EL JOC COOPERATIU I EL JOC COMPETITIU (1).docx

  • Published on
    22-Nov-2015

  • View
    137

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p>EL JOC COOPERATIU I EL JOC COMPETITIU.</p> <p>El joc competitiu.El joc competitiu s un tipus de joc que t com a objectiu principal la victria. Sense aquest objectiu no podem parlar de joc competitiu, i aix comporta que,en molts casos, es faci qualsevol cosa per guanyar. En aquests casos els jocs competitius passen a ser negatius, ja que no mostren els valors positius eljoc,compodenserperexemplelaigualtat,eljocnetoelrespecte.es. Per tant, lentrenador/monitor ha devitar que el pensament guanyarper sobre de tot i qualsevol cosa es doni en la quitxalla, ja que si aquest esdons reiteradament podria provocar una assimilaci errnia del que sn tantel joc com lesport. La competitivitat en el joc s bona fins a un cert punt. Tot i que s cert que unexcs daquesta pot provocar un efecte negatiu en la quitxalla, una petita dosiaugmenta la seva motivaci en els jocs, ms encara si el guanyador obt un premi. Aquesta motivaci, de totes maneres, s una arma de doble fil, ja que els nens i nenes que tinguin les habilitats motrius bsiques menysdesenvolupades o que senzillament no siguin tan bons en el joc proposat, potser que es desmotivin veient-se inferior als ms bons.</p> <p>Els jocs cooperatius.</p> <p>En un moment en que el nostre model de societat es caracteritza pel predomini de lindividualisme per damunt dall com i en que valors com triomf i benefici sonen a cada moment, s clau comenar a treballar per una nova ciutadania que sigui capa de conviure harmnicament i de resoldre els conflictes de la realitat canviant dels nostres temps de manera positiva.Una de les eines a labast de qualsevol famlia i centre educatiu per comenar atreballar tots aquests valors: solidaritat, cooperaci, convivncia... sn els jocs.Els jocs cooperatius, tant els de carrer com els de taula, estan pensats per evitar les actituds agressives i competitives (robar una carta, menjar una fitxa) i afavorir la participaci collectiva a travs de la solidaritat, la collaboraci i la imaginaci.4 Aquest tipus de jocs contribueixen a adquirir habilitat i destreses que poc tenen a veure amb la visi compulsiva de ser el millor o de divertir-se xafant als altres. Els jocs cooperatius obliguen als seus participants a col.laborar per aconseguir lobjectiu del joc, a diferncia dels joc competitius en la que els jugadors sadonen que la consecuci dels seus objectius s imcompatible la consecuci dels objectius dels altres participats.</p> <p>Si un joc inclou valors com la solidaritat i la cooperaci podem experimentar laimportncia de totes les persones per proposar collectivament solucions creatives als problemes que ens presenta la realitat en la que vivim. Llavors, parlar de jocscooperatius significa tamb ser protagonistes dels processos de canvi que permetinmillorar la nostra qualitat de vida i el nostre entorn.La cooperaci s una alternativa que pot ajudar a solucionar problemes i conflictesdirectament relacionada amb la comunicaci, la cohesi, la confiana, lautoestima i eldesenvolupament dhabilitats socials positives.Comparativa de la influncia de la tipologia del joc en els seus participants:</p> <p>Jocs competitiusJocs cooperatius</p> <p>Sn divertits noms per a unsquants</p> <p>Son divertits per a tothom</p> <p>La majoria experimenta unsentiment de derrota.</p> <p>Tots tenen un sentiment devictria.</p> <p>Alguns es senten exclosos perfalta dhabilitat</p> <p>Hi ha una mescla de grups quejuguen junts creant un alt nivelldacceptaci.</p> <p>Saprn a ser desconfiat oegoista.</p> <p>Saprn a compartir i a confiar enels altres.</p> <p>Els jugadors no mostren actitudssolidaries i sn felios quan algunacosa dolenta passa als altres.</p> <p>Els jugadors aprenen a tenirsentit dunitat i a compartir lxit.</p> <p>Suposen una divisi de categories,creant barreres entre les personesi justificant les diferncies dacceptaci.</p> <p>Hi ha una mescla de persones engrups heterogenis que juguenjunts creant un elevat sentimentinterpersonals com una formadexclusi.</p> <p>Els perdedors deixen de jugar i esconverteixen en observadors.</p> <p>Ning no abandona el joc Totsjunt comencen i acaben lactivitat.</p> <p>Els jugadors perden confiana ens mateixos quan son refusats operden.</p> <p>Desenvolupen lautoconfianaperqu tots sn acceptats</p> <p>La poca tolerncia a la derrota potdesenvolupar en alguns jugadorsun sentiment dabandonamentenfront de les dificultats..</p> <p>Lhabilitat de perseverar davantles dificultats surt reforada ambel suport dels altre membre delgrup.</p>