Confidencialitat de les dades

 • View
  741

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. MIMOCASO CONFIDENCIALITAT DE DADES
 • 2. INTRODUCCI
  • Internet com una eina molt important de comunicaci.
  • Importncia de la confidencialitat de dades tant a nivell laboral com personal.
  • Objectius: Coneixement legislaci existent, diferncies entre pasos i drets dels ciutadans i saber qu fer en cas de frau.
 • 3. LEGISLACI
   • Legislaci general a Espanya:
   • Llei orgnica 15/1999 del 13 de desembre, de protecci de dades de carcter personal.
   • Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, daprovaci del Reglament de desenvolupament de la Llei orgnica 15/1999 de protecci de dades de carcter personal.
   • Legislaci general al Principat dAndorra:
   • Llei 15/2033 , del 18 de desembre, qualificada de protecci de dades personals. (BOPA nm. 3, 21/01/2004).
   • Decret de l1-7-2004 daprovaci del reglament de lagncia andorrana de protecci de dades. (BOPA nm.41, 7/07/2004).
 • 4. LEGISLACI
  • Legislaci a Espanya de confidencialitat a la xarxa:
   • Llei 34/2002 d11 de juliol, de serveis de la societat dinformaci i de comer electrnic.
   • Llei 59/2003 , de 19 de desembre, de signatura electrnica.
   • Llei 25/2007 , de 18 doctubre, de conservaci de dades relatives a les comunicacions electrniques i a les xarxes pbliques de comunicacions.
   • Article 4 de la Llei 56/2007 , de 28 de desembre, de Mesures dImpuls de la Societat de la Informaci que modifica la Llei 34/2002 d11 de juliol, de Serveis de la Societat dInformaci i de Comer Electrnic.
   • Real Decret 424/2005 , de 15 dabril, pel qual saprova el Reglament sobre les condicions per a la prestaci de comunicacions electrniques, el servei universal i la protecci dels usuaris.
   • Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la protecci de la intimitat en el sector de les comunicacions electrniques (Directiva sobre la privacitat i les comunicacions electrniques).
 • 5. LEGISLACI
  • Obligacions dels responsables de tractament:
   • Garantir els requisits generals de tot tractament.
   • Garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals.
   • Secret professional.
   • Deure de collaboraci amb lautoritat de control.
   • Garantir lexercici dels drets de les persones.
   • Obligatorietat dinscripci de fitxers.
   • Garantir el dret dinformaci.
   • Obtenir el consentiment en el tractament de dades personals.
   • Normes de creaci de fitxers.
   • Continguts de les normes de creaci de fitxers.
 • 6. DRETS I ACCIONS
  • Com a drets tenim:
   • La protecci de la intimitat.
   • El secret de les comunicacions.
   • Dret daccs, rectificaci, cancellaci, oposici de les teves dades personals.
  • Accions a dur a terme:
   • Denncia o Reclamaci.
  • On?
   • Agncia Catalana de Consum o OMIC
   • Juntes Arbitrals de Consum
 • 7. CONSELLS PER A PROTEGIR LES DADES PERSONALS
  • s recomanable
   • Emprar software dantivirus segur
   • Inserir el correu electrnic com a imatge
   • Esborrar arxius temporals i cookies
   • Bloquejar finestres emergents
   • Realitzar compres a travs dempreses conegudes
   • Intercanviar dades amb protocols segurs
   • Comprovar, abans de fer transaccions:
    • que la barra de navegaci comena per https
    • que a la part inferior de la web apareix un cadenat
 • 8. CONSELLS PER A PROTEGIR LES DADES PERSONALS
  • Cal evitar
   • Reenviar correus cadena
   • Enviar correus a un spammer
   • Accedir a webs a travs denllaos rebuts per mail
   • Activar lemmagatzematge de contrasenyes en equips compartits
 • 9. CONCLUSIONS
  • Abundant legislaci general de protecci de dades; menys legislaci especfica a la xarxa, per suficient.
  • Normativa similar a Espanya i Andorra.
  • Existncia dinseguretat a la xarxa.
  • Necessitat de prendre mesures de seguretat.
  • Desenvolupament del control nacional i del control internacional.
  • Existncia de drets pels ciutadans, encara que no s'exerceixin.
 • 10. DEBAT
  • Navegues per la xarxa amb total confiana?
  • Si compres per Internet, quines mesures de seguretat prens?
  • Has tingut alguna mala experincia amb Internet?