2eso tecno 1a ud electricitat

  • Published on
    31-Jul-2015

  • View
    42

  • Download
    2

Transcript

<p> 1. Fil argumental Lelectricitat s una de les formes denergia ms utilitzades per l lsser hum. L xit de lelectricitat com a font denergia es troba en la facilitat per a obtenir- la, transportar-la i transformar-la en altres energies. En questa UD analitzarem en un debat els diferents efectes que est produint en el canvi climtic el consum energtic. Debatrem diferents propostes alternatives per millorar-lo. Exposaran oralment el diferents tipus denergia i confegiran un qestionari al respecte. Veurem quin % de consum denergies renovables i convencionals tenim. Experimentarem en la construcci i control dels circuits elctrics amb apps, jocs i fent un petit taller. I per finalitzar farem una activitat de Robtica on activarem els receptors dun circuit amb sensors. 2. FASE INICIAL N ACTIVITATS RELACIONS INTERCATIVES ORG. SOCIAL AULA MATERIALS/RECURSOS TEMPS ESPAI INDIC. ASSOL. COMENTARIS APLICACI/ OBSERVACION S Paper professorat Paper alumnat Professor Alumne. 1 1.1 PREVIS: L'ENERGIA Farem el visionat comentat dun del vdeo L'energia que necessitem per passar un dia (515) produt per Energi K dEdu3.cat. Illustra fora b el nostre propsit de lactivitat. Orientador moderador Es faran pauses al vdeo per preguntar opinions, detallar exemples, etc. Espectador actiu (Escolta, pregunta i opina sobre el vdeo) Semicercle amb moderador Equip de reproducci de vdeo collectiu. Res (1/2h) Aula /Taller Participaci activa 2 1.2.1 PROPOSTES ALTERNATIVES CANVI CLIMTIC Investigaran i triaran una proposta que a la propera classe defensaran en un debat a classe. Iniciats els temes de treball es demanar als alumnes que sagrupin en 6 equips de 2-3 alumnes per colors. Suport conceptual Ajudar a discriminar si els exemples trobats aporten millores al canvi climtic i incitar a documentar-les. Actor individual/parelles Treballar al seu document dinvestigaci. Pot demanar ajuda al professor o als companys. Distribuci lliure per treball en grups de 2-3 alumnes Res iPad, porttil,... Internet, (1 h) Aula /Taller Lliurament dels document Preparar un debat per la propera classe. Poden aportar-se altres propostes alternatives ben argumentades 3 1.2.3 DEBAT Saniran exposant en la PDI les diferents propostes alternatives a la millora del Canvi climtic. Els grups aniran defensant la seva proposta i la resta de companys contrastaran els seus punts de vista al respecte. Orientador moderador Es faran pauses per contrastar opinions, detallar exemples, etc. Actor individual/grups Defensar la seva proposta i participar en el debat. Semicercle amb moderador Espai de debat de les propostes alternatives. iPad i PDI (1 h) Aula /Taller Lliurament dels document Publicacions d'un breu informe de la seva proposta. en el bloc. Participaci activa 4 2.1 INFORME ELCTRIC DEL CONSUM DENERGIES Buscar linforme elctric del consum denergies renovables i no renovables, publicar en el bloc. Suport conceptual Recolzar la recerca darguments per el debat. Actor individual Treballar al seu document propi. Pot demanar ajuda al professor o als companys. Distribuci lliure per treball individual i/o en grup Res iPad, porttil,... Internet, (1/2h ) Aula /Taller Lliurament dels document Publicacions en el bloc amb imatges de les grfiques 3. FASE DE DESENVOLUPAMENT N ACTIVITATS RELACIONS INTERCATIVES ORG. SOCIAL AULA MATERIALS/RECURSOS TEMPS ESPAI INDIC. ASSOl. COMENTARIS APLICACI/ OBSERVACIONS Paper professorat Paper alumnat Professor Alumne. 5 3.1 PREVIS: TRANSFORMACIONS I CENTRALS DENERGIA. AGRUPAMENTS Visionat comentat de la presentaci Transformacions i diferents tipus de central energtiques. Tria dun dels tipus denergia que apareixen en els infogrames. Sagruparan els alumnes aleatriament per parelles per investigar i preparar una presentaci oral de 5 minuts per la propera classe. Orientador moderador Es faran pauses per preguntar opinions, detallar exemples, etc. Espectador actiu (Escolta, pregunta i opina) Treball per parelles Distribuci per parelles Documentaci tcnica suport iPad, porttil,... Internet, (1h30) Aula o taller Publicaci en el bloc de la presentaci i 3 qestions. Participaci activa Amb aquestes 3 qestions que afegir cada parella es confegir un qestionari per resoldre al final de lactivitat. 6 3.2 PRESENTACIONS ORALS: TIPUS DENERGIA. Els alumnes faran exposicions de 5 min dels seus treballs. Orientador moderador Es faran pauses per preguntar opinions, detallar exemples, etc. Espectador actiu (Escolta, pregunta i opina en el torn de preguntes) Semicercle Res Res (1h30) Aula o taller Valoraci de la presentaci (partint de la rbrica) .per part dels caps de color i/o dinamitzadors de matria. Lliurament de la presentaci publicada en el bloc. Lliurament de 3 preguntes en els blocs 4. FASE DE DESENVOLUPAMENT N ACTIVITATS RELACIONS INTERCATIVES ORG. SOCIAL AULA MATERIALS/RECURSOS TEMPS ESPAI INDIC. ASSOl. COMENTARIS APLICACI/ OBSERVACIONS Paper professorat Paper alumnat Professor Alumne. 7 3.3 QESTIONARI: TIPUS D ENERGIA. Respondre a un qestionari en el GV confegit amb les preguntes aportades en lactivitat anterior per tots els grups Pasiva Individual Resoldre qestionari Distribuci per treballar individualment Qestionari GV iPad (1h) Aula o taller Valoraci dels qestionaris 8 4.1 LELECTRICITAT Visionat comentat de la presentaci lElectricitat. Orientador moderador Es faran pauses per preguntar opinions, detallar exemples, etc. Espectador actiu (Escolta, pregunta i opina) Semicercle Documentaci tcnica suport. Res (3/4h) Aula o taller 9 4.2 DESCRREGA D APPS DE CIRCUITS ELCTRICS Building Parallel Circuits Building Serial Circuits Suport procedimental Resoldre dubtes Actor individual Realitzaci de lactivitat Treball individual Res iPad, (3/4h) Aula o taller Publicacions en el bloc de les captures de pantalla amb les 2 imatges capturades dels jocs dels circuits finalitzats 10 4.3 TALLER DE CIRCUITS ELCTRICS Taller, per parella dafinitats, de construcci dun kit, subministrat pel professor, dun circuit en srie i en parallel Suport procedimental Resoldre dubtes Treball per parelles Distribuci lliure per treball en parelles Kit dun circuit en srie i en parallel iPad, Kit dun circuit en srie i en parallel (3/4h) Aula o taller Publicacions en el bloc de les 2 imatges capturades dels dos circuits finalitzats 5. FASE DE DESENVOLUPAMENT N ACTIVITATS RELACIONS INTERCATIVES ORG. SOCIAL AULA MATERIALS/RECURSOS TEMPS ESPAI INDIC. ASSOl. COMENTARIS APLICACI/ OBSERVACIONS Paper professorat Paper alumnat Professor Alumne. 11 5.1 CIRCUIT ELCTRIC AMB SENSORS LEGO MINDSTROMS Construcci per grups de 3-4 alumnes (segons afinitat) dun circuit amb Lego que disposar d'una llum, alarma o mquina (o amb opci a les 3 coses) que s'activaran amb un sensor - interruptor. Publicaci en el bloc dun vdeo explicatiu en angls. Suport procedimental Resoldre dubtes i conflictes de grups. Treball per grups, canvis de rol de treball Distribuci lliure per treball en grups 3-4 alumnes Material Lego Documentaci tcnica suport. iPad, porttil, mbil,.. 3 sessions (4,5h) Aula o taller Publicacions en el bloc dun vdeo explicatiu de lenginy en angls duna durada dun minut . 12 5.2 CONSTRUCCI UNA XARXA DE TRANSPORT I DISTRIBUCI D'ELECTRICITAT. JOC DE DISSENY DE CIRCUITS AMB L'APP ELECTROPOCALYPSE FREE Suport procedimental Resoldre dubtes Treball alumnes avanats Documentaci tcnica suport. iPad, porttil, mbil,.. (1h) Aula o taller Publicacions en el bloc de les imatges capturades d les activitats finalitzats 6. AVALUACIO RECULL DEVIDENCIES AVALUACIO ORDINARIES AVALUACIO EXTRAORDINARIA De la seqncia didctica Inicial Reguladora Final Sumativa Integradora Tipus de prova: Factuals - Escrita: Qestionari realitzat pels alumnes. Procedimentals: Presentaci, recerca i investigaci. Activitats: presentacions, vdeos, apps de jocs, taller amb kit, taller de construcci amb Lego Mindstroms. Actitudinals: Valoraci dactivitats Alumnes avanats Debat: causes i propostes Canvi climtic 10% Mtodes d'obtenci i funcionament Transformacions i tipus d'energia 10% Contrucci d'un kit i s d'un app joc per conixer els diferents tipus. Circuits elctrics 10% Contrucci d'un circuit amb receptors i sensors Lego fent d'interruptors. Circuits amb sensors-interruptors 30% Edici de vdeo i CLIL Argumentaci del projecte 20% Publicacions en el bloc 10% Presentacions Ha presentat es seu projecte en la IV Mostra de Tecno 10% Activitats alumnes avanats Transport corrent elctric i disseny de circuits + - 10% FASE DE DE SNTESI N ACTIVITATS RELACIONS INTERCATIVES ORG. SOCIAL AULA MATERIALS/RECURSOS TEMPS ESPAI INDIC. ASSOl. COMENTARIS APLICACI/ OBSERVACION S Paper professorat Paper alumnat Professor Alumne. 12 6. PRESENTACI PROJECTE Presentaci dalguns dels projectes al collectiu de la classe. Moderaci Exposici Aules o gora Eines de presentaci Continguts 1 sessi (15h) gora IV Mostra de Tecno Ha exposat el seu projecte als companys de classe. </p>