Decàleg 'Riscs empresarials a les xarxes socials'

  • Published on
    05-Dec-2014

  • View
    1.006

  • Download
    0

DESCRIPTION

 

Transcript

1. Jornada Riscs empresarials a les xarxes socialsCEG (Club Excellncia en Gesti). COEIC. Barcelona, 27 de febrer de 2013Grup de treball liderat per Jordi Graells i Costa. Generalitat de Catalunya1. Les organitzacions empreses i administracions han de ser a les xarxes socials ja que les ajudar en la millora de la seva operativa modificaci de processos i de lactitud dels seus professionals.2. En el nou paradigma social i econmic actual, el client o la ciutadania entra a formar part dels processos de lorganitzaci (crowdsourcing, intelligncia collectiva...).3. La seguretat i la confiana en les xarxes socials sn dues qestions diferents. Cal aprendre a gestionar lactitud dels professionals en aquests entorns. El mal s daquests mitjans s atribuble principalment a lencrrec de feines i compte de resultats del professional i no pas a les eines mateixes.4. La separaci cada cop ms difusa entre usos personals i usos professionals en el mn de les xarxes. Aqu sn rellevants les regles de joc fixades: guies ds i estil, conjunt de valors de lorganitzaci, normes de participaci...5. Lactitud i la manera de comunicar dels professionals s el major atractiu per convncer a travs del canal de les xarxes socials.6. La comunicaci a les xarxes socials sha dinserir dins el pla de comunicaci estratgic de tota lorganitzaci.7. Les tecnologies de la informaci i comunicaci i, especialment, les xarxes socials poden ajudar a gestionar el model daddici de valor als productes i serveis a travs de la integraci dels professionals i dels clients-usuaris.8. Les xarxes socials es relacionen amb lobertura de dades i els serveis mbils. Per atorgar-los intelligncia, les organitzacions han dobrir les seves dades i posar-les en entorns relacionals (xarxes socials) i facilitar-hi laccs ubic des de dispositius mbils.9. Cal mesurar limpacte de la presncia de les organitzacions a les xarxes socials. En quina mesura els resultats obtinguts sn atribubles a la presncia activa de lorganitzaci a les xarxes socials?10. Una bona poltica de presncia duna organitzaci a les xarxes socials comporta un canvi molt profund en lestratgia, loperativa i la cultura organitzativa. Lempresa o administraci ha dafrontar aquesta nova lgica com ms aviat millor. _________________________________ 2. Jornada Riesgos empresariales en las redes socialesCEG (Club Excelencia en Gestin). COEIC. Barcelona, 27 de febrero de 2013Grupo de trabajo liderado per Jordi Graells i Costa. Generalitat de Catalunya1. Les organizaciones empresas y administraciones han de estar en las redes sociales puesto que los ayudar en la mejora de su operativa modificacin de procesos y en la actitud de sus profesionales.2. En el nuevo paradigma social y econmico actual, el cliente o la ciudadana entra a formar parte de los procesos de la organizacin (crowdsourcing, inteligencia colectiva...).3. La seguridad y la confianza en las redes sociales son dos cuestiones diferentes. Hay que aprender a gestionar la actitud de los profesionales en estos entornos. El mal uso de estos medios es atribuible principalmente al encargo de trabajos y cuenta de resultados del profesional y no a las herramientas mismas.4. La separacin cada vez es ms difusa entre usos personales y usos profesionales en el mundo de las redes. Aqu son relevantes las reglas de juego fijadas: guas de uso y estilo, conjunto de valores de la organizacin, normas de participacin...5. La actitud y la manera de comunicar de los profesionales es el mayor atractivo para convencer a travs del canal de las redes sociales.6. La comunicacin en las redes sociales se tiene que insertar dentro del plan de comunicacin estratgico de toda la organizacin.7. Las tecnologas de la informacin y comunicacin y, especialmente, las redes sociales pueden ayudar a gestionar el modelo de adicin de valor a los productos y servicios a travs de la integracin de los profesionales y de los clientes-usuarios.8. Las redes sociales se relacionan con la apertura de datos y los servicios mviles. Para otorgarlos inteligencia, las organizaciones tienen que abrir sus datos y ponerlas en entornos relacionales (redes sociales) y facilitar el acceso ubicuo desde dispositivos mviles.9. Hay que medir el impacto de la presencia de las organizaciones en las redes sociales. En qu medida los resultados obtenidos son atribuibles a la presencia activa de la organizacin a las redes sociales?10. Una buena poltica de presencia de una organizacin en las redes sociales comporta un cambio muy profundo en la estrategia, la operativa y la cultura organizativa. La empresa o administracin tiene que afrontar esta nueva lgica cuanto antes mejor. _________________________________