Despredre per aprendre: Adolescents

  • Published on
    07-Mar-2016

  • View
    216

  • Download
    4

DESCRIPTION

Despredre per aprendre

Transcript

<ul><li><p>ConversantConversantConversantConversant sobre les sobre les sobre les sobre les pppprduesrduesrduesrdues i la i la i la i la mortmortmortmort, , , , aprenemaprenemaprenemaprenem a VIUREa VIUREa VIUREa VIURE</p><p>dijousdijousdijousdijous 25 d25 d25 d25 doctubre octubre octubre octubre </p><p>EL DOL DELS ADOLESCENTSEL DOL DELS ADOLESCENTSEL DOL DELS ADOLESCENTSEL DOL DELS ADOLESCENTSCom viuen els adolescents la mort d'algun sser estimat? </p><p>Reaccionen com els adults? Com els podem ajudar? Sabem els adults quina s la millor estratgia per ajudar-los?</p><p>17:30 17:30 17:30 17:30 Biblioteca de Biblioteca de Biblioteca de Biblioteca de CaldesCaldesCaldesCaldes de de de de MontbuiMontbuiMontbuiMontbui</p><p>A A A A ccccrrecrrecrrecrrec de la de la de la de la sra.sra.sra.sra. Marta Marta Marta Marta ViViViVialsalsalsals i Miralles i Miralles i Miralles i Miralles (psicooncloga infantil. Llarga experincia en l'atencia nens i adolescents amb familiars oncolgics. </p><p>Actualment psicloga d'un equip mdic de cures palliatives a domicili)</p><p>AdreAdreAdreAdreatatatat a totes les persones a totes les persones a totes les persones a totes les persones interessadesinteressadesinteressadesinteressades</p><p>ESCOLA DE FORMACIESCOLA DE FORMACIESCOLA DE FORMACIESCOLA DE FORMACI FUNDACIFUNDACIFUNDACIFUNDACI SANTA SUSANNASANTA SUSANNASANTA SUSANNASANTA SUSANNAFONT I BOET, 16 TEL 93 865 49 94 FAX 93 865 54 25 </p><p>info@fundaciostasusanna.cat www.fundaciostasusanna.cat</p></li></ul>