AFD1 Programació Alumnat 2015-16

  • Published on
    10-Dec-2015

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

blog

Transcript

<ul><li><p>Mdul formatiu: </p><p>A.F.E. Activitats fsicoesportives individuals </p><p>Famlia professional: Activitats fsiques i esportives </p><p>Grau: Superior </p><p>Durada: 258 hores/curs </p><p>Hores/setmana: 8 hores </p><p>(Grup A: dimarts i dijous) </p><p>(Grup B: dilluns, dimecres i divendres) </p><p>Departament: Educaci Fsica </p><p>Professorat: Enric Monforte, Fus Primo i Juanjo Gallardo </p><p>CURS ACADMIC 2015/2016 </p></li><li><p>1. INTRODUCCI. </p><p> Els esports individuals, segons la classificaci feta per P. Parlebas, es troben englobats en les anomenades situacions psicomotrius, que sn aquelles en qu l'individu actua en solitari. </p><p>Els esports individuals es caracteritzen per: </p><p> - La utilitzaci d'aparells. - La gran importncia dels gestos tcnics. - La gran importncia de les qualitats fsiques bsiques. - Per expressar els resultats en: - Temps. - Espai. - Pes. - Punts. - Per competir contra un mateix. </p><p> Els esports individuals, entesos com a mitj educatiu, utilitzable i vlid dins de l'activitat fsica per a la consecuci d'objectius educatius, han de formar part dels coneixements bsics del professional en aquest camp. Aquestes activitats, per les seues caracterstiques especfiques, aporten una srie de valors insubstitubles per a la formaci integral de l'individu, sempre que no es perda el sentit d'utilitzar-los com a mitj i no com a fi. </p><p> Es denomina esport d'adversari a l'esport individual amb carcter ldic i d'entrenament, prviament concretat per mitj d'un reglament oficial i que acull una persona, enfrontant-li a una altra de qualitats semblants, per a l'obtenci d'un resultat expressat en punts. </p><p> En estos esports d'adversari pot existir contacte fsic (judo) o b pot ocupar el jugador un terreny de joc separat de l'adversari. Les caracterstiques bsiques es poden resumir en: </p><p> - un jugador enfront d'un jugador. - l'especialitzaci tcnica s plural, aix com l'estratgia en atac i defensa. </p><p>- l'espai es redueix considerablement amb relaci als esports individuals sense adversari directe i collectius. - el temps de joc ho defineix el reglament en la majoria d'estes especialitats. </p><p> - la climatologia prcticament no t incidncia en ells. - es practiquen, normalment, en l'espai terrestre. </p><p>- les aportacions en l'mbit mecnic, psicomotriu, moral o intellectual de l'esport d'adversari a l'individu, es mant en els mateixos parmetres que l'esport individual i collectiu. </p><p>Pel que exposa anteriorment, inclourem, en les activitats fsico-esportives </p></li><li><p>individuals, aquella varietat d'activitats individuals que oferisquen les majors possibilitats educatives i formatives als nostres alumnes. </p><p>2. OBJECTIUS. </p><p> Generals </p><p>- Capacitar lalumnat en la programaci dactivitats fsicoesportives individuals adequades a les caracterstiques i necessitats dun grup dusuaris. - Formar lalumnat per tal que siga capa de garantir la disponibilitat i supervisi dinstallacions i medis, assegurant la seua idonetat i seguretat. - Organitzar, dirigir i dinamitzar sessions dactivitats fsicoesportives individuals utilitzant la metodologia danimaci ms adequada. - Ensenyar activitats fsicoesportives individuals utilitzant la metodologia didctica ms adequada. </p><p> Especfics </p><p>- Analitzar i seleccionar els exercicis de condicionament fsic general, les habilitats bsiques i especfiques, i els jocs generals i preesportius aplicables a les activitats fsico-esportives individuals. </p><p>- Elaborar programes d'ensenyana/animaci d'activitats fsico-esportives individuals per a grups de persones d'unes caracterstiques donades. </p><p>- Analitzar l'organitzaci, el control i la realitzaci d'activitats fsico-esportives individuals. </p><p>- Analitzar les regles bsiques i les caracterstiques de les installacions i el material de les activitats fsico-esportives individuals. </p><p>3. CONTINGUTS I TEMPORALITZACI </p><p> Atletisme </p><p> - Tcniques bsiques de les carreres, dels salts, dels llanaments i de les proves combinades. - Reglaments de les distintes modalitats i competici. - Installacions i material. - Adaptaci a les persones amb discapacitats. </p></li><li><p> Activitats aqutiques </p><p> - Els diferents plantejaments de les activitats aqutiques. - Primera etapa: La familiaritzaci, flotaci, respiraci, propulsi, salts... - Segona etapa: Els estils en nataci. La seua tcnica i aprenentatge. - Installacions i material. - Jocs en l'aigua aplicats a diferents edats. - Animaci aqutica. Aquaerbic - Adaptaci a les persones amb discapacitats. </p><p> Habilitats gimnstiques </p><p> - Habilitats acrobtiques bsiques: - acrobcia bsica: tombarelles avant i arrere, vertical de cap, vertical de mans. </p><p> - Acrogimnstica. Treball en grups. - Composici individual i grupal. </p><p>- Adaptaci a les persones amb discapacitats. </p><p>Habilitats de lluita </p><p>- Iniciaci a les habilitats de lluita. - De les habilitats de lluita a judo. - Altres possibilitats de les hablitats de lluita. </p><p>Iniciaci a lorientaci </p><p>- Iniciaci als conceptes bsics dorientaci. - Utilitzaci del mapa i de la brixola. - Jocs i prctiques dorientaci. </p><p> Iniciaci al patinatge </p><p>- Iniciaci al patinatge bsic: posici de base, patinada, girs, frenada, etc. Jocs recreatius a partir del patinatge. Iniciaci a l'hoquei sobre patins. </p><p>Iniciaci als salts a la corda </p><p>- Salts individuals: - Salts en grup: - Creaci de coreografies </p><p>Iniciaci a la dansa </p><p>- Balls de sal - dansa </p></li><li><p>Iniciaciaci a les activitats de fitness </p><p>- Pilates - TRX - Fitball - Altres activitats a determinar. </p><p>TEMPORALITZACI DELS CONTINGUTS </p><p>Grup 1r. A (mat) </p><p>1er. trim. Activitats aqutiques Orientaci Habilitats de lluita </p><p>2n. trim. Activitats aqutiques Escalada Activitats de fitness Atletisme </p><p>3er. trim. Activitats amb cordes Dansa Activitats de fitness Atletisme Patinatge </p><p>Grup 1r. B (vesprada) </p><p>1er. trim. Activitats aqutiques Orientaci Habilitats gimnstiques </p><p>2n. trim. Activitats aqutiques Activitats de fitness Atletisme Habilitats de lluita </p><p>3er. trim. Activitats de fitness Atletisme Patinatge Activitats amb cordes Dansa </p></li><li><p>4. METODOLOGIA </p><p>La metodologia a emprar en els esports individuals, on es requereix un gran coneixement de la tcnica bsica, ser en principi mtodes analtics per a desprs passar a mtodes globals i mixtos depenent de les caracterstiques de la tasca a realitzar. I els estils d'ensenyana variaran des del comenament que seran estils tradicionals, per a, a poc a poc, anar passant a estils participatius, cognitius i finalment creatius. </p><p>En determinades activitats fsiques, en les quals la tcnica no s lelement primordial de lactivitat, nicament stilitzaran estils participatius, cognitius i finalment creatius. </p><p>5. AVALUACI </p><p>Tots sentim la necessitat comprovar i controlar les nostres realitzacions de manera que es puga apreciar el que encerta o desencertat de la nostra labor. Tant en el pla educatiu com en el personal i el professional, ens plantegem objectius o metes a aconseguir contnuament, encara que a vegades, de manera inconscient, estem comprovant, avaluant, el cam cap eixa meta. </p><p>A) Valoraci general per part del professor i alumnat dels continguts de l'assignatura. </p><p> B) Qualificaci: </p><p> B.1. 30 - 40% fitxes, treballs i proves teriques B.2. 60 - 70% execuci prctica. B.3. 10% actitud </p><p> Lavaluaci s de carcter formatiu, s a dir, que savaluaran de manera continuada les activitats realitzades diriament, per la qual cosa ser de gran importncia lassistncia de lalumnat a les classes, tant teriques com prctiques. </p><p> Per a la recuperaci de juny i de juliol, es realitzar un examen teric-prctic de tots els continguts que shan donat durant el curs. Lalumne/a haur de presentar tamb totes les fitxes i treballs elaborats durant el curs. </p><p> Aquells alumnes que no participen en les exposicions o treballs del seu grup, hauran </p></li><li><p>de realitzar una prova terica del tema o temes corresponents al final de curs. </p><p> El professor/a podr canviar els percentatges davaluaci exposats anteriorment, depenent del contingut o continguts a avaluar, sempre i quant lalumnat haja estat informat a linici de curs daquests canvis. </p><p>6. ACTIVITATS COMPLEMENTRIES </p><p> Durant el transcurs del curs el professorat proposar una srie d'activitats complementries que considere oportunes per a completar a formaci de lalumnat. Algunes podran realitzar-se conjuntament amb lalumnat del segon curs i el professorat daltres mduls o cursos. Algunes de les activitats proposades des daquest mdul sn: </p><p> Activitat Multiaventura (1r. trimestre. Durada: 3 dies. Lloc: Benagber) Cicloturisme pel Parc Natural de lAlbufera (2n. 3r. trimestre. Durada: 1 dia) Senderisme (1r. 2n trimestre. Durada: 1 dia) </p></li></ul>