Normes De Funcionament Dels Tallers De Tecnologia

  • Published on
    24-Jul-2015

  • View
    474

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p>NORMES DE FUNCIONAMENT DELS TALLERS DE TECNOLOGA</p> <p>Departament de Tecnologa de lIES Can Mas de Ripollet.</p> <p>NORMES DE FUNCIONAMENT DELS TALLERS DE TECNOLOGA I LES AULES DINFORMTICAEn els tallers de Tecnologia sapliquen les mateixes normes que en la resta del centre. Daltra banda, dins daquest tallers i pel seu tarann cal tenir en compte totes aquestes normes :</p> <p>1. Tots els alumnes seuran sempre i durant tot el curs, en el mateixa taula i tindran cura del seu lloc de treball. Cada alumne vetllar per que la seva taula quedi recollida i neta, tal i com se la trobat.</p> <p>2. Al finalitzar cada classe es pujaran els tamborets.</p> <p>3. Cada dia hi haur un responsable de la neteja del taller que vetllar per que aquest quedi net i endreat. Tamb hi haur un responsable de recollir les eines i els materials. Ambds comenaran la seva tasca 5 minuts abans de que toqui el timbre o quan el professor ho digui.</p> <p>4. No es pot menjar, ni mastegar xiclet ni escoltar msica.</p> <p>5. Els treballs shan de desar all on el professor ho digui. Cada alumne ha de tenir cura del material que se li subministra i per tal ha de conservar-lo en la seva totalitat durant tot el curs.</p> <p>6. Qualsevol negligncia en la manipulaci de les eines que comporti un trencament o un deteriorament visible suposar una sanci que comportar des de no realitzar cap treball prctic al taller fins a lexpulsi del centre.</p> <p>7. No es pot entrar en el Magatzem sense el perms del professor.Pel que fa a les aules dInformtica :</p> <p>1. Tots els alumnes seuran sempre i durant tot el curs, en el mateix lloc. Cada alumne vetllar per que el seu lloc de treball quedi endressat, amb lordinador i la pantalla apagada al final de cada classe.</p> <p>2. NO ES MANIPULAR NINGUNA PART DE LORDINADOR. Si algun alumne detecta qualsevol mal funcionament o desperfecte ho comunicar immediatament al professor/a.3. QUALSEVOL CONSULTA A INTERNET NO PROCEDENT O SENSE PERMS DEL PROFESSOR/A SER SANCIONAT AMB UN NEGATIU.PAGE 2http://blocs.xtec.cat/tecnocanmas</p>