Decàleg dels alumnes amb NEE

  • Published on
    07-Mar-2016

  • View
    229

  • Download
    8

DESCRIPTION

nens, escola, aula, necessitats, educatives, especials.

Transcript

<ul><li><p>Decleg dels infants i joves amb NEE derivades d'alguna discapacitat </p><p>1. Els infants I joves amb necessitats educatives especials, a causa dalguna discapacitat, necessitem lafecte i la confiana de mestres i educadors per a poder avanar, com a tots els nens i joves. </p><p>2. Som, per sobre de tot, nens, nenes, joves, i tenim per tant dret a leducaci, sense cap tipus de discriminaci o segregaci per motiu de la nostra discapacitat. </p><p>3. Tamb tenim capacitats i podem avanar i aprendre, en funci de les nostres capacitats i dels estmuls que rebem, com tots els nens. </p><p>4. Podem tenir una afectaci tan greu que ens impedeixi respondre a la majoria dactivitats escolars. Per tenim dret, necessitem, les paraules, el contacte, lestimaci, els estmuls dels educadors, dels nens i nenes que sens poden apropar perqu no tenen cap discapacitat que els impedeixi fer-ho. </p><p>5. Com tots els nens som valuosos per ser nosaltres mateixos i per tot all que oferim a les persones que ens envolten, independentment del que puguem o no puguem fer. </p><p>6. Tenim dret a gaudir daquells recursos, materials, tcnics i professionals, que ens ajudin a superar, en la mida del possible, les nostres dificultats i facin possible que puguem anar a lescola junt amb els nens i nenes del nostre barri, dels nostre poble, de la nostra ciutat. </p><p>7. Tenim dret a una escola de qualitat per a tots, sense ser discriminats o segregats. Cal, per aix, que els recursos de les escoles anomenades deducaci especial vagin a aquelles escoles ordinries on hi ha escolaritzats alumnes amb necessitats especials. El treball de qualitat que es fa a les escoles especials es pot fer a lescola ordinria, amb una redistribuci dels recursos, materials, tcnics i professionals, i amb una bona formaci i assessorament del professorat dels centres ordinaris. </p><p>8. Tenim dret a que els educadors valorin els nostres progressos individuals, a que la nostra distncia amb el currculum escolar establert, que pot ser molt gran, no els impedeixi veure i valorar els nostres propis progressos confiant, per tant, en les nostres possibilitats daprenentatge. </p><p>9. Necessitem, molt sovint, una adaptaci curricular personalitzada i una organitzaci escolar flexible de manera que els objectius educatius i daprenentatge i la metodologia i models dintervenci educativa sadeqin a les nostres capacitats i necessitats. </p><p>10. Tenim dret a una escola en la que tota la comunitat educativa, pares, mestres, alumnes, monitors..., compti amb els recursos, la formaci i sensibilitat necessria per a poder i saber acollir i atendre a tots els alumnes, sense cap prejudici ni discriminaci per a ning. </p><p>Perqu tots els nens tenim el dret a sentir-nos inclosos. Perqu tots els nens tenen dret de sentir i viure loportunitat, la riquesa, dincloure i valorar laltre. </p><p> CAP A UNA ESCOLA INCLUSIVA - CAP A UNA ESCOLA DE QUALITAT PER A TOTS - CAP A UNA ESCOLA CAPA DATENDRE LA DIVERSITAT - CAP A UNA SOCIETAT MS JUSTA. </p><p>Text elaborat pels pares i professionals collaboradors de l'Asociaci Andi Grup Espiral Pares i mares de nens i nenes amb Trastorns Generals del Desenvolupament (TGD) i Trastorns de l'Espectre Autista (TEA) </p></li></ul>