Definició de informàtica Dades e informació ?· La xarxa està formada per milers d'ordinadors de…

 • Published on
  10-Nov-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  Lobjectiu daquest trimestre s que feu una primera pressa de contacte amb el mn de la informtica i, de passada,

  en el tractament de la informaci.

  La Informaci s pot emmagatzemar, colleccionar i reproduir; la informtica s refereix al processament automtic

  de la informaci per tal de que ens sigui til.

  Definici de informtica: s la part de la tcnica que tracta sobre els procediments del tractament automtic de la

  informaci, dels equips necessaris pel tractament i els mitjans de emmagatzemament i comunicaci necessaris.

  Dades e informaci: en la vida quotidiana, els termes dades i informaci sutilitzen indistintament, per en

  informtica es convenient diferenciar-los. Aix tenim que una dada es un carcter o conjunt de carcters que

  composen una informaci elemental, codificada en un cert llenguatge i llesta per ser introduda i processada a un

  ordinador. Daltre banda, la informaci es la reuni de dades que faciliten el coneixement.

  Processament de dades: per obtenir una informaci a partir dunes dades inicials, es segueix el Procs de Dades, que

  es basa en el segent esquema:

  Sistema binari: per que els ordinadors puguin manipular dades, aquestes han destar codificades. Totes les dades

  utilitzades per un ordinador tenen una caracterstica com: noms sutilitzen zeros i uns. Aix es degut a que tots els

  dispositius dun ordinador treballen amb dos nics estats: encs o apagat. L estat encs es representa per un 1, i l

  apagat per un 0. Aquest sistema numric, basat en la utilitzaci de zeros i uns, s anomena sistema binari.

  A l unitat mnima dinformaci s anomena bit. Aix tenim que amb un bit podem representar 2 estats (0,1), amb dos

  bits 4 estats (00,01,10,11), amb 3 bits 8 estats (000,001,010,011,100,101,110,111) i aix successivament, sempre es

  compleix que amb n bits, podem representar 2 elevat a n estats.

  Si calculem el nombre de lletres minscules, majscules, nombres, signes matemtics i de puntuaci..., i els sumem,

  saprecia que surt una quantitat superior a 150 smbols. Quants bits es necessitaran per poder representar-los tots?.

  Si apliquem la regla anterior, veiem que amb 7 bits, podem representar 2 elevat a 7 estats: 128 estats, per tant no

  basten, aix amb 8 bits podem representar 2 elevat a 8 estats: 256 estats, i comprovem que, en aquest cas, si que

  basten per poder representar tots els smbols.

  Aix tenim que, per representar un carcter, sutilitzen 8 bits. A aquest conjunt de bits sanomena Byte. Cada carcter

  t un byte assignat, seguint l estndard utilitzat per tots els ordinadors i conegut com codi ASCII.

  Exemples:

  A - 01000001

  a - 01100001

  ) - 00101000

  ( - 0010100

  http://1.bp.blogspot.com/_WMnvHUo7pdE/TVATIGWyPpI/AAAAAAAAE-s/NAJ2OZuFWQA/s1600/Info1-c.jpg

 • 2

  Podrem considerar que Internet sn, de fet, tres realitats diferents:

  Des del punt de vista tecnolgic, Internet s una que posa en contacte milions

  de sistemes informtics, repartits per tot el planeta. En aquesta immensa xarxa hi ha elements encarregats

  del transport i l'ordenaci del trfic, i d'altres dedicats a la producci, edici i emmagatzematge de materials.

  Tot i que encara en estat incipient, tamb podem considerar Internet com la , on

  s'emmagatzemar bona part de la producci cultural, artstica i cientfica. La confluncia de les tecnologies

  audiovisuals i informtiques segurament far que deixem de comprar i colleccionar llibres, revistes, diaris,

  discs, cintes de vdeo i altres productes culturals, per passar a "llogar" el seu s quan vulguem utilitzar-los.

  Per Internet s tamb una , amb milions d'usuaris que es comuniquen, cerquen

  informaci, exposen i contraposen idees, intercanvien, consumeixen... Un tipus de model social indit en la

  histria de la humanitat, on conviuen cultures, llenges, races i ideologies de tot tipus. Com en totes les

  societats incipients, en aquesta Icria virtual es van creant dia a dia les pautes de convivncia i les

  estructures bsiques d'organitzaci.

  El que avui anomenem "Internet" t els seus orgens en una xarxa de comunicacions militars anomenada ARPANET,

  creada als Estats Units el 1969, en plena guerra freda. Fins aleshores, les xarxes telemtiques es basaven en un

  ordinador central, que rebia i distribua tota la informaci. El nucli d'aquesta estructura centralitzada era un autntic

  "tal d'Aquilles", capa de paralitzar tot el sistema si era objecte d'un atac nuclear. La nova xarxa es basava en una

  topologia descentralitzada, que assegurava la continutat de les comunicacions encara que caigus algun dels seus

  nuclis.

  El sistema operatiu UNIX, desenvolupat a la universitat de Berkeley (Califrnia) el 1980, incorporava les dues

  aportacions ms significatives d'ARPANET: la transmissi de dades "per paquets" i la possibilitat de canviar sobre la

  marxa les rutes que han de seguir aquests paquets. La connexi de les xarxes d'ordinadors de les universitats i els

  centres de recerca, basats en el sistema UNIX, va ser l'origen del que avui s Internet.

  L'any 1992, l'investigador Tim Berners-Lee desenvolupa al CERN un format hipertextual i hipergrfic per a publicar

  documents en la xarxa. Aquest format, anomenat HTML, permet a qualsevol usuari "navegar" per la xarxa saltant

  d'un document a un altre a clics de ratol, sense haver de ser un expert en protocols i sistemes operatius. Aix va ser

  el detonant d'un procs de creixement espectacular, on la xarxa ha trencat les barreres dels mbits cientfics i

  universitaris per obrir-se a nous usos i possibilitats, on tenen cabuda prcticament tots els mbits de l'activitat

  humana.

  La xarxa est formada per milers d'ordinadors de plataformes diferents (PC, Mac, Silicon, Sun...) que es connecten

  entre si mitjanant enllaos molt diversos: lnies telefniques convencionals, xarxes locals, lnies de fibra ptica,

  enllaos per rdio, satllits... En tots aquests ordinadors s'utilitza un protocol anomenat TCP/IP, que consisteix en un

  sistema d'identificaci de les estacions i un mtode per a la transmissi de la informaci.

 • 3

  Cada ordinador present a la xarxa t una "matrcula" numrica que l'identifica de manera nica. Aquest

  identificador, anomenat adrea IP, s'acostuma a escriure descompost en 4 nmeros separats per un punt. Per

  exemple, la "matrcula" d'un dels ordinadors del PIE s: 193.145.88.16

  L'assignaci d'adreces IP pot comparar-se a la dels nmeros telefnics: tots els telfons d'una zona geogrfica

  comparteixen el mateix prefix, i en un mateix barri o localitat els nmeros acostumen a comenar per les mateixes

  xifres. En el cas de les adreces IP, hi ha tamb una jerarquia de xarxes i subxarxes.

  Els ordinadors que estan connectats permanentment a la xarxa tenen una adrea IP fixa, mentre que els que ho fan

  espordicament (per exemple, quan truquem des del nostre ordinador amb un mdem o des de un ordinador de la

  xarxa amb router) se'ls assigna un nmero diferent en cada connexi

  ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line o "lnia digital asimtrica d'abonat"): s un sistema asimtric de

  transmissi de dades sobre lnies telefniques convencionals, pot arribar a velocitats de 1,5 i 6 Megabits per segon

  en un sentit i entre 16 i 576 Kb en laltre sentit.

  Ample de Banda: Aquest terme sutilitza per indicar la mxima quantitat d'informaci simultnia que pot transferir

  una xarxa.

  ATM (Asyncronus Transmision Mode o "mode de transmissi asncrona"): Sistema de transmissi de dades utilitzat

  en banda ampla per aprofitar al mxim la capacitat de la lnia. Es tracta dun sistema de commutaci de paquets que

  suporta velocitats de fins a 1,2 Gbps. AVI: Format de vdeo digital per Windows, amb so incorporat.

  Backup: Cpia de seguretat de fitxers o programes.

  Bases de dades: Sistema d'emmagatzemament de dades molt flexible, que permet utilitzar la informaci segons

  criteris diversos. (Un exemple de motor de bases de dades s lAccess.)

  Bios: Conjunt de procediments bsics per al funcionament del ordinador, es troben allotjats en la memria ROM.

  Buffer: Memria intermdia que utilitzen els perifrics dun ordinador, per exemple, una impressora.

  Bus: Canal per on circulen les dades dins de l'ordinador, comunicant els diferents components de la placa mare.

  Poden ser de 16, 32, 64, 128 bits, corresponent a la capacitat de transferncia dinformaci.

  Byte: 8 bits formen 1 byte, s la unitat bsica d'informaci amb la qual funcionen els PC. 1024 bytes= 1 Kbyte i 1024

  K=1 Mb (mega)

  Catx o Cau: Memria localitzada entre el processador i la memria per accelerar els intercanvis de dades.

  CD (Compact Disc o "disc compacte"): Disc ptic de 12 cm de dimetre que permet l'emmagatzematge d'informaci

  digital, per exemple, msica.

  CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory o "disc compacte de memria de sols lectura"): Disc compacte

  d'emmagatzematge de dades, d'una capacitat aproximada de 660 Mb,

  Cercador: Eina que permet buscar dades de dues maneres diferents: escrivint una paraula o nom referencial de la

  informaci i enviant-se lordre de cerca, o consultant un men drees temtiques de webs classificats.

 • 4

  Ciberespai: Paraula, ms literria que informtica, que saplica a lespai que abasten totes les xarxes del mn, tant si

  estan connectades entre elles con si no ho estan.

  Compressi: Sistema que consisteix en reduir el volum dun fitxer amb ajuda de programes com el WinZip.

  Cookie: Boc de dades que envia el programa servidor de HTTP al navegador WWW. Normalment es tracta

  dinformaci que el client necessita. Cada cop hi ha ms cookies amb contingut publicitari.

  Correu electrnic (e-mail): Sistema de comunicaci pel qual sintercanvien missatges a travs duna xarxa; s rpid,

  econmic i shi poden adjuntar fitxers.

  CorreuWeb: Modalitat de correu electrnic exclusivament a travs de la web. No requereix installaci ni

  configuraci en el propi ordinador i pot ser utilitzat des de qualsevol ordinador connectat a Internet.

  CPU (o "unitat central de procs"): Components bsics del PC, placa mare, microporcessador, unitats de disc, etc.

  ubicats normalment en una caixa metllica vertical (torre o semitorre) o horitzontal (consola).

  Digitalitzaci: Procs que permet convertir a llenguatge de lordinador (bits) qualsevol tipus dinformaci grfica,

  vdeo o udio.

  DNS (Domain Name Server o "servidor de noms de dominis"): Sanomenen aix als ordinadors que es dediquen a

  traduir els noms dels ordinadors a les seves adreces numriques. Tradueixen tant noms a adreces IP com a la

  inversa.

  Domini: Part duna adrea o nom dun ordinador que indica el propietari a qui pertany i el nom de la tasca que

  realitza. Les diferents parts del nom dun ordinador sescriuen separades per punts (www.xtec.es) es tracta dun

  ordinador que es dedica a servei web, que es diu de nom XTEC i que es troba en territori espanyol.

  Domini pblic: En aquest glossari, fa referncia a programes de lliure difusi (veure shareware i freeware).

  DVD (Digital Versatil Disc): Discs digitals similars als CD que aconsegueixen emmagatzemar 17 Gb.

  Enlla (Link): Punt de connexi cap a informaci remota. En largot dels internautes, la paraula lincar sutilitza per a

  definir el salt duna URL a una altra per mitj de lhipertext.

  Explorer: Nom com del programa Microsoft Internet Explorer. Es tracta dun conegut programa navegador del

  WWW.

  Formatar: Donar format o estructura a un disc.

  Frame: Estructura de subfinestres o marcs en una pgina web.

  Freeware: Programa de lliure difusi, gratut.

  FTP (File Transfer Protocol o "protocol de transferncia de fitxers"): nom del protocol estndard per a la

  transferncia de fitxers a Internet. Permet a lusuari accedir a fitxers (programes, aplicacions informtiques,

  documents i grfics) i transferir-ne dun altre sistema que es troba a la xarxa.

  Full de clcul: Aplicaci formada per celles on es poden introduir dades, associar frmules matemtiques i realitzar

  clculs. Exemple: Excel

  Gateway: Porta daccs o passarella. Dispositiu que permet connectar entre s dues o ms xarxes, normalment de

  diferent protocol, o b un servidor a una xarxa.

 • 5

  GIF: Format estndard de fitxers grfics fins a 256 colors.

  Hipermdia: Uni de les tcniques multimdia i ls dels enllaos. Un document hipermdia t enllaos que

  estableixen connexions amb objectes multimdia.

  Hipertext: Sistema dorganitzaci i consulta de la informaci de manera no lineal. La informaci (textual, grfica,

  vdeo, udio...) es relaciona mitjanant nusos conceptuals que estan interconnectats en forma de xarxa; aix shi

  accedeix saltant pels conceptes a la manera duna associaci didees.

  HomePage: s la pgina o porta principal de qualsevol Web

  Hot Line: Servei telefnic, normalment gratut, datenci als usuaris.

  HTML (Hyper Text Markup Language): Llenguatge de programaci utilitzat per escriure documents per a pgines

  Web.

  HTTP (Hyper Text Transport Protocol o "protocol de transferncia dhipertext"): Protocol genric, utilitzat des del

  1990, necessari per a distribuir i fer servir sistemes dinformaci hipermdia.

  Internauta: Usuari dInternet, tamb anomenat cibernauta.

  Internet: Xarxa de xarxes que interconnecta ordinadors de diferents arquitectures i diferents sistemes operatius,

  permetent tenir accs a una enorme quantitat dinformaci hipermdia.

  Intranet: Xarxes privades dordinadors (la xarxa dun centre) que utilitzen els recursos i la tecnologia prpia

  dInternet, com s el protocol TCP/IP

  IP: Adrea en forma numrica, generalment de 4 valors separats per punts, que cada ordinador t de manera nica

  per identificar-se a la xarxa Internet, un dels ordinadors del PIE t 193.145.88.16. Quan connectem a Internet el

  nostre servidor (XTEC) ens assigna una IP.

  IRC (Internet Relay Chat): Transmissi de converses per Internet.

  JPG: Format estndard de fitxers grfics fins a 16 milions de colors.

  LAN: Xarxa drea local

  Llista de distribuci de correu: Grup dusuaris de correu electrnic que comparteixen informacions sobre un mateix

  tema, rebent i enviant missatges a les persones que shan subscrit a una llista determinada, de forma automtica.

  Mdem: Fusi de les paraules modulador-demodulador. El mdem s un aparell que uneix l'ordinador amb una lnia

  telefnica i permet a l'usuari accedir, amb el programari adient, a Internet i comunicar-se amb altres ordinadors.

  Multimdia: Producte digital i interactiu que reuneix diversos mitjans de comunicaci (imatge, text, so, vdeo, dibuix

  i animaci).

  Navegador: Programes que permeten accedir a la xarxa Internet W W W.

  Netscape: Nom comercial dun programa navegador del W W W.

  News Groups (o "grups de notcies"): Servei dInternet que permet, mitjanant el correu electrnic, lintercanvi

  dinformaci i la discussi entre un grup dusuaris sobre un tema determinat. Sn missatges amb un remitent, per

  sense cap destinatari concret, que es difonen per totes les mquines connectades a la xarxa. Sn autntiques

 • 6

  tertlies internacionals a travs de la xarxa i un sistema fcil per a localitzar a Internet collegues de professi,

  destudis o dinteressos comuns.

  Protocol: Conjunt de normes fsiques i lgiques que fan possible la comunicaci entre dos sistemes informtics.

  Router (encaminador): Aparell que serveix per a connectar una xarxa do...