra banda, la societat Millennial esta canviant les regles del joc, t unes

necessitats que les generacions anteriors no prioritzaven tant i aix fa plantejar a les

companyies les condicions de les noves ofertes de treball per fer-lo ms atractiu.

Aix doncs, considero que s necessria la intervenci del psicopedagog en lmbit

laboral ja que amb els canvis que sest produint es requereix dun mediador que

vetlli pel benestar i la integritat dels treballadors i el bon funcionament de lempresa,

s a dir, actuar per unir empreses i treballadors creant aix una marca docupador

envejable.

Abstract

In a surrounding increasingly globalized, featuring by the new technologies and new

generations, the organizations perceive the need to promote their image in order to

fins de best talent, retain it and commit it. Given this need and the benefits it can

bring, there are more conscious about the importance of establishing valued and

viable strategies for both workers and companies.

Moreover, the Millennial society is changing the rules of the game, they have needs

that previous generations did not prioritized. Therefore, companies consider the

conditions of the new paces of work to make it more attractive.

Therefore, I believe in the intervention of the educational psychologist in the work

place because with the changes that are taking place, is required a mediator to ensure

the welfare and the integrity of the workers of the company, in other words, working

to create an enviable employer brand joining employers and workers.

2

INDEX

1 Introducci ................................................................................................................ 3

2 Marc teric ................................................................................................................ 5

2.1 Aspectes de les persones que valoren les empreses ........................................... 5

2.2 Aspectes valorats per les persones en el lloc de treball: generaci millennial 12

2.3 Employer branding: millores viables per ambdues parts ............................ 20

2.3.1 Estratgies ................................................................................................. 25

2.3.2 Exemples dempreses amb prctiques demployer branding ............... 30

2.3.3 El rol del psicopedagog en latracci de talent ......................................... 32

3 Objectius.................................................................................................................. 34

4 Disseny de la recerca ............................................................................................... 35

4.1 Metodologia del treball .................................................................................... 35

4.2 Poblaci i mostra.............................................................................................. 36

4.3 Instruments de recollida de dades .................................................................... 37

4.3.1 Grup de discussi...................................................................................... 37

4.3.1.1 Disseny del grup de discussi ............................................................... 38

4.3.2 Enquesta.................................................................................................... 40

4.3.2.1 Disseny de lenquesta ........................................................................... 42

4.3.3 Entrevista .................................................................................................. 45

4.3.3.1 Disseny de lentrevista .......................................................................... 46

4.4 Procs de recollida de dades ............................................................................ 47

4.5 Anlisi DAFO de la metodologia .................................................................... 49

5 Conclusions ............................................................................................................. 50

6 Bibliografia.............................................................................................................. 51

3

1 INTRODUCCI

En lera de la informaci, en la qual estem aprenent a viure, shan generat un conjunt

de canvis profunds a totes les activitats humanes, incloses les empreses, no nicament

en lestructura, sin tamb estan transformant la seva cultura i comportament i,

conseqentment, la funci de les persones que participen en les organitzacions. El

mn laboral esta canviant rpidament a mesura que ho fa la resta de la societat, els

diferents models de gesti de les persones i les necessitats de qualificacions. Les

aptituds, habilitats, i qualitats que sexigeixen avui en dia sallunyen dels mtodes

tradicionals. Per a que el canvi sigui possible en tots els sentits i al ritme que toca, s

necessari que sadopti noves actituds amb la finalitat de dinamitzar i contribuir a

lxit de lempresa.

Cap a on va la gesti del talent hum? Quines seran les futures tendncies? Les

persones tenen el que es mereixen? I moltes altres preguntes venen al cap tant de les

empreses com dels professionals. El mn ha canviat i les empreses tamb ho estan

fent, algunes sadapten ms rpid que les altres per totes hauran de passar pel procs

de canvi cap a un mn encarat cap a la globalitzaci, al desenvolupament de la

tecnologia, les competncies, la necessitat de reduir costos, demfatitzar el client, la

competitivitat, la necessitat de tenir el millor talent, entre daltres, sn efectes que no

sn irrellevants per les empreses.

La societat sest tornant ms exigent, o no, per a dia davui hi ha unes necessitats

que ahir no i eren i dem nhi haur unes altres que avui no hi sn. Qu necessiten

les persones per ser felices en el lloc de treball? s viable per les companyies satisfer

all que demana el talent? Quina repercussi tindr en el lloc de treball?

En el present treball espero poder donar resposta a aquestes preguntes fent una cerca

sobre les necessitats de les parts implicades en les relacions laborals, s a dir, els

professionals i les empreses. Tamb t la intenci de donar lloc al psicopedagog en

lmbit laboral, ja que tot i no ser gaire coneguda aquesta professi en les empreses,

considero que la figura del psicopedagog s important per crear vincles entre

empleats i ocupadors, ajudar a crixer als professionals i crear oportunitats a

lempresa.

4

En un primer lloc buscar aquelles competncies i aspectes de les persones ms

valorats per les empreses. En segon lloc, analitzar qu necessiten les persones per

ser efectives en el lloc de treball i ser felices. I per acabar, veurem quines millores i

accions estratgiques es poden utilitzar a lempresa que siguin importants, viables i

uneixin les dues parts. A ms a ms, com a metodologia dinvestigaci, dissenyar

tres instruments de recollida de dades: el grup de discussi, lenquesta i lentrevista

amb la finalitat delaborar un pla de millora per lempresa.

5

2 MARC TERIC

Com he dit anteriorment, les tendncies estan canviant en tots els sentits, per hi ha

sectors que ho fan ms rpid que altres, per exemple la societat Millennial est

demanant una srie de valors i millores en el lloc de treball que abans era impensable,

i molt ms impensable que les empreses miressin per la felicitat del treballador. Avui

en dia, algunes empreses shan adonat dels beneficis de tenir empleats felios i

contents en el seu lloc de treball, a ms a ms han percebut la necessitat dactuar en

aquells casos de dificultat per trobar professionals amb talent i vetllar per la seva

motivaci alhora que enfortir les relacions entre empreses i treballadors.

2.1 ASPECTES DE LES PERSONES QUE VALOREN LES EMPRESES

En la societat innovadora que vivim, caracteritzada per les noves tecnologies i els

canvis constants en tots els mbits, hem dadaptar-nos i seguir la corrent daquesta

transformaci. Per per fer-ho, hem de saber cap a on ens dirigim, cap a on van els

canvis i, en el cas daquest treball, trobar vincles que uneixin i apropin a les empreses

i el talent. Aix doncs, en aquest apartat em dedicar a identificar qu valoren i

busquen, en lactualitat, les empreses dels professionals.

Per comenar, les empreses busquen professionals amb talent per confeccionar el seu

producte amb qualitat i destacar per sobre de la com