Criteris de citació bibliogràfica

  • Published on
    22-Mar-2016

  • View
    227

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Manual de com fer citacions bibliogrfiques de qualsevol tipus, amb exemples. Font: http://www.termcat.cat/productes/documents/citaciobiblio.pdf

Transcript

<ul><li><p>Criteris de citaci bibliogrfica termcat y 1 </p><p>Criteris de citaci bibliogrfica Sumari </p><p>Prembul................................................................................................................... 2 Identificaci del document........................................................................................... 3 Autoria ..................................................................................................................... 3 </p><p>Autor personal........................................................................................................ 3 Editor literari, compilador o coordinador ..................................................................... 3 Entitats.................................................................................................................. 3 Autoria desconeguda............................................................................................... 4 </p><p>Ttol ......................................................................................................................... 4 Edici ....................................................................................................................... 5 Peu editorial .............................................................................................................. 5 </p><p>Lloc de publicaci ................................................................................................... 5 Editor o editorial ..................................................................................................... 6 Data de publicaci .................................................................................................. 6 </p><p>Collecci .................................................................................................................. 7 Nmero normalitzat .................................................................................................... 7 Monografies .............................................................................................................. 8 Llibres....................................................................................................................... 8 Parts duna monografia ............................................................................................... 8 Normes..................................................................................................................... 9 Catlegs comercials.................................................................................................... 9 Publicacions en srie ................................................................................................ 10 Publicacions peridiques ........................................................................................... 10 Articles de revista .................................................................................................... 10 Articles de diari........................................................................................................ 10 Publicacions oficials ................................................................................................. 11 Audiovisuals............................................................................................................ 12 Enregistraments ....................................................................................................... 12 Programes de rdio o televisi ................................................................................... 12 Materials grfics ...................................................................................................... 13 Cartells i trptics....................................................................................................... 13 Recursos electrnics................................................................................................. 14 Fitxers informtics.................................................................................................... 14 Documents en lnia................................................................................................... 14 </p></li><li><p>Criteris de citaci bibliogrfica termcat y 2 </p><p>Prembul Amb la finalitat de donar unes orientacions prctiques per a la citaci dels diversos tipus de documents que sutilitzen en lelaboraci dels treballs de recerca terminolgica, el TERMCAT ha elaborat el document de Criteris de citaci bibliogrfica. Aquests criteris es fonamenten en la norma ISO 690 (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION. Norme internationale ISO 690: documentation -rfrences bibliographiques - contenu, forme et structure. 2e d. [Genve]: ISO, 1987) i en la descripci bibliogrfica normalitzada internacional (ISBD). Les bibliografies que han dacompanyar una obra terminolgica saconsella que presentin les obres classificades en els apartats segents: Obres especialitzades, que inclouen manuals, normes, estudis, catlegs, revistes, enregistraments audiovisuals, cartells, etc. Obres terminolgiques, s a dir, diccionaris, vocabularis, glossaris, tesaurus, etc. especialitzats. Obres lexicogrfiques, s a dir, diccionaris de llengua general, monolinges o dequivalncies. Dins de cada apartat les referncies bibliogrfiques es presenten ordenades alfabticament per lautor o b, en el cas de les obres annimes, per la primera paraula del ttol que no sigui un article. Abreviatures (a.d.) alta densitat [ca.] circa, precedeix una data de publicaci aproximada comp. compilador coord. coordinador cop. copyright, precedeix la data extreta del copyright (d.d.) doble densitat dir. director DL dipsit legal, precedeix la data extreta del dipsit legal ed. editor o director literari [et al.] et alii, indicaci de lomissi dautors [i.e.] id est, precedeix una data de publicaci corregida nm. nmero dexemplar de publicaci en srie p. pgina/es [S.l.] sine loco, sutilitza quan no es coneix el lloc de publicaci [s.n.] sine nomine, sutilitza quan no es coneix el nom de leditor [sic] segueix una incorrecci v. segueix el nombre de volums duna monografia Vol. precedeix el nmero del volum citat </p></li><li><p>Criteris de citaci bibliogrfica termcat y 3 </p><p>Identificaci del document Per a la citaci de qualsevol tipus de document es recomana de presentar les dades bibliogrfiques corresponents als sis elements bsics que permeten didentificar-lo: autoria, ttol, edici, publicaci, collecci i nmero normalitzat. Tota informaci relativa a aquests elements que no consti de manera explcita al document i que sigui significativa per a la seva identificaci, sindica entre claudtors. Autoria Autor personal Representaci: COGNOM/S, Inicial/s del nom. ex. MOLL i MARQUS, A. Si lobra t dos o tres autors, shan danotar les dades de cadascun separades per punt i coma. ex. PANAREDA i CLOPS, J.M.; BUSQU i BARCEL, J.; RABELLA i VIVES, J.M. Si lobra t ms de tres autors, sha danotar el primer seguit de [et al.]. ex. ROMAGUERA, J. [et al.]. Editor literari, compilador o coordinador Tamb es consideren autors els editors o directors literaris, compiladors o coordinadors dobres collectives. En aquest cas, desprs dels cognoms i el nom cal afegir labreviatura corresponent al tipus de funci realitzada: ed., comp., coord. ex. DUARTE, C.; ALAMANY, R., eds. ex. PELLETIER, D., dir. Entitats La representaci de lautoria en el cas de les entitats es fa a partir del nom pel qual sidentifiquen en el document. ex. CENTRO ESPAOL DE PLSTICOS. UNIVERSITAT DE BARCELONA. UNESCO. </p></li><li><p>Criteris de citaci bibliogrfica termcat y 4 </p><p>En el cas de les entitats de govern, cal indicar en primer lloc el nom geogrfic (pas, regi, ciutat, etc.) en la llengua en qu es fa la citaci (en cas de dubte, per, cal emprar la forma vernacla) i desprs el nom de la instituci en la llengua del document, separats per un punt. ex. BARCELONA. AJUNTAMENT. CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. FRANA. MINISTRE DE LCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET. Pel que fa a les actes de congressos, cal citar el nom de la persona o entitat que a la portada del document sesmenta com a responsable principal. Altrament, sha danotar el ttol especfic del congrs. ex. MIRALLES, C. [ed.]. Actes del I Seminari de correcci de textos. Catalunya-Qubec: legislaci i poltiques lingstiques: actes del Colloqui Internacional </p><p>sobre Poltiques i Legislacions Lingstiques Comparades. Autoria desconeguda Si en una publicaci no hi figura la responsabilitat principal, se cita directament pel ttol. Ttol Representaci: Ttol: subttol. El ttol i el subttol shan de transcriure tal com apareixen a la portada i en cursiva (en el cas que no es pugui representar la cursiva, sha dindicar amb subratllat). La inicial de la primera paraula del ttol sescriu amb majscula, per si es tracta dun article o una preposici caldr escriure tamb en majscula la inicial del mot segent. En el cas que lobra tingui un subttol, sha descriure a continuaci del ttol, separat per dos punts i un espai, en cursiva i amb minscules. ex. LAPOINTE-GIGURE, M.; PERRON, Y. Vocabulaire de la prestation de services. DUMORTIER, B. Atles de les religions: creences, prctiques i territoris. </p></li><li><p>Criteris de citaci bibliogrfica termcat y 5 </p><p>Edici Representaci: en xifres, abreujada i en la llengua del document. El nmero de ledici noms sha desmentar a partir de la segona. ex. SOANES, C.; STEVENSON, A. [eds.]. Oxford dictionary of English. 2nd ed. TERMCAT, Centre de Terminologia. Societat de la informaci. Noves tecnologies i </p><p>Internet: diccionari terminolgic. 2a ed. rev. i ampl. Peu editorial Representaci: Lloc de publicaci: editorial, data de publicaci. ex. ZINGARELLI, N. Lo Zingarelli 2004: vocabolario della lingua italiana. Bologna: </p><p>Zanichelli, 2003. ISBN 88-08-15478-5 </p><p> LLORIS i SAMO, D.; MESEGUER i BALLESTER, S.; PORTA i GUIU, L. Ictionmia: els </p><p>noms dels peixos del mar catal. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament dAgricultura, Ramaderia i Pesca, 2003. ISBN 84-393-6297-8 </p><p> El nombre de volums sha danotar en xifres arbigues seguides de labreviatura v. al darrera de lany seguit dun punt. ex. FARRERAS VALENT, P.; ROZMAN, C. Medicina interna. 13a ed., 1a ed. en catal. </p><p>Madrid [etc.]: Harcourt Brace, 1997. 2 v. ISBN 84-8174-178-7 </p><p> Lloc de publicaci El lloc geogrfic on sha publicat el document sha de citar en la llengua del document. Quan es consideri necessari per a la identificaci, es pot afegir un altre nom conegut de la poblaci o b la indicaci de provncia, regi, pas, etc., en la llengua de citaci. ex. Lerpwl [Liverpool] Santiago [Xile] Cambridge [Massachusetts] </p></li><li><p>Criteris de citaci bibliogrfica termcat y 6 </p><p>Si hi ha ms dun lloc de publicaci, se cita el que es menciona de manera destacada o en primer terme, i la resta someten tot afegint-hi [etc.]. Els altres llocs de publicaci, si no sn ms de tres, es poden indicar separats per punt i coma. ex. Wien [etc.] Montral; Toronto Quan el lloc s incert es pot fer constar, en la llengua de citaci, seguit dun signe dinterrogaci i entre claudtors. Si no es pot donar cap lloc, sindicar amb labreviatura [S.l.]. ex. [Valncia?] Editor o editorial El nom de leditor sha descriure en la llengua del document, ometent les mencions genriques del tipus Editorial o Edicions, llevat que formin part del nom de leditor. ex. Edicions 62 Columna Quan hi ha ms dun editor, sindiquen separats per dos punts. ex. Barcelona: Universitat Politcnica de Catalunya: Enciclopdia Catalana, 2001. Si no hi consta leditor, sha dutilitzar labreviatura [s.n.]. Data de publicaci En les monografies, publicacions peridiques i articles de revista la data de publicaci sindica nicament amb lany. Cal transcriure-la tal com apareix a lobra encara que sigui incorrecta, afegint entre claudtors la data corregida precedida de labreviatura i.e. ex. 1697 [i.e. 1967] Si no hi ha data de publicaci, sha desmentar la data del dipsit legal, la del copyright o b la de fabricaci, indicades com a tals i per aquest ordre. ex. cop. 2004 DL 2000 imprs 1998 </p></li><li><p>Criteris de citaci bibliogrfica termcat y 7 </p><p>Quan no s possible assignar cap de les dates esmentades, es fa constar una data aproximada. ex. [ca. 1996] data aproximada [2001?] data probable [199-] dcada certa En les publicacions oficials i els articles de diari, cal escriure la data completa en la llengua del document: dia (en xifres), mes (en lletres) i any (en xifres). Collecci Representaci: (Nom de la collecci; nmero) Sha de citar el ttol de la collecci i, si s el cas, el nmero en xifres arbigues. Les mencions del tipus Collecci o Srie shan de suprimir llevat que formin part del nom de la collecci. ex. SOL, J. Ensenyar la llengua. Barcelona: Empries, 2003. (Biblioteca universal; 179) </p><p>ISBN 84-759-6996-8 Nmero normalitzat Representaci: ISBN nmero ISSN nmero Cal esmentar el nmero normalitzat en les publicacions que en tinguin, en una nova lnia al final de la citaci. ex. CATALUNYA. GENERALITAT. DIRECCI GENERAL DE POLTICA LINGSTICA. </p><p>Documentaci jurdica i administrativa. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2002. (Criteris lingstics; 5) ISBN 84-393-6001-0 </p></li><li><p>Criteris de citaci bibliogrfica termcat y 8 </p><p>Monografies Llibres Representaci: AUTORIA. Ttol. Edici. Lloc: Editorial, any. Nm. v. (Collecci; nm.) ISBN nm. ex. Gran Enciclopdia Catalana. 2a ed. Barcelona: Enciclopdia Catalana, 1986-1993. 25 </p><p>v. ISBN 84-85194-81-0 ESCARDINO BENLLOCH, A.; BERNA PRATS, . Introducci a lenginyeria dels </p><p>reactors qumics. [Valncia]: Universitat de Valncia, 2003. (Educaci. Materials; 67) ISBN 84-370-5669-1 </p><p> SOCIEDAD ESPAOLA DE CIENCIAS HORTCOLAS. Diccionario de ciencias </p><p>hortcolas. Madrid [etc.]: Mundi-Prensa, 1999. ISBN 84-7114-818-8 </p><p> Parts duna monografia Representaci: AUTORIA. "Ttol de la part de la monografia". A: Dades bibliogrfiques de </p><p>lobra completa. P. ISBN nm. ex. YOUTH, H. "Observem ocells que desapareixen". A: LEstat del mn 2003: informe </p><p>del Worldwatch Institute sobre el progrs cap a una societat sostenible. Barcelona: Centre Unesco de Catalunya, 2003. P. 15-41. ISBN 84-95584-17-4 </p><p> Quan lautoria duna part duna monografia coincideix amb la de lobra general, com pot ser el cas dun glossari o duna bibliografia, se cita al final de la referncia bibliogrfica de lobra completa, abans del nmero normalitzat, en una nova lnia. ex. ROHRLICH, F. De la Paradoxa a la realitat: els nostres conceptes bsics del mn fsic. </p><p>Barcelona: Enciclopdia Catalana, 1994. (Biblioteca universitria; 19) Glossari: p. 227-230 ISBN 84-7739-645-0 </p></li><li><p>Criteris de citaci bibliogrfica termcat y 9 </p><p>En el cas que noms shagi consultat un dels volums duna obra, sha de fer constar desprs de la menci del ttol mitjanant labreviatura Vol. i el nmero del volum en xifres arbigues. ex. SOL, J., dir. [et al.]. Gramtica del catal contemporani. Vol. 3. Barcelona: Empries, </p><p>2002. ISBN 84-7596-909-7 </p><p> Quan un volum t un ttol propi, sescriu en cursiva a continuaci de la indicaci de volum, seguida de dos punts. ex. HERNNDEZ CARDONA, F.X. Histria militar de Catalunya: aproximaci...</p></li></ul>