De lork presentatie 2014 11 25

  • Published on
    17-Jan-2017

  • View
    175

  • Download
    3

Transcript

All-in Project 11.06.2013

Project All-IN25.11.2014

Startpunt: DoelstellingenInstroom van personen met een handicap met een migratie achtergrond verhogenKennis over en vertrouwen in zorgaanbod vergrotenVoorzieningen op weg helpen met implementatie van cultuursensitieve hulpverleningSamenwerking met Lumina was de rode draad gedurende het gehele projectBruggen bouwen tussen personen met een handicap, hun familie en zelforganisaties en voorzieningen.

Samenwerking met LuminaLumina is Een dagcentrum Een organisatie die voornamelijk werkt met vrijwilligers (1 Voltijdse kracht)Begeleiding van vrouwen van Marokkaanse origine met een handicap en/of psychische stoornis

Samenwerking met Lumina: gezamenlijke activiteiten

Samenwerking met LuminaSamenwerking met het netwerk van de clinten van Lumina:Gesprek met moedersMoeders kwamen op bezoek in De LorkDoel:Wat is hun visie op handicap?Wat vinden zij belangrijk voor hun dochters?Nood aan welke ondersteuningsvormen?Nood aan extra informatie?

Samenwerking met LuminaResultaat:Grote tevredenheid met de mogelijkheden in Lumina, groot vertrouwenActiviteiten binnenshuis (in Lumina) enkel met vrouwenActiviteiten buitenshuis en in De Lork kunnen gemengdHoogste streven is niet zelfstandigheid en zelfontplooiing, wel bescherming en zorgen voorGeloof in genezing en herstel

Samenwerking met LuminaResultaat:Geen vraag naar residentile ondersteuning (familie gebonden zorgzaamheden)Hechten groot belang aan de mogelijkheid tot deelname dagactiviteitenGrote tevredenheid over Lumina, dus geen vraag naar extra informatie over mogelijke ondersteuning

Samenwerking met LuminaWat hebben we uit de samenwerking geleerd? Goede samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwenBelang van zorg dragen voor. Vb: nadruk in begeleiding ligt op beschermen veiligheid nzelfde culturele afkomst zorgt voor vertrouwen

Samenwerking met LuminaWat hebben we uit de samenwerking geleerd? Gedragen door een gemeenschap:Gengageerde vrijwilligersBij organisatie van een feest ten voordelen van Lumina is er een enorme opkomstBeperkte middelen, zeer zinvolle activiteiten en missie

Netwerk clinten De LorkGesprek met netwerk van clinten van ECM van De Lork, met als doel:Wat is hun visie op handicap?Wat vinden zij belangrijk voor hun dochter/ zoon/ broer/ zus/ echtgenoot ?Nood aan welke ondersteuningsvormen?Nood aan extra informatie?

Netwerk clinten De LorkResultaat:Zorgen voor en veiligheid van de clinten is belangrijker dan zelfontplooiing en zelfstandigheid afleggen van een procesVertrouwensrelatie met medewerkers dagcentrumGemengd activiteitencentrum is geen probleemGeen vraag naar residentile setting (familie gebonden zorgzaamheden)

Netwerk clinten De LorkResultaat:Hechten groot belang aan deelname aan activiteitenGeloof in genezing en herstel bij ouders, niet bij broer / zus / echtgenote van clintenHet vinden van een geschikte plek is een moeilijke zoektocht, vaak een toevalstreffer

Bruggen bouwen binnen de sectorStand van zaken in voorzieningen in Brussel, Nederlandstalig:Via gesprekken vonden we aanknopingspunten:Verschillende diensten GemeenschappenInterculturele projecten in Brussel, Vlaanderen, Nederland

Bruggen bouwen Uitbouwen van een netwerk met verschillende culturele gemeenschappen:Via power care project VOEM zelforganisatiesEigen zoektocht:Camelia, Femma, Onder Ons, Almanar

Bruggen bouwenVerhogen vertrouwen Verhogen van bekendheid van het zorgaanbod en het vertrouwen in het zorgaanbodIn samenspraak met de verschillende diensten kwamen we tot het organiseren van informatiesessies.

Bruggen bouwenVerhogen vertrouwen Informatiesessies met als doel:Doorgeven van informatie Bruggen bouwenDrempel verlagend werken (informatie brengen tot bij de mensen die er nood aan hebben)

Bruggen bouwen Verhogen vertrouwenWelke info :Informatie over handicapWelke ondersteuning kunnen kinderen met een handicap krijgen?Welke ondersteuning kunnen volwassenen met een handicap krijgen?Dienst BrAP/DOP = toegangspoort tot sector personen met een handicap in BrusselFinancile tussenkomst Federale Overheidsdienst.

Bruggen bouwenVerhogen vertrouwen Informatiesessies: hoeFilmpjesFotosGetuigenissenTolken indien nodigEenvoudige taalBezoeken

Bruggen bouwen

Cultuursensitieve hulpverleningVerhogen van eigen kennis op vlak van cultuursensitieve zorg:Gesprekken met deskundigen in de sectorVolgen van vormingDoornemen van literatuur

Cultuursensitieve hulpverleningDrempels in de toegang tot hulpverlening:Geen aangepaste hulpverlening voor d clint van andere afkomstKennis over de ander zijn gewoonten, waarden en normen zorgt voor handvatenCultuur en religie geven richting aan gedrag en dus ook aan de manier waarop er met handicap wordt omgegaan.

Cultuursensitieve hulpverleningDrempels die te maken hebben met levensbeschouwing:Schuldgevoelens en interpretaties kunnen leiden tot terughoudendheidSociale acceptatie in omgevingKind met een handicap kan worden gezien als een goddelijk geschenk

Cultuursensitieve hulpverleningDrempels die te maken hebben met levensbeschouwing:Sterke familieverbondenheidVerwachting of hoop op beter worden en genezingNadruk op verzorging en veel minder op ontplooiing en participatie

Cultuursensitieve hulpverleningAndere drempels:EMC kunnen meerdere drempels ervaren in de toegang tot zorg:TaalbarriresSociaal economische situatieWeinig kennis over organisatie van hulp- en dienstverlening afhankelijkheid

Cultuursensitieve hulpverleningEen paar handvaten:Basishouding van de hulpverlener:Vertrek vanuit de clintAuthentieke en open houdingZorg en ondersteuning is altijd individueel bepaaldWerk aan vertrouwen en maak duidelijk afspraken

Cultuursensitieve hulpverleningEen paar handvaten:Respecteer de urgentie in de hulpvraagHulpverlener als autoriteit zoek naar gedeelde verantwoordelijkheden en betrek familieCommunicatie, indien nodig met intercultureel bemiddellaar

In onze organisatieIn de lork:Missie en visie: gericht op begeleiding clinten en omgang met medewerkersDiversiteit is troef:Verschillen zijn verrijkendHet is fijn dat iedereen anders isPlaats voor ieders eigenheid

In onze organisatieIn de lork:Zeer sterk in clint gerichte werking. Clint staat centraal en is de deskundigeZeer goed in basishouding van hulpverlenersDoor verdieping in dit thema, is onze kennis over waarden, normen en gebruiken vergroot. Dit helpt in begeleiding en in contacten met netwerk.

In onze organisatieIn de lork:Waar kunnen we nog groeien:Personeelsbeleid: multicultureel samengesteld, in alle lagenWel een sterk uitgewerkt personeelsbeleid Nadenken over arbeidsvoorwaarden

En wat nu

Samenwerking Lumina:Is verder blijven doorgaan.Samenwerking Almanar:Project stop discriminatie nu. Nu reeds het tweede jaar