Aspectes genèrics i bones pràctiques en la transferència de tecnologia

  • Published on
    21-Jun-2015

  • View
    408

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Aspectes genrics i bones prctiques en la transferncia de tecnologia(generaci, protecci i explotaci)Ignasi CostasBarcelona, 28 dabril de 2011

2. Programa del cursSessi I:Aspectes preparatoris dels processos de transferncia de tecnologia: bones prctiques en lesactivitats de recerca i transferncia.Els consorcis europeus.Sessi II:Projectes collaboratius de recerca, i projectes pblics-privats.La transferncia de tecnologia : el contracte de llicncia.Sessi III:Models jurdics dexpansi internacional del negoci (Joint Ventures, filials): aspectes mercantils ifiscals.Sessi IV:La creaci duna spin-off com a vehicle per a la transferncia de tecnologia en un entorn global.2 3. ndex mbits de transferncia del coneixement. Entorn pblic / entorn privat. Principis generals de la transferncia. Recomanacions europees. Litinerari de la transferncia de la tecnologia. Actuacions prvies. Estatus de protecci de la innovaci. Determinaci de la titularitat. Procediment de negociaci. Lacord de confidencialitat.3 4. mbits de transferncia de la tecnologia 4 5. mbits de transferncia del coneixement Entorn privat: Empresa privada. Centres tecnolgics. Entorn pblic: Universitats pbliques. Hospitals pblics. Organismes i centres pblics de recerca.5 6. Principis generals de la transferncia des de lentornprivat La transferncia de tecnologia entre dues entitats del sector privat haur de respondre a lafany de lucre dambdues entitats, de forma qu: Lempresa titular de la tecnologia buscar obtenir el major rendiment possible, i de laltralimitar la seva responsabilitat en la seva explotaci econmica. De laltra banda, lempresa que exploti la tecnologia, a ms de procurar les millors condicionseconmiques, i la forma de pagament que ms sadeqi a la seva activitat, buscar la majoramplitud possible per a lexplotaci de la mateixa.6 7. Principis generals de la transferncia des de lentornpblic Foment de transferncia de tecnologia a la societat a travs dels centres pblics de recerca per lincrement del benestar de la societat Perseguir la sostenibilitat del model mitjanant lobtenci de retorn socio-econmic adient, tot adaptant el model a les circumstncies existents en cada cas. No obstant aix, aquestes poltiques hauran de tenir, en tot cas, present linters pblic, donat que lactivitat de recerca es desenvolupada en centres pblics. En definitiva, necessari equilibri entre les poltiques de foment de la transferncia i la defensa de linters pblic.7 8. Principis generals de la transferncia des de lentornpblic: Recomanacions europees Elaboraci de poltica prpia de PI, amb normes clares per al personal i estudiants respecte de: divulgaci de les idees noves de potencial inters comercial titularitat dels resultats de la investigaci gesti de conflictes de inters Promoure la identificaci, lexplotaci i, quan procedeixi, la protecci de la propietat intellectual,per a maximitzar els beneficis socioeconmics. Necessitat dincentius adients. Considerar la creaci de carteres de PI coherents, i la creaci de consorcis conjunts per alobtenci duna massa crtica. Establiment de poltiques de formaci i de difusi en la matria.8 9. Litinerari de la transferncia de la tecnologia 10. Itinerari de la transferncia de tecnologiaContractesamb tercers(llicncies)Actuacionsprvies a Comercialitzaci lexplotaci de la de la tecnologia tecnologia Creacidspin-offs 10 11. Actuacions prviesEls aspectes claus a lhora destablir un procs de transferncia de tecnologia sn els segents:1. Determinaci de la tecnologia objecte de transferncia.2. Estatus de protecci de la tecnologia (drets de propietat intellectual i/o industrial).3. Determinaci de la titularitat.11 12. Estatus de protecci de la innovaci: fonaments terics Protecci de la propietat dels bns immaterials(creaci intellectual susceptible de explotaci comercial)Propietat intellectual:Propietat industrial:Creaci (obra) producte de Creaci intellectual que entra dinslintellecte hum. dels mltiples camps de laindstria.Obres literries, artstiques o Secret industrialcientfiques (software) Obres amb una relaci msimmediata amb lactivitat industriali comercial (invencions, signesdistintius i dissenys industrials). 12 13. Determinaci de la titularitat: normativa aplicable alsector pblic i privat Sestableix a partir de: Normativa general (Llei de Patents, Llei de Propietat Intellectual). Contractes subscrits amb el personal. Contractes amb tercers. Normativa prpia de lens.13 14. El procediment de negociacide la transferncia de tecnologia 15. Procediment de negociaci Preparaci El ContracteAcord de de la de Auditoria confidencialitat negociaci:Transferncia tecnolgica(NDA)la CartadedIntencionsTecnologia 15 16. LAcord de Confidencialitat El desenvolupament dun projecte basat en la tecnologia implica que aquests aspectes sn dessencial protecci, i que la seva divulgaci faria perdre lavantatge competitiu de que disposa al mercat. En aquest sentit, s essencial disposar de frmules de garantia per a prevenir la divulgaci pblica o laprofitament per part de terceres persones alienes de la informaci rellevant del projecte empresarial desenvolupat. Per a prevenir aquestes actuacions per part de persones que puguin tenir accs a la informaci amb motiu de la seva activitat, lactuaci ms habitual s la signatura dun Contracte de Confidencialitat o Non Disclosure Agreement que garanteixi el bon s daquesta informaci. Non solicit. Procs. 16 17. MOLTES GRCIES!! Ignasi CostasAv. Diagonal 593, 3a i 7a plantes08014 Barcelona Telf.: 93 503 48 68 Fax: 93 503 48 69Mail: icostas@rcd-bcn.com17