e-TextBook famílies plantes medicinals (pròleg)

  • Published on
    08-Nov-2015

  • View
    213

  • Download
    0

DESCRIPTION

Prleg de l'e-TextBook de famlies de plantes medicinals.

Transcript

PRLEG Les noves tecnologies de la informaci i comunicaci (TIC) estan ampliant de manera notable les possibilitats de collaboraci dins laula universitria i, conseqentment, estan impactant en els processos d'ensenyament-aprenentatge en leducaci superior. Les estratgies d'ensenyament i els rols que sen deriven tant per part de professors com dels estudiants, empenyen cap a la innovaci docent i cap a laparici de noves modalitats docents ms enll de la classe magistral. Un dels aspectes que ms interessa als grups dinnovaci docents del nostre entorn s com aquest canvi de paradigma influir en la formaci de l'individu per a compartir i interactuar amb altres a travs de la creaci d'entorns ms dinmics d'interacci professor-estudiant i estudiant-estudiant. La possibilitat de comunicar i rebre informaci de forma immediata, de manera fiable i barata, s una realitat amb les plataformes que treballen directament al nvol i amb ls deines ubiqes com sn els smartphones. Aquesta tendncia est esmicolant les clssiques barreres espai-temporals en qu tradicionalment s'ha mogut la comunicaci i la informaci fins el punt que la majoria dels nostres estudiants disposen daparells de butxaca del que alguns autors han anomenat el futur Pocket-elearning. Tot plegat est plantejant noves formes d'interacci humana en que la Universitat no sen pot sentir aliena. Aix porta a plantejar-nos, que per aconseguir-ho s necessari superar l'mfasi d'un ensenyament que premia exclusivament l'esfor individual, contraposat a una altra manera densenyar que recuperi el valor de l'estudiant com a sser social per naturalesa i premi, en darrera instncia, el reconeixement a l'esfor collectiu i/o envers a una finalitat collectiva. En aquest marc, el GIBAF (Grup dInnovaci docent en Botnica Aplicada a les cincies Farmacutiques) ha endegat diferents projectes dins del Programa de Millora i Innovaci Docent (PMID) de la Universitat de Barcelona per tal destudiar les potencialitats de produir materials docents en obert pels propis estudiants (sempre, per, amb orientaci del professor) de manera cooperativa i a travs deines collaboratives dmplia disponibilitat com s, per exemple, GoogleDocs. Els materials que aqu es presenten s el recull de 175 treballs duna famlia botnica dinters medicinal realitzats de manera individual per amb lobjectiu collaboratiu de relligar-ho per fer-ne una obra que pugi ser disponible al Dipsit Digital UB de manera virtual, com tamb de manera fsica a les prestatgeries de la prpia biblioteca de la Facultat de Farmcia. Per aquest motiu, sha reclamat a tots els estudiants que signessin si aix ho consideraven adient- el model UB de cessi de drets per a publicaci dobres amb llicncia Creative Commons. Un 91% del total destudiants ha signat aquest document que, a la vegada, els acredita com autors de lobra1. Els treballs han estat realitzats per la totalitat dels estudiants dels grups M-2 i M-3 de lassignatura Botnica Farmacutica durant els mesos dabril i maig del curs 2013-14. Tots els treballs shan dut a terme a travs de la plataforma de GoogleDocs i han estat tutoritzats pels professors de lassignatura i revisats i finalment co-avaluats entre els propis estudiants. Lactivitat ha format part de lavaluaci continuada acreditativa amb una ponderaci del 10% sobre la nota final. Lobjectiu principal de lactivitat ha estat fomentar laprenentatge autnom i collaboratiu en Botnica farmacutica. Les competncies especfiques que shan prets treballar han estat: 1) aprendre a utilitzar correctament la nomenclatura botnica en la denominaci de les espcies, 2) ser conscient de la reestructuraci taxonmica actual, 3) saber redactar ordenadament la descripci duna espcie amb la terminologia botnica adequada, 4) cercar, utilitzar i integrar la informaci botnica daplicaci de les plantes medicinals i 5) sintetitzar a travs de ressenyes articles cientfics de referncia de plantes relacionades amb la famlia. Pel que fa a les competncies transversals, sha avaluat: 6) estimular el comproms tic (imatges incloses de llicncia lliure), 7) desenvolupar una capacitat de sntesi escrita i de tenir visions globals integradores (la monografia aportada), 8) mantenir una pulcritud en el treball, 9) comproms per la feina ben feta (responsabilitat en el futur material d's docent per als seus companys, dipsit digital UB) i 10) fomentar la capacitat autocrtica (la seva prpia autoavaluaci). Per ltim, manifestar que, atesa la magnitud de lestudiantat participant -prop de 200- el professorat ha fet volgudament i exclusivament una tasca dorientaci donant feedback constant als alumnes. Aix, doncs, no sha fet una revisi final i per tant els treballs sn molt heterogenis en quant a la seva qualitat final. La fiabilitat del que sesmenta no s responsabilitat en cap cas del professor que nha tutoritzat el treball. En aquest sentit esmentar que 24 treballs no shan compilat en aquesta obra per motius, b de la baixa qualitat del mateix, o perqu lestudiant-autor no ha donat la seva conformitat a aquesta publicaci. Barcelona, 24 de setembre de 2014 Joan Simon, Csar Blanch, Maria Bosch Professors de Botnica farmacutica 1 Lobra sha enquadernat en tapa dura en dos volums i ha estat dipositada a la biblioteca de la Facultat deFarmcia,per tambhaestatpublicadadinselDipsitDigitalUB (http://hdl.handle.net/2445/58124)enversielectrnicaPDFienformadepginaWebperapoderaccediratotselshipervinclesinternsienllaosexterns.