Bases Jocs Florals Vedruna

  • Published on
    27-Jul-2016

  • View
    216

  • Download
    3

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li><p>BASESDELSJOCSFLORALS</p><p>Convocatriaabril2016Lescolaconvoca,desdefaanys,unsJocsFloralsenmotiudelacelebracideladiadadeSantJordi.LobjectiudelsJocsFloralss:</p><p>1. Mantenir una tradici histrica que neix a lEdat Mitjana i que es recupera amb la RenaixenaalsegleXIX.sunadelestradicionsmsnostradesdelpas.</p><p>2. Estimarivalorarlallenguacatalana.3. Fomentarladimensiliterriadelallengua.</p><p>BASESDEPARTICIPACI:</p><p>A. OptenalspremistotselsalumnesdelescoladesdeP3finsa4tdESO.B. ElstreballshandeserredactatsencatalC. ElsalumnesdInfantilfaranundibuixlliure.D. De1rdePrimriaa4tdESO,elstreballspodenserpoesiaoprosa.E. Elsalumnesde1r,2n,3ri4tdePrimrialliuraranelstreballsenformatpaper.F. Els alumnes de 5, 6 i Secundria lliuraran els treballs escrits en ordinador, en format </p><p>digitaliimpresosenpaper.G. Hihaurunguanyadorpercadacursiunguardperacadaguanyador.H. Formatdelstreballs:</p><p>a. LletratipusArialtamany11b. Dobleinterlineatc. Textjustificatd. Lextensimximadelstreballsenprosaserdedosfolise. Signatsambpseudnim(nomselstutorsdecadacurshandesaberelsautors)</p><p>I. Elstutorsdecadacurs,lliurenalacomissideSantJordiels5millorstreballsdecadacursentreel12iel15dabril.</p><p>J. Elsmembresdeljuratseran:a. UnamestradInfantilb. TresmestresdePrimriac. DuesmestresdeSecundria</p><p>K. LapublicacidelveredicteiellliuramentdelspremisesfareldiadeladiadadeSantJordialpatidelescola.</p><p>L. Lesobrespremiadesespublicaranenversidigitalalblogdelecturadelescola:UnBoscdeLibres.</p><p>M. Elfetdoptaraqualsevoldelspremissuposalacceptacintegradaquestesbases.</p><p>Barcelona,18demarde2016.</p></li></ul>