Acta COCOPE 6 Sept

  • Published on
    28-Oct-2014

  • View
    366

  • Download
    0

Transcript

ACTA DE COCOPESERVEI TERRITORIAL DALACANT

CEIP ARBRE BLANC03110-MUTXAMEL

DATA: 6 setembre 2012 .

ORDRE DEL DIA I ACORDS ASSISTENTSLoreto Forner M Jos Baa Lorena Parodi Raquel Esp Rosa Sala Nicols Mengual Jose M Matos Magda Castellanos Raquel Michelena 1. La COCOPE est formada pels coordinadors de cicle, el cap destudis i el director del centre: E. Infantil: Loreto Forner E. Primria. Primer cicle: Raquel Michelena E. Primria. Segon cicle: Lorena Parodi. E. Primria. Tercer cicle: M Jos Baa Cap destudis: Nicols Mengual. Director: Jos M Matos. Ens reunirem cada quinze dies. 2. Membres de les comissions. Coordinador TIC: Antonio Garcia continua amb el crrec. Qualsevol problema relacionat amb els medis audiovisuals, ordinadors i el funcionament. La Comisi dEnginy es reserva. La Comissi de Festes queda pendent de definir en funci de les activitats que acordem realitzar. Quedar constituda per Nicols i un membre de cada cicle. Per a la Comissi de Medi Ambient sha de definir un projecte, quines activitats es van a realitzar. La Comissi de Transici dInfantil a Primria i la comissi de modificaci del PEC tindran lloc en el segon trimestre. 3. Realitzarem les activitats extraescolars relacionades amb el currculum. Activitats en laula i lescola que valorem i siguen dins de lhorari escolar. En la PGA es plasmaran aquelles activitats que es realitzaran amb total seguretat. Shan dapuntar en cada cicle aquelles activitats que sacorden realitzar. 4. En les hores de docncia no directa es realitzaran tarees i es "traur feina". 5. Nicols ens recorda que hem dacabar el PEC, el Pla de Transici dInfantil a Primria, aix com acabar el Pla de Transicin amb lIES. Sha de comunicar als cicles que per a les assignatures de Plstica i AE sha de concretar cadasc dels programes dels diferents cursos. Ha de quedar definit a la programaci.1

ACTA DE COCOPESERVEI TERRITORIAL DALACANT

CEIP ARBRE BLANC03110-MUTXAMEL

DATA: 6 setembre 2012 . 6. Les reunions per a tractar els recolzaments seran els segents dies, es reuniran els membres de cada cicle, Nicols i Magda: E. Infantil: 21 de setembre a les 13:00h. E. Primria. Primer cicle: 19 de setembre a les 13:00h. E. Primria. Segon cicle: 20 de setembre a les 13:00h. E. Primria. Tercer cicle: 17 de setembre a les 13:00h. Els recolzaments comenarn en el mes doctubre. La psicopedagoga Magda assistir a la nostra escola els dimarts i dijous i els dimecres alterns. 7. Les proves diagnstiques tindran lloc en la primera quinzena doctubre. Els cicles han de determinar el dia o dies per a pasar les proves. Sha destablir i demanar els objectius mnims (com es suposa que han degut determinar infantil, segon de Primria i quart de Primria) 8. Lordre de principi de curs estableix tres reunions durant el curs amb els pares. Els que tinguen ACIS han de fer el full de seguiment, tamb aquells que tinguen ACI. Sha de portar a les evaluacions. La PGA ha destar acabada pel 9 de novembre. Per a lensenyament del valenci queda establit: Primer B: Cristina Segon B: Oreto Tercer B: Oreto Tercer C: Oreto Quart A i B: es creuen Rosa i Pere. Cinqu A i B: es creuen Aurelia i Nicols. Sis A i B: es creuen Teresa i Marisol. Sis C: Jose donar el valenci i M Jos Baa el castell. Hem delaborar dos horaris, el personal i el del grup. Les portes del collegi sobrin a les 12:30h. i les 17:00h. en punt.

Signat: El/La Secretari/a Raquel Michelena Mutxamel,13 de setembre de 2012.2