Presentació programa Vull exportar!

  • Published on
    19-Jun-2015

  • View
    872

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

programa de formacin y mentoring para empresas que quieren empezar a exportar. Este programa est subveniocnado por la diputain de Barcelona

Transcript

  • 1. Activitat TA/IT4:Vull exportar! Adaptar la nostra estratgia comercial al nou entorn competitiu. Recull 2014 bloc 3 lnia 2

2. Presentaci dARE Lany 2007 va iniciar les seves activitats com a societat que fou constituda a febrer 2008. Aquestes activitats sempre han estat adreades a la formaci i consultoria tant empresarial com ocupacional, en els camps comercial, dhabilitats i mrqueting principalment. Cursos per BCN Activa, Associacions de Comerciants, Consultoria per agents comercials a travs del Collegi Oficial dAgents Comercials de Barcelona, Consultoria i Formaci a distribudors telefonia mbil Orange i Vodafone, Plans de Consolidaci Viver Empreses Ajuntament de Sabadell. Formaci per emprenedors Aj. Manresa, Granollers, Foment de Terrassa i Cambres de Comer. Cpsules de formaci i seminaris per emprenedors a BCN Activa. 3. Informaci sobre el Recull El Recull d'activitats de suport al teixit empresarial t lobjectiu de posar a labast dels ens locals un conjunt dactivitats dacompanyament, formatives i informatives per a pimes i persones emprenedores i facilitar la planificaci de loferta local dels centres de serveis a les empreses. El Recull s de carcter obert, i es pot actualitzar amb la incorporaci de noves empreses o professionals i noves propostes dactivitats, o b amb la retirada dactivitats en funci dels resultats obtinguts. Des de la seva primera edici, l'any 2008 i fins a finals de l'any 2013, s'han realitzat un total de 1.173 activitats per part de 71 ens locals de la provncia de Barcelona. Link: http://www.diba.cat/web/promoeco/tecnica/recull 4. Caracterstiques de lactivitat Adreat a: Empreses que vulguin millorar aspectes de la gesti empresarial en les lnies de treball de: Mrqueting i comercialitzaci Internacionalitzaci Innovaci empresarial Estratgia i Responsabilitat social empresarial (RSE) Grups reduts (entre 5 i 10 empreses) Objectiu: Oferir a les empreses participants formaci i acompanyament individualitzat en lelaboraci dun pla de gesti de la seva empresa en lmbit de treball corresponent. Durada: Tutoria grupal: amb una durada mxima de 7 hores distribudes en, com a mnim, dues sessions. Tutories individualitzades: amb una durada mxima de 6 hores per empresa distribudes en com a mnim, 3 sessions. 5. Caracterstiques de lactivitat s una activitat que combina formaci grupal amb assessorament individualitzat on es treballa el cas particular de cada empresa participant. El personal expert disposar, prvia realitzaci del taller, dinformaci de les empreses participants. Lens local facilitar la fitxa de cada participant, seguint el model elaborat des del mateix STP. Els tallers sestructuren en dues grans etapes: Tutoria grupal: tracta els principals continguts especfics del taller i la metodologia per realitzar un Pla de Gesti en lmbit de treball propi del taller. Tutories individualitzades: es realitzen amb cadascuna de les empreses participants per orientarla a la realitzaci del Pla de Gesti. El personal expert haur de tenir en compte el material de suport editat per la Diputaci de Barcelona. El personal expert lliurar a lens local una valoraci sobre el seu desenvolupament i propostes de millora. Es realitzar una avaluaci, tant per part de la persona participant, com de lexpert, com del personal tcnic de lens local. Sempre que lens local ho consideri, aquest mateix elaborar certificats dassistncia als participants. 6. Estructura Tallers Acompanyament 7 hores Tutoria individualitzada Tutoria individualitzada2 hores3 hores Tutoria individualitzada de 1 horaComenar a exportar 7. Objectius Generals Si l'entorn canvia no tenim ms remei que adaptar-nos-hi. Per adaptar-se no sempre cal fer grans canvis. Els canvis per han de ser sostenibles, continus, verificables i donar resultats. Necessites fer alguna cosa per no saps que? Has provat coses per no han funcionat com esperaves? Aprendre a planificar l'estratgia i l'activitat internacional Aprendre a identificar i aprofitar les oportunitats en el comer internacional Aprendre a crear la cartera de clients internacional Desenvolupar un sistema de gesti comercial efica Implementar un sistema d'avaluaci continu 8. Contingut del taller Sessi 1 Objectiu: Com puc canviar al meva estratgia per exportar amb xit? Entendre i interpretar la situaci competitiva actual de lempresa Aprendre a implementar sistemes davaluaci contnua (quadres de comandaments comercials) Realitzar una anlisi DAFO des d'un punt de vista de comer internacional i una matriu dANSOF per comprendre on som i on anar Continguts Identificar els mercats internacionals i clients potencials Segmentaci efectiva de clients potencials (Quins sn els que realment ens compraran?) Avaluar la nostra proposta de valor, els seus punts forts i els punts febles en relaci als clients potencials 9. Contingut del taller Sessi 2 Objectius Aprendre a identificar noves oportunitats comercials i nnxols de mercats Aprendre a establir noves estratgies comercials Aprendre com desenvolupar un pla comercial internacional Continguts Avaluar i entendre la demanda potencial Identificar oportunitats comercials reals Establir estratgies de comercialitzaci per aprofitar les oportunitats comercials Establir la nostra estratgia comercial 10. Contingut tutoria Sessi 1 (2 hores) Objectiu: Aprendre a detectar els punts febles i els punts forts de lempresa i com afrontar-ho. Continguts: Anlisis de lempresa i punts de millora, disseny matriu dANSOFF Sessi 2 (3 hores) Objectiu: Aprendre a detectar les amenaces i les oportunitats que hi puguin haver en els mercats i com fer un pla dacci. Continguts: Anlisi doportunitats comercials i mercats objectius. Presentaci i explicaci del model pla de internacionalitzaci (per a que el desenvolupin) Sessi 3 (1 hora) Objectius: Aprendre a concretar un pla dacci i un full de ruta concret i clar per poder aplicar el pla estratgic que sha decidit. Continguts: Presentaci per part de lempresa de les conclusions i pla de treball per a la implementaci de les millores. 11. Pressupostnombre dhores: 7 * 120 /hora = 840 euros (impostos indirectes inclosos) nombre dhores: 6 * 90 /hora = 540 euros per empresa (impostos indirectes inclosos)Les condicions del Recull dactivitats publicades al BOPB de 6 dagost de 2013. 12. Contacte Albert Llarena a.llarena@altorendimientoempresarial.com Tel: 663 883 691 Davide Menini d.menini@altorendimientoempresarial.com Tel: 605 881 858 ARE Tel: 932 455 801