(16-17) regles de joc passarel·la

  • Published on
    06-Jan-2017

  • View
    218

  • Download
    4

Transcript

Aprovat per lAssemblea General de la Federaci Catalana de Basquetbol el 2 de juliol del 2011regles de jocpassarella2011Tots els drets de reproducci daquest reglament sn propietat de la Federaci Catalana de Basquetbol2Edita:Federaci Catalana de BasquetbolRambla Guipscoa, 27 - 08018 BarcelonaDisseny i preimpressi: Sistemes dEdiciPasseig del Canal, 41 - Tel. 93 480 83 94 - 08970 Sant Joan Desp (Barcelona)Regles de joc de Passarella 20113IDEARI DEL PASSARELLAAmb aquesta normativa especfica Passarella lFCBQ pretn donar resposta a les demandes i propostes que diferents clubs i tcnics ens han fet arribar, exposant per una banda les necessi-tats de simplificar els Reglaments de joc, i oferir reglaments apro-piats per a ledat dels participants. Aquestes noves normes, neixen desprs de diversos estudis i perodes de proves posats en fun-cionament des de la temporada 2009, i com a conseqncia de lxit del Reglament de minibsquet fruit del I Congrs de minibs-quet organitzat per lFCBQ i celebrat a Manresa lany 2006.Lesport en aquestes edats ha de permetre al jugador expressar-se, gaireb com adults, creant i recreant les accions tcniques que realitzen els seus dols, dins de terrenys de joc adaptats a les seves necessitats, i amb reglaments que els permetin disposar deines de formaci i progrs tcnic.La reducci de la durada dels perodes de joc en minibsquet, amb els objectius dincrementar tant els temps de joc total per jugador, com la intensitat dels mateixos ha donat com a resultat, una metodologia que permet mantenir un nivell de qualitat efecti-va molt alt. Seguint aquest filosofia hem desenvolupat aquest reglament de 8 perodes de 5 minuts.La fisiologia/morfologia dels jugadors/es entre 12-13 anys no els permet tenir la capacitat fsica suficient per mantenir esforos prolongats. En aquestes edats els jugadors no dosifiquen els seus esforos, ja que sempre juguen al cent per cent dintensitat. Regles de joc de Passarella 20114Per aquests motius no es poden aplicar els reglaments i temps de joc previstos per al bsquet dels adults.El desig daquesta Federaci s que el jugador sadapti paulati-nament al bsquet dels grans. En una primera etapa, pre-infan-til, es canvia de pista de minibsquet a pista gran mantenint la pilota petita, afavorint daquesta forma que els jugadors no hagin de fer grans esforos per llanar a cistella. Posteriorment, infantil, sincorpora la pilota gran, o intermitja en el cas de les noies, com ltim pas a ladaptaci al bsquet FIBA.Les normes de Passarella, estan basades en dos reglaments. Adopta articles dels reglament de minibsquet de lFCBQ i del reglament FIBA.Lesperit daquest Reglament s constituir-se com un pont duni entre el mn eminentment ldic i formatiu del minibsquet i el mn competitiu del bsquet, tenint en compte que est adreat a jugadors que encara es troben en perode de formaci.Lobjectiu de lFCBQ s que els joves practicants del minibsquet, i posteriorment del bsquet disposin duns reglaments que els perme-tin progressar i treballar els fonaments tcnics a la vegada que gau-deixen del joc amb un reglament pensat per assolir aquests objectius.Per aplicar de forma correcta aquest Reglament, tothom hem dentendre que tots els participants es troben en perode de for-maci. Per tant hem de ser tolerants, amb les accions tcniques dels jugadors, lactitud dels entrenadors i les decisions arbitrals.Regles de joc de Passarella 20115ESPERIT DE LES REGLES DE JOCA part dels principis bsics de conducta (respecte al company, al jugador/a ladversari, a lrbitre...) i de lideari del Passarella, lFCBQ vol introduir aspectes tcnics que afavoreixin lideari daquest i trans-metin lesperit daquestes Regles de Joc a totes les implicacions en aquest esport. Lobjectiu de qualsevol regla de joc dels diferents esports, a ms dels aspectes tcnics, educatius, etc., s satisfer les necessitats del pblic al que va dirigit lesport de referncia, en aquest cas el nen/a. Com tot instrument, les regles de joc no sn ni bones ni dolentes per si mateix, sin que all que les fan mateixes i bones o dolentes, s la capacitat i la voluntat de tots per aplicar-los duna manera justa, utilitzant la metodologia necessria i pensant que el receptor daquesta tasca conjunta dentrenador i rbitre, s el jugador.Les Regles de Joc estan basades en uns principis o valors genrics que sn els segents:VALORS ESPORTIUS - Tots els jugadors han de jugar i participar el mxim de temps possible. - Eduquem els jugadors fent-los aprendre a competir, sense que la victria sigui lnic objectiu final. - Els valors adoptats a travs de lesport no tenen data de caducitat. - Adaptaci al bsquet gran. - Premiar lesfor defensiu individual, no es permeten les defen-ses zonals.Regles de joc de Passarella 20116VALORS HUMANS - Les Regles de joc sn una eina de formaci integral en:1. Tolerncia2. Justcia3. Igualtat4. Solidaritat5. Respecte- Fomentar lamistat entre els participants. Saber valorar el joc com el que s. s ms important divertir-se que guanyar.- Afavorir la convivncia entre els contraris desenvolupant lamistat i el joc net.- El joc s una escola per a la vida, on el treball en equip sempre est per sobre de lxit individual.- Capacitat dadaptaci a entorns canviants.- Lesport com a eina de transmissi de valors:- Crear hbits de conducta.No intentis convertir-te en en un home dxit. Intenta convertir-te en un home amb valors Albert Einstein.Aquesta darrera frase dAlbert Einstein mostra quin ha de ser lesperit del joc i daquestes regles.Els jugadors daquesta edat es troben en una etapa on passen del minibsquet, on predominen els aspectes ldics i formatius del joc, al bsquet, on han dadquirir ms importncia els valors propis de lesport i del basquetbol en particular.Regles de joc de Passarella 20117Mai sha de perdre de vista el premi a lesfor personal dins del treball dequip. En cap cas lxit esportiu en un moment puntual (un partit, una competici...) pot prevaldre per sobre dels valors aqu esmentats, especialment quan estem parlant de jovent en la seva poca preadolescent, ja que lesport, utilitzat de forma correcta, s una de les eines ms potents per formar millors homes i dones.Els partits sn les estones on els jugadors desenvolupen tot all que han aprs i practicat durant la setmana. Entenem que lentrenador s una figura cabdal dins dels equips, que ha de desenvolupar la seva tasca de forma preeminent durant els entrenaments.Des de lFCBQ estem plenament convenuts que difcilment es podran desenvolupar accions als partits que no hagin estat pr-viament treballades als entrenaments.La tasca de lentrenador als partits s confeccionar les alinea-cions i donar una srie de pautes i ordres als jugadors. Fraccionant el temps de joc en perodes ms curts saconsegueix que minvi la importncia de lalineaci dun perode en el resultat final del partit, recollint daquesta forma una de les peticions que ms sovint realitzaven els entrenadors.La filosofia, tant del Reglament de minibsquet com del Passarella s que les interrupcions entre perodes no siguin un temps que lentrenador faci servir per donar instruccions, ja que els nens en aquestes edats encara no estan preparats per rebre gran quantitat dinstruccions tcniques o tctiques en un breu espai de temps.Regles de joc de Passarella 20118Per aquest motiu els intervals de joc entre perodes es defineixen en aquests Reglaments com un descans entre perodes on lentrenador ha de confirmar les sortides a la taula i indicar als seus jugadors quins seran els participants en el segent perode.Tanmateix amb aquesta filosofia es pretn que els partits siguin gils i amb ritme, i que les interrupcions addicionals provocades per laugment del nmero de perodes no provoqui partits amb aturades massa llargues.El fet de dividir el partit en vuit (8) perodes de (5) minuts no incre-menta el temps mnim de joc dels jugadors, per s que incre-menta la qualitat, efectivitat i intensitat del temps que disputen, ja que deu minuts era un temps excessiu de joc, atenent a les seves capacitats fsiques.No s la intenci de lFCBQ negar la vlua de les defenses en zona, per estem plenament convenuts que al bsquet de for-maci la defensa a utilitzar s la defensa individual. Per una banda la defensa individual requereix dun esfor i implicaci ms gran dels jugadors, i els permet assolir una srie de recursos defensius que ls de les defenses zonals emmascara, no perme-tent daquesta forma el total desenvolupament individual.Un dels valors ms importants que pretenem imposar s el treball dequip. La defensa individual s una forma de premiar lesfor indi-vidual posat al servei del collectiu. Les defenses zonals han de ser treballades especficament, i creiem que el temps dentrenament sha de dedicar al progrs tcnic i no pas als aspectes tctics.Regles de joc de Passarella 20119Un fams entrenador acostumava a dir: Entrenem les millors defen-ses individuals, per guanyem amb les pitjors defenses zonals.Per finalitzar amb aquesta introducci, creiem que a imatge del Reglament de minibsquet, aquest reglament ha de fomentar lamistat i el joc net, i per aquest motiu i com a model de bona conducta, simplanta la salutaci entre tots els participants abans i desprs del partit. Tanmateix els jugadors hauran daixecar la m per reconixer les faltes sancionades per lrbitre.La responsabilitat de lFCBQ com a instituci s vetllar pel correc-te desenvolupament de les seves competicions, i oferir als parti-cipants eines que els permetin progressar en la lnia que consi-derem positiva tant a nivell tcnic, com fsic i emocional.Al llarg de tot aquest text de les Regles de Passarella, qualsevol referncia a lentrenador, al jugador, a lrbitre, etc. Expressada en gnere mascul, no s pas un signe de discriminaci, i saplica natu-ralment, tamb al gnere femen. Es tracta solament de simplificar.Regles de joc de Passarella 201110REGLES DE JOC PASSARELLAEls partits que, segons les corresponents Bases de Competici a la qual pertanyin es regulin per aquestes Regles, es regiran per les Regles Oficials de la FIBA, amb les segents modificacions:Art.1 Actes - Es faran servir actes de color blau, aprovades per lAssemblea de lFCBQ.Art. 2 Pilotes - Sutilitzar la pilota de joc de caracterstiques iguals a les de les Regles Oficials de la FIBA per a la competici masculina (mida 7), i per a la femenina la pilota intermitja (mida 6), aprovada per lAssemblea de lFCBQ. - Tots els partits de categoria pre-infantil es jugaran amb pilota de minibsquet (mida 5).Art. 3 Temps de Joc - El temps de joc dun partit tindr vuit (8) perodes de cinc (5) minuts amb un total de quaranta (40), amb un interval de temps entre perode i perode perqu lentrenador doni, verifiqui i signi les sortides per al proper perode. - Entre el quart i cinqu perode hi haur un descans de 3 minuts. En aquest moment els equips intercanviaran les cistelles. - Si al final del partit el resultat s dempat, es jugar un o tants Regles de joc de Passarella 201111perodes extres com siguin necessaris, de tres (3) minuts fins a determinar lequip guanyadorArt. 4 Rellotge de partit - El rellotge de partit saturar igual que en el Regles de Joc de FIBA inclosa laturada de rellotge desprs de cistella en els dos darrers minuts de partit. - Quan la diferncia sigui de 50 punts el partit es continuar fins a la fi del temps reglamentari de joc aplicant la normativa daturada de rellotge del reglament de minibsquetArt. 5 Els Equips - Cada equip es compon dun mxim de 12 jugadors i un mnim de 8, i dun entrenador. Cada equip pot tenir un ajudant dentrenador. - Per tal que el resultat dun partit tingui validesa ser necessari que cada equip presenti un mnim de (8) jugadors. En cas con-trari lequip infractor perdr el partit. - Tot i que presentar-se amb menys de vuit jugadors comporta la prdua del partit, aquest fet no exclou lobligatorietat de que es disputi el partit. Si els equips presenten 5, 6 7 jugadors, ser obligat disputar el partit en el format que el responsable de l equip infractor decideixi, i que ser reflectit per lrbitre al dors de lacta abans de linici del partit. - Es considerar jugador, qualsevol membre dun equip que es trobi en el terreny de joc i estigui autoritzat a jugar, altrament es tractar dun suplent.Regles de joc de Passarella 201112 - Un dels jugadors ser designat com a capit. - En tots els partits, el primer equip designat per jugar (equip local), tindr la banqueta i la seva cistella a lesquerra de la taula dels anotadors, de cara al terreny de joc. Per si els dos equips estan dacord, poden intercanviar les banquetes dequip i/o les cistelles. - Durant un partit, noms tenen dret a collocar-se a la banqueta del seu equip les persones segents: lentrenador, lentrenador adjunt, els suplents i un mxim de 5 acompanyants que tinguin una responsabilitat especial envers lequip, amb la seva llicncia corresponent pertanyent a la categoria de lequip, com sn el director tcnic, el delegat dequip, els directius, el delegat de camp (en camp contrari), el metge, el massatgista, etc.Art. 6 Norma dalineaciLa norma dalineaci s la segent: - En els 6 primers perodes tots els jugadors inscrits a lacta (mnim 8) han dhaver estat alineats, des del comenament, en un mnim de 2 perodes, excepte en els casos de lesi, des-qualificaci o haver coms 5 faltes personals. - Sense cap mena dexcepci, un jugador noms pot haver actuat durant un mxim de 4 perodes dels 6 primers. Es con-sidera que un jugador ha participat en un perode quan hi ha intervingut, ni que sigui durant un mnim de temps. - Lentrenador facilitar i signar la sortida del segent perode en el moment que finalitzi el perode anterior. - Qualsevol incompliment de la norma dalineaci, incls el fet que un equip jugui amb menys de cinc jugadors tenint daltres disponibles, comportar la prdua del partit per infracci de la normativa que regula el joc.Regles de joc de Passarella 201113Art. 7 Substitucions - No es concediran substitucions en els sis primers perodes, excepte per canviar un jugador lesionat, desqualificat o que hagi coms la seva cinquena falta personal. En aquests casos caldr substituir-los, sempre que es disposi de jugadors per fer-ho, malgrat que amb la substituci sinfringeixi la norma que regula lactuaci dels jugadors i sense perjudici de la responsa-bilitat que sincorri per aquest fet. - En cas que un jugador/a es lesioni i hagi de ser ats, no saplicar la normativa FIBA, que obliga a canviar-lo i per tant podr continuar jugant la resta del perode. - En el 7 i 8 perode es podran concedir substitucions segons normativa FIBA.Art. 8 Temps morts - Cada equip disposar de dos (2) temps morts per partit i un (1) per perode extra , amb la limitaci de no poder demanar-ne ms dun (1) en el mateix perode.Art. 9 Regla dels 8 i del 24 - Saplicar la regla de 8 per passar a pista davantera. - En els partits de categories que per Bases de Competici disposin de taula federada saplicar la normativa dels 24 de possessi. - En els partits de categories que per Bases de Competici no disposin de taula federada lrbitre aplicar la normativa anti-passivat de les regles de joc del minibsquet. Regles de joc de Passarella 201114Art. 10 Defensa illegal - Sentendr per defensa illegal qualsevol defensa en zona. - Els dos contra un estan permesos. - La decisi sobre el tipus de defensa utilitzada s nicament de lrbitre. - La defensa illegal es sancionar amb un (1) tir lliure i posses-si de pilota a mig camp per lequip contrari al que ha coms la infracci de la regla. - Lrbitre sancionar aquesta infracci amb el mateix senyal que es fa servir a les Regles Oficials de la FIBA per a les violacions de 24 de possessi, per fent el gest amb les dues mans a la vegada. - Aquesta infracci sanotar a lacta del partit amb una Z a la casella dels minuts a larrossegament dels puntsArt. 11 Cistella de tres punts - Saplicar la cistella de tres punts igual que en les Regles Oficials de la FIBA.Art. 12 Salt entre dos - Saplicar la normativa de salt entre dos de les Regles de mini-bsquet. - Tots els perodes siniciaran amb un salt entre dos.Art. 13 Faltes dequip - Es llanaran dos tirs lliures, quan un equip sobrepassi la quarta Regles de joc de Passarella 201115falta dequip en cadascun dels blocs de dos perodes (1-2, 3-4, 5-6 i 7-8). Pels perodes extres sacumularan les del darrer bloc de perodes (7 i 8).Art. 14 Tancament del resultat - Quan la diferncia sigui de 50 punts aquell tempteig ser el resultat final del partit, lanotador deixar danotar els punts aconseguits. - A partir del moment en que lacta es tanqui per diferncia de 50 punts el partit es continuar aplicant la normativa daturada de rellotge de les Regles de Joc de minibsquet.Regles de joc de Passarella 201116DISPOSICI ADDICIONAL PRIMERASITUACIONS ESPECIALS1. En cas de situacions i normes no presents en aquestes Regles saplicar all establert a les Regles de Basquetbol de la FIBA vigents en aquest moment.2. Si al contrari no estigus la situaci establerta a les Regles de Basquetbol de la FIBA, el Director Tcnic de lFCBQ, junt amb el Director Tcnic de lEABQ, proposaran a la Junta Directiva la resoluci del cas.DISPOSICI ADDICIONAL SEGONAAPROVACI DE LES REGLES DE JOC1. Aquestes Regles han estat aprovades per lAssemblea General de la Federaci Catalana de Basquetbol, en reuni celebrada el dia 2 de juliol de 2011.2. Aquestes Regles saplicaran a partir del dia 3 de juliol de 2011.

Recommended

View more >