1- L’EQUiP DE GOvERn 2- ÒRGAnS DE GOvERn 3- ?· dra. begoña gros vicerector de professorat i ordenació…

  • Published on
    24-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

1- LEQUiP DE GOvERn2- RGAnS DE GOvERn3- LA UOC En EL SiStEMA UnivERSitARi4- ACtivitAt intERnACiOnALUniversitat Oberta de Catalunya_ Curs 2007-2008020Universitat Oberta de Catalunya_ Curs 2007-2008021Govern i activitat institucionalGovern i activitat institucionalgOVERN I ACTIVITAT INSTITUCIONALEls rgans de govern sn formats per diversos sectors de la societati controlen la qualitat del procs formatiu a la UOC.2- RGAnS DE GOvERnEl Consell Assessor s un rgan consultiu que tamb t la funci dinformar del pressupost, la programaci i el nomenamentdel rector de la UOC.NOMENATS PEL PATRONAT DE LA fUOC President: Josep Vilarasau, president dhonor de CosmoCaixaVicepresidncia: vacant Josep Maria Terricabras, director de la Ctedra ferrater Mora de la Universitat de GironaAntoni Farrs ( ), expresident de Localret i exalcalde de SabadellVicent Partal, director de vilawebNOMENATS PEL PARLAMENTFrancesc Esteva, director de linstitut dinvestigaci de la intel-ligncia Artificial del Consell Superior dInvestigacions CientfiquesAntoni Garrell, president del Cercle per al ConeixementDESIgNATS PEL CONSELL INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYARector de la Universitat de Barcelona, pendent de nomenamentRector de la Universitat Politcnica de Catalunya, pendent de nomenamentJoan Vias, rector de la Universitat de LleidaJosep Joan Moreso, rector de la Universitat Pompeu fabraDESIgNATS PER ORgANITzACIONS EMPRESARIALSJosep A. Daz, vicepresident de foment del treball nacionalLlus Godayol, representant de Petita i Mitjana Empresa de CatalunyaDESIgNATS PER ORgANITzACIONS SINDICALSCsar Lpez, representant de Comissions ObreresNeus Munt, representant de la Uni General de treballadorsImma Tubella, rectora de la Universitat Oberta de Catalunyascar Aguer, director de la fundaci per a la Universitat Oberta de CatalunyaEnrique Alcntara, secretari de la fundaci per a la Universitat Oberta de CatalunyaCONSELL ASSESSOR (Composici a 31 de juliol de 2008)La Comissi Permanent s lrgan permanent dadministraci i gesti de la Fundaci.PRESIDENTJoan Maj, director general dUniversitats del Departament dinnovaci, Universitats i Empresa VOCALSIsaac Sanrom, president de la Cambra de Comer de ReusJordi Bosch, secretari de telecomunicacions i Societat de la InformaciJordi Mestre, director general de Caixa Sabadell Director general de la Corporaci Catalana de Rdio i TV , pendent de nomenamentImma Tubella, rectora de la Universitat Oberta de Catalunyascar Aguer, director de la fundaci per a la Universitat Oberta de CatalunyaEnrique Alcntara, secretari de la fundaci per a la Universitat Oberta de CatalunyaCOMISSI PERMANENT (Composici a 31 de juliol de 2008)El Patronat s el mxim rgan de representaci, govern i administraci de la UOC.PRESIDENTJosep Huguet, conseller del Departament dinnovaci, Universitats i EmpresaVICEPRESIDENTSEnric Aloy, secretari general dinnovaci, Universitats i EmpresaArcadi Calzada , president de Caixa Girona VOCALSIsaac Sanrom, president de la Cambra de Comer de ReusM. del Mar Serna, consellera del Departament de treballJoan Maj, director general dUniversitats del Departament dinnovaci, Universitats i EmpresaJordi Bosch, secretari de telecomunicacions i Societat de la InformaciErnest Maragall, conseller del Departament dEducaciBlanca Palmada, comissionada per a Universitats i RecercaAgust Montal, president de la fundaci Enciclopdia CatalanaMiquel Valls, president de la Cambra de Comer de BarcelonaJordi Mestre, director general de Caixa SabadellRamon Moreno, director general de Recerca del Departament dinnovaci, Universitats i EmpresaDirector general de la Corporaci Catalana de Rdio i TV, pendent de nomenamentJavier Nadal, director general de Relacions institucionals i Fundacionals de la Fundaci TelefnicaIsidre Fain, persona fsicaImma Tubella, rectora de la Universitat Oberta de Catalunyascar Aguer, director de la fundaci per a la Universitat Oberta de CatalunyaEnrique Alcntara, secretari de la fundaci per a la Universitat Oberta de CatalunyaPATRONAT (Composici a 31 de juliol de 2008)1- LEQUiP DE GOvERnPATRONATCOMISSIPERMANENTCONSELLDE LA fUOCCONSELL DE gOVERNUOCLA fUNDACI UOC, COLUMNA VERTEBRALDE LA UNIVERSITATVICERECTOR DE POSTgRAU, fORMACI CONTNUA I MULTILINgISMEDr. Josep Maria Duart VICERECTORA DINNOVACI Dra. Begoa Gros VICERECTOR DE PROfESSORAT I ORDENACI ACADMICA Dr. Josep LladsVICERECTOR DE TECNOLOgIADr. Lloren valverdeRECTORADra. imma tubellagERENTDr. scar AguerVICERECTOR DE RECERCADr. Eduard AibarPRESIDENT DE LA COMISSI CIENTfICA DE LA RECERCA I EL DOCTORAT DE LA UOC Dr. Manuel Castells(Composici a 31 de juliol de 2008)EL CONSELL ASSESSOR S UN RgAN CONSULTIU qUE TAMB T LA fUNCI DINfORMAR DEL PRESSUPOST, LA PROgRAMACI I EL NOMENAMENT DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA.Universitat Oberta de Catalunya_ Curs 2007-2008022Universitat Oberta de Catalunya_ Curs 2007-2008023Govern i activitat institucionalGovern i activitat institucional3- LA UOC En EL SiStEMA UnivERSitARiLA UOC AUgMENTA LA PARTICIPACI EN LES XARXES UNIVERSITRIES INTERNACIONALSDurant aquest perode la UOC ha mantingut la seva presncia en les segents xarxes europees:CINDA Centro interuniversitario de DesarrolloCREAD Consorcio-Red de Educacin A DistanciaEADTU European Association of Distance Teaching UniversitiesEDEN European Distance and E-Learning networkEDUCAUSE, EfqUEL European Foundation for Quality in eLearningEPUf EuroMed Permanent University forumEUA European University AssociationhACU Hispanic Association of Colleges and UniversitiesICDE International Council for Distance EducationKALEIDOSCOPEKaleidoscope Network of Excellence (Aquesta xarxa es crea a partir dun projecte europeu i acaba la seva activitat el desembre de 2007.)NMCnew Media ConsortiumRIURed de innovacin UniversitariaYASMINyour Arts Science Mediterranean international networkA ms a ms, sha ampliat la participaci a altres xarxesdinters per a la UOC i ja forma part de les segents: ELI Educause Learning initiativegUNIGlobal University Network for InnovationIAU International Association of UniversitiesIMS gLC iMS Global Learning ConsortiumOCw OpenCourseWare ConsortiumRECLA Red de Educacin Continua de Amrica Latina y EuropaMembres de la UOC han participat en 26 dels congressos i seminaris organitzats per aquestes 20 xarxes.4- ACtivitAt intERnACiOnALDurant aquest curs la UOC ha incrementat lactivitat inter-nacional mitjanant el lideratge de noves iniciatives i de lorganitzaci desdeveniments internacionals en diferents mbits dinters. EL PROJECTE CAMPUS ES PRESENTA A LES JORNADES UNIVERSITY CAMPUS La UOC ha participat en les Jornades University Campus presentant el seu Projecte Campus, que vol impulsar tecno-lgicament els entorns virtuals de les universitats catalanes. Les jornades han servit per a posar en com el treball des-envolupat per a crear campus virtuals basats en programari lliure. A la trobada hi van participar experts de prestigi mun-dial en ensenyament no presencial i tecnologia aplicada a laprenentatge. LA CTEDRA UNESCO DE-LEARNINg ORgANITzA UN SEMINARI SOBRE wEB 2.0 I EDUCACIDurant aquest curs, la Ctedra UnESCO dE-learning de la UOC ha organitzat un seminari de debat i reflexi sobre els canvis que el web 2.0 ha introdut en lmbit de lensenya-ment. Al seminari sha partit destudis de cas i experincies dxit vinculades a institucions universitries.SETMANA DACTIVITATS DOCENTS SOBRE gOVERNANA ELECTRNICAEn el marc de lExecutive Master in e-Governance de lcole Polytechnique Fdrale de Lausanne (EPFL), els Estudis de Cincia Poltica i Dret de la UOC han organitzat una setma-na dactivitats docents sobre governana electrnica que ha versat sobre les transformacions i els usos de les TIC en lmbit poltic, les administracions pbliques i com a via per al desenvolupament. Les sessions acadmiques han estat impartides principal-ment pel professorat de la UOC amb visites a institucions i empreses catalanes que treballen en lmbit de la poltica. EXPERINCIA DE MOBILITAT VIRTUAL ENTRE LA UOC I EL TEC DE MONTERREYUn grup de vint estudiants de la UOC i linstituto tecnolgico de Monterrey (tEC) de Mxic han participat en una prova pilot de mobilitat virtual durant el perode de mar a juliol de 2008. Cada participant ha triat una assignatura de les dues ofertes pels programes de postgrau dambdues universitats i ha seguit un curs introductori al campus virtual de cada instituci. Aquesta experincia ha perms detectar els aspectes que cal millorar de totes dues institucions de cara a futu-res experincies sobre aquest tipus de mobilitat.SEMINARI SOBRE ENTORNS VIRTUALS DAPRENENTATgEEls Estudis de Psicologia i Cincies de lEducaci i linstitut internacional de Postgrau han coorganitzat el seminari sobre entorns virtuals daprenentatge Competencies for profession-als working in learning environments: A perspective from different actors, de lInternational Board of Standards for Training, Performance and Instruction (iBStPi). Amb aquest esdeveniment es va oferir la possibilitat de pre-sentar i fomentar la discussi sobre les competncies que han dadquirir els diferents actors que actuen en entorns vir-tuals densenyament i aprenentatge (professors, formadors, tutors i consultors, dissenyadors instruccionals de cursos i programes, directors i gestors de leducaci, avaluadors de projectes educatius i estudiants).VISITES I PARTICIPACI EN CONgRESSOS I SEMINARISLa UOC ha rebut durant el curs 2007-2008 71 visites in-ternacionals. Les visites rebudes sn el resultat de linters a conixer lorganitzaci, el seguiment de la collaboraci ja existent com ara els projectes europeus i tamb confernci-es i seminaris internacionals adreats al personal de la UOC. Sha participat en ms de 160 congressos i seminaris.DIVERSES EXPERINCIES INTERNACIONALS hAN ANALITzAT LA TRANSfORMACI DE LEDUCACI I LA POLTICA AMB LS DE LES TIC I EL wEB 2.0. LES COMPETNCIES qUE hANDADqUIRIR ELS DIfERENTS ACTORS DE LENSENYAMENT EN ENTORNS VIRTUALS hAN ESTAT OBJECTE DUN SEMINARI.RECONEIXEMENTS INTERNACIONALSLa UOC ha passat a ser membre de ple dret de la European University Association (EUA) el mes de mar de 2008.Daltra banda, el projecte My Way de la UOC ha guanyat el premi Gold als IMS Learning Impact Awards a Austin.LINfORME hORIzON, EN CATAL I ESPANYOLLa UOC i el new Media Consortium (nMC) publiquen la tra-ducci al catal i lespanyol de les edicions 2007 i 2008 del reconegut informe Horizon, que analitza limpacte de les no-ves tecnologies en el camp de lensenyament superior.2007-2008

Recommended

View more >