Comunicació per a entitats socials 2010. Sessió 2: El pla de comuncació

  • Published on
    03-Jun-2015

  • View
    183

  • Download
    4

DESCRIPTION

Formaci en comunicaci per a entitats social 2010 (octubre - novembre) Sessi 2. El pla de comunicaci

Transcript

1. Comunicaciper a entitats socialsSessi 2. El Pla de Comunicaci 2. El Pla de ComunicaciComunicar. ConceptesComunicacibsics a entitats socialsper Snia Flotats,Sessi 2. Pla deObjectius AlterCompanySnia FlotatsComunicaciAutor: Snia FlotatsAprendre a elaborar un pla de comunicaci.Tenir en compte la comunicaci interna dins del Pla de Comunicaci.Conixer les eines indispensables perqu funcioni. 3. El Pla de ComunicaciComunicar. ConceptesComunicacibsics a entitats socialsper Snia Flotats,Sessi 2. Pla dePunt de partida AlterCompanySnia FlotatsComunicaciAutor: Snia Flotats La importnciade la comunicaci: TOTCOMUNICA!!! Les ENL no estem exemptes de comunicar. Hem de tenir en compte les particularitats. Hem de planificar aquesta comunicaci. El primer pas de la planificaci s definir elposicionament amb el qual volem que sensidentifiqui. El posicionament s el resultatdunmissatge, una imatge i un estil. 4. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de El Pla de ComunicaciAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsUna vegada tenim clar el posicionament, hemde planificar tota la comunicaci que durem aterme.I aix ho farem a travs de: El Pla de Comunicaci 5. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de El Pla de ComunicaciAlterCompany Comunicaci Autor: Snia Flotats Un Pla de Comunicaci s una eina que ensserveix per planificar la comunicaci dunens (normalment una organitzaci, pertamb pot ser una persona) durant unperode de temps determinat. Elaborar un Pla de Comunicaci consisteix enidentificar qu s el qu volem comunicar i,a partir daqu crear una estratgia en eltemps que identifiqui els pblics als que ensdirigim, a travs de quins canals, amb quinsmaterials. I tot aix ajustat a unpressupost. Per tal que un Pla de Comunicaci siguiefectiu ens hem de marcar uns objectius enel temps que haurem davaluar. 6. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de Fases del Pla de ComunicaciAlterCompany Comunicaci Autor: Snia Flotats AnlisiAnlisi InternaAnlisi ExternaDAFOFortaleses DebilitatsOportunitats Amenaces PosicionamentObjectiusPblics Objectius EstratgiesMaterials i CanalsCronogramaRecursosAvaluaci 7. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de DAFOAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsElaborar un DAFO de lorganitzaci (des delpunt de vista de comunicaci) s un pasimprescindibleper elaborarel Pla deComunicaci de qualsevol organitzaci.El DAFO ens permetr conixer les: Debilitats. Amenaces. Fortaleses. Oportunitats.de la nostra organitzaci (des del punt de vista de la comunicaci). 8. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de DAFOAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsUn DAFO es composa de:1. Anlisi Interna: per detectar les Fortaleses iDebilitats de lorganitzaci. Hi ha moltes maneres defer una anlisi interna. Un model s: Anlisi de la documentaci produdaper lentitat. Entrevistes a lentorn de lentitat.2. Anlisi Externa: per detectar les Oportunitats iAmenaces de lorganitzaci. Tamb hi ha moltesmaneres de fer una anlisi externa. Un model s: Anlisi de la competncia: per trobar els nnxols de mercat existents. Benchmark internacional: per trobar oportunitats. Entrevistes amb lentorn de lentitat. 9. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla deExemple de DAFOAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsFORTALEZASDEBILIDADES Buena marca, sin Recursos escasosfronteras. Los proyectos de Potencial de comunicacin desarrollo integral nosdebilitan Embajador meditico Falta de una poltica clara Misin clara.de comunicacin ymarketing. OPORTUNIDADES Escasa comunicacin Sensibilizacin social (tanto a socios como a lasociedad en general). Crisis alimentariaAMENAZAS Capacidad de interaccin con otras organizaciones Descenso de lasdonaciones. El perfil del donante espaol Otras organizaciones9 10. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de PosicionamentAlterCompany Comunicaci Autor: Snia Flotats Una vegada tenim clara quina s la situaci de lentitat, des del punt de vista de la comunicaci, podem aconseguir establir el posicionament (missatge i imatge). De la mateixa manera, conixer la situaci de lentitat ens permetr marcar els objectius que volem aconseguir entorn a la comunicaci en un perode de temps determinat. 11. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de ObjectiusAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsExemple Si el DAFO ens diu que no hi ha gaireb capaltre entitat a Catalunya que es dediqui amillorarla nutriciapasos endesenvolupament,aqu tenim unposicionament molt .Posicionament actual: Contribuimos en la disminucin de lasdesigualdades en materia nutricional en elmundoPossibles posicionaments: Disminuimos la desnutricin en el mundo La nutricin es futuro 12. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de ObjectiusAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsTot Pla (de comunicaci) ha de tenir unsobjectius clars i mesurables.Els objectius seran resultat del DAFO.Els objectius de comunicaci ens han depermetre potenciar les fortaleses i palliar lesdebilitats.Per marcar els objectius, aprofitarem lesoportunitats que ens brinda la situaci i tindremmolt en compte les amenaces existents.Dividirem el Pla en objectius generals iobjectius especfics. 13. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de Exemple objectiu generalAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsEl DAFO ens deia que: Tenim una bona marca, unes bones relacions i ungran potencial de comunicaci. Tenim manca de recursos (econmics i humans) iuna srie de projectes que debiliten la nostracomunicaci. Comptem amb una temtica que est de modai la possibilitat destablir aliances amb daltresorganitzacions (fem una tasca complementria). No existeixen gaires organitzacions com lanostra.Objectiu generalPosicionar a Nutricin sin Fronteras com a referentdentitat dedicada a millorar la nutrici als pasosen vies de desenvolupament. 14. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de Pblics ObjectiusAlterCompany Comunicaci Autor: Snia Flotats A travs del DAFO elaborat, i coneixent els objectiusgenerals del nostre Pla, ens ser relativament fcildesgranar els pblics objectius de la nostraentitat, per tal de dirigir-nos a ells. Els pblics objectius sn grups de persones al qualsdesitja dirigir-se una determinada organitzaci en unmoment concret. Hiha organitzacions quenodefineixenadequadament els pblics als que es dirigeixenperqu creuen que han de fer-ho a tots duna maneramolt similar. No dividint pblics lentitat creu que estestalviant recursos i energies. Per no s veritat.S NECESSARI OFERIR QUELCOMADEQUAT A LES NECESSITATS A CADA SEGMENT DE POBLACI AMB CARACTERSTIQUES DIFERENTS 15. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de Mapa Pblics ObjectiusAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsPblic 1Pblic nPblic 2ENTITATPblic 6Pblic 3 Pblic 5Pblic 4 16. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats,Quin s el nostre mapa Sessi 2. Pla deAlterCompany Comunicacipblics? Autor: Snia Flotats donantsPblicstreballado especficsrs ENTITAT Mitjans de comunicacvoluntaris isocietat empreses 17. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de Pblic Objectiu especfic!AlterCompany Comunicaci Autor: Snia Flotats Un dels nostres pblics objectius sn els nostresdestinataris. No podem emetre CAP comunicacique pugui MOLESTAR als DESTINATARIS de lanostra MISSI. Existeixen una srie de codis tics i de conductaque ha de tenir en compte qualsevol entitat.http://www.pangea.org/fco http://www.congde.org/ant/dongd/DOCUMENTOS/codietic cumentos/Codigo%20Conduct2007.pdfa.pdf 18. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de Pblics ObjectiusAlterCompany Comunicaci Autor: Snia Flotats Qufarem ambcadascun daquests pblics? Definir objectius especfics, quantificables i mesurables. Pensar estratgies concretes per aconseguir cadascun dels objectius: creativitat. Desenvolupar cadascunade les accions definides. Cercar sistemes davaluaci per cadascuna daquestes accions. El resultat, ser un conjunt daccions decomunicaci que formaran el gruix del nostrePla de Comunicaci. 19. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de ObjectiusAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsRecomanacions a lhora de formular objectius especfics: Que sempre tinguin davant lobjectiu general. Que siguin quantificables. Que siguin realistes (per ambiciosos). Que tinguin una persona responsable assignada. I que naturalment, existeixi una planificaci i recursosper a fer-los realitat.Alguns exemples: Socis i donants: Comunicar-nos un mnim de tres vegades a lany amb socis i donants, incloent en aquestes comunicacions elements de transparncia. Empreses:Entrevistar-nos amb duesnoves empreses a la setmana. Mitjans de comunicaci: Aparixer per als mitjans de comunicaci un mnim de deu vegades a lany. Etc. 20. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla deAlterCompany ComunicaciPblics objectius Autor: Snia FlotatsUna vegada hem treballat els objectius especfics,haurem de desenvolupar les estratgies i accionsnecessries per aconseguir-ho.Dins daquestes estratgies, en trobarem de: Tradicionals: Enviar un newsletter trimestralment a socis. Elaborar un dossier per a empreses. Establir base de dades de mitjans decomunicaci. Innovadores Acci dstreet marketing. Festa a nivell nacional: Posat la gorra Campanya de mrqueting directe. Fet noticiable: la cadira de Zapatero. 21. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla deAlterCompany ComunicaciPblics objectius Autor: Snia FlotatsCom aconseguir estratgies innovadores? A travs del benchmark elaborat, adaptantaquelles iniciatives interessants a la nostrarealitat. Brainstorming. Observant lentorn. Contractant a una consultoria especialitzadaen aquests temes. Atrevint-vos a provar! 22. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla deAlterCompany ComunicaciEstratgies Autor: Snia FlotatsEx. abrazos gratis ( blog + video) 20 M. visites el 1r any10 M. visites el 2n any. 23. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de MaterialsAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsPer a dur a terme totes les accions planificades(des de la comunicaci peridica fins a la speracci de comunicaci que ser recordada pertothom), s necessari elaborar una srie dematerials de comunicaci. 24. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de MaterialsAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsDe comunicaci: serveixen per a relacionar-nos amb els nostres pblics objectius,principalment per donar a conixer la nostracausa (inclou sensibilitzaci), com actuemsobre ella, quins projectes duem a terme i comfem s dels recursos econmics i humans ambels que comptem.De captaci: serveixen per a relacionar-nosamb els nostres pblics objectius, perespecficament per a incitar-los a lacci entorna la nostra causa (adherir-se a una campanya,collaborar dalguna manera amb lentitat, odenunciar una situaci). 25. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de MaterialsAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsElements comuns a TOTS els materials que emeti lentitat: Plasmar el valor diferencial. Imatge corporativa. Missatge clar. Llenguatge entenedor. Redacci excellent. Imatges i missatges que compleixin els codisde conducta. Missatges adaptats al pblic al que van dirigits. Donar a entendre que s una causa de tots(pertinena per contrarestar la liquidesa) iinvolucrar.TOTS ELS MATERIALS QUE PRODUEIXI LENTITAT HAN DE PLASMAR EL VALOR DIFERENCIAL DE LORGANITZACI I LA VISUALITZACI DEL MATEIX. 26. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de MaterialsAlterCompany Comunicaci Autor: Snia Flotats Materials en sentit ampli. Sn variats i el seu nombre tendeix aampliar-se a mida que aquesta creix imadura. Els ms utilitzats acostumen aser: 1. Fullet de presentaci /captaci. 2. La memria anual. 3. Revista peridica (en paper i/o digital). 4. Web de lentitat. 5. Altres eines web. 6. Cartes de comunicaci amb el soci. 7. Altres: psters, pancartes, etc. 8. Notes de premsa. 27. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de Materials destinatarisAlterCompany Comunicaci Autor: Snia Flotats Per a qualsevol material que elaborem hemde pensar que si un dels nostresdestinataris el veu, sha de sentir cmodeamb ell. Caracterstiques dels materials especficsper als nostres destinataris (invitaci acursos, tallers, jornades, etc.). En funcidel tipus de destinataris i de lobjectiu delmaterial. Adaptats a la realitat de lazona. Catleg dactivitats o de projectes. 28. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de CanalsAlterCompany Comunicaci Autor: Snia Flotats Cara a cara. Paper. udio. Video. Digital: Internet, mbil, aplicacions, web2.0, etc. Etc.La comunicaci sempre s multicanal! 29. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de Un cctel a mida!AlterCompany Comunicaci Autor: Snia Flotats 30. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de Un cctel a mida!AlterCompany Comunicaci Autor: Snia Flotats MaterialsCanals Pblics 31. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de Un cctel a mida!AlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsPBLICSMATERIALS RevistaMemriaCalendariInvitaci acte OFF ON OFF ON OFF ON OFFONSocisx xx xx x xVoluntaris xx xx x xEscolesxxx x xMitjansx xx xx x x 32. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de CronogramaAlterCompany Comunicaci Autor: Snia Flotats Es tracta de posar sobre un calendari totesles estratgies i accions definides en el Pla. s la part ms metdica de lelaboraci delPla. El calendari, de la mateixa manera que hemfet amb els objectius, ha de ser ambicisper realista. 33. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de CronogramaAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsACCINMANTENIMIENTO 34. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de CronogramaAlterCompany Comunicaci Autor: Snia Flotats 35. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de RecursosAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsAquesta s la part que menys agrada al tresorer! Perqu el pla de comunicaci funcioni, sIMPRESCINDIBLE dedicar-li uns recursoseconmics i humans mnims. Naturalment, quan ms gran sigui aquestapartida, ms possibilitats dxit tindr elnostre Pla. Aix no vol dir que els diners i els recursoshumans nassegurin lxit. s imprescindible acompanyar els recursosdun bon punt de partida i dunes bonesaccions. 36. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de Recursos HumansAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsA banda de recursos econmics, simprescindible dedicar recursos humans alnostre Pla: Responsable del Pla de Comunicaci. Equip de suport (pot ser els propismembres de lorganitzaci que integrin lestasques de comunicaci dins de la sevafeina). Voluntaris.Cadasc ha de tenir assignades unes tasques.El responsable del Pla ser lencarregat decoordinar, supervisar, ajudar, assessorar imotivar. 37. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de RecursosAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsA mida que anem definint el Pla, hem danarintuint els recursos que ens pot costar cadaacci i ser realistes amb la situaci de lanostra entitat.De totes maneres, una vegada finalitzat el Pla,i en funci del pressupost resultant, existeix lapossibilitat de: Reduir despeses reduint accions. Reduir despeses cercant voluntariatespecialitzat. Reduir despeses cercant recursos gratuts. 38. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de Recursos gratuts!AlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsI moltssims recursos ms!!! 39. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de Avaluaci de resultatsAlterCompany Comunicaci Autor: Snia Flotats La darrera part del Pla s lavaluaci dels objectius especfics (i generals) establerts a linici del Pla. Avaluar NO significa jutjar a ning. No aconseguir els objectius establerts no s causa de la persona responsable daquella tasca o, en ltima instncia, del responsable del Pla. No aconseguir els objectius marcats es pot deure a moltes i diverses causes. Noms avaluant el Pla serem capaos de detectar aquestes causes i, el ms important, establir les correccions necessries per a lelaboraci del proper Pla. 40. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de Avaluaci de resultatsAlterCompany Comunicaci Autor: Snia Flotats Avaluar ens permetr: Conixer el grau dxit de les nostres accions. Detectar on estan les mancances / errades. Analitzar quines estratgies funcionen millor. Establir mecanismes de transparncia amb els nostres pblics. Saber com continuar avanant. 41. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de Avaluaci de resultatsAlterCompany Comunicaci Autor: Snia Flotats QUANTIFICABLES EN EL TEMPS RESPONABLEAmpliar la bdd en 1.000A 31 de desembre de 2010 Resp. eventscontactes (Maria).Enviar la revista 4 cops 1 de marResp. publicacionsa lany1 de juny(Ana) 1 doctubre 1 de desembreEditar i enviar la juny 2010Resp. publicacionsmemria anualment a (Ana)socis, voluntaris idonantsApareixen 40 vegades A 31 de desembre de 2010 Resp. premsaals mitjans de(Carles)comunicaci (o un 30%ms que lany anterior). 42. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de Avaluaci de resultatsAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsPerqu el sistema dobjectius sigui eficient: Han de ser realistes. Han de ser concrets. Sha dimplicar a tota la organitzaci. Sha delaborar informes davaluaci. Shan de conixer les causes que no ha fetpossible lobjectiu i analitzar-les.Lavaluaci s la nica eina que ens permet aprendre dels errors i millorar. 43. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla deAlterCompanyElements dxit Comunicaci Autor: Snia Flotats Encertar amb el punt de partida: posicionament. Comproms de lorganitzaci amb el Pla. Lequip responsable: perfil, comproms, experincia. Combinar all ms tradicional amb all ms innovador. Temps! Qu all urgent no venci a all important! Pressupost adequat. Eines indispensables. 44. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de Eines indispensablesAlterCompany Comunicaci Autor: Snia Flotats Qu ens falta per a lexecuci del Pla decomunicaci? 1. La base de dades 2. El banc de recursos grfics i visuals. 45. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla deUn cctel a mida!AlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsPBLICSMATERIALS donant s RevistaMemriaCalendariInvitaci actePblicstreballespecf adors OFF ON OFF ON OFF ON OFF ONicsSocisx xx xx xx ENTITA Mitjans T devoluntaVoluntaris xx xx xx comuniriscaciEscolesxxx xx societaempresMitjansx xx xx xx t es 46. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de La base de dadesAlterCompany Comunicaci Autor: Snia Flotats MaterialsPblicsCanals Base dedades 47. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de La base de dadesAlterCompany Comunicaci Autor: Snia Flotats Conjunt de dades organitzades segons unaestructura coherent, i accessibles des de msdun programa o aplicaci, de manera quequalsevol delles pot ser extreta del conjunt iactualitzada, sense afectar ni lestructura delconjunt ni les altres dades. Necessitem una base de dades relacional.Una base de dades que ens permetirelacionar: Dades personals. Dades ubicaci Dades origen procs. Dades materials /canals. 48. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de La base de dadesAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsExemple: Dades personals: nom, cognoms, edat, etc. Dades ubicaci: adrea postal, electrnica, telfon, etc. Dades origen procs: com ha arribat a la nostra entitat, processos, fases, etc. Actual situaci (tipus de pblic). Dades materials /canals: combina les dades de procs amb les dubicaci i els materials: qu vol rebre, qu no, cada quan, etc. 49. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de La base de dadesAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsCoses a tenir en compte: Quantes ms dades tinguem, ms afinadapodr ser la comunicaci. No ens podem excedir demanant dades,perqu la gent es cansa. Podem anar ampliant, ajustant les dades, amesura que avana la relaci amb aquellapersona (ex. Telemrqueting, fidelitzaci). La base de dades ha de funcionarperfectssimament: actualitzada. LOPD. Un procs molt important dins el primer pla decomunicaci de lentitat, s la definici de labase de dades. 50. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla de Les fotografiesAlterCompany Comunicaci Autor: Snia FlotatsUna imatge val ms que mil paraules!I s per aix que hem de donar la importnciaque es mereixen als recursos visuals delentitat: Fotografies. Vdeos. 51. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla deAlterCompany Banc dimatges Comunicaci Autor: Snia FlotatsLa majoria treballem amb i per les persones.Necessitarem imatges que illustrin aquestatasca DRET A LA PRPIA IMATGE 52. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla deAlterCompanyBanc dimatges Comunicaci Autor: Snia FlotatsQu s el dret a la prpia imatge? s el dret que t tota persona a decidirlliurement la difusi i publicaci, o no, la sevaprpia imatge. En conseqncia, tothom t lafacultat exclusiva de decidir sobre la seva prpiaimatge, b autoritzant-ne el seu s, b prohibint laseva captaci, reproducci i/o distribuci (encaraque no sigui per a finalitats comercials). En segon lloc, tamb inclou la facultat deprohibir o autoritzar la utilitzaci del nom,veu i/o imatge de la persona per a finalitatspublicitries, comercials o similars. Aquesta sla vessant patrimonial del dret dimatge, ja quefa referncia a lexplotaci comercial de la imatge. 53. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla deAlterCompany Banc dimatges Comunicaci Autor: Snia FlotatsQuan vulnerem el dret a la prpia imatge?Quan captem, reprodum o publiquem la imatgeduna persona sense autoritzaci. Excepcions. Menors dedat. Treballadors/es. Artistes.La soluci: les autoritzacions per escrit. Identificaci persona fotografiada. Identificaci entitat beneficiria. A qu sautoritza (inclou lloc i mbit). Contraprestaci econmica. Lloc i data en la que es signa el document. Signatura de totes les parts en totes lespgines. 54. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla deAlterCompany Conclusions Comunicaci Autor: Snia Flotats1. Tot comunica.2. I s molt difcil guanyar la confiana de la gent i molt fcil perdre-la.3. Hem de tenir en compte les especificats de les ONG a lhora de comunicar. Poden ser un inconvenient (no podem competir). I tamb una avantatge (tenim un missatge que ning t).4. Hem de diferenciar-nos respecte la resta dentitats a travs del nostre valor diferencial.5. El valor diferencial el transmetrem, permanentment, a travs dels cinc sentits.6. Per encertar el valor diferencial s molt important fer un anlisi de lentitat i de lentorn.7. Una vegada tenim clar el nostre posicionament, hem de planificar la nostra comunicaci per poder donar-lo a conixer de la manera ms eficient. 55. El Pla de Comunicaci Comunicaci per a entitats socialsSnia Flotats, Sessi 2. Pla deAlterCompanyConclusions Comunicaci Autor: Snia Flotats8. El elements principals del Pla de Comunicaci sn: Determinar els pblics als quals ens dirigim. Definir els materials que utilitzarem. Marcar els canals a travs dels quals enscomunicarem. La comunicaci s multicanal. Hem de ser realistes per ambiciosos:estructurar aquests elements en el temps ien funci dels recursos. Marcar objectius concrets al elaborar el Plai avaluar-los al finalitzar el perode slnica manera de millorar.9. Sense una bona base de dades s difcil planificar la comunicaci.10.Per no tenir disgustos drets dimatge de tothom. 56. ContacteAgncia de Comunicaci Social T. +34 93 268 3442 comunicacio@acciosocial.orgVia Laietana, 54 1erM. +34 657 515 361 www.acciosocial.org08003 Barcelona