Dossier de premsa vicki bernadet ok

  • Published on
    27-Jun-2015

  • View
    113

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. Dossier de Premsa</li></ul> <p> 2. VI Jornades Formatives Intervenci: un repte cap a la Recuperaci Introducci Perfil de les persones ateses lany 2010 Un projecte pioner: Prevenir s protegir La Intervenci Psicosocial en cas dabs sexual infantil La Fundaci Vicki Bernadet mbits de treball Pl. Urquinaona 4, ppal 1, CP: 08010, Barcelona. T: +34.93.318.97.64www.fbernadet.org info@fbernadet.org 3. VI Jornades Formatives Intervenci: un repte cap a laRecuperaciIntroducciLa VI edici de les Jornades formatives de la Fundaci Vicki Bernadet, anomenadaIntervenci: un repte cap a la Recuperaci vol apropar a tots els professionals laintervenci teraputica amb vctimes dabs sexual infantil, ja siguin menors com adultes, iel seu entorn. Aquestes jornades volen oferir una formaci especialitzada, per tal de que laviolncia sexual sigui detectada precoment amb lobjectiu de donar una resposta adequada i,a lhora, aconseguir la reparaci i la recuperaci de l infant.Perfil de les persones ateses lany 2010Labs sexual infantil s una experincia traumtica, que interfereix en ladequatdesenvolupament emocional de la vctima, que pateix en silenci i que, a lhora, repercuteixnegativament en el seu estat fsic i psicolgic.Segons les estadstiques de 2010 de la Fundaci Vicki Bernadet, un total de 739 persones hanrebut algun tipus dassessorament i orientaci per part del seu Centre Teraputic i Jurdic, unincrement del 23% respecte lany anterior . Daquestes, 412 persones han rebut atencisocial, tractament psicolgic, i assessorament jurdic (atenent tant a les vctimes, als seusfamiliars i persones de lentorn, com als professionals que detecten o sospiten situacionsdabs sexual infantil).En aquest sentit, la Fundaci Vicki Bernadet ha detectat un augment del 31% en la xifra demenors atesos el darrer any. Aquestes dades sn el resultat duna intensa activitat de difusique influeix en un augment de la detecci i tractament de labs sexual infantil. Grcies a laoferta docent, com les Jornades Formatives anuals de la Fundaci Vicki Bernadet, cada copms, els professionals que treballen amb infants i adolescents, saben com actuar en cas detrobar-se amb aquest tipus de problemtica i sn els que donen la veu dalarma.Els menors atesos per la Fundaci durant lany 2010, es van situar en un 37%, vers el 58% delsadultsEdat de lafectat/damenors adults ns/nc 5% 37% 58%. Pl. Urquinaona 4, ppal 1, CP: 08010, Barcelona. T: +34.93.318.97.64www.fbernadet.org info@fbernadet.org 4. La franja dedat ms destacable s ladolescncia, coincidint amb el reconeixement que podenfer els menors en comprendre la sexualitat adulta i pel que fa els adults, destaca la franjadedat compresa entre els 26 i 35 anys, moment en el que se sol eliminar la negaci delsabusos, que els ha perms la supervivncia amb el seu entorn.La relaci entre la vctima i labusadorSegons dades de la Fundaci Vicki Bernadet del 2010, en un aclaparant 82% els abusos es vandonar dintre el s de les famlies. Aquesta dada sexplica perqu el sexe encara s un tab a lasocietat, sobretot si es relaciona amb la infncia. Els abusos sexuals estan envoltats pel secret iper molts de nens i nenes la famlia s un nucli del qual no es pot desconfiar. s per aquestara que la violncia sexual infantil dins la mateixa famlia s ms difcil de detectar, ja que elnen o la nena savergonyeixen i tenen por de rompre lharmonia familiar. En el cas de lentornde confiana del menor, com ara coneguts del menor o de la famlia, es va donar en un 28%dels casos. Relaci entre afectat/da i abusador/a 28% 26%15%17% 12% 1%1% PaFigGe FaCo Def ig re ur a rmm ne sc o urapa lia gu ne mater ex t gu ter na tent na saDaltra banda, tamb es destacable que el 79% dels abusos sn amb contacte fsic delsmenors, dels qual un 22% sn amb penetraci, seguits dels tocaments amb un 57%.Tipus dAbs 57% 22% 17% 4%Sense Tocaments Masturbaci Penetraci contacteSerie1 4%57%17% 22%Pel que fa a quines sn les persones que realitzen el primer contacte amb la Fundaci VickiBernadet, en el cas dels menors, en un 54% sn els professionals els qui se decideixen a donarel primer pas, seguit de les mares amb un 48% i dels pares amb un 6%. En quant als adults, enPl. Urquinaona 4, ppal 1, CP: 08010, Barcelona. T: +34.93.318.97.64 www.fbernadet.org info@fbernadet.org 5. un 70% dels casos son ells mateixos, tot i que destaca que un 11% dels professionals es posenen contacte per tal de consultar o derivar una persona adulta.Pel que fa al territori, el 80% de les persones que demanen ajuda a la Fundaci VickiBernadet sn de Barcelona, mentre que a Girona i Tarragona el nombre de peticions s del 6%respectivament. En quant a Lleida, les demandes arriben al 3%. En aquest sentit, cal destacarque aquestes dades sexpliquen perqu Barcelona acumula el major nmero dhabitants.Daltra banda, dintre de la provncia de Barcelona, la majoria de persones ateses, un 52%, snde la ciutat de Barcelona i en un 41% provenen de la resta de municipis.Orgen demandes a CatalunyaOrgen demandes provncia de Barcelona5%6% 3% 6%Barcelona 41% Girona Tarragona52% Lleida ns/nc 7% 80%Barcelona ciutat ns/nc resta municipisUn projecte pioner: Prevenir s protegirLa Fundaci Vicki Bernadet conscient de la importncia de la prevenci en matria dabssexual infantil, ha posat en marxa el projecte Prevenir s Protegir, que t com objectiuprevenir la violncia de gnere i a lhora, ajudar a mitigar les conseqncies dhaver patitalgun tipus de violncia durant la infantesa, a aquelles dones que es troben en situacidexclusi social.La Fundaci, com a entitat que treballa per latenci, prevenci i sensibilitzaci de labs sexualinfantil dins la famlia i en el seu entorn, es preocupa per la revictimitzaci que pateixen lesdones vctimes de la violncia. I s que les conseqncies psicolgiques que podenacompanyar una experincia dabs sexual infantil sn freqents i, de vegades, perduren finsledat adulta. Les beneficiaries del programa Prevenir s Protegir sn, entre daltres,residents a cases dacollida, centres penitenciaris o de tractament per abs de substnciestxiques, ja que aquestes dones, que estan en situaci dexclusi social i que han sofertepisodis acumulatius de violncia, no solen rebre una atenci integral en aquest sentit. Caldestacar, que diferents estudis indiquen que, dins daquests collectius, es troben uns ndexsmolt ms elevats dhaver sofert abs sexual en la seva infncia, que la resta de poblaci engeneral. El projecte, guardonat lany 2009 amb el Premi 25 de novembre Dia Internacional pera lEliminaci de la Violncia vers les dones i que ja t dos anys dexperincia, sha pogut Pl. Urquinaona 4, ppal 1, CP: 08010, Barcelona. T: +34.93.318.97.64www.fbernadet.org info@fbernadet.org 6. desenvolupar a la pres de Wad-Ras, de Can Brians, de Ponent, aix com al centre de ProjecteHome a Montacada i Reixac.La Intervenci Psicosocial en cas dabs sexual infantilLa Fundaci Vicki Bernadet, en el marc de les VI Jornades Formatives Intervenci: un reptecap a la Recuperaci, presenta una especfica metodologia de treball basada en laIntervenci Teraputica Psicosocial, per actuar front els abusos sexuals infantils, que espoden resumir en diferents punts: 1) La primera resposta s vital, per aquesta ra, quan linfant fa un intent de verbalitzaci de labs, s imprescindible que rebin una resposta deconfiana i suport. En cas contrari, augmenta el risc de patir un afectaci psicolgica i, enalguns casos, de que es retracti amb la conseqent prdua doportunitat de recuperaci. 2) Enel cas de que el nen hagi patit violncia sexual, s fonamental que es garanteixi la sevaprotecci i una atenci especialitzada per a poder valorar la necessitat dun tractamentpsicolgic, que lajudi a superar aquesta experincia traumtica i a restaurar la seva seguretat.En aquest sentit, el professional ha de crear un vincle de confiana amb l infant, queesdevindr teraputic per s mateix. 3) Durant el diagnstic, sha dobservar el nen oladolescent amb tot la seva globalitat, obrint el camp datenci del menor, evitantlestigmatitzaci que pugui produir un enfocament parcial i orientat exclusivament al fettraumtic. 4) Basar la seva millora en els seus propis factors de resilincia i aspectes sans queel capaciten per a la seva recuperaci.La Fundaci Vicki BernadetLa Fundaci Vicki Bernadet neix lany 1997 amb la voluntat de donar veu als nens i nenes quepateixen o que han patit una situaci dabs sexual, quan un grup de persones es va adonarde la manca de recursos nacionals especialitats en la prevenci i assessorament de lAbsSexual Infantil (ASI), especialment els dirigits a latenci dadults, que van patir-ho a la sevainfncia i/o adolescncia.La Fundaci Vicki Bernadet treballa dia a dia per sensibilitzar a la societat sobre la necessitatde protegir a la infncia, fent-la coneixedora de lexistncia dels abusos sexuals infantils i dela necessitat de prevenir-los, identificar-los, i si escau, tractar-los adequadament. Aix mateix,la Fundaci Vicki Bernadet atn a les vctimes que han patit abusos sexuals, per tal de quedeixin de sentir-se avergonyides i culpables, i, a lhora, perqu trobin la suficient fora periniciar la seva recuperaci.Lany 2006 i amb lobjectiu de donar una resposta ms mplia i completa a la tasca que fins almoment havia realitzat com a associaci dmbit catal, la Fundaci Vicki Bernadet esPl. Urquinaona 4, ppal 1, CP: 08010, Barcelona. T: +34.93.318.97.64 www.fbernadet.org info@fbernadet.org 7. converteix en una fundaci prpiament dita per tal dactuar a la resta de lestat espanyol i aaquells pasos en vies de desenvolupament, en els quals es valori incidir.mbits de treballLa Fundaci Vicki Bernadet disposa dun equip multidisciplinar de professionals dels mbits dela psicologia, el dret, el treball social i la comunicaci, que treballa des de fa ms de 11 anys,amb totes aquelles persones que demanen ajuda per una situaci dabs sexual infantil, siguiun afectat directe o indirecte.En aquest sentit, lentitat no noms atn menors i adults, sin que tamb actua amb elsfamiliars i agressors/es. Aix mateix, la Fundaci realitza una tasca de formaci especialitzada,dirigida a professionals que estan en contacte directe o indirecte amb aquelles persones quehan patit o estan patit una situaci dabs sexual infantil.Per dur a terme els seus serveis, la Fundaci Vicki Bernadet disposa de tres mbits de treball: El Centre Teraputic i Jurdic ofereix el servei datenci psicolgica a les vctimes, on espoden realitzar tractaments psicolgics individuals, familiars o en grup, i el serveidassessorament jurdic. Aix mateix, els grups dajuda mtua, els espais de trobadasn les eines que es fan servir aquesta rea de treball. Lrea de Docncia i Investigaci organitza tallers, xerrades i conferncies amb undoble objectiu: duna banda, educar i alertar els nens i les nenes sobre labs sexual idaltra banda, instruir als adults per prevenir, reconixer i, actuar responsablementdavant aquesta problemtica. A ms, lrea de formaci sencarrega de elaborarinvestigacions i estudis sobre la realitat de la violncia sexual a lestat. Lrea de Sensibilitzaci organitza activitats de sensibilitzaci buscant sempre laimplicaci de la ciutadania, especialment de les persones que puguin necessitarassessorament davant casos dabs sexual i entre elles, destaquen les gales, fires,exposicions i contacontes.Pl. Urquinaona 4, ppal 1, CP: 08010, Barcelona. T: +34.93.318.97.64 www.fbernadet.org info@fbernadet.org</p>